Gjut grund till förråd eller garage

Du kan snabbt och lätt gjuta en grund till förråd och garage.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
8 dagar
Pris
15.000 kronor

Intro

Gjut grund till förrådet

När minigrävaren är hyrd, containern är på plats, och allt är uppmärkt, går det snabbt att gjuta fundamentet till förråd eller liknande. Det tog oss bara fyra timmar att gjuta 21 meter mur, som utgör vår förrådsgrund.

LÄS OCKSÅ: Skalblock – vägen till en solid grund

Gräv djupt – gjutning av grund för garage eller förråd

När du ska gjuta grunden för förrådet, garaget eller andra ouppvärmda byggnader, bör grunden grävas lite djupare än de 90 centimeter, man normalt räknar med. Det beror på att frost kan tränga längre ned när det inte finns ett gjutet golv och ett isolerat fundament för att hålla kvar värmen i marken. Frostfritt djup varierar beroende på var i landet du bor, så kolla upp vad som är frostfritt djup där du ska gjuta.

LÄS MER: Se upp för tjälen

Gör en markundersökning

Det är viktigt att du gjuter din grund på en hållbar botten (råjord). Ibland finner du ingen sådan botten, även om du gräver 90-120 centimeter ned. Känner du inte till markförhållandena där du ska gjuta din grund till förrådet eller garaget, kan du göra en markundersökning. Få en geoteknisk firma att undersöka hur långt ner den bärkraftiga botten finns. En undersökning kostar vanligtvis runt 7000-10000 kronor, och de pengarna kan vara en god investering. Ligger den stabila botten väldigt långt ned kan du bygga upp en botten av bergkross eller liknande som du kan gjuta din grund för förrådet ovanpå.

LÄS OCKSÅ: Så arbetar du med lecablock

När du gräver ut för grunden

När du ska gräva ut för grunden sparar du både tid och slipper ryggont om du hyr en minigrävare. Har du aldrig arbetat med grävmaskin så lär du dig snabbt. Funktionerna är ganska logiska, så efter några skopor går det lätt att avlägsna jorden. Och det går under alla omständigheter snabbare än att gräva med spade.

Du behöver även en container, om du inte har behov av åtta kubikmeter jord någon annanstans i trädgården. Det var så mycket jord vi grävde bort innan gjutningen av grunden i detta projektet. Hyr eventuellt en skottkärra med motor, om containern inte kan stå där du arbetar med minigrävaren.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Gjut världens enklaste plintgrund

Komplett bygginstruktion: Snabb grund för garage och förråd

I denna artikel får du en steg för steg-instruktion för hur du snabbt gjuter en för förråd, garage eller annan ouppvärmd byggnad.

LÄS OCKSÅ: Smart och billigt garage som byggsats

Instruktion

01
Mät upp och schakta 2 Steg

Gjuta platta förråd 1

Innan du gräver mäter du upp och drar snören som binds fast på pålar. Här ska längd och riktning anpassas till ett existerande hus, så höjden avsätts med ett avvägningsinstrument, men du kan klara dig med måttband och slangvattenpass.

Gjuta platta förråd 2

Schakta med minigrävaren. Containern bör placeras så att du kan lasta direkt. Om minigrävaren inte kan nå containern är det lätttast och snabbast att använda en motordriven ”skottkärra” som rymmer nästan en halv kubikmeter.

02
Gjut grunden 9 Steg

Gjuta platta förråd 1

All lös jord ska tas bort ur schakten. När den är borta klossas armeringsjärnen upp så att det överallt finns plats för minst 3 cm betong under järnen.

Gjuta platta förråd 2

Armeringsjärnen ska böjas i hörnen så att alla delarna av grundgjutningen håller ihop.

Gjuta platta förråd 3

Betongen ska läggas ut direkt på plats med betongspruta. Schaktet fylls hela vägen runt ända upp till markytan. Stampa till betongen med en brädbit så att alla ev. luftbubblor försvinner. Det bästa är att använda en betongvibrator.

Gjuta platta förråd 4

I den våta betongen sätter du nu fundablocken. Se till att de står i lod och följer snörena. Höjden justeras senare - här gäller det bara att det finns plats för ett andra skift fundablock och mellan 2 och 10 cm betong.

Gjuta platta förråd 5

Här har vi planerat att gjuta ovanpå fundablocken. Därför ägnade vi inte tid åt att kolla att ovankanten låg i våg. Raden av block ska vara rak och varje block ska stå lodrätt. Denna metod är enklare när det måste gå fort.

Gjuta platta förråd 6

Inriktning och lod kontrolleras med vattenpass och de uppspända snörena. Om du bygger upp till i nivå med en existerande grund ska du komma ihåg att dra in blocken 10 mm, så att det finns plats för puts.

Gjuta platta förråd 7

Nästa dag sätts det andra skiftet block. Sätt dem i förband. Lägg två armeringsjärn mitt i blocken och spänn fast en bräda på var sida på den slutliga höjden. Sätt den ena brädan längs snöret, den andra efter vattenpass. Fixera med tvingar.

Gjuta platta förråd 8

Nu är du klar att fylla i resten av betongen. Vanligen går det nu åt en mindre mängd betong än i bottenlagret, så du kan själv blanda den i en cementblandare. Packa betongen med en brädbit eller en vibrator för att få bort ev. luftbubblor.

Gjuta platta förråd 9

Ovansidan jämnas ut med en bräda. Innan du drar brädan över formen tas tvingarna bort på den delen. Sedan sätter du dit tvingarna igen innan du tar bort följande tvingar och drar brädan över den delen av grundmuren.

03
Putsa sockeln 8 Steg

Gjuta platta förråd 1

Nästa dag tas brädorna bort och efter en vecka, beroende på väder och vind, kan du mura ovanpå. Som du ser har höjdvariationerna utjämnats genom att tjockleken på betonglagret varierats. Det döljs senare under ett lager puts.

Gjuta platta förråd 2

Blanda putsen med en omrörare på en kraftig borrmaskin. Vi använder färdigblandad cementputs 0-2 mm. Vid större mängder kan man blanda bruk av 3 delar sand och 1 del cement. Då används en tvångsblandare.

Gjuta platta förråd 3

Normalt putsas inte sockeln förrän väggen är uppbyggd, men vi gör det genast. En sockelputs byggs alltid upp av tre lager, Det första lagret stryks på med en kalkborste (putsen är ett tunn välling av cementputs och vatten).

Gjuta platta förråd 4

Omedelbart därefter påförs det andra lagret - ett tunt lager (cirka 3 mm) som kastas på därför att vidhäftningen då blir bra. Putsen jämnas ut genast med kanten av mursleven. Detta lager ska torka en dag innan du fortsätter.

Gjuta platta förråd 5

Nästa dag kan du ta bort de värsta ojämnheterna med t.ex. en murslev eller en fogslev, men ytan får gärna vara lite ojämn. Det ger ett bra underlag för det yttersta lagret puts.

Gjuta platta förråd 6

Därefter påförs det tredje lagret puts - ett tjockare lager på cirka 7 mm. Bruket är lättast att arbeta med om det inte är för tunt. Det bör ha samma konsistens som tjock gröt.

Gjuta platta förråd 7

Lagret jämnas med en brädbit eller en putsbräda. Nedtill jämnas lagret till med en murslev så att det blir en tät anslutning mot grunden. Det får inte tränga in vatten bakom putsen.

Gjuta platta förråd 8

Putsen skall sitta tills den är fingertorr. Därefter jämnas den med cirkulerande rörelser med en putsbräda. Sedan är sockeln färdig!

Material

Till 21 meter grund:

• 9 kubikmeter betong
• Fundablock
• 12 mm armeringsjärn, 100 meter
• 12 säckar cementputs
• 10 säckar cement à 40 kilo
• 1 kubikmeter gjutgrus

Dessutom:
• Snören och pålar

Specialverktyg
• Minigrävare
• Container
• Skottkärra, ev motordriven

Tidsförbrukning

4–5 arbetsdagar med långa pauser för härdning, vilket betyder att arbetet minst tar 7–8 dagar.

Pris

Cirka 15 000 kronor + maskinhyra

Svårighetsgrad

När du lägger en grund på detta sätt krävs det att du använder större maskiner. Då blir det tunga arbetet betydligt lättare.

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkellasern

I den här videon lär du dig ställa in och använda cirkellasern. Den kan både ge en obruten lasermarkering 360 grader runt om och göra en knivskarp lasermarkering i en riktning. När du har koll på hur den ska användas, blir det lätt att markera exakta höjdmått på längre avstånd, t ex när du ska jämna till golv eller bygga terrass.

TIPS: Undvik etsningsskador

TIPS: Blanda tunt bruk

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fundament