Lockpanel

En mycket vanlig fasadbeklädnad på trähus i norden är lockpanelen. Breda brädor, exempelvis 25 cm som här, monteras på ett fasadskelett med en skruv i ena sidan. Man kan också sätta skruven mitt i brädan, men det får bara sitta en skruv per rad och bräda.

Det ska vara ett avstånd på ca 2 cm mellan varje bräda. Använder man en avståndskloss på 2 cm går arbetet snabbare och lättare.

Även om du använder en avståndskloss ska du med jämna mellanrum kontrollera att brädorna är i våg. När fasaden är klädd med brädor ska lockläkten på. De monteras mitt emellan två brädor och täcker över springan.

LÄS OCKSÅ: Ytterpanel - Se alternativen här!

Här använder vi en 6 cm bred lockläkt och överlappet blir därmed 2 cm i vardera sidan, vilket är det minsta man bör ha. Lockläkten pressar brädorna mot reglarna innanför. Därför ska skruvarna sättas mitt i lockläkten. De får alltså inte sitta i brädorna.

LÄS OCKSÅ: Så här monterar du ytterpanelen

Till de inre breda brädorna används skruvar som är cirka dubbelt så långa som brädorna är tjocka. Skruvarna till lockläkten ska gå lika långt in i reglarna som brädskruvarna. Därför måste de vara lika mycket längre som lockläkten är tjock.

Kom ihåg att använda rostfria skruvar om träet, som här, är impregnerat. Och kom ihåg att regelbundet kontrollera att lockläkten sitter helt lodrätt. Beklädnad med lockläckt är ett både enkelt, snabbt och effektivt skydd mot väder och vind.

LÄS OCKSÅ: Klädselbrädor - se vilken typ du ska välja!

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träfasad