Få ordning på dina stämjärn

Vi vet alla hur det fungerar, men det är inte lika många som kan handha ett stämjärn. Tyvärr. För stämjärnet är inget forntidsfynd, utan ett suveränt verktyg när man arbetar med trä. Du behöver bara bemästra 3 enkla tekniker.

Du kan självklart klara dig bra utan att du någonsin behöver sätta dig in i hur du använder ett stämjärn, för med överhandsfräs, multiverktyg eller kapsåg kan du komma långt. Men du går miste om något viktigt.

Stämjärnet är nämligen inget forntidsfynd enbart för pensionerade slöjdlärare. Det är ett verktyg som i hög grad kan hjälpa dig i en lång rad situationer oavsett om du bygger möbler och fina bildramar eller tillverkar grova träfogar.

Lite förenklat sagt finns det tre tekniker du bör känna till och öva på. När du bemästra dessa kan du både hugga djupa tapphål med hårda slag mot stämjärnets skaft, och använda stämjärnet som en hyvel som kan få till fina hyvelspån.

Här visar vi dig de 3 teknikerna och hur du håller stämjärnet vasst. Lär dig också hur du använder stämjärnet för olika uppgifter.

De tre teknikerna med stämjärnet

1. Exakt avgränsning
Om du t.ex. ska stämma ut för ett gångjärn, så måste det göras exakt. Börja med att markera och stäm därefter ut området: Placera stämjärnet på strecket med den plana sidan utåt. Slå ned järnet någon millimeter. Fortsätt så längs hela strecket.

2. Hugg ur mycket trä
För att få bort materialet behöver det huggas ur djupt. Håll järnet snett (cirka 45 grader) med stemmjärnets avfasade sida ned mot det trä som ska stämmas bort. Hugg alltid tvärs emot åderriktningen och in mot det stäm du avgränsade med längs markeringen. Hugg växelvis lodrätt och snedd ned i träet.

3. Urskrapning
När en yta ska göras helt glatt, kan stämmjärnet göra jobbet som om det vore utfört med hyvel. Men järnet kan komma åt där det är trängre. Bladet läggs helt vågrätt på ytan med den plana sidan nedåt. Järnet förs fram med den ena handen, medan du trycker ned bladet mot ytan med den andra.

Så håller du stämjärnet vasst

Ett stämjärn måste vara vasst - därför behöver det slipas regelbundet. Det gör du på en karbo­ rundumsten.

Ett stämjärn är värde­ löst om det finns jack i eggen eller om eggen är slö. Då behövs en bänkslip eller allra helst en våtslipmaskin.

Järnet får inte bli för varmt, och använder du en bänkslip så bör du kyla ned med vatten.

1

Ta bort jack med våtslipmaskin. Vinkeln mellan slipsten och stämjärn ska vara 30 grader. Tryck bladet mot våtslipmaskinen.

2

Slipa stämjärnet på karborundumsten (kornstorlek 1000) som har legat i vatten i några timmar. Eggens fassida trycks plant mot stenen och förs fram och tillbaka med försiktiga rörelser.

3

Bort med ojämnheter. Små ojämnheter fås bort genom att stämjärnet hålls som bilden visar och stryks fram och tillbaka.

Gör en bladfog

Med en bladfog kan två träbitar fogas samman genom att hälften av tjockleken stäms ur på en del av bägge träbitarna.

Börja med att såga några spår intill varandra med en kapsåg.

Sågdjupet ställs in tills det når ungefär halvvägs ned i trästycket.

1

Ta bort flisorna. Kapsågen har skurit lodrätt ned, men träet sitter fortfarande fast i botten. Stick in stämjärnet mellan flisorna och bryt loss. Det håller stämjärnet för utan problem.

2

Stäm helt rent. Ytorna ska vara helt plana, så här gäller det att använda tekniken ”stäm rent”. Tänk på att spänna fast trästycket, så att du kan använda bägge händerna till jobbet.

3

Var observant. Du kan skrapa ur mer trä, men du kan inte lägga till mer trä. Var försiktig.

Stäm ut för gångjärn

När förhållandevis tunna saker ska stämmas ned så att de hamnar på samma nivå som det omgivande träet, så är stämjärnet bra att ha.

Här stämmer vi ut för ett dörrhänglås.

Det skulle också kunnat vara för ett stolpbeslag eller ett hakgångjärn till en grind eller port.

1

Rita av gångjärnet på träet. Använd en vass blyertspenna och gör en exakt markering.

2

Stäm ut. Placera stämjärnet på strecket med den plana sidan utåt (mot dig själv). Slå lätt på stämjärnet så att det går ned 2-3 millimeter.

3

Hugg flera spår sida vid sida inom hela det markerade området. Hugg bara ned några millimeter i taget, och mät hela tiden tills du når ned till hänglåsets djup.

4

Stäm rent när du har nått ned 3-4 millimeter inom hela området. Stäm först rent i sidled med bladets plana sida nedåtvänd. Stäm därefter rent i längdled, först som bilden visar med fassidan ned så att själva fasen är i nivå med träytan. Var försiktig så att du inte hugger för djupt. Till sist karvar du ur med den plana sidan nedåt.

5

Kolla om det finns plats för hänglåset. Här hamnar det för högt.

6

Upprepa proceduren om det behövs och avsluta med ”stäm rent-tekniken”.

Stäm ut för tapphål

När två trästycken ska fogas samman är det perfekt att göra det med en tappfog.

Med hjälp av kapsågens djupstopp sågar du en bit ned i träet hela vägen runt det område där tappen ska sitta. Resten av arbetet fixar du med stämjärnet enligt samma metod som med bladfogen.

Tapphålet kan göras på flera sätt. Men stämjärnet är faktiskt det lättaste sättet om du kan tekniken.

1

Stäm ut längs markeringen. Hugg ett par millimeter ned på alla fyra sidor. Den avfasade sidan ska vara vänd inåt mot tapphålet.

2

Hugg ut tapphålet. Placera stämjärnet i en vinkel på cirka 45 grader. Bladets fassida ska vara vänd in mot träet som ska tas bort, alltså tapphålet. Hugg växelvis lodrätt nedåt och snett från mitten och ut till sidorna. Det bildas en liten ”pyramid” i mitten av tapphålet. Den tas bort genom att du hugger lodrätt ned längs tapphålets sidor, hugg efter hugg.

3

Testa regelbundet när tappen börjar få plats i hålet. Du kan alltid avlägsna mer trä, men du kan inte lägga till mer trä. Fogen ska kunna glida tätt ihop och inte röra sig det minsta. Anpassa därför hålets storlek försiktigt med stämjärnet.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Handverktyg