Den gamla fogen plockas enklast bort med en hobbykniv. Se bara till att kniven inte sticker in djupare än kaklet. Då kan man i värsta fall sticka hål på tätskiktet.Skär först upp silikonfogen helt i ena sidan och så längs andra sidan. Genom att skära lite snett med kniven kan du sedan lossa fogen och dra bort den. Det ska vara helt rent där fogen satt, men använd inte vatten, för då fäster inte den nya fogen. Skär av spetsen på fogpatronen i vinkel, så att spetsen stämmer med den önskade fogbredden. Vrid därefter fogsprutan ett halvt varv och tryck ut silikonet, lugnt och stilla.

Man ska använda ett sanitetssilikon med fungicider i. Det motverkar svamp och mögel. Samtidigt förblir den fin att se på lite längre än silikon utan fungicider.När fogen är lagd slätas den ut med en fogpinne. Då blir ytan slät och tät. Dra fogpinnen så att den ligger an mot båda kakelplattorna samtidigt och tag sedan bort överskjutande fogmassa. Man kan använda fogpinnen till att ta bort överflödig fogmassa i de tvärsgående fogarna. Ett vanligt knep är att sedan dra över fogen med ett finger doppat i såpvatten för att glätta ytan. Det gör inte yrkesmannen. Vattnet förstör fogmassan när den inte har hunnit härda.Nu är fogen utbytt och badrummet kan användas efter tolv timmar, eller enligt vad tillverkaren anger för den fogmassa du valt.