Stort vedskjul - som du kan bygga själv

Med ett stort skjul på 11 kvm finns det gott om plats att dela upp veden i sektioner, beroende på när den ska användas.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
10.000 kronor

Intro

Om din ved ligger torrt med bra ventilation, blir den snabbare färdig för kaminen. Och med 11 m2 att breda ut sig på, finns det gott om plats för att dela upp din ved i olika sektioner, så att den torkade inte blandas ihop med den färska. Storleken på vedskjulet är anpassad efter armeringsnät, som vi använder för att klä sidorna.

I den här byggbeskrivningen visar vi dig hur du själv kan bygga det här stora vedskjulet.

Du får också 3 tips för när du ensam ska:

 • Resa stolpar
 • Montera takstolar
 • Montera takfotsbrädor

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Rita dina egna projekt i ett gratis ritprogram innan du bygger

Instruktion

01
Såga ut stommen 4 Steg

Medan det bara är att såga ut stolparna (C och D) och syllen (A och B) enligt materiallistan, är takreglarna lite mer komplicerade. De läggs med lutning och snedsågas därför i ändarna.

För att kunna såga reglarna i helt rätt vinkel lägger vi tillfälligt upp skjulets sida på två takskivor (L), som ser till så att stolparna står vinkelräta på syllen.

Bygga Vedförråd 1

Sidan av vedskjulet läggs tillfälligt upp på två takskivor (L). Tidigare har syllen (B) och stolparna (C och D) sågats ut enligt materiallistan.

Bygga Vedförråd 2

Takreglarna (E) läggs och ritas upp på insidan av stolparna. För att vinkeln ska bli rätt, ska ovansidan av takregeln passa med stolparnas utvändiga hörn.

Bygga Vedförråd 3

Takreglarna sågas enklast ut med en kap-/gersåg. De övriga åtta takreglarna ska vara exakt likadana som den första.

Bygga Vedförråd 4

Det sågas ut för bladfogar på sylldelarna (A och B). Träets dimension är 9,5 x 9,5 cm. Därför sågas drygt 9 x 4,5 cm av. Se till så att du sågar av rätt del, så att syllen kan sättas ihop hela vägen runt om.

02
Gör fundament 5 Steg

För att det stora skjulet ska stå säkert, är det viktigt med en stadig grund. Det kan göras på flera sätt. Här var vi valt betongplintar som är ganska enkla att arbeta med. De förmonterade stolpskorna kan i efterhand finjusteras på både höjden och bredden.

När plintarna är på plats och syllen har monterats, gjuts plintarna fast med plintbetong.

LÄS OCKSÅ: Så här gjuter du ett punktfundament

Bygga Vedförråd 1

Gräv ut för plintarna med spade och jordborr när du har mätt ut placeringen enligt ritningen.

Bygga Vedförråd 2

Placera plintarna så att stolpskorna står på rad och är i våg. Det kontrolleras enklast med ett vattenpass och en lång, rak bräda, eller med ett murarsnöre.

Bygga Vedförråd 3

Syllen (A och B) läggs på plats och skruvas ihop i bladfogarna med 5 x 90 mm skruvar. Därefter fästs syllen i plintarnas stolpskor med samma slags skruvar.

Bygga Vedförråd 4

Häll en halv säck betong i varje hål när syllen har monterats på plintarna, som står som de ska.

Bygga Vedförråd 5

Häll rejält med vatten i varje hål. Betongblandningen måste härda innan du fortsätter. Låt den därför stå över natten.

03
Res stommen 4 Steg

Normalt sett är det en uppgift för två man att resa stolpar. Men med ett enkelt trick går det lätt att göra ensam. Det handlar i all enkelhet om att göra vinkelbeslagen färdiga och skruva fast dem innan du sätter dit stolparna. Samma trick kan också användas när du ska lägga hammarbandet på plats.

I alla skarvar mellan stolpar och syll används 90 x 90 x 90 mm vinkelbeslag och 4 x 40 mm skruvar, eller ankarskruv. Samma sak med hammarbandet som dessutom fästs med en 6 x 90 skruv genom hammarbandet och ner i stolparna.

Bygga Vedförråd 1

Skruva fast vinkelbeslagen där stolparna (C och D) ska stå. Använd en bit av en stolpe för att hitta rätt placering. Med vinkelbeslagen på plats är det mycket enklare att därefter ensam sätta stolparna.

Bygga Vedförråd 2

Sätt stolparna (C och D) i de förberedda vinkelbeslagen med 4 x 40 skruvar eller ankarskruv. Se till att stolparna står rakt.

Bygga Vedförråd 3

Skruva fast vinkelbeslagen överst på stolparna där hammarbandet (A) ska läggas. Använd också här en bit av en stolpe för att få rätt höjd.

Bygga Vedförråd 4

Hammarbandet (A) läggs på plats och fästs i beslagen med 4 x 40 mm skruvar/ ankarskruv. Dessutom skruvas en 6 x 90 mm skruv i varje stolpe genom hammarbandet.

04
Sätt takreglarna 4 Steg

De långa och tunga reglarna (E) kan vara något av en utmaning att få på plats ordentligt när du arbetar ensam. Men här visar vi ett smart trick som gör att ensamarbetet går som en dans.

Reglarna fästs med 70 x 70 x 70 mm vinkelbeslag och 4 x 40 mm skruvar/ ankarskruv. De två yttersta reglarna fästs med ett vinkelbeslag i vardera ände, medan övriga sju reglar fästs med två vinkelbeslag i var ände.

Innan reglarna sätts på plats, är det bra att måla konstruktionen, så att du lättare kommer ända in i hörnen.

Bygga Vedförråd 1

Måla hela konstruktionen och reglarna na ett par gånger ett par gånger med en heltäckande träskyddsfärg innan du sätter upp reglarna.

Bygga Vedförråd 2

Skruva fast en tillfällig hjälpbräda ovanpå regeln (E). Hjälpbrädan håller regeln på plats medan du skruvar fast den.

Bygga Vedförråd 3

Sätt de sista reglarna. De två yttersta placeras enligt ritningen, medan övriga fördelas jämnt där emellan. De yttersta reglarna placeras 5 cm in på hammarbandet.

Bygga Vedförråd 4

Sätt en tillfällig snedsträva som håller konstruktionen på plats tills sidorna har monterats. Dessförinnan kollas så att stolparna står rakt.

05
Fästa armeringsnät 2 Steg

För ett sådant här vedskjul finns det flera fördelar med sidor av armeringsnät: Det är lätt att arbeta med, det förstärker konstruktionen, det ger veden luft och det matchar naturens färger.

Med tiden finns det också planer på att plantera klätterväxter, som lätt kan växa längs armeringsnätet och med tiden få det att passa ännu bättre in i omgivningen.

Bygga Vedförråd 1

Armeringsnätet kapas med en vinkelslip. Har du en väldigt stor och kraftfull bultsax, kan du använda den istället. Vi använder ett långt nät till skjulets baksida och ett kortare nät för de båda kortsidorna.

Bygga Vedförråd 2

Armeringsnätet fästs enkelt på insidan av vedskjulet med 8 mm klamrar och 4 x 40 mm skruvar eller ankarskruv.

06
Montera taket 6 Steg

Taket är byggt av 20 mm OSB-skivor, som därefter kläs med takpapp. OSB-skivor är billiga och lätta att arbeta med, medan takpappen skyddar effektivt mot väder och vind.

Allt trä, som inte döljs under takpappen, ska slutligen målas med en heltäckande träskyddsfärg.

Bygga Vedförråd 1

Takskivorna (L) monteras med 4 x 40 mm skruvar. De har först kapats i ungefärlig storlek.

Bygga Vedförråd 2

Skivorna sågas exakt på plats med en cirkelsåg eller sänksåg med styrskena. På framsidan och kortsidorna ligger taket kant i kant med stommen, medan det på baksidan av skjulet sticker ut 5 cm.

Bygga Vedförråd 3

En bottenlist (J) sätts under takskivan längs skjulets baksida. Listen, som takp appen senare ska spikas fast i, fästs med 4 x 40 mm skruvar.

Bygga Vedförråd 4

Såga av ca 1,5 cm av trekantsreglarna (H), så att den ena 45-gradersvinkeln sågas bort. Det ger takpappen en rundare avslutning.

Bygga Vedförråd 5

Skruva fast trekantsreglarna (H) på ovansidan av takskivan längs framsidan och sidorna med 4 x 40 mm skruvar. Den avsågade sidan vänds uppåt och den vinkelräta ytan vänds utåt. Skarvarna snedsågas.

Bygga Vedförråd 6

Takfotsbrädorna (F och G) monteras med hjälp av en liten “hylla”. Den består av en skruv som tillfälligt skruvats fast i hammarbandet. Brädorna fästs med 5 x 60 mm skruvar. På sidorna sågas takfotsbrädorna (G) på snedden i båda ändar.

07
Klä taket 5 Steg

Taket kläs med takpapp. Vi har valt Topsafe från Icopal som är lätt att arbeta med eftersom pappen inte behöver värmas och därför läggs utan eld. Det finns dessutom på 5-metersrullar. Det passar perfekt till vårt tak.

Längs framsidan och på sidorna avslutas pappen under en täcklist, medan det på baksidan spikas fast i bottenlisten.

Bygga Vedförråd 1

Takpappen rullas ut och spikas fast med pappspik. Börja med den nedersta våden, som ska sticka ut så mycket att den kan spikas fast i bottenlisten (J). De andra våderna ska överlappa varandra uppifrån.

Bygga Vedförråd 2

Skruva fast täcklisterna (K) ovanpå takfotsbrädorna längs framsidan och sidorna. Listerna har lagts på en tjock sträng av tätningsfog.

Bygga Vedförråd 3

Takpappen avslutas längst bak genom att det böjs ned och spikas fast med pappspik i bottenlisten (J).

Bygga Vedförråd 4

Golvet består helt enkelt av pallar som sågas till. Det ger avstånd till den fuktiga marken och effektiv ventilation.

Vedbod 5

Till sist målas det sista träet med en heltäckande träskyddsfärg.

Material

95 x 95 mm tryckimpregnerade stolpar:

 • 8 sylldelar (A) à 254,5 cm
 • 2 sylldelar (B) à 250 cm
 • 3 stolpar (C) à 212 cm
 • 3 stolpar (D) à 147 cm

45 x 95 mm reglar:

 • 9 takreglar (E) à 245 cm

28 x 120 mm tryckimpregnerad trall:

 • 2 takfotsbrädor (F) à 253 cm
 • 2 takfotsbrädor (G) à 274 cm

45 x 45 mm trekantsreglar:

 • På taket (H), 11 m

20 x 45 mm lister:

 • Bottenlist under takskiva (J), 5 m
 • Täcklist längs taket (K), 12 m

20 mm OSB-skivor:

 • 7 takskivor (L) à 122 x 244 cm

8 mm armeringsnät:

 • 1 väggsida (M), 167 x 500 cm
 • 2 väggsidor (N) à 235 x 250 cm

Dessutom:

 • 6 betongplintar (P)
 • 4 x 40 mm, 4 x 50 mm, 5 x 60 mm och 6 x 90 mm skruv
 • 20 mm pappspik
 • 20 st 90 x 90 x 90 mm vinkelbeslag
 • 32 st 70 x 70 x 70 mm vinkelbeslag
 • 3 rullar takpapp (här Topsafe från Icopal) à 1 x 5 m
 • Asfaltklister/taklim
 • Heltäckande träskydd
 • 8 mm klamrar
 • 3 säckar plintbetong à 25 kg

Tidsåtgång

Fyra dagar.

Pris

Ca 10.000 kr.

Svårighetsgrad

Även om projektet kan verka omfattande, är det inte särskilt komplicerat. De flesta klarar det.

Ritning

Vedskjul på 11 m²

Vedskjul på 11 m²

Video

TIPS: Enkelt djupstopp med tejp

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Video

VERKTYG: Så här använder du vinkelslipen

I den här videon kan du se vad vinkelslipen klarar av och hur du använder den. Slipen ger dig mycket kraft när du ska kapa i järn, betong och sten. Och med rätt kapskiva kan du såga exakta snitt i allt från aluminium och plast till hårdbränd klinker. Du lär dig också allt om inställningar och skyddsutrustning, så att du kan arbeta säkert.

Video

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

Video

Tips & Tricks

Alternativa väggsidor

För att färsk ved ska kunna torka effektivt, är det viktigt med bra luftcirkulation. Det får du med en öppen väggbeklädnad. Den behöver dock inte vara lika öppen som armeringsnätet. Måste din ved ligga lite mer skyddad mot t ex regn och yrsnö, visar vi här två bra alternativ.

Även om det är luft mellan brädorna, skyddar ändå den liggande konstruktionen effektivt mot regn. Mot yrsnö är det dock inte den mest effektiva lösningen.

Lutningen på och överlappningen mellan brädorna ger effektivt skydd mot både regn och yrsnö. Samtidigt säkerställer avståndet mellan brädorna på ca 2 cm att veden fortfarande får luft.

Alternativ för taket

Lösningen med OSB-skivor och takpapp är snygg, stabil och håller i längden. Men det finns flera enklare och billigare alternativ som det kan vara värt att överväga.

Korrugerad plast är både billigt och enkelt att arbeta med. Hållbarheten beror på vilken sorts plast de är gjorda av. De starkaste skivorna med uv-filter har en hållbarhet på ända upp till 25 år.

Ett tak av korrugerad plåt är också lätt att lägga. Det är en dyrare lösning än plast men också betydligt mer hållbart.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Vedbod