Förråd med sidor av formplywood som kläs med ribbor

Ett par stora och kraftiga 12 mm skivor formplywood utgör förrådets två sidor och förstärker konstruktionen effektivt. Utanpå syns ramarna med den snygga panelen av ribbor.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
18.000 kronor
Cykelförråd

Snyggt förråd med gott om plats

Intro

Förrådet är en relativt enkel regelkon-struktion, på vilken det sätts formplywood och till sist kläs den med ribbor, vilket ger en snygg finish.

Reglarna fästs i väggen och i plattorna, som förrådet ska stå på. Se till att lägga ett lager tjärpapp mellan plattorna och reglarna. På så sätt skyddar du träet mot fukt som tränger upp genom plattorna. Till projektet ska du uteslutande använda rostfria A4-skruvar.

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du:

 • bygger upp stommen
 • sätter upp takkonstruktionen
 • monterar ribbpanelen
 • sätter ihop dörren av ribbor på reglar
 • lägger på takskivorna
 • skruvar på den dolda avrinningsrännan

Instruktion

01
Stommen byggs upp 4 Steg

Cykelförråd 1

Träet sågas till med en kapsåg. Reglarna ska kapas på längden, och det är enkelt gjort med en kap-/gersåg, som är ett nästan oumbärligt verktyg för ett projekt som det här.

Cykelförråd 2

Sidoramen läggs på plats. Observera tjärpappen, som klippts av för att passa längden på golvregeln (B).

Cykelförråd 3

Reglarna förborras. Träet ska förankras i både tegelsten och plattor. Det förborras med en stenborr och en kraftfull borrmaskin eller en borrhammare.

Cykelförråd 4

De stående hörnstolparna (A) sätts upp. Vi slår långa plugg genom reglarna och in i väggen, som vi har förborrat i. Vattenpasset ser till så att regeln sätts upp rakt. Sidorna av formplywood (P) skruvas fast i reglarna.

02
Takkonstruktionen sätts upp 7 Steg

Sidoramarna har fästs mot väggen. Nu binder vi samman dem genom att bygga den konstruktion som ska hålla taket uppe.

Den består av två regelstommar. Den ena går ut från väggen, den andra från förrådets framsida. I mitten, mellan de två reglarna, lämnas ett mellanrum för en metallränna som ska leda regnvattnet från taket (se ritning).

Cykelförråd 1

Stödklossen (D) monteras. Mellan de två hörnstolparna (A och C) ska det sättas en kloss (D), som bär takkonstruktionen. Den sätts upp 10 cm under stolparna, och på så sätt får man det rätta fallet.

Cykelförråd 2

Takreglar (E) monteras. De ska gå mellan de två kortsidorna. Det stabiliserar förrådet och taket ska senare läggas på dem.

Cykelförråd 3

Snedsträvorna (F) fästs mellan bärlinan på väggen (E) och mittregeln (E) så att det finns något att fästa trapetstakskivorna i. Det behövs fyra snedsträvor vardera till de två takkonstruktionerna. På plattorna står den andra sidan färdig att sättas upp.

Cykelförråd 4

Nu sitter båda sidorna uppe. Nu kan vi gå vidare med de stabiliserande delarna, som ska få förrådet att stå stadigt.

Cykelförråd 5

En stödregel (G) monteras. Båda takkonstruktionerna är uppe och vi fäster nu en stolpe (G) på den yttre konstruktionen. Stolpen stöttar taket och är samtidigt något att senare fästa dörren i.

Cykelförråd 6

Fäst avrinningsbrädor (H). Brädor skruvas fast mellan snedsträvorna (F). Det är i detta mellanrum som avrinningsrännan placeras.

Cykelförråd 7

Förrådet skruvas fast i plattorna. Nu, när stomme och takkonstruktion är på plats, kan vi skruva fast förrådet i plattorna.

03
Ribbpanelen monteras 4 Steg

Vi sätter ribbor på framsidan och sidorna. De är gjorda av furu som snedså-gats i både överkant och underkant, så att vattnet kan rinna av. Du kan hitta ribbor i bygghandeln - eller så kan du själv sätta igång och kapa brädor till önskad dimension.

De liggande ribborna (K) fästs mot stående (J). Vi använder distanser mellan de liggande ribborna för att se till så att de sätts med samma avstånd, så att det blir snyggt och enhetligt.

Cykelförråd 1

Ribbpanelerna skruvas ihop. På bilden syns en panel som ska sättas upp på framsidan. Varje ribba (K) skruvas fast med en skruv i varje ände.

Cykelförråd 2

Sätt en ribba (L) som dörrbeslag på stödregeln (G). Vi spikar fast en fururibba vid sidan om där ribbmodulen ska sättas upp.

Cykelförråd 3

Modulerna skruvas fast. Vi har redan skruvat upp tre längsgående ribbor (K) överst på framsidan. Nu sätter vi upp hela ribbmodulen på höger sida om dörren.

Cykelförråd 4

Modulen skruvas fast. Förborra i stolpen (G) och sätt skruvar hela vägen ner mot plattorna.

04
Dörren sätts ihop av ribbor på reglar 4 Steg

Dörren byggs efter samma princip som framsida och sidor. Alltså med sned-sågade ribbor som monteras på reglar. Även här sätter vi den färdiga ribbmodulen utanpå en formplywood.

Långa grindgångjärn sätts på dörren och vi gör en dörrstopp på plattorna. Dörrens mått kan du naturligtvis själv bestämma. Vill du ha en bredare förrådsdörr, finns det plats till det.

Cykelförråd 1

Två gångjärn fästs med tre stadiga bultar. På dörren sätts ett gångjärn överst och ett underst med 25 cm till dörrens ovansida respektive undersida.

Bygg Cykelförråd 2

Gångjärnen skruvas fast Gångjärnen skruvas fast i höger sida av dörröppningen, där vi tidigare satte en list (L) för montering.

Cykelförråd 3

Dörren kan stängas Dörren kan stängas inifrån med en skjutre - gel. Beslaget kan köpas i bygghandeln och finns i många olika storlekar och modeller.

Cykelförråd 4

Dörrstoppet monteras på plattorna. Prova dig fram, så att du blir säker på att dörrstoppet placeras på rätt ställe.

05
Takskivorna läggs på 4 Steg

På vårt förråd har vi valt att sätta trapetsskivor, som är billiga och släpper in ljus i förrådet. Ett bra alternativ är plåttak. Vi sätter dessutom en avrinningsplåt (M) mot väggen, så att vattnet inte kan rinna ner på träet.

Vi sätter också aluminiumlister (M) på sidorna på förrådet för att skydda ribborna mot regnvatten.

Cykelförråd 1

Skivorna anpassas till rännan. Vi har också satt aluminiumlister på takreglarna (E) på båda sidor om rännan. Taket E fästs med 50 mm-takskruvar.

Cykelförråd 2

En avrinningsplåt (M) tätar in mot väggen och leder regnvattnet ner på takskivorna och vidare till avrinningsrännan. Skyddet över skivan hjälper till att hålla tätt.

Cykelförråd 3

Ovansidan täcks in. På förrådets båda På förrådets båda sidor monterar vi aluminiumlister (M1), som leder ner vattnet på taket.

Cykelförråd 4

Täcklister (M2) monteras. Hela vägen runt förrådet sätter vi en täcklist ovanpå kantlisten (M1). Listerna fästs med mon-tagelim.

06
Avrinningsrännan skruvas på 2 Steg

De snedsågade ribborna ger vårt cykelförråd ett unikt utseende, men det är inte bara den snygga fasaden som gör förrådet speciellt. Det är också den smarta, dolda avrinningsrännan, som vi låtit en plåtslagare göra. Den leder bort regnvattnet från förrådet. Rännan är ca 40 cm längre än förrådet, så att vattnet inte stänker på förrådet.

Cykelförråd 1

Regnvattnet leds bort. Vi slipper sätta upp några andra stuprör och hängrännor med den smarta, dolda rännan.

Cykelförråd 2

Rännan fästs. Den skruvas fast ovanpå de två korta klossar (D) som bär upp takkonstruktionen.

Material

12-mm-formplywood

 • 2 sidor (P) à 213 x 149 cm
 • Ovansida (P1), 197,7 x 21,8 cm
 • 2 dörrar (P2) à 189,5 x 94,5 cm
 • Frontskiva höger sida (P3), 94,5 x 189,5 cm
 • List mellan dörrarna (P3), 187 x 5 cm

45 x 95-mm-reglar

 • 4 hörnstolpar (A + C) à 197 cm
 • 2 golvreglar (B) à 149 cm
 • 2 stödklossar (D) à 20,2 cm
 • 4 takreglar (E) à 197 cm
 • 8 snedsträvor (F) à 64,6 cm
 • Stödregel (G), 197 cm

Thermowood, 45 x 20 mm

 • 6 reglar till ribbor på sidor (J) à 213 cm
 • 4 reglar till ribbor på dörrar (J1) à 189,5 cm
 • 2 reglar till ribbor höger om dörren (J2) à 191,2 cm
 • List för montering av dörrbeslag (L), 189,5
 • 4 lodräta ribbor för montering över dörrar (N) à 21,8 cm

Thermowood, 65 x 20 mm

 • 52 ribbor till sidor (K1) à 152,9 cm
 • 23 ribbor till höger sida på fronten (K2) à 94,7 cm
 • 46 ribbor till dörrar (K3) à 94,5 cm
 • 3 ribbor över dörrar (K4) à 290,2 cm

Sågade brädor, 100 x 20 mm

 • Avrinningsbrädor, korta (H1), 4 st à 87 cm
 • Avrinngsbrädor, långa (H2), 2 st à 92,5 cm

Aluminiumlister till tak

 • Kantlister, 60 x 60 x 30 mm (M1)
 • Täcklister, 30 x 30 mm (M2)
 • Avrinningsplåt (M)
 • Lister till avrinningsränna, 60 x 60 x 30 mm (M3)

Dessutom

 • Takskruvar, 50 mm
 • 4,2 x 42-mm och 6 x 15-mm A4-träskruvar
 • 6 x 50-mm rostfria bultar till dörrbeslag
 • 2 x 40-mm-spik
 • Taktäckning
 • Tjärpapp, 20 x 11 cm
 • Trapetsskivor
 • Avrinningsränna till taket
 • Skjutregel till dörr
 • 4 grindgångjärn till dörrar
 • Montagelim
 • Dörrstopp

Tidsåtgång

En helg.

Pris

Ca. 18.000 kr för det här projektet.

Svårighetsgrad

Förrådet är inte svårt att bygga, men det är viktigt att du mäter exakt. Det kan vara bra att vara två om arbetet.

Ritning

3D-modell

Cykelförråd Ritning
3D-modell

Enkelt cykelförråd med avrinning

Detta förråd är lätt att bygga, och det tar inte stor plats.

Öppna 3D-modell

Bygg Cykelförråd Ritning
3D-modell

Stommen byggs upp

Förrådet konstrueras av reglar.

Öppna 3D-modell

Bygg Cykelförråd Ritning
3D-modell

Takkonstruktionen monteras

Sidoramarna har satts på väggen, och en konstruktion som ska hålla uppe taket.

Öppna 3D-modell

Bygg Cykelförråd Ritning
3D-modell

Förrådet kläs med ribbor

Ribbmodulerna har skruvats ihop. De består av furuträ som har snedsågats både uppe och nere.

Öppna 3D-modell

Bygg Cykelförråd Ritning
3D-modell

Dörren sätts ihop

Dörren är gjord enligt samma princip som sidorna.

Öppna 3D-modell

Bygg Cykelförråd Ritning
3D-modell

Avloppsrännan skruvas på

Vi slipper sätta ypperligare stuprör och hängrännor med den här smarta, dolda rännan.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du bordscirkelsågen

I den här videon lär du dig hur du arbetar med sågen. Sågbordet och de många olika inställningarna ger möjlighet att såga långa, exakta snitt – både raka och i vinkel och med olika djup och bredd – så att du kan klyva paneler och brädor på längden, göra spår i brädor, kapa till mindre skivor exakt och mycket mer.

TEKNIK: Snörräta skruvar för kläder

Med en borrmall går det snabbt och blir helt rakt

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Cykelskjul