Bygg själv vindskydd

Vill du ha ett vindskydd i trädgården eller vid sommarhuset? Du kan lätt bygga ett vindskydd själv för knappt 10.000 kr. Här gör vi det mesta i verkstan över vintern och flyttar ut det till våren. Du kan naturligtvis även bygga det direkt på plats.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
7.700 kronor

Intro

Med ett vindskydd kommer du riktigt nära naturen. Om du bygger ett vindskydd själv kan du till och med få unika naturupplevelser på din egen tomt.

Det är nyttigt för både kropp och själ att övernatta utomhus, och varför inte göra det i ditt eget vindskydd?

Bygg själv vindskydd

Även om du inte är en väldigt erfaren gör-det-självare kan du mycket väl kasta dig in i projektet. Ett vindskydd är nämligen en ganska “rustik” byggnad, så det finns utrymme för små misstag efterhand utan att det påverkar det slutliga resultatet.

Det behöver varken vara dyrt eller besvärligt att bygga vindskydd själv. Det är ett roligt projekt som inte tar längre tid än ett par helger, om man är flera personer som hjälpts åt att bygga.

Du kan bygga vindskyddet precis så stort som du vill. Normalt finns det plats för cirka 6-8 sittande personer i ett vindskydd, medan något färre får plats att övernatta där.

I den här byggbeskrivningen börjar vi med att bygga en trästomme till vindskyddet i en verkstad, och det är därför lika lätt att sätta ihop som ett vindskydd som byggsats. Du kan också välja att bygga vindskyddet direkt på plats.

I byggbeskrivningen får du:

 • Ritning till vindskyddet
 • Video
 • 3D-modeller
 • Noggrann steg-för-steg-beskrivning
 • Komplett materiallista

Instruktion

01
Trästomma till vindskydd 9 Steg

Först ska du såga till alla delar till trästommen, så att den kan sättas ihop. Vindskyddet består av en bottenram, som är fäst 40 cm upp på fyra stolpar. De bakre är kortare än de främre och ska sågas till med ett 13 graders snitt ovanifrån, som motsvarar takets lutning. De främre stolparna ska sågas till med två sneda snitt eftersom taket består av två delar, och den främre delen av taket lutar åt det andra hållet.

Om virket till bottenramen bågnar på mitten, ska du komma ihåg att vända den böjda sidan uppåt. Det kommer med stor sannolikhet rätta till sig när det kommer vikt och ett tryck ovanpå.

Bottenram till vindskydd sätts fast till stolparna 1

Sätt fast ramvirket (C och D) till stolparna (A och B). Se till att stolparna ligger i rätt riktning, så att det sneda snittet passar med takets lutning. Använd två 5 x 110 mm skruvar per sammanfogning.

Stommen till vindskydd resas upp 2

Res stommen upp, allteftersom du sätter ihop den, och skruva fast resten av ramvirket (C och D) med långa skruvar. Använd vattenpasset flitigt under tiden, så du ser till att stolparna (A och B) är raka.

De liggande bjälkarna till vindskydd skruvas fast på de främre stolparna 3

Skruva fast de liggande bjälkarna (E) på de främre stolparna (A). Det måste sitta en bakom och en framför stolparna. De sätts 8,5 cm från toppen. Skruva också fast en bjälke (E) på de bakre stolparna.

Reglarna till golv i vindskydd monteras 4

Montera reglarna (C) till vindskyddets golv när bottenramen är klar. Använd 6 x 140 mm skruvar. Kom ihåg att vända reglarna uppåt om de bågnar. Vrider de sig kan du ta hjälp av en skruvtving.

Stolparna till vindskydd byggsats står rakt 5

Kontrollera att stolparna (A och B) står rakt. Fäst de liggande reglarna (H) på de två sidorna och (J) på baksidan, mittemellan den främre bjälken (E) och bottenramen. Skruva fast med 140 mm skruvar.

En bjälke till bygga vindskydd skruvas fast 6

Såga till en bjälke (F), och skruva fast den. Den sågas snett i ändarna, så att den kan fästas på bakre bjälken (E). Avsluta med ett snett snitt mitt för främre stolpen, innan reglen läggs upp på främre bjälken (E).

De andra takbjälkarna sätts fast på vindskydd 7

Sätt fast de andra takbjälkarna (F). Börja på motsatt sida med den yttersta bjälken. Då hamnar övriga bjälkar med lika avstånd på den bakre av de två tvillingreglarna (E). Förborra och fäst långa skruvar uppifrån.

Mät upp de korta takbjälkarna till bygga vindskydd 8

Mät upp de korta takbjälkarna (G), som ska sitta på vindskyddets främre del. De ska snedsågas och fästas vid de långa bjälkarna. Dra en linje ut efter vattenpasset, så du får ett helt rakt snitt när reglen ska läggas på.

Snedsträvorma till bygga vindskydd sätts på plats 9

Sätt snedsträvorna (L) på plats, när du kontrollerat att alla fyra stolpar står rakt, och du har monterat två snedsträvor (K) vid varje hörn av de främre stolparna. Fäst först sned-strävan med en skruvtving, markera var du ska såga, och såga tilll. Skruva fast med tre 140 mm skruvar.

02
Golv i vindskydd 3 Steg

De första golvbrädorna till vindskydd monteras 1

Montera de första golvbrädorna (M) vid de främre stolparna. Skruva först fast små brädbitar vid stolparna, så brädorna har något att vila på. Jacka ur brädan, så att den sluter tätt vid stolpen.

Nästa bräda till vindskydd fästs med avstånd 2

Fäst nästa bräda med ett avstånd på 3 mm till den första, så att träet kan röra sig. Skruva utefter en vinkelhake, så de hamnar helt rakt. Den andra brädan ska också sågas till för stolpen.

Golvbrädorna i vindskydd läggs ut 3

Golvbrädorna läggs bara ut. Se till att du får en fin avslutning på baksidan, där brädorna ska ligga parallellt i bakkant. Avsluta ex. med en hel eller halv bräda, dock aldrig med en kort brädbit.

03
Beklädnad av vindskydd 5 Steg

Vindskyddet kläs med rustik okantad panel, även kallad kalmarbrädor. En bräda placeras lodrätt över två brädor som satts upp med ett mellanrum. När klädselbrädorna satts på plats, är det lättare för vattnet att rinna av.

Kalmarbrädorna är koniska och lite bredare i ena änden. Välj de bredaste bitarna till första lagret, och de mindre till andra lagret. Till en början sågas de lite för långa. När alla brädor satts upp sågas de till i ovan- och nederkant med en sänksåg. En cirkelsåg och en lång rak bräda går också bra.

Kalmarbrädorma till bygga vindskydd sätts upp 1

Sätt upp kalmarbrädorna (N) på sidorna, de bredaste i det undre lagret. De sned-sågas så de passar den lilla sluttande biten på framsidan. Brädorna skruvas fast med 4 x 60 mm skruvar.

De övriga brädorna till vindskydd skruvas fast 2

Skruva fast de övriga brädorna (N), efter du sågat till dem på längden. Se till att nästa lager av brädor täcker “gliporna”. Kontrollera med vattenpasset om mitten av varje enskild bräda är någorlunda rak..

Brädor sågas av ovansidan på det första lagret på vindskydd 3

Såga av ovansidan på det första lagret av brädor. Dra först en linje längs med den yttre reglens ovankant. Spänn fast sänksågen, och såga längs linjen. Brädorna sågas till på samma sätt i nederkant.

Kalmarbrädorna vid uthänget på vindskydd sågas av 4

Såga också av brädorna på den lilla biten vid uthänget. Dra en linje med ex. ett snörslå, så att sänksågen kan spännas fast och kalmarbrädorna sågas till med ett helt rakt snitt.

Andra lagret av brädor monteras på bygga vindskydd 5

Montera andra lagret av brädor. Det görs på precis samma sätt; men här börjar vi bara med hörnen. Den snyggaste lösningen fås genom att de sidor som ska sitta inne i hörnet, sågas av. Kanten blir då skarp.

04
Tak på vindskydd 7 Steg

Taket består av konstruktionsplywood med spår och fals. Skivornas längd motsvarar vindskyddets bredd, så de behöver bara sågas till på bredden.

Skivorna monteras med spår och fals, även i takåsen. Se bara till att spåret på plattan som du vänder upp mot takåsen, placeras mitt i nock. Falsen på nästa skiva skjuts på plats i spåren, och skivan läggs försiktigt på reglarna. Fäst med 50 mm skruvar.

Ovanpå plywooden läggs takpapp.

Bygga vindskydd vindskivorna monteras 1

Montera vindskivorna (N). Såga en kalmarbärda i två delar, till långsida och uthäng, och skruva fast dem ordentligt med en lite överlappning. Gör ett lodrätt streck i mitten, och såga rent efter det.

Brädorna på vindskydd sågas till med en fogsvans 2

Såga till brädorna med en fogsvans. Se till att du får ett fint, rakt snitt. Lossa brädorna och ta bort bitarna. Sätt ihop vindskivorna, och skruva fast dem med 70 mm skruvar, med ca 45 cm avstånd.

Trekantslist på vindskydd monteras bakom vindskivorna 3

Montera en trekantslist bakom vindskivorna, så att takpappen får en mjuk kant att ligga mot - och därmed en längre hållbarhet. Trekantlisten fästs med 4 x 50 mm skruvar.

Fotplåten spikas fast på vindskydd tak med takpappspik 4

Montera fotplåten på taket. I framkant ska takskivan med fotplåten sticka ut ca 4 cm över takfoten, så att en kalmarbräda kan placeras under. På baksidan ska fotplåten gå 1,5 cm ut över beklädnaden.

Taket på vindskydd primas 5

Taket primas, så att takpappen kan fästa ordentligt. Primern rullas ut med roller eller med en bred pensel i ett jämnt lager.

Takpapp läggs på vindskydd 6

Lägg på takpapp. Den är självhäftande, så det måste ligga rätt direkt. Skär till den på längden och fäst första ”våden” längs takfoten. Nästa våd läggs med ett överlapp på ca 5 cm och spikas fast.

Bygga vindskydd behandlas med träolja 7

Vindskyddet behandlas med träolja, så att det bättre står emot utelivet. Vi har valt träolja med teaklook som ger träet en snygg, mörk lyster. Träet får två strykningar med träolja.

Material

70 x 70 mm stolpar:

 • 2 stolpar (A) á 160 cm
 • 2 stolpar (B) á 125 cm

45 x 95 mm reglar:

 • 5 delar ramvirke och golvreglar (C) á 231 cm
 • 2 del ramvirke (D) á 234 cm
 • 4 liggande bjälkar (E) á 234 cm
 • 5 långa takbjälkar (F) á 230 cm
 • 5 korta takbjälkar (G) á 75 cm
 • 2 liggande reglar (H) á 265 cm
 • 1 liggande regel (J) á 234 cm
 • 2 snedsträvor (K) á 54 cm
 • 2 snedsträvor (L) á 118 cm

21 x 95 mm planhyvlat virke:

 • 50 meter till golv (M)

Kalmarbrädor:

 • 90 meter till beklädnad, vindskivor och takfot (N)

Plywoodskivor (till tak), 12 mm:

 • 3 skivor (P) á 122 x 244 cm

Dessutom:

 • 6 meter trekantslist
 • 5 meter fotplåt
 • Primer till takpapp
 • Självhäftande takpapp (en rulle á 10 m) + takpappspik
 • Utomhusspånskruv: 4 x 50, 4 x 60, 4 x 70, 5 x 110, 6 x 140 mm
 • Träolja, teak

Specialverktyg

 • Sänksåg

Tidsförbrukning

Ca en veckas tid.

Pris

Ca 7 700 kr.

Svårighetsgrad

Det är en greppbar uppgift att bygga vindskydd. Men det är stort och tungt att flytta, om du inte bygger det på plats.

Ritning

Bygga vindskydd - ritning

På ritningen ser du vindskyddets uppbyggnad och beståndsdelar.

Bygga vindskydd - ritning

3D-modell

3D-modell: Bygg själv vindskydd
3D-modell

Vindskydd

Vindskyddet har byggts på en ram som har fästs 40 cm upp på fyra stolpar.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Trästommen till vindskydd byggsats
3D-modell

Trästomma till vindskydd

Takspärrarna möts på dubbla bärlinor vid de 2 främre stolparna. Bärlinorna sitter på vardera sida om stolpen på de främre stolparna.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Bygga vindskydd golv
3D-modell

Golv i vindskydd

Hack har sågats i brädan så att den sluter tätt vid stolpen. Undertill sitter det klossar som stöd vid varje stolpe.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Vindskydd kläs med lockpanel
3D-modell

Beklädnad av vindskydd

Vindskyddet kläs med lockpanel, där en stående lockbräda placeras utanpå två stående bottenbrädor.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Takfotsbeslag på vindskydd byggsats
3D-modell

Takfotsbeslag

Takfoten sticker ut 1,5 cm för att leda bort regnvatten från konstruktionen.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Enkel märkning för vinkelfogar

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Vindskydd