Välkommen i oasen

Låt hängmattan och Baden-Baden-stolen bli kvar i uthuset och skapa i stället en fantastisk sommaroas på tomten. Här är det klart för sköna, slöa dagar i både sol och skugga.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1.300 kronor

Intro

Drömmen om sköna, slöa dagar i en hängmatta eller solsäng på gräsmattan kan lätt förverkligas. Men varför inte tillsätta en smula flärd och i stället snickra denna fantastiska sommarsäng som ger dig möjlighet att välja mellan sol och skugga? Har kan du stapla några kuddar och läsa favoritdeckaren, ta dig en välförtjänt tupplur, njuta av en söndagsfika eller rent av överlåta sängen till barnen och deras leksaker.

Oavsett hur du utnyttjar sängen så snickras den rätt enkelt, även om den med sin form, sina fasade sidor och segelduk verkar som ett projekt för en erfaren båtbyggare. Sidorna sågas med gerade kortändar och svängd ovankant ut ur 26 mm stavlimmat trä och sammanfogas med byggbeslag innan du riggar med master och segel. Här har vi använt kraftig lakansväv, men du kan också använda markisväv eller segelduk. Du kan låta fantasin få fritt spelrum genom att t.ex. skapa ett större tak så att hela sängen skyddas mot regn.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Bygg en amerikansk adirondack-stol

Myggnät och skydd mot regn

Med lite fantasi kan du använda masterna till annat än solsegel.

Solseglet fästs naturligtvis i masterna, men de kan användas till mycket annat. Om du vill att sängen ska skyddas mot regn, så kan du skaffa en klar, armerad presenning som är så stor att den täcker sängen och lite till, och lägga den över vajern. Presenningen kan sedan fästas med fyra tältpinnar i marken.

Men det är inte bara regn som är irriterande på sommaren. Det är även mygg. Därför kan det vara klokt att skaffa ett stort myggnät som kan läggas över hela sängen.

LÄS OCKSÅ: Så här bygger du en dynbox vattentätt och billigt

Instruktion

01
Sockel på korta ben 5 Steg

För att skydda sidorna på sängen mot uppstigande markfukt förser du den med en sockel som har lyfts upp på korta ben. De små benen gör det dessutom lättare att placera sängen plant på ett ojämnt underlag.

Ramen till sockeln görs av fyra likadana sidor och de sätts ihop i hörnen med bladfogar. Ramen förstärks sedan på mitten med en tvärgående regel som fästs med balkskor.

När sockeln har målats och satts ihop lyfts den upp på klossar (som blir ben). Därefter är sockeln klar att bära sänglådan och då ser det ut som om sängen svävar en bit över marken.

1

Markera för bladfogarna på de fyra sockelsidorna C av 45 x 95 mm hyvlat trä. Varje sida ska vara 196,5 cm lång. Lägg sidorna så att de sticker ut 9,5 cm från varandra (se bild) och markera nu var du ska skapa bladfogarna.

2

Såga och stäm ut för bladfogarna, två på varje sockelsida 95 mm från kortändarna. Såga halvvägs igenom träet med fintandad såg och stäm sedan bort träet mellan sågspåren.

3

Mitt på två motstående sidor C placeras en balksko S för en tvärgående regel. Mät dig fram till mitten och fäst balskorna med 4 x 25 mm skruvar.

TIPS: Med en regelbit i varje balksko blir det lättare att fästa beslagen på samma höjd.

4

Sätt ihop sockelns fyra sidor C med bladfogarna och lås varje fog med en skruv. Lägg sedan den tvärgående regeln på plats i balkskorna och fäst den med en 5 x 80 mm skruv från varje kortände.

5

Måla sockeln och förse den med små ben. Glöm inte att först stryka allt trä med träolja. När den har torkat målas träet minst två gånger med heltäckande lasyr eller färg. De fyra benen fästs underifrån med två 5 x 80 mm skruvar i varje.

02
Svängda sidor 7 Steg

Lådan runt sängen får sin karaktäristiska form med hjälp av tre enkla tekniker. Den ena änden är lite högre än den andra, kortändarna geringssågas och ovansidan sågas i en lång, mjuk båge.

När kortsidorna placeras innanför långsidorna får sängen en kvadratisk form. Gör den ena långsidan klar och använd sedan den som mall för de tre andra sidorna. Kapa slutligen två av sidorna 52 mm kortare, vilket motsvarar dubbel skivtjocklek.

Vi har använt två skummadrasser på 100 x 200 cm. Det viktiga är att totalytan blir 200 x 200 cm för det kan bli besvärligt att ändra måtten på sänglådan.

1

Markera de geringssågade kortändarna på ena långsidan A. Den ska vara 36 cm hög i den höga änden. Sätt ett märke nertill 5 cm från kortänden och dra ett streck upp till toppen. Överför vinkeln till den låga änden (21 cm) med en smygvinkel.

2

Rita den mjuka bågen på långsidan A. Fäst en spik upptill vid varje kortände, alltså 36 resp. 21 cm från underkanten. Tryck ner en böjlig list till en passande bågen och lås listen med en dyckert.

3

Såga ut den första långsidan A. Såga först till kortändarna. Sätt sedan märken 26 mm in från varje kortände och såga sedan längs den långa bågformen. Eftersom formen är mjuk kan du använda standardsågblad i sticksågen.

4

Slipa de sågade ytorna släta. Använd gärna en bandslip så går det snabbt (eller planslip). Såga bort de yttersta 2,6 cm av bågen vinkelrätt in från de geringssågade sidorna. Då passar det när kortsidan monteras mot långsidan.

5

Använd den lklara långsidan A som mall och markera formen på nästa långsida. Såga ut denna och slipa sågytorna.

6

Den första långsidan A är mall även för kortsidoran B. Börja med att dra vinkelräta streck 200 cm från varandra. Lägg sedan mallen med den höga sidan mot ena strecket och dra ett streck längs kortänden.

7

Flytta fram mallen 2,6 cm och rita bågen. Flytta fram mallen ytterligare 2,6 cm och rita längs den låga kortänden var kortsidan B ska kapas. Såga nu ut kortsidan och slipa sågytorna.

03
Sidorna sätts ihop 3 Steg

När alla fyra sidorna har sågats ut och sågytorna har slipats kan de sättas ihop till en låda. Det gör vi med vinkelbeslag och utan lim, för då kan sänglådan lätt skruvas isär och sättas undan.

Innan delarna sätts ihop är det klokt att skydda dem mot väder och vind för även om sängen tas in på vintern så kan det ju regna, hagla och storma på sommaren.

Träet stryks därför två gånger med träolja och två gånger med halvtäckande utelasyr. Glöm inte att samtidigt behandla de två masterna!

1

Skruva fast två vinkelbeslag R vid varje kortände på kortsidorna B. Lägg en kloss X mot kortänden så blir det lättare att placera beslagen. Om beslagen är asymmetriska ska de vändas så att skruvhålen hamnar långt från kortänden.

2

Stryk allt trä med träolja. När oljan har sugits in och överflödig olja torkats bort stryks träet två gånger med halvtäckande utelasyr så att ådringen kan anas genom färgen.

3

Dags att sätta ihop delarna. Spänn ihop sidorna A och B med tving på ena vinkelbeslaget R och skruva fast det andra på långsidan A med 4 x 25 mm skruvar. Fortsätt med de andra sidorna.

04
Master och segel 8 Steg

Nu ska sängen riggas till med master och segel. Till det används många delar som du kanske inte har hemma, men det ska du inte oroa dig över. Delarna är billiga och tekniken är enkel, så du klarar din debut som segelmakare med bravur.

Seglet ska helst göras så att det är lätt att sätta upp det och ta ner det och lätt att dra över till den ena sidan för att få mer sol om det passar bäst.

Spänn en vajer mellan de två masterna och lägg seglet över vajern. Fäst det sedan med elastisk lina i sängens hörn.

1

Fast masterna F i var sitt hörn diagonalt mot varandra (de höga hörnen) med två 5 x 60 mm skruvar på varje sida. Fäst också skruvkrokar i hörnen.

TIPS: Ska det vara lätt att dela sängen fästs masterna med bultar och vingmuttrar.

2

Mät upp för seglet mellan de två masterna. Det kan du göra med två lister som skjuts ihop och låses när de rör masterna eller med ett långt mätband. Mät också avståndet från masttopparna till de låga hörnen.

3

Överför måtten till seglet H. Bred ut väven, lägg listerna på det (eller markera med ditt mätband). Lägg till några centimeter så att du kan vika en sömkant hela vägen runt seglet.

4

Skär eller klipp till seglet H med kniv eller sax. Det krävs en bra och vass sax för att man ska kunna klippa snyggt i väv. Kökssaxen duger inte så bra.

5

Limma och sy en kant hela vägen runt. Vik först in en bit av väven och stryk lim på så minskas risken att väven trådar sig. Sy sedan hela vägen runt.

6

Förstärk hörnen genom att vika in en flik på cirka 5 x 5 cm som du limmar fast med ett starkt textillim.

7

Öljetterna P slås fast i de förstärkta hörnen när limmet har torkat. Gör först hål för öljetten med det medföljande verktyget. Stick in den smala delen i hålet och knacka ihop den med den tjocka delen, även nu med medföljande verktyg.

8

Korta av den elastiska linan M i fyra bitar på vardera 20 cm. Gör en ögla av varje bit och kläm ihop kortändarna vid sidan av varandra med vajerlås N.

05
De sista detaljerna 2 Steg

Nu är sängen i stort sett klar och kan ställas på terrassen eller gräsmattan allt efter vad som passar bäst med tanke på solens vandring och var det är lä.

Den vita sänglådan ska skruvas fast på den svarta sockeln med vinkelbeslag. Då blir det lätt att skruva isär delarna när det blir höst och utesäsongen är slut. Eller om du vill lasta delarna i bilen och köra ut den till sommarstugan.

Du behöver också ett par madrasser som tillsammans bör vara 200 x 200 cm. Till botten kan du använda lamellbottnar från Ikea. Det är billigare än att själv såga till en massa lister.

1

Skruva fast sänglådan på sockeln med ett vinkelbeslag R i varje hörn. Lådan vilar längst ut på sockelsidorna C och därför kan man nästan inte se sockeln när sängen är klar.

2

Sängbottnarna G läggs på plats och fästs med en skruv i varje hörn. Om dina lamellbottnar skulle vara lite för breda kan du lätt såga av dem.

Material

26 mm stavlimmat trä:
• 2 långsidor (A) à 36 x 205,2 cm
• 2 kortsidor (B) à 36 x 200 cm

45 x 95 mm hyvlat trä:
• 4 sockelsidor (C) à 196,5 cm
• 1 tvärregel (D), 168,5 cm
• 4 sockelben (E) à 9,5 cm

45 x 45 mm hyvlat trä:
• 2 master (F) à 160 cm

Dessutom:
• 2 lamellbottnar (G) à 85 x 190 cm
• 1 segel (H), 250 x 250 cm (t.ex. lakansväv)
• 1 vajersträckare (J)
• 2 mm stålvajer (K), 330 cm
• 4 skruvkrokar (L) för trämontage
• 4 bitar 4 mm elastisk lina (M) a 20 cm
• 4 vajerlås (N) till linan
• 4 öljetter (P) (med tillhörande verktyg)
• 12 vinkelbeslag (R), 40 x 40 x 40 mm
• 2 balkskor (S) för 45 mm balkar
• Träskruvar för utemiljö: 5 x 80 mm, 5 x 60 mm och 4 x 25 mm
• Textillim
• Träolja med svampdödande medel
• Heltäckande utelasyr (svart)
• Halvtäckande utelasyr (vit)
• 2 madrasser à 100 x 200 cm

Tidsförbrukning

Ett par arbetsdagar.

Pris

1200-1300 kr.

Svårighetsgrad

En svängd kant, fasade sidor och segelduk får säkert projektet att verka svårt. Men det är det inte!

Ritning

Multimedia

Video

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Video

VERKTYG: Så här använder du bandslipen

I den här videon kan du se allt om hur du använder bandslipen – den grövsta och mest kraftfulla av alla slipmaskiner. Använder du bandslipen för den första slipningen av väldigt ojämna och stora ytor, kan du spara mycket tid och kraft.

Video

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Utemöbler