Arkitektritat förråd byggt av billiga material

Smart design och smarta detaljer behöver inte kosta en förmögenhet. Tvärtom. Här får du receptet på hur du bygger ett förråd av billiga material, så att resultatet blir både exklusivt och läckert eftersom projektet är genomtänkt in i minsta detalj.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
7.000 kronor

Intro

Ett förråd är oumbärligt om du har trädgård. Där kan du förvara och låsa in gräsklippare, trädgårdsredskap, dynor osv. Detta förråd mäter 2 x 3,6 m, vilket är en ganska lagom storlek för de flesta. Det är byggt i trä av helt vanliga standardmaterial som moduler, vilket gör det väldigt enkelt att bygga.

Konstruktionen består av fyra sidor som görs fast i fyra stolpar i hörnena. På taket läggs takpapp med shingel, som är både billigt och väldigt lätt att arbeta med, och det färdiga taket blir otroligt snyggt.

Träbeklädnaden, som är klinkbyggd, får förrådet att se mer exklusivt ut, men det är ganska enkelt byggt av tryckimpregnerade plankor. Det är en något billigare lösning än färdiga klinkbrädor.

Praktisk dubbeldörr

På framsidan av förrådet sitter en dubbeldörr med glas. Det ger massor av ljus i förrådet, så att du inte behöver något annat ljusinsläpp.

Dubbeldörren är dessutom praktisk då den gör det lätt att få större saker in och ut ur förrådet. Om du bygger dörren själv kan du få den i precis den storlek som passar ditt förråd, och billigare än om du ska köpa dörren färdigbyggd.

Instruktion

01
Montering av ramarna till förrådets sidor 6 Steg

Förrådet har en enkel konstruktion. Det består av fyra sidor som byggs färdiga, innan de fästs i fyra stolpar. Varje sida är byggd som en ram med lodräta reglar mellan. Där skruvas träbeklädnaden, staketbrädorna, fast på klink.

Det lönar sig att vara noggrann när du mäter upp. Om du mäter upp precist hur alla brädorna ska sitta från början, kan du vara säker på att det blir likadant på alla sidor, och du får ett vackert resultat med fina, raka linjer.

De fyra ramdelarna till förrådet mäts upp 1

Börja med att mäta upp på de fyra vågräta ramdelarna (R1), där de lodräta läkterna (R2) och (R5) ska placeras, så att de sitter med samma avstånd, här 47 cm. Såga till en bit läkt som du kan använda som markering. Såga till en läkt i den längd som motsvarar avståndet mellan läkterna – det är både snabbt och precist att mäta med.

Förborra i de vågräta ramdelarna till förrådets lodräta läkterna 2

Förborra i de vågräta ramdelarna (R1) för de lodräta läkterna. Förborra för två skruvar i varje fogning med 5-mm borr. Spänn ihop de fyra ramdelarna, så att du kan föra över måtten från den första läkten till de övriga genom att föra över strecken.

Rita upp på de lodräta läkterna till förråd byggsats 3

Rita upp på de lodräta läkterna (R2), där klinkbrädorna ska placeras. Det är lättast om du gör en mätlist som du spänner på sidan av läkterna. Använd en vinkel att rita upp måtten efter. Överlappet på brädorna ska vara 2 cm – det ger ett avstånd på ca. 7,6 cm mellan strecken. Det blir snyggast om du kan låta bli att såga regeln ovanför dörren. Mät upp så att det passar med en hel regel över dörren istället.

Sidoramarna till förråd byggsats sätts ihop 4

Sätt ihop sidoramarna. Lägg först delarna på ett plant underlag, t.ex. en altan.

Delarna till förråd byggsats skruvas ihop 5

Delarna skruvas ihop med två 5 x 100 mm skruvar per fästpunkt.

Mät upp för den sneda överliggaren til förråd 6

Mät upp för den sneda överliggaren (R8) i gavelramarna. Lägg ut de fem delarna R2, R6, R7, R5 och R9), så som de ska fästas, evt. med en bit vinkelrät skiva i hörnet och avståndsstycken mellan läkterna. Mät upp för överliggaren (R8), och såga till läkterna med vinklade snitt innan fästpunkterna.

02
Panel med klinklagda staketbrädor 4 Steg

Förrådet ska ha en klinkbyggd träbeklädnad. Det ser riktigt tjusigt ut, är lätt att bygga, och billigt om du använder vanliga staketbrädor som bara spikas fast. Det finns särskilda klinkbrädor som är förmålade, formskurna och som monteras med not och spont, men de är mycket dyrare, och resultatet med staketbrädor blir lika bra.

Det lönar sig att rita upp var brädorna ska placeras på stommen. Monteringen går snabbt, och de hamnar precist.

Klinkbrädor monteras på stommarna på förråd 1

Nu ska det monteras klinkbrädor (D) på stommarna. Börja med att spika fast den nedersta brädan så att den linjerar med stommens undersida. Här används galvaniserade dyckert, 2,5 x 55 mm.

Klinkbrädorna spikas fast till förråd 2

Spika fast brädorna med ett överlapp på 2 cm. Brädorna placeras efter hjälpstrecken på läkterna (R2). Då behöver du inte mäta upp varje gång, utan bara kan lägga brädan så att den linjerar med strecken, och spika fast den. Se till att dyckerten går igenom bägge brädorna.

Klinkbrädor spikas fast på alle sidor på förråd 3

Sedan rullar det på med montering av brädor på alla sidor. Det underlättar om brädorna spikas upp så att de linjerar med den ena sidan av stommen och sticker ut över kanten i den motsatta sidan. När alla brädor är uppe kapar du av dem längs med kanten.

Ramarna till förråd sågas till med sänksåg 4

Ramarna sågas till. Det går snabbt med en sänksåg med styrskena. Om du inte har en sådan kan du även använda en cirkelsåg och en rak bräda som du spänner fast så att du har någonting att styra efter.

03
Montering av förrådets fyra sidor 6 Steg

Ett större projekt som att bygga förråd blir mer överskådligt om du bygger det som en byggsats. När de fyra ramarna är färdigbyggda ska de monteras i stolpar, och så behöver du bara tak och dörr.

Här ska förrådet placeras på en vindskyddad stenterrass, så stolpskor är inte nödvändigt. Det räcker gott att stolparna skruvas fast med vinkelbeslag i plattorna. Om förrådet ska stå mer utsatt är det en bra idé att använda stolpskor.

Hörnstolpen skruvas fast i bakramen på förrådet 1

Skruva fast den ena hörnstolpen (B) i bakramen med 5 x 100 mm skruvar. Ramen placeras så att den sitter jämns med stolpens bakkant. Sätt skruvarna med ett avstånd på ca. 30 cm.

En bit läkt skruvas fast i stolpen på förråd 2

En bit läkt skruvas fast i stolpen (B), som gavelramen kan vila på, så att den kommer att hamna precis utanför baksideramen. Här är det nämligen nödvändigt att klossa upp ramarna så att de hamnar helt rakt, då underlaget inte är plant.

Gavelramen lyftas upp på läktstumpen på förråd 3

Lyft upp gavelramen på läktstumpen, och skruva fast ramen i den främre stolpen (A). Skruva fast ett par läkter i stolpen tillfälligt, som kan stötta den så att den kan stå själv medan du monterar den andra gavelramen i stolparna på motsatta sidan.

Gavelramen skruvas fast i stolpen på förrådet 4

Skruva fast gavelramen i stolpen (B) med 5 x 100 mm skruvar. Skruvarna placeras med ett avstånd på ca. 30 cm. Montera även gavelramen i den andra sidan, så att bägge gavlar är fästa i de bakersta stolparna. Ta sedan bort de tillfälliga stöttorna.

Vicka framsidan upp på plats på förråd byggsats 5

Vicka framsidan upp på plats, och skruva fast den i de främre stolparna (A) med 5 x 100 mm skruv.

De fyra stolpändarna sågas till på förråd 6

De fyra stolpändarna sågas till, så att de linjerar med de diagonala gavelramarna. Det är viktigt att snittet är i linje med den översta delen av gavelramarna, så att du får en plan yta att lägga taket på. Du kan använda en bra fogsvans att såga till stolparna med.

04
Läggning av tak med plywood och takshingels 6 Steg

Innan du sätter igång med taket, ska du montera reglar, som du kan lägga takplywoodskivor på. Reglarna monteras i de lodräta läkterna (R2 och R5) i ramarna. När plattorna är på plats, läggs takshingel ovanpå dem. Takshingel har lim på undersidan och ska bara spikas fast. Slutligen monteras takbrädorna.

Takreglarna till förråd skruvas fast med vinkelbeslag 1

Takreglarna (C) skruvas fast med vinkelbeslag i de lodräta läkterna i ramarna (R2 och R5). Det är lättast att montera reglarna om du först fäster vinkelbeslag på alla reglar. Dessa beslag ska fixas till lite så att de passar takets lutning. Det är en bra idé att skruva fast en lång bräda ovanpå regeln tillfälligt, så att brädan kan vila på sidorna medan du skruvar fast regeln.

Takplywoodskivor till förråd skruvas fast i reglarna 2

Såga till takplywoodskivor (M), och skruva fast dem i reglarna med 4 x 50 mm skruvar. Takplywooden monteras först med not och spont. Om förrådet är helt i vinkel kan skivorna sågas till innan de läggs upp. Men det är säkrast att lägga upp skivorna, rita upp utifrån sidor och reglar och sedan såga.

Trekantslisten till förråd skruvas fast 3

Skruva fast trekantslisten (K) i ramarna längs takets sidor med 5 x 70 mm skruvar. Under de bakersta takskivorna skruvas en list (J) fast med 4 x 40 mm skruvar.

Shingel spikas fast på taket till förråd 4

Spika fast shingel på taket med takpappspik när filmen på baksidan är avlägsnad. Takshingel ska placeras så att tungorna hela tiden överlappar varandra. Till sist skärs takpappen till i sidorna i linje med takskivorna. Använd en vass hobbykniv.

De lodräta intäckningarna skruvas fast längs sidorna på förråd 5

Skruva fast de lodräta intäckningarna (D) längs sidorna i nivå med pappens överkant. Intäckningarna till gavelsidorna ska sågas till i ändarna med sneda snitt pga. takets lutning. De fästs med 5 x 60 mm skruv.

Foga med takpapplim mellan papp och lodrät intäckning på tak till förråd 6

Foga med takpapplim mellan papp och lodrät intäckning (D). Skruva fast brädorna (D) längs takets kant, utom längs bakkanten.

05
Montering av dubbeldörr 6 Steg

Nu behöver du bara bygga dubbeldörren. När du bygger den själv kan du bygga den efter precis de mått som passar dig, och så är det betydligt billigare än att köpa en färdigbyggd. Den byggs av reglar och läkt, och varje dörr består av två lodräta delar med tre tvärstag emellan. Det ska sättas i glas som monteras med glaslister. När du har satt på handtag ska du bara göra fast förrådet i plattsättningen.

Bygg själv karm till dubbeldörr till förråd 1

Gör en karm till dubbeldörren, så att förrådet blir tätt. Brädorna (E) och (F) sågas till och skruvas fast i dörröppningen med 5 x 60 mm skruv. När karmen är på kan du mäta upp för dörrarna. Räkna på 0,5 cm luft i sidorna och i mitten, så att dörren kan öppnas. Höjden på dörrarna ska vara 1 cm lägre än karmens invändiga höjdmått.

Lodräta delarna till dubbeldörr i förråd spänns samman 2

Spänn de lodräta delarna (D2) samman och mät upp var tvärstagen (D1) ska sitta.

Sätt ihop dörr till förråd med skruvar 3

Sätt ihop dörren med två 5 x 100 mm skruvar i var ände av tvärstagen (D1). Det är smart att sätta ihop delarna på en vinkelrät skiva, så får du räta linjer att följa. Spika fast glaslisterna (L) med 1,8 x 40 mm dyckert, sedan är dörrarna redo för glas.

Sätt i dubbeldörren till förråd byggsats 4

Sätt i dubbeldörren. Montera först sex gångjärn, ett vid varje tvärstag (D1), så att dörren kan sättas fast med 4 x 30 mm skruvar. Klossa upp dörren så att det är lika mycket luft för karmen i både topp och botten, och spänn fast den med tvingar. Dra fast gångjärn i karmen (F) med 4 x 30 mm skruv. Montera falslister (G) hela vägen runt invändigt i dörröppningen, så att dörren inte kan vridas in i rummet, samt anslagslist (H) så att ena dörren stängs utanpå den andra.

Sätt i glaset i dubbeldörr till förråd 5

Sätt i glaset. Montera först självhäftande fogband på lister och fals. När glaset är på plats spikas det fast med glaslisterna (L) med 1,8 x 40 mm dyckert. Montera även handtag och skjutreglar på dörrens baksida.

Fäst förråd i plattsättningen med vinkelbeslag, pluggar och skruvar 6

Fäst till sist förrådet i plattsättningen med vinkelbeslag, pluggar och kraftiga skruvar.

Material

90 x 90 mm tryckimp. stolpar:

 • 2 stolpar (A) à 220 cm
 • 2 stolpar (B) à 190 cm

45 x 95 mm reglar:

 • 6 reglar (C) à 204 cm
 • 6 tvärstag för dörr (D1) à 62,7 cm

38 x 57 mm läkt: (till sido- och gavelramar)

 • 4 ramdelar (R1) à 360 cm
 • 8 ramdelar (R2) à 212,4 cm
 • 1 ramdel (R3) à 148,9 cm
 • 2 ramdel (R4) à 24,4 cm
 • 10 ramdel (R5) à 182,4 cm
 • 2 ramdel (R6) à 202,5 cm
 • 2 ramdel (R7) à 192,8 cm
 • 2 ramdel (R8) à 202,3 cm
 • 2 ramdel (R9) à 200 cm

15 x 95 mm staketbrädor:

 • Klinkbeklädnad (D) till hela förrådet samt intäckning vid taket, totalt ca. 310 m

45 x 45 mm reglar:

 • 4 dörrsidor (D2) à 181,2 cm

20 x 95 mm terrassbrädor:

 • 1 dörrkarm (E) à 148,9 cm
 • 2 dörrkarmar (F) à 186 cm

20 x 45 mm lister:

 • Falslister (G) till dörr, totalt ca. 7 m
 • 1 anslagslist (H) à 181,2 cm
 • 1 list (J) under de bakersta takskivorna à 385 cm

20 x 17 mm glaslister:

 • Glaslister (L) till bägge dörrarna, totalt ca. 22 m

3 mm växthusglas:

 • 2 rutor (N) à 61 x 119 cm
 • 2 rutor (P) à 61 x 32 cm

20 mm takplywood:

 • 4 takskivor (M) à 122 x 244 cm. De sågas till så att de kan fästas rakt över reglarna.

45 x 45 mm trekantslister:

 • Trekantlister (K) till intäckning av taket, totalt ca. 8 m

Dessutom:

 • Takpapp, shingel, 9 m²
 • Skruvar: 4 x 30, 4 x 40, 4 x 50, 5 x 60, 5 x 70 og 5 x 100 mm
 • 12 vinkelbeslag, 40 x 90 x 90 mm
 • 3 skjutreglar
 • 2 stormkrokar
 • 6 gångjärn
 • 1 dörrhandtag
 • Fogband för glas, självhäftande
 • Dyckert, galvaniserade, 1,8 x 40 og 2,5 x 55 mm
 • Takpappslim
 • 2 x 20 mm takpappspik
 • Heltäckande träskyddsfärg

Specialverktyg

 • Sänksåg eller cirkelsåg med styrskena

Tidsförbrukning

3-4 dagar exkl. målning.

Pris

Ca. 7.000 kr. för ett 7 m² förråd.

Svårighetsgrad

Förrådets konstruktion är enkel och lätt att bygga. Och om du aldrig har provat att lägga takpapp innan kan du ändå kasta dig ut i det, då det är ganska lätt med shingel.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell: Bygg själv ett arkitektritat förråd
3D-modell

Arkitektritat förråd

Vänd och vrid på det arkitektritade förrådet och zooma in på detaljerna.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Klä förråd med staketribbor
3D-modell

Klä med staketribbor

Klädselbrädorna består av staketribbor som sätts med exakt samma avstånd.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Reglarna til förråd fästs med vinkelbeslag
3D-modell

Reglarna fästs

Reglarna fästs med vinkelbeslag mot de stående reglarna.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Bygga förråd med dubbeldörr av reglar och läkt
3D-modell

Dubbeldörr av reglar och läkt

Dubbeldörren görs från material av två dimensioner. Varje dörr består av tre tvärslåer och två lodräta bitar.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Sidorna till förråd byggsats sätts ihop
3D-modell

Sidorna sätts först ihop

När du har byggt alla sidorna, är det lätt att sätta ihop dem.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Bygga förråd tak med shingels
3D-modell

Taket kläs

Taket är klätt med shingles. Det är enkelt att arbeta med och ser snyggt ut.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

Video

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

TIPS: Skydda glaset under transport

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Förråd