Bågfilen är gjord för bearbetning av metall. Den kan visserligen också användas för sågning i plast, men den räknas som en metallsåg. För att kunna bearbeta hårda material är det viktigt att sågbladet har en så smal profil som möjligt. Då behöver man nämligen inte ta bort så mycket material och sågtänderna ska heller inte dra bort så mycket avverkat material. Ju smalare sågbladet är, desto svagare är det – eller rättare sagt: desto mindre styvt är det. Därför är det viktigt att sågbladet kan spännas fast med högt tryck. Ju hårdare bladet kan spännas, desto exaktare kan du arbeta med bågfilen. Bågens styrka och det sätt som bladspänningen överförs till bladet på påverkar bågfilens effektivitet.