Byt ut silikonfogen

Inte ens den bästa av silikonfogar håller för evigt. Och den här behöver verkligen bytas. Dels eftersom den inte längre är speciellt vacker, men ännu viktigare – därför att den kan vara otät.

Silikonfogmassa blir man aldrig riktigt förtjust i. Inte ens vår fogspecialist kan bli det, trots att han i många år har levt av att kunna göra fina fogar och byta ut gamla mot nya.

Det är ingen tvekan om att den sega och släta fogen är stark och att den fyller sin funktion i ett modernt badrum. Fogmassan fäster på i stort sett alla underlag. Den är mycket elastisk och den är vattentät. Det är också lätt att hålla den ren och snygg. På sätt och vis är det nästan lag på att skarven mellan golv och väggar samt mellan två väggar i våtrum ska fogas med silikonfogmassa. Och trots detta är silikonfogmassa en ständig källa till irritation och besvär.

Massan är vattentät, men det är svårt att få massan att sluta tätt på sidorna. Därför poängteras det i byggbestämmelserna att tätheten i ett våtrum inte får bero på en fog. Tätskiktet ska finnas bakom fogen.

Det är som sagt lätt att torka av silikonfogen och hålla den ren. Men om du inte gör det varje dag fastnar det snabbt svampsporer på ytan. En cementfog kan skuras ren och svampen tvättas bort. Det går inte med en silikonfog. Har mögelsvampen fått fäste kan den tas bort endast om hela fogen skärs bort och ersätts av en ny fogmassa.

LÄS OCKSÅ: Foga kakel - Så gör du!

Silikon fäster på i stort sett alla material. Men andra material kan inte fästa på en härdad silikonfog. Det är t.ex. omöjligt att måla över en silikonfog för färgen fäster inte. Har du en gång valt silikonfogmassa måste du i framtiden fortsätta med den.

Duktigt yrkesfolk vill inte använda silikon i andra rum än våtrum, för där krävs ofta stor elasticitet och täthet. Men om tätheten beror på fogen ska du själv inte foga. Då ska du kontakta en specialist för att resultatet ska bli bra.

Avlägsna gammal silikonfog i badrummet

1. Den gamla fogen skärs loss i bägge ändar med en hobbykniv. Se upp så att kniven inte går så djupt att den träffar tätskiktet bakom. Tätskiktet är vattentätt och segt, men lätt att förstöra. Skär först upp silikonfogen helt i ena sidan och så längs andra sidan. Genom att skära lite snett med kniven kan du sedan lossa fogen och dra bort den.

2. Den gamla fogen dras försiktigt ut – helst utan att den spricker. Testa att lossa den försiktigt i sidorna med kniven samtidigt som du drar i fogen.

3. Sidorna skrapas rena från silikon. Det är en tidskrävande process, men det är viktigt att vara noggrann här och testa sig fram lite med eggen och med baksidan av knivbladet om vartannat.

4. Fogen penslas ren från fett med aceton. Det är lättast att hälla upp acetonet i en burk medan man arbetar. Sörj för god ventilation.

Lägg ny silikonfog i badrummet

1. Skär av spetsen på fogpatronen i vinkel, så att spetsen stämmer med den önskade fogbredden. Hellre lite för litet än för stort i första omgången, men när det ska fogas ska öppningen täcka hela fogen.

2. Vrid därefter fogsprutan ett halvt varv och tryck ut silikonet, lugnt och stilla. Man ska använda ett sanitetssilikon med fungicider i. Det motverkar svamp och mögel. Samtidigt förblir den fin att se på lite längre än silikon utan fungicider.

3. Kakelplattorna och fogarna runt den uppfyllda fogen sprayas med diskvatten med blomsterspruta. VIKTIGT! Fogen ska vara fullständigt fylld, för kommer det vatten mellan massan och sidorna kan massan aldrig får grepp

3. När fogen är lagd slätas den ut med en fogpinne. Då blir ytan slät och tät. Dra fogpinnen så att den ligger an mot båda kakelplattorna samtidigt och tag sedan bort överskjutande fogmassa. Man kan använda fogpinnen till att ta bort överflödig fogmassa i de tvärsgående fogarna.

4. Silikonfogen slätas om nödvändigt till med den böjda utsidan av fogpinnen. Ett vanligt knep är att sedan dra över fogen med ett finger doppat i såpvatten för att glätta ytan. Det gör inte yrkesmannen. Vattnet förstör fogmassan när den inte har hunnit härda. Nu är fogen utbytt och badrummet kan användas efter tolv timmar, eller enligt vad tillverkaren anger för den fogmassa du valt.

5. Fogpinnen kräver ett visst handlag. Fogbrickor av silikongummi är ett utmärkt alternativ. De finns med olika profiler. Var noggrann med att pressa in fogmassan hela vägen.

5 goda råd av fogspecialisten

  1. Skär inte för djupt, när du tar bort den gamla fogremsan. Om du skadar tätskiktet så att det blir perforerat bör du genast kontakta en fackman.
  2. Använd endast aceton i fogen när den gamla fogmassan har tagits bort. Om du använder silikonborttagningsmedel är det stor risk att den nya fogmassan skadas när den läggs på. Aceton är ett bra avfettningsmedel.
  3. Välj en silikonfogmassa av hög kvalitet. Du kan säkert spara ett par hundra kronor om du väljer den billigaste silikonfogmassa du hittar, men du kan ödsla en dags arbete samtidigt som du får betala för omfogning om fogmassan släpper.
  4. Snåla inte med fogmassan. Fyll igen fogen innan du slätar ut den med fogsticka (fogpinne).
  5. Arbeta noggrant från början till slut. Ju noggrannare du är, desto bättre blir resultatet.

LÄS OCKSÅ: Så använder du silikon

Gör det bra – eller låt bli

De goda råden kommer från Gör Det Självs fogspecialist, som i hela sitt arbetsliv fogat badrum. Och han förtydligar: Du kan under normala omständigheter, där fogen inte utgör en del av tätheten, själv byta ut en gammal fog. Men kom ihåg att man aldrig får säga att ”den duger” om en fog. Den är antingen underkänd eller godkänd – aldrig mittemellan. Och om du inte följer råden ovan, bör du ringa efter en fackman och använda din tid till något annat.

Video

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Badrum