Så här monterar du ytterpanelen

Du vet hur mycket arbete det ligger bakom bygget av ditt förråd, ditt garage eller ditt plank. Men allt det slitet ser inte andra; de ser bara fasaden. Därför ska du anstränga dig med byggets ansikte utåt.

Det handlar främst om estetik när du ska välja vilken slags ytterpanel ditt nya garage, ditt nya förråd eller din nya tillbyggnad ska kläs med. Kanske ska panelen matcha något befintligt, kanske har du en speciell förkärlek till fjällpanel eller kanske handlar ditt val främst om vad som säljs billigt på byggmarknaden.

Oavsett ditt val av ytterpanel ska du veta hur du sätter upp den på rätt sätt. Och du ska komma ihåg att oavsett hur mycket tid du har lagt ner på ditt nya projekt så är det enda som alla andra slutligen lägger märke till just fasaden.

Läs mer om: Ytterpanel - Se alternativen här!

Och här finns det fler fallgropar än vad man kanske skulle kunna tro. Här tar vi tag i de mest uppenbara: val och placering av de skruvar eller spik som du fäster brädorna med och avståndet mellan brädorna.

Konsekvenserna av att inte ta den här delen på allvar kan vara att brädorna spricker, brädorna slår sig eller att det bildas glipor mellan brädorna.

LÄS MER: Få en vacker fasad med träpanel

Vissa sorters ytterpanel kan sättas både liggande och stående, beroende på vad som passar dig. Oavsett vad du väljer måste du se till att ytterpanelen längst ner sågas snett så att vattnet kan rinna av. Och avståndet från den nedersta brädan till marken ska vara minst 10 cm, så att det inte stänker på träet och det blir fuktigt när det regnar.

Som alltid är det enklast att göra det lätt för sig från början: Gör rätt första gången så behöver du inte göra om det.

LÄS OCKSÅ: Klädselbrädor - se vilken typ du ska välja!

Klicka på länken och kom direkt till avsnittet längre ned i artikeln.

Olika sorters ytterpanel

Lockpanel

En väldigt klassisk ytterpanel med brädor i två förskjutna lager är lockpanelen, som helst ska monteras stående, som här, så att vattnet kan rinna av.

Spårpanel

Spontade panelbrädor finns i många varianter. Panelen kan sättas både lodrätt och vågrätt.

Lockläkt

När ytterpanelens bredd varieras och sätts förskjuten, så att den smalare läkten sitter ytterst, ger det ett väldigt stramt och klassiskt intryck.

Fjällpanel

När de vågräta brädorna överlappar varandra som på en träbåt handlar det om klinkad panel som finns i många träslag och flera varianter. Mest klassisk är kanske fjällpanelen.

Stockpanel

Den lätt bågformade stockpanelen känns kanske mest igen från sommarstugor. Den böjda profilen ger ytterpanelen en rustik karaktär.

Lockpanel

Lockpanel är en väldigt klassisk och mycket använd ytterpanel. Den kan göras av standardbrädor och även om den är enkel ger den fasaden lite liv.

SÅ HÄR GÖR DU: Ytterpanelen kan i vissa fall sättas direkt på en trästomme (på förråd) eller på spikläkt, om det är en isolerad byggnad som ska kläs. Här sitter spikläkten som dina panelbrädor ska fästas i ovanpå en vindspärr som satts utanpå isoleringen.

VIKTIGT: Den största fallgropen vid sättning av lockpanel uppstår när du ska skruva eller spika fast det yttersta lagret brädor, lockbrädorna. Det innersta lagret, bottenbrädorna, har du satt på ett avstånd som gör att lockbrädorna kan överlappa bottenbrädorna med minst 25 mm.

Det är frestande att sätta skruvarna i lockbrädorna in genom bottenbrädorna, men det ska du INTE göra! Skruv eller spik ska sitta i mellanrummet mellan bottenbrädorna och fästas direkt i stommen eller läkten. Om du skruvar genom båda lagerna brädor, är risken att två brädor vrider sig åt varsitt håll, och då spricker brädorna.

LÄS OCKSÅ: Så här sätter du lockpanel på fasaden

Fixering

Det finns bara ett rätt sätt att skruva fast de två lagerna brädor på.

Skruven i bottenbrädan sitter lite förskjutet från mitten av brädan, så att den inte spricker. Den är dubbelt så lång som brädan är tjock.

Skruvarna som håller fast lockbrädan sitter minst 25 mm från kanten på brädan och skruvas i mellanrummet mellan bottenbrädorna och direkt in i trästommen eller spikläkten. Skruven är här minst tre gånger brädans tjocklek.

Spårpanel

Spårpanel är brädor som är försedda med fjäder och not, så att de tar tag i varandra. Då behöver du inte fundera på överlapp utan bara sätter ihop dem.

SÅ HÄR GÖR DU: Fjädern eller sponten, som är den del som sticker ut, ska alltid vändas uppåt om du lägger panelen vågrätt. På så sätt undviker du att vattnet kan tränga in och lägga sig i noten på brädans undersida.

När du skruvar eller spikar, så ska skruv eller spik i den understa brädan vid liggande panel sitta 25-30 mm in i förhållande till kanten på den nedersta brädan. Sätter du panelbrädorna lodrätt, ska du ha minst 50 mm avstånd till ändträet för att undvika att träet spricker.

I varje underliggande regel eller läkt sätter du en skruv (eller en spik), även här 25-30 mm in från brädans kant, så att den inte spricker.

VIKTIGT: Om din spårpanel är bredare än 140 mm, ska du sätta två skruvar i varje bräda, en på varje sida, och även här hålla 25-30 mm avstånd till kanterna.

Fixering

Du måste ta hänsyn till brädornas bredd när du skruvar.

Skruv eller spik ska sitta 25-30 mm in från brädans kant.

I brädor som är mer än 140 mm breda ska det sitta två skruvar.

Skruvarnas längd ska vara två gånger brädans tjocklek.

Lockläkt

Lockläkten påminner om lockpanelen men är ändå inte riktigt likadan. För medan lockpanels-brädorna är lika breda, är lockläkten smalare än bottenbrädan och alltså just en läkt.

SÅ HÄR GÖR DU: Brädor och läkt sätts främst lodrätt, eftersom vattnet ska kunna rinna av. Det finns liggande lockläkt, främst på nybyggen, där kan delar av fasaden i så fall vara klädda på det här sättet.

Det innersta lagret brädor måste så klart sitta ganska tätt, så att läkten sedan överlappar båda de underliggande brädorna, och helst med 25 mm överlapp.

Bottenbrädan fästs med en skruv i varje underliggande regel eller spikläkt, och skruven sätts en bit från brädans mitt. Men eftersom det andra lagret bara består av en läkt ska man också bara sätta en skruv här, återigen en bit från läktens mitt så att den inte spricker.

VIKTIGT: Det är viktigt att skruven i läkten INTE går genom bottenbrädorna. För de två lagerna ska kunna röra sig oberoende av varandra, och de smala läkten spricker lätt om du skruvar ihop de två lagerna trä.

Fixering

Skruvarna ska sättas väldigt exakt, särskilt i de tunna läkten.

En skruv per spikläkt eller regel i bottenbrädan, lite från mitten. Skruven är minst två gånger brädans tjocklek.

I lockläkten sitter det en skruv per spikläkt eller regel lite från mitten. Skruven får INTE gå genom bottenbrädorna. Skruven ska vara minst tre gånger tjockare än brädorna.

I lockläkten är det extra viktigt att förborra innan du skruvar, så att läkten inte spricker.

Fjällpanel

Fjällpanel är en gammal klassiker som påminner om klinkbyggda båtar, där varje bräda överlappar den underliggande brädan.

Du kan se fjällpanel på byggnader där man har investerat lite extra i materialet, t ex cederträ. Lösningen kan se väldigt exklusiv och läcker ut. Men även med billigare, målat trä ger lösningen en speciell karaktär åt fasaden.

SÅ HÄR GÖR DU: Du kan köpa färdighyvlad fjällpanel som har en fals, så att de passar snyggt in i varandra. Du kan också välja att göra din ytterpanel av vanliga ohyvlade klinklagda brädor enligt samma princip. Det ger ett lite rustikare intryck.

VIKTIGT: Eftersom varje bräda sitter lite vinklad på grund av överlappet ska du vara noggrann när du skruvar, så att du skruvar i den vinkel som brädan ligger i, så att skruvhuvudet ligger jämnt med brädans yta.

Det ska sitta en skruv i varje bräda i underliggande regel eller spikläkt. Skruven ska sättas cirka 30 mm ovanför brädans underkant. På så sätt sitter varje bräda fast i ovankanten på brädan under.

Fixering

Skruven ska sitta exakt så att brädorna klämmer fast varandra.

Det sätts en skruv i varje regel eller spikläkt. Skruven ska vara dubbelt så lång som brädan är tjock.

Skruven sätts 25-30 mm in på brädan. På så sätt pressar den övre brädan på den undre och klämmer fast den. Du ska INTE skruva genom brädan nedanför.

Stockpanel

Stockpanel är för många detsamma som sommarstuga. Panelen med de karaktäristiska lätt bågformade brädorna används på många äldre sommarstugor.

Stockhuspanel läggs traditionellt vågrätt, men den kan också sättas lodrätt.

Brädorna finns i olika träslag, från prisvärd furu till mer exklusivare lärk eller douglasgran. Därför kan priset också variera betydligt.

SÅ HÄR GÖR DU: Brädorna är försedda med fjäder och fals så att de passar in i varandra, och fjädern ska vändas uppåt om panelen monteras liggande. På så sätt undviker du att det tränger in vatten som lägger sig i falsen.

VIKTIGT: Brädorna monteras oftast liggande. Då börjar du nerifrån (och kommer att hålla minst 10 cm avstånd till marken), skruvar fast den första brädan och fortsätter uppåt.

När du spikar eller skruvar fast brädorna ska de sättas med en skruv eller spik för varje underliggande läkt eller regel. Skruven sätts 25-30 mm från brädans underkant. På så sätt pressar varje bräda in den underliggande brädan.

Fixering

Var försiktig så att du inte skruvar genom fjädern på brädan.

Det sätts en skruv i varje läkt eller regel. Skruven ska vara dubbelt så lång som brädan är tjock.

Skruven sätts 25-30 mm in på brädan. På så sätt pressar den övre brädan på den underliggande och klämmer fast den. Du ska INTE skruva genom brädans fjäder.

Så här undviker du att träet spricker

Det betyder inte så mycket om du fäster din ytterpanel med spik eller skruv, bara du gör rätt. Skruv har den stora fördelen att de går enkelt att ta bort igen om du sätter dem fel eller t ex behöver byta en bräda. Samtidigt behövs det inte mer än en skruvdragare för att snabbt få jobbet gjort, och en sådan maskin har alla gör-det-självare.

Spik går i princip lika bra, men om du vill spika ytterpanelen till t ex ett stort garage för hand, behöver du ha gott om tid. Däremot kan du med en spikpistol klara av jobbet betydligt snabbare än med skruv och skruvdragare.

Korta skruv håller inte fast träet

När du ska välja rätt längd på skruv är det enkelt: Skruven ska vara minst dubbelt så lång som den bräda du vill fästa är tjock. Är brädorna 25 mm tjocka ska skruven alltså vara 50 eller 60 mm lång, beroende på vad du hittar. Skruven får bara inte vara kortare. Spikar du för hand ska dina spik vara tre gånger brädornas tjocklek. En bräda på 25 mm ska alltså spikas fast med spik som är minst 75 mm långa. Det som i dagligt tal kallas tretumsspik.

Med spikpistol och bandad spik är regeln densamma som med skruv: Spiken ska vara dubbelt så lång som brädorna är tjocka. När du skruvar kan det vara en fördel att förborra så att du undviker att brädorna spricker. Både spik och skruv ska sitta minst 50 mm från ändträ och 20-25 mm från kanten på brädorna.

För litet överlapp kan ge glipor mellan dina brädor

När dina panelbrädor överlappar varandra, som de t ex gör när du sätter lockpanel, ska du akta dig för att “tänja” på brädorna för mycket genom att minska på antalet brädor och göra väldigt litet överlapp.

Lockbrädor i lockpanel ska därför sättas upp med minst 20 mm överlapp på vardera av de två underliggande panelbrädorna. Ju större överlapp desto bättre skydd mot inträngande fukt, och med tanke på att träet utvidgas och dras ihop i takt med vädrets och årstidernas skiftningar, kan överlappet med fördel snarare vara 25 mm.

Djupa skruvar kan förstöra din ytterpanel

När du skruvar fast en ytterpanel ska du vara uppmärksam på att skruvhuvudet skapar ett förhållandevis stort hål i träets yta och att du, om du inte är noggrann, riskerar att skruva i skruvarna för långt in i träet. Gör du det, kan vattnet tränga in träet och orsaka röta. Detsamma gäller om du inte skruvar i skruven tillräckligt djupt: Då kan vattnet rinna in bakom skruvhuvudet. Därför ska skruvhuvudet sitta helt jämnt med träets yta, så att skruvhålet försluts.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träfasad