Läcker lounge i lärk – bygg den på 2 dagar!

Här kan du se hur du snickrar en läcker lounge för utemiljö av sibirisk lärk. Möblerna kan användas till allt från mysig soffgrupp till solsäng och en rymlig dubbelsäng.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
4.300 kronor

Intro

Trämöbler som kan tåla att stå ute året runt kostar en förmögenhet. Turligt nog kan du snickra dem själv och de kan vara av en kvalitet och med ett utseende som matchar de dyraste och bästa möblerna.

Sibirisk lärk är ett träslag som tål väder och vind för den är ”självimpregnerade”. Men du gör klokt i att skydda träet med en olja och framför allt att stryka alla ändar med träolja för att undvika sprickor.

SE BYGGBESKRIVNINGEN: Bygg en vattentät dynbox med sittplats

Loungemöblerna består av en soffa, en solsäng och ett bord och alla tre delarna kan kombineras och sättas ihop på olika sätt.

Storleken på möblerna har bestämts av det trä som har använts. Dels reglar på 45 x 45 mm, dels terrassbrädor av lärk på 28 x 120 mm.

Längden på soffan har bestämts av längden på en standard bäddmadrass på 90 x 200 cm. Då blir det lätt att göra dynor.

Bordet kan användas både som bord och som en del av dubbelsängen.

När de tre möblerna sätts ihop får man en rymlig dubbelsäng på 180 x 200 cm. Vi använder vanliga bäddmadrasser som dynor. De har klätts med ett bomullstyg.

Mall för galgarna i stommen

För att loungemöblernas galgar ska bli identiska och möblernas gavlar därmed bli likadana snickrar vi först en mall.

Om du vill snickra alla möblerna behöver du 6 galgar, som ska vara identiska, 2 galgar till solsängen och 4 galgar till soffan. Du sparar tid och kan vara säker på att gavlarna bli likadana om du först gör en mall för galgarna.

Mallen görs genom att du först ritar en genomskärning av konstruktionen på t.ex. en spånskiva i skala 1:1. Fäst sedan stödreglar på mallen så blir det mycket lättare att placera in alla delar som behövs till galgarna.

Rita genomskärningen av galgen på en skiva i skala 1:1. Använd snickarvinkel och fyll i strecken med tuschpenna.

Skruva fast stödreglar för att hålla bakre regeln A och sidoreglarna D på plats. Därefter är mallen klar.

Instruktion

01
Så här monteras solsängen 8 Steg

Det första som ska göras är att tillverka de sex galgarna och det går rätt lätt om du har en mall i full storlek. När de är klara kan du måla alla delar till stommen och medarna och låta dem torka till nästa dag. Passa även på att olja in träet, främst kortändarna.

Det är frestande att göra som vi: att först såga upp allt virke, men det kan medföra att du inte riktigt kan använda ritningen, som är gjord för trä som håller 120 mm bredd. Har ditt trä annan dimension kan du kompensera genom att ändra avståndet mellan brädorna.

En bra kap-och geringssåg är mycket värdefull. Möjligheten att kunna ställa in sågen på 22,5° är faktiskt oumbärlig.

Stommen sätts ihop med 5 x 80 mm skruvar och alla brädor fästs med 4,2 x 55 mm rostfria trallskruvar. Några delar har fasats i 22,5° för att göra dem mindre synliga i möblerna.

1

Lägg de längsgående reglarna D på mallen tillsammans med de bakre reglarna A. Fasa snedsträvan B 22,5°, 22 mm in från ena sidan och fäst den på de andra reglarna med 5 x 80 mm skruvar.

2

De tre stödreglarna C skruvas fast på de längsgående reglarna D. Om stödreglarna fästs 9 mm från ovankanten på D så kan man inte se stödreglarna när brädorna har monterats.

3

Nu är den första galgen till solsängen klar. Den andra görs precis likadant, men kom ihåg att den ska vara spegelvänd i förhållande till den första.

4

Hela stommen målas. Vi använder svart utelasyr och det är mest för att träet inte ska synas så mycket bakom brädorna när de har monterats. Låt torka ett dygn.

5

Nästa dag kan vi fästa brädorna. De små sidobrädorna G skruvas fast med 4,2 x 55 mm rostfria trallskruvar. Håll 9 mm avstånd från snedsträvan och 9 mm avstånd mellan brädorna. Justera om det behövs.

6

När galgarna har försetts med brädor skruvas de fast på medarna E. Och det görs med de långa 5 x 80 mm skruvarna.

7

Gavelbrädorna F1 monteras för att vi ska hålla stommen vinkelrät. När den första toppbrädan F2 monteras ska den sättas så att den täcker gavelbrädorna. Brädavståndet markeras på sidoreglarna D.

8

Nu monteras toppbrädorna med framkanten vid markeringarna. Den sista brädan F3 har fasats av och fästs ovanpå som avslutning på solsängen.

02
Så här monteras soffan 5 Steg

Ryggstödet på soffan har samma lutning som ryggstödet på solsängen och därför använder vi ännu en gång mallen till galgarna. Nu går det åt fyra galgar. Vi gör två likadana med stödregeln på ena sidan av de längsgående och två där stödregeln sitter på den andra sidan. När galgarna är klara målas de och nästa dag sätts stommen ihop med 5 x 80 mm skruvar och brädorna fästs med 4,2 x 55 mm trallskruvar.

1

Vi tillverkar fyra galgar till soffan på samma sätt som vi gjorde galgarna till solsängen. Två av dem har stödregeln B på den ena sidan av de längsgående reglarna, två har stödregeln på den andra sidan.

2

De två gavlarna förses med brädor när de har målats och torkat. Brädorna G skruvas fast med rostfria trallskruvar och vi håller 9 mm avstånd mellan dem och från framkanten på stödregeln.

3

De två gavlarna kan nu skruvas fast på medarna E med 5 x 80 mm skruvar.

4

Nu kan de två mittersta galgarna placeras centrerade mellan de två yttre. Därefter är det klart för montering av brädor.

5

Toppbrädorna F1 skruvas fast på samma sätt som på solsängen. Även här har den översta brädan F2 fasats 22,5° på längden.

03
Så här monteras bordet 5 Steg

Här börjar vi med att sätta ihop reglarna till de två långsidorna, som därefter målas och sätts åt sidan till nästa dag. Även medarna målas men de sätts inte fast nu.

Bordets långsidor kläs med brädor och sedan kan långsidorna skruvas ihop med medarna. Därefter fäster vi gavelbrädorna och avslutar med toppbrädorna.

1

Reglarna till två långsidorna skruvas ihop med 5 x 80 mm skruvar. Lägg märke till att de yttre stödreglarna C har fasats av och att de vänds med den kortaste sidan mot gavlarna. Allt trä målas.

2

Nästa dag kläs långsidorna med sidobrädor G och därefter fästs långsidorna på medarna E. De skråskruvas uppifrån med de långa skruvarna. Du kan ev. dra i en skruv i varje stödregel från undersidan.

3

Gavelbrädorna F1 skruvas fast när sidor och gavlar är vinkelräta.

TIPS: Om du ska skruva tätt intill ändträet bör du absolut förborra för att undvika sprickor.

4

Den första toppbrädan F2 fästs så att den ”täcker” den översta gavelbrädan. Därefter sätter vi ett märke på reglarna D på var 125:e mm och fäster brädorna med framkanterna vid märkena.

5

Nu är bordet klart och vi avslutar med att fasa av kanterna lätt med lite slippapper.

Material

Solsängen

45 x 45 mm reglar:
• 2 bakre reglar (A) à 66,8 cm och den ena änden fasas 22,5°
• 2 snedsträvor (B) à 68 cm med parallella 22,5° fasade ändar på ena sidan. Där B läggs mot A startar fasningen 22 mm in från ena sidan
• 6 stödreglar (C) à 27,3 cm och den ena änden fasas 22,5°
• 4 längsgående reglar (D) à 220,3 cm
• 4 medar (E) à 84,5 cm, fasas i bägge sidor

28 x 120 mm lärkträ:
• 22 gavel- och toppbrädor (F1, F2, F3) à 90 cm varav den ena (F3) fasas på längden i 22,5°
• 4 sidobrädor (G) à 221,3 cm
• 6 sidobrädor (G2), varierande längder

Soffan

45 x 45 mm reglar:
• 4 bakre reglar (A) à 66,8 cm och den ena änden fasas 22,5° cm
• 4 snedsträvor (B) à 68 cm med parallella 22,5° fasade ändar på ena sidan
• 4 stödreglar (C) à 27,3 cm och den ena änden fasas 22,5° cm
• 8 reglar (D) à 70,3 cm
• 2 medar (E) à 194,5 cm och den ena änden fasas 22,5° cm

28 x 120 mm lärkträ:
• 10 toppbrädor (F) à 200 cm, den ena (F3) fasas på längden i 22,5°
• 4 sidobrädor (G) à 71,3 cm
• 6 sidobrädor (G2), varierande längder

Bordet

45 x 45 mm reglar:
• 6 stödreglar (C) à 27,3 cm och den ena änden fasas 22,5°
• 4 långa reglar (D) à 143,5 cm
• 3 medar (E) à 84,5 cm och båda ändarna fasas 22,5° cm

28 x 120 mm lärkträ:
• 16 toppbrädor (F) à 90 cm
• 4 sidobrädor (G) à 141,7 cm

Tidsförbrukning

Vi klarade av jobbet på två arbetsdagar. Första dagen kapades allt trä och stommen målades. Andra dagen sattes delarna ihop och slipades på kanter och ytor.

Pris

Trä och skruvar till tre möbler: cirka 4 300 kr. Dynor och kuddar är fritt val. Vi använde 5 cm bäddmadrasser som kläddes med tyg (vi sydde själva). Totalt cirka 1 500 kr.

Svårighetsgrad

Ta god tid på dig, var noga och håll koll på jobbet så går det fint.

Ritning

Solsängen

Solsängen

Soffan

Soffan

Bordet

Bordet

3D-modell

3D-modell

Trädgårdsmöbler

Zooma in på de tre loungemöblerna och se hur de är byggda.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Soffans ryggstöd

Är likadant som solsängens, bara mycket bredare.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bordsskiva av bräder

Det är 9 mm luft mellan varje bräda. Då är du säker på att fukten kan rinna av.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Dölj stommen (solsängen)

Se till att alla delar med 22,5 graders snitt vänds med den minst synliga sidan utåt.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Video

TIPS: Rätt längd på spik och skruvar

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tips & Tricks

SE BYGGBESKRIVNINGEN: Adirondack-stol med ritning

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Utemöbler