Så lägger du takshingel

Takshingel är dyrare än vanlig takpapp, men det ser också mycket mer exklusivt ut, och så är det faktiskt lättare att lägga då det inte måste värmas. Här visar vi hur du lägger ett läckert tak av takshingel.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 veckor
Pris
30.000 kr/200 m2

Shingel är en sorts takpapp som ser ut som tungor. Plattorna läggs med överlappning precis som skiffer- och spåntak, och det skapar liv i en annars mörk yta.

Intro

Takshingel

Man tänker sällan på exklusivitet och finess när någon pratar om takpapp. Men takshingel är inte heller traditionell takpapp. Taket är nämligen gjort i “tungor”, så att det liknar ett skiffertak, men är lika lätt att arbeta med som takpapp. Takshingel är faktiskt ännu lättare, då det inte behöver värmas upp utan bara spikas på undertaket.

Takshingel kräver rätt förutsättningar

Nyckeln till framgång med takshingel är en grundlig förberedelse. Det är viktigt att undertaket är förberett för ett shingeltak, och du ska försäkra dig om att det är noggrant uppmätt. Dessutom spelar vädret också en roll, då du inte bör lägga takshingel om det är kallare än 10 grader. Det går heller inte om det är alldeles för varmt. Runt 16 – 20 grader är idealisk temperatur för att arbeta med takshingel.

Shingeltak utan spikpistol är en mardröm

Takshingel ska spikas fast i undertaket, och för den uppgiften bör du skaffa dig en spikpistol som är gjord för att skjuta spik i takpapp. En så rejäl spikpistol är en stor investering, och därför kan det ibland vara bättre att hyra den. Ett hus med ett 200 m2 shingleltak ska ha omkring 6000 spik. Alternativt får du banka i dem med hammare.

Takshingel i många färger

När du har bestämt dig för ett shingeltak ska du så klart välja färg på taket. Takshingel finns i många andra färger svart, och mönstrade takshingel är också en möjlighet.

Shingeltak har en stark kärna

Takshingel utgör ett starkt och hållbart tak då kärnan i takshingel består av en glasfiberfilt, som är impregnerad och belagt med modifierad bitumen. På ytan är takshingel belagt med asfalt och skiffer, som skyddar taket mot ultraviolett ljus.

För att lägga shingel krävs en taklutning på minst 14 grader, fast underlagstak och underlag av takpapp. Men eftersom den är lika svart som shingelplattorna har vi gjort den ljusgrå på bilderna, för att kunna visa hur shingel läggs på taket.

Instruktion

01
Förberedelser 4 Steg

Innan du sätter igång med läggningen bör du rita ett antal streck på taket. De ska gå parallellt med nocken från vindskiva till vindskiva och användas som stödlinjer vid läggningen, så att shingelplattorna hamnar rakt och parallellt med nocken. Är du riktigt noga drar du streck för t.ex. var tredje eller var femte platta. Kolla sedan att strecken är parallella med nocken så att den översta shingelraden slutar i rak linje.

Läggningen börjar alltid nertill, ungefär mitt emellan vindskivorna. Där ska du också dra streck, 16,6 cm från varandra rakt upp till nocken.

1

Leta reda på mitten av taket genom att på flera ställen mäta avståndet mellan vindskivorna. Dra sedan mittlinjen från takfot till nock. Sätt ett märke 8,3 cm från båda sidor av strecket och dra ett nytt streck. Markera det med t.ex. vit snörslå.

2

Ta bort folien från baksidan på den första fotplattan. Med fogpistolen klickar du ut två strängar takkitt på takfotsplåten. På så sätt kan du vara säker på att fotplattan sluter tätt mot plåten (som ska vara polyesterlackerad).

3

Lägg fotplattan så att den hamnar kant i kant med fotplåten och längs den ena linjen, som du har gjort med snörslån. Eftersom plattorna läggs med överlappning, ska den första ligga längs strecket (A), den andra längs strecket (B).

4

Samtliga plattor ska spikas fast även om de har klister på baksidan. Fot- och nockplattorna ska dessutom tätas med takkitt - och plåtarna primas - eftersom de skjuts ihop utan överlappning.

02
Vinkelrännor 5 Steg

Vinkelrännorna utgör skarv mellan olika tak på ett hus med vinkelbyggnad eller annan påbyggnad.

Du kan skära till både underlagspapp och ytpapp så att remsorna räcker från hängrännan och upp till vinkelbyggnadens avslutning, men det är lättare att arbeta med kortare bitar. Börja nerifrån och arbeta dig uppåt och se till att överlappningarna är minst 5 cm.

Det är viktigt att pappen i vinkelrännan - både den undre och den övre - spikas fast så att inte något av skikten glider ner eller förskjuts en mycket varm sommardag med stekande sol.

1

Underlagspappen kan läggas samtidigt som resten av taket förses med underlagspapp, men det går också bra att lägga den separat - som vi gör. Den ska ut minst 30 cm från mitten och limmas.

2

Nertill skärs pappen av längs med fotplåten och fotplattan. Skär med vass hobbykniv längs en regel eller bräda, så får du en rak kant.

3

Lägg på rikligt med takkitt på underlagspappen mitt i vinkelrännan innan du lägger på ytpappen. Tänk på att förskjuta skarvarna i ytpappen en bit i förhållande till dem i underlagspappen.

4

Pressa ner ytpappen ordentligt i mitten av rännan och avsluta med att spika alla bitarna tätt längs kanterna. När du senare lägger shingel över vinkelrännans kanter limmar du med takkitt.

5

Underlagspappen har dragits upp 50 cm på sidorna räknat från mitten på vinkelrännan och ytpappen har dragits upp 30 cm från mitten. Nu kan resten av underlagspappen läggas.

03
Resten av taket 4 Steg

Här hoppar vi över hur man lägger underlagspapp, för det är ett kapitel för sig, och går direkt till läggningen av shingel. Lägg märke till att vi har gjort underlagspappen ljusgrå, för att du ska se var och hur shingelplattorna läggs.

Markera på taket för ventilationshuvar med en tydlig färg, så att du inte i farten lägger shingel där.

Shingeln kan ha små färgskillnader från paket till paket. Därför bör du öppna tre-fyra paket och blanda dem innan du tar upp dem på taket.

1

Nu ska den första plattan läggas. Fotplattan har du ju redan lagt längs strecket (A), och nu ska du lägga shingel längs det andra strecket (B). Den nedersta kanten ska hamna i nivå med fotplåten.

2

Kolla läggningen då och då på avstånd. När shingelplattorna ligger som de ska, täcker tungorna de släta ytorna på fotplattan. Skulle någon hamna snett ska den rivas loss och ersättas med en ny.

3

Skär shingelplattorna vid vinkelrännorna. Ritsa först plattorna med kniv genom att skära längs en bräda. Använd sedan brädan som underlag när du skär, så att du inte skär sönder vinkelrännan.

4

Shingelplattan ska vikas upp över vindskivan, precis som underlagspappen. Vik ner plattan 1-2 cm och skär av den på utsidan av vindskivan.

04
Ventilationshuvar 3 Steg

Ventilationskanaler från kök, badrum och tvättstuga leds ofta upp genom taket, och det är nu dags att montera de huvar som du redan har markerat för.

Det är förstås viktigt att det inte finns en takstol rakt under den del av taket där du har tänkt att ta upp ett hål. Det kan du mäta dig fram till. Borra sedan ett 10 mm hål, stick ner sticksågsbladet och såga upp hålet.

För att minska risken för kondens i huven kan du välja en isolerad huv. Det är dock ingen sådan vi monterar, men principen är densamma.

1

Placera ventilationshuven på taket och lägg takkitt på kragen. Den nedre delen av kragen monteras ovanpå shingeln i raden nedanför medan den övre delen av kragen täcks av shingel, som limmas fast.

2

Kragen skruvas fast i underlagstaket. Därefter skär du till de nedre shingelplattorna så att de passar runt huven och pressar ner dem på plats.

3

Avsluta med att montera överdelen på ventilationshuven. Dubbelkolla att huven sitter lodrätt och fäst sedan överdelen med de skruvar som följer med.

05
Nockventilation 7 Steg

Alla vindsutrymmen och taket kräver ventilation för att inte konstruktionen ska angripas av fukt.

Om du senare ska inreda vinden är det extra viktigt att takkonstruktionen får en tillfredsställande ventilation. Det åstadkommer du dels med en 50 mm ventilationsspringa mellan underlagstak och isolering, dels med ventiler i nocken.

Till det kan du välja olika lösningar, och flera av dem påminner om varandra. Vi kan rekommendera t.ex. Airidge Felt Nockventilator från Vilpe. Varje del är 59 x 32,5 cm och gjord av polypropylen. Längs de 3 cm höga sidorna finns ett finmaskigt galler som sörjer för ventilation.

1

Skär upp taket i nocken så att det bildas en 40 mm bred springa. Oavsett om du ska isolera eller inreda vinden ska du sörja för effektiv ventilation av taket.

2

Nockventilerna kan bockas för att passa till vinkeln mellan de två takhalvorna. Passa på att för säkerhets skull avfetta ovansidan, så att pappen fäster.

3

Nockventilen är klar för montering. Lägg märke till att det finns flera varianter. Den på bilden skiljer sig en aning från Airidge Felt Nockventilation.

4

Det kan bli nödvändigt att skära eller såga i den första ventilskivan för att den ska passa över trekantslisten och mot vindskivan. Tryck sedan fast skivan med snäppfästena.

5

Tryck fast resten av skivorna längs nocken och spika eller skruva fast dem genom spikhålen. Här har vi spänt en lina 1 cm ovanför nocken från gavel till gavel som hjälp vid monteringen.

6

Fäst nu takpapp ovanpå ventilationsskivorna. Använder du Airidge Felt Nockventilation kan pappen spikas fast i markerad spiklinje, men det går också bra att limma pappen med takkitt.

7

Nocken är klar och ventilerad. När man står på marken kan man nästan inte se de smarta ventilationsskivorna.

06
Taksteg 2 Steg

Sotaren ska sota din skorsten, och om du inte vill att det blir märken på ditt nya shingeltak så monterar du antingen en takstege eller ett antal taksteg. Tala med sotarmästaren i distriktet om vilka regler som gäller.

Dra en lina från takfoten till nocken så att du får en rak linje. Fördela stegen med lagom avstånd och så att de passar till mönstret. Det finns en hel del taksteg och stegar att välja på och säkerheten betyder allt.

1

Stryk takkitt på baksidan av varje steg innan du skruvar fast det. Lägg på så mycket att kittet sluter tätt runt skruven, men inte så mycket att det pressas ut något på taket.

2

Skruva fast stegen på taket. Använd de skruvar och packningar som hör till de valda stegen. Dra åt ordentligt för stegen är ju en del av sotarens säkerhet.

07
Vindskivor 3 Steg

Vindskivorna på de två gavlarna är av trä. De ska skyddas mot fukt och det kan man göra genom att montera en vatt-bräda. Vi monterar i stället specialprofiler av aluminium, som passar över vindskivorna. Profilerna finns som metervara på de flesta byggvaruhus.

Klipp två jack så att du kan bocka ner en bit av den ena profilen över nocken, så att den överlappar profilen på den andra vindskivan. Du ska ev. också klippa för att profilerna ska passa ihop med nock-ventilationen.

Aluminium klipps lättast med plåtsax och spikas eller skruvas fast med aluminiumspikar eller -skruvar.

1

Pressa ner profilen över vindskivan, så att den också täcker papp och shingel. Vid nocken ska den ena profilen sticka upp en bit, så att du kan bocka ner den över den andra.

2

Skruva fast profilerna (eller spika) i förborrade hål. Lägg gärna lite takkitt vid alla skarvar så att det blir tätt.

3

Profilerna måste nog klippas längs den ena vinkeln för att passa till och mot nockventilationen.

Material

• Shingelplattor (Icopal)
• Takpapp till vinkelränna
• Underlagspapp YAP 2200 (Icopal)
• Takpapp för tätning runt skorsten
• Fot- och nockplattor
• Takkitt (Icopal)
• 6000 pappspikar (Paslode)
• 20 nockventilation (vilpe.se)
• 20 vindskiveplåtar, svartlackerade
• 12 taksteg

Dessutom:
• 3 takventiler (Icopal)

Specialverktyg

• Spikpistol för pappspikar (Paslode)

Tidsförbrukning

Arbetet tar cirka fyra veckor om du arbetar metodiskt.

Pris

Cirka 30000 kr för ett tak på cirka 200 m2.

Svårighetsgrad

Det krävs förnuft, planering, noggrannhet och helst en spikpistol för pappspikar för att lyckas med arbetet. Det svåraste är att få det tätt runt skorstenen och längs vinkelrännan.

Ritning

Så här börjar du läggningen av shingel

På skissen ser du hur du ska markera med din snörslå. Du behöver två streck (A och B) på mitten av taket. Avståndet mellan strecken ska vara 16,6 cm. Du behöver dessutom ett par streck (C) som ska vara parallella med takfot och nock. Med hjälp av dessa streck kan du vara säker på att lägga plattorna rätt, så att den översta raden ligger rakt längs nocken.

Så här börjar du läggningen av shingel

Shingelplattorna (A) förs upp över trekantslisten (B) och vindskivan (C). De spikar som håller proflen (D) håller också fast shingelplattorna.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Takpapp