Förankra skjulet ordentligt

Riskerar du att ditt nya trädgårdsskjul landar hos grannen nästa gång landet drabbas av en kraftig storm? Det finns absolut ingen anledning till det. Använd dig av olika fundament och välj den typ som passar just ditt skjul.

Du behöver varken gjuta betongplintar eller en stor och dyr betongplatta för att din trädgårdsbod ska bli stabil och stå stadigt fast i marken. Långt mindre kan vara fullt tillräckligt.

Det mest självklara valet är att förankra trädgårdsskjulet/boden vid några ställen, med andra ord använda sig av någon typ av
fundament.

I princip är en stolpe som är nedgrävd i marken en plint eller ett fundament, och du kan givetvis även göra på det sättet. Men oavsett vilken trästolpe du väljer, kommer dess livslängd vara begränsad, eftersom den förr eller senare kommer ruttna på grund av dess kontakt med marken.

Ska du bygga ett trädgårdsskjul, är det en fördel om du med någon typ av fundament får upp det en bit ovan jord, samtidigt som du får det mer stabilt. Till ett litet trädgårdsskjul räcker det med ett stolpspjut, men ska du bygga ett stort och gediget förråd finns det flera solida alternativ.

LÄS OCKSÅ: Så här bygger du ett förråd av billiga material

Här går vi igenom dina olika alternativ när du ska förankra förrådet ordentligt.

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till avsnittet i artikeln.

Stolpspjut

Stolpspjut är den enklaste formen av fundament som höjer upp din konstruktion ovan mark. Det slås helt enkelt ner i jorden, varpå du placerar din stolpe i det, gärna 10 cm från markytan. Stolpspjutet finns även i en gängad version. Det innebär att det fäster ännu bättre i marken.

Stolpspjuten kan användas till staket och mindre trädgårdsskjul. Men du måste ta hänsyn till om trädgårdsskjulet ska stå på en väldigt vindutsatt plats, för styrkan i de små spjuten är begränsad.

Utsätts en stor del av boden för hård vind, blir belastningen för stor.

Pris: 50 kr.

Plus:

 • Lätt att sätta på plats
 • En billig lösning

Minus:

 • Begränsad styrka
 • Svårt att slå ner i stenig jord

Så slår du i stolpspjutet

1. Slå ner spjutet väl i marken. Skjulets botten bör vara 10 cm ovanför markytan, så träet hålls fritt från fukt; annars ruttnar det.

Vad håller stolpspjutet för?

Stolpspjut kan utan problem bära upp ett lätt skjul utan botten.

Stolpspjutet håller inte för vikten av ett mellanstort eller stort skjul, eller vindbelastningen som ett sådant utsätts för ( se tabellen för förklaring till de olika storlekarna).

LÄS OCKSÅ: Så använder du ett stolpspjut

Markskruv

Stora, överdimensionerade skruvar är det senaste alternativet till den traditionella plinten. Markskruven, eller gängat jordankare, skruvas helt enkelt ner i det bärande jordlagret. Placeringen blir exakt, och dess konform gör att den sitter bättre och hårdare, ju längre den skruvas ner i jorden. På det sättet får du på några minuter en lika stark förankring som om du hade gjutit fast en stolpsko i betong.

Lösningen kan användas till alla typer av skjul, bodar och mindre byggnader, och du kan komma igång med att bygga direkt. De galvaniserade skruvarna håller i många, många år – och så kan de skruvas upp igen och återanvändas, om du skulle vilja det.

Pris: 300-600 kr.

Plus:

 • Snabb montering
 • Stark och användarvänlig

Minus:

 • Förhållandevis högt pris
 • Inte hyllvara i bygghandeln

Vad håller markskruven för?

En markskuv klarar utan problem ett litet skjul och är även en bra lösning till ett mellanstort skjul. Det är dock en dyr lösning. Till ett stort skjul är markskruven en hållbar och lätt lösning (se tabellen i botten för förklaring till de olika storlekarna).

Stolpsko

För mellanstora och stora trädgårdsskjul/friggebodar är stolpskor, som du själv gjuter ner i betong ett lätt och väldigt stabilt val. Antalet stolpskor och avståndet mellan dem beror på dimensionen på det virke, du bygger med. Det kan vara reglar, som sätts stående ner i stolpskon, eller en liggande ram, som stolpskorna bär upp.

LÄS OCKSÅ: Vad är reglar egentligen?

För att ge tillräcklig hållfasthet till ett mellanstort trädgårdsskjul upp till 20 kvm (eller ett ännu större) ska stolpskorna gjutas fast i hål som är minst 30 cm i diameter och 90 cm djupa (frostfritt djup). Det är mycket betong, och priset för jobbet stiger avsevärt när många säckar försvinner ner i hålet. Du måste också vänta med att börja bygga tills betongen härdat.

Pris: 400-500 kr.

Plus:

 • Hög stabilitet och styrka
 • Kan döljas helt under skjulet

Minus:

 • Kräver mycket betong
 • Långa tork-/härdningstider

LÄS OCKSÅ: Så här använder du plintbetong

Så gjuter du ner en stolpsko

1. Fyll hålet med betong. Hålet bör vara 30 cm i diameter och 90 cm djupt. Du kan gräva eller borra med ett jordborr.

2. Sätt ett plaströr i betongen. Räta in röret med ett snöre, så att alla rör i alla hål har samma höjd.

3. Fyll röret med betong efter ett dygn. Upprepa i alla hål/rör på en gång.

4. Sätt ner stolpskorna i betongen. Stolpskorna har på förhand skruvats fast i ramen. Se till att de sitter i nivå.

Vad håller en stolpsko för?

Stolpskon håller ett litet skjul, men det blir en dyr lösning.

Till ett mellanstort eller stort skjul är stolpskon en fin och hållbar lösning, som garanterat håller skjulet på plats (se tabell i botten för förklaring till de olika storlekarna).

Betongplint

Stolpskor går att köpa i en variant där de redan är fastgjutna i ett betongblock. Det är billigare än att gjuta själv, men lösningen är inte helt stabil. Blocket ska grävas ner i ett hål, och det betyder att du har lös jord runt betongplinten. Det ger en mindre stabil förankring än ett betongfundament som gjutits direkt ner i jorden. Till en liten eller mellanstor bod är det dock en mycket trygg lösning.

Betongplintarna finns i flera olika varianter och med olika typer av stolpskor/beslag på toppen. En del har justerbara beslag, som gör det lite lättare att justera in trädgårdsskjulets ram.

Tänk på att billigt producerade betongplintar kan vara skeva, så stolpskon långtifrån sitter rakt. Du kan räta upp det med en hammare, men det går inte att utesluta att det gör stolpskon svagare, så leta efter så fina och raka betongplintar som möjligt.

Pris: 100 kr.

Plus:

 • Mycket lätta att montera
 • En rimlig billig lösning

Minus:

 • Mindre stabil än ex. markskruv
 • Kvaliteten är ofta varierande

Så får du betongplinten på plats

1. Gräv ett hål som passar betongplinten. Det är lättast att justera höjden genom att hälla grus i botten av hålet.

2. Sätt ner betongplinten och justera, så alla plintar har samma höjd. Skjulets ram ska helst sitta 10 cm ovan mark.

3. Vänta med att fylla igen tills du har satt i träramen. Fyll sedan jord runt betongplintarna, och tryck till hårt.

Vad håller en plint för?

Till ett litet eller mellanstort skjul är plinten bra, hållbar och en lätt lösning.

Till de riktigt stora skjulen är den dock för ostabil (se tabell för förklaring till de olika storlekarna).

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Fundament