Expertens egen pizzaugn

Den här pizzaugnen är byggd av en professionell ugnsbyggare och gjord enligt konstens alla regler. I den här byggbeskrivningen kan du se hur du kan göra som mäster själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

Pizzan ska vara varm och nybakad, så när du tar med pizza hem smakar den inte lika gott som på pizzerian. Varför inte baka pizzan själv?

I en genuin stenugn som ger världens sprödaste botten och läckraste bakning! Och stenugnen ska förstå stå på terrassen. Här visar vi i samarbete med en erfaren ugnsbyggare hur ugnen byggs.

En av hemligheterna med den goda pizzan är att den bakas vid 350–400 grader. Det klarar vår ugn. Så vi säger ”buon appetito” – smaklig måltid!

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Vi visar dig med våra byggbeskrivningar, hur du lätt kan bygga ditt eget utekök.

Instruktion

01
Förberedelser 5 Steg

När du har ordnat ett starkt och hållbart fast underlag är det dags att förbereda för murning av stenugnen. Den ska muras av eldfast tegel eftersom temperaturen kan komma upp på 500 grader när du eldar hårt i den. Du ska också använda eldfast bruk och det är dyrare än vanligt bruk. Å andra sidan är det enklare att arbeta med.

Det är helt klart en fördel att göra en mall i ugnes storlek som du kan vöerföra till underlaget. Då blir det lättare att rita både invändiga och utvändiga mått vilka är till stor hjälp när du murar.

1

Du behöver eldfast tegel i tre storlekar. De största vågräta stenarna är tegel i standardstorlek till bottnen och de raka sidorna. De minsta vågräta stenarna är till valvet och de fasade används till väggen och gör det lätt att mura välvningen

2

Pizzaugnen byggs på ett starkt underlag. Se till att underlaget är helt plant eftersom ugnen muras på det.

3

Gör en mall som du kan rita ugnen efter. Mallens storlek ska motsvara ugnens invändiga mått som här är 90 cm i diameter. På mallen monteras en pinne i ett gångjärn. Den används för att mäta avstånd och stötta stenar.

4

Överför ugnens form från mallen till underlaget. Dra ett streck längs mallens utsida. Den raka delen som sitter på cirkeln anger ugnens öppning och det utvändiga måttet på öppningen.

5

Håll en halv sten mot mallen och dra ett streck på utsidan av stenen. Nu har du markerat den utvändiga diametern. Flytta stenen runt mallen och markera. Det är lättare att mura när du har både invändig och utvändig form på underlaget.

02
Börja med bottnen 7 Steg

Precis som med allt annat börjar vi nerifrån och här är det ugnens botten. Den består av låga eldfasta stenar och en granitskiva. De yttersta stenarna på bottnen kapas så att de följer det streck du har ritat på underlaget. Men tänk på att det är det utvändiga måttet du ska följa eftersom sidorna muras upp på bottnen!

Det är viktigt att bottnen är alldeles plan så kolla fortlöpande medan du murar (med eldfast bruk).

Du tvingas skära och kapa många tegelstenar när du bygger denna stenugn och eldfast tegel är hårt. Du behöver en våtskärare och en sådan kan hyras för cirka 300 kr per dygn.

1

Lägg granitskivan på plats. Det är den som markerar ugnens öppning. När den ligger som den ska vet du också var de flesta tegelstenarna ska muras fast. Vänta med att mura fast granitskivan.

2

Stryk eldfast bruk på stenarna och lägg dem på plats på underlaget. Hela stenen ska täckas med ett tunt skikt. Lägg inte på mer bruk än vad som är nödvändigt. Bruket är dyrt.

3

Den första raden har lagts och består av stenarna som ligger mot granitskivan, som ska muras fast senare. Fortsätt sedan med resten av stenarna till bottnen.

4

Lägg den första sågade stenen mot cirkeln. Tegelstenen ska läggas mot den första raden och längs cirkeln. Den måste inte följa cirkeln exakt för ugnen ska senare kläs med betong och mineralull.

5

Fortsätt med ytterligare stenar till bottnen. Glöm inte att också stryka bruk på sidorna av stenarna så att de muras ihop även i sidled. Kolla hela tiden att stenarna ligger plant.

6

Stenarna kapas med våtskärare. Du måste kapa och forma många tegelstenar så det lönar sig att hyra en våtskärare av proffskvalitet.

7

Nu är hela bottnen klar. När samtliga tegelstenar till bottnen har lagts på plats, kan du mura fast den stora granitskivan som markerar öppningen.

03
Mura upp sidorna 5 Steg

1

Lägg mallen på bottnen så att du kan markera var du ska placera de första stenarna i väggarna. Stenarna i den första raden kapas och sågas av snett så att kanten följer mallen.

2

Sätt fast avståndspinnen på bottnen. Skruva loss den från mallen och fäst den mitt på bottnen med en skruv. Den är till stor hjälp som avståndsmätare och stöd för stenarna när de muras.

3

Mura nu fast de första stenarna. Använd hela och raka stenar vid öppningen. Till resten av cirkeln används halva stenar som har sågats sneda längs kanterna. Vrid pinnen och kolla att stenarna ligger an mot den hela vägen runt.

4

Ta bort överf ödigt bruk med en fuktig svamp innan bruket torkar. Det är viktigt att vara noga med att torka rent redan från början för det blir svårare ju fler stenar du har murat fast.

5

När sidorna muras upp ska stenarna vändas med den smala sidan inåt så att ugnen får samma form som en igloo.

04
Valv och skorsten 8 Steg

Öppningen in till ugnen ska ha två raka sidor och taket ska vara välvt.

Valvet bygger vi upp med hjälp av en mall av trä. Mallen placeras i öppningen på ett par kilar för att den ska vara lätt att ta bort efteråt.

Valvet muras av stenar som ställs på sidorna och stöttas av mallen medan bruket torkar. I valvet ska det finnas en öppning så att en skorstensring kan muras fast.

Mot slutet av arbetet tvingas du gjuta fast stenarna eftersom det inte går att mura. Fyll på betong och tryck fast bitar av stenar som passar i storlek. Hur det går till framgår av bilderna.

1

Sätt en mall i öppningen så att tegelstenarna har något att vila på medan bruket härdar. Här börjar valvet vid tredje stenraden. Mallen stöttar de stenar som utgör tak över öppningen.

2

Fortsätt murningen med rad efter rad. Använd avståndspinnen som stöd när du har lagt en tegelsten på plats. Det är lätt att arbeta med det eldfasta bruket och det torkar snabbt så stenarna sitter fast redan efter 10-15 sekunder.

3

Montera skorstensringen. Den placras vid öppningen där det görs ett urtag för den. Lägg en kartongskiva under urtaget så att den eldfasta betongen inte faller ner på bottnen. Pressa ner betongen noga runt ringen.

4

Såga bort en bit från skorstenen på den sida som vänder in mot ugnens centrum - innan du murar fast den. Genom att en bit har sågats bort letar sig röken lättare ut från elden.

5

Mura fast följande rader så tätt intill skorstenen som möjligt. Glöm inte bort att använda avståndspinnen.

6

Sätt fast papp under hålet upptill så att du kan hälla eldfast betong i hålet och gjuta fast de sista tegelstenarna. Den tjocka pappen, t.ex. en flyttkartong, ska stöttas så att den sitter fast. Använd hellre en stödpinne för mycket.

7

Fyll hålet till hälften med eldfast betong och sätt stenar i betongen. Kapa och såga stenarna så att de passar i storlek. Fördela betongen överallt och packa den så bra som möjligt.

8

Täpp igen hålet upptill när de ssta stenarna har satts på plats. Släta till ytan så att ugnen får iglooform. Fyll också på mer eldfast betong runt skorstenen vid öppningen och släta till ytan.

05
Isolering av ugnen 5 Steg

När ugnen har murats klar ska den isoleras och med tanke på temperaturen använder vi en specialisolering som kallas Superwool, som ibland felaktigt kallas keramisk ull. Utanpå isoleringen läggs ett kyckling- eller hönsnät. Det håller isoleringen på plats och används samtidigt för att få betongen att fästa när den läggs på plats.

Ugnen putsas i två omgångar med en betongliknande blandning. Betongen behöver inte vara eldfast för nu har vi lagt isolering. Betongen slätas ut så fint som möjligt och därefter får den torka. Vi täcker den med en presenning i minst en vecka innan första upptändningen.

1

Ugnen isoleras med Superwool och den hålls på plats av ett kyckling- eller hönsnät. Tack vare nätet går det sedan lätt att lägga på två lager betong som puts på ugnens utsida.

2

Första putsningen med det rätt grova putsbruket. Det består av 1 del cement och 3 delar grus (0-8 mm) som blandas med vatten. Bruket fördelas med putsbräda nerifrån och upp i långa drag.

3

Bruket ska arbetas in rejält i nätet för att det ska sitta fast ordentligt. Det första skiktet är cirka 2 cm tjockt. Det andra skiktet kan inte läggas på förrän tre-fem timmar efter att det första skiktet las på.

4

En kant blir en snygg avslutning på betongen. Genom att ställa en stålbräda på högkant 2 cm från kanten och sedan pressa ner bruket med sleven får vi en snygg och stark avslutning.

5

Här har ugnen putsats en gång med det grova bruket och man anar den färdiga formen.

Material

• Eldfast tegel, typ 1C (250 x 115 x 50 mm), 60 till bottnen, 80 till väggen
• Eldfast bruk, 15 liter
• Edfast betong, 5 liter
• Granitskiva
• Kycklingnät
• Superwool, 25 mm
• Cement och sand
• Skorsten + spjäll

Dessutom:
• Plywood och trä till mallar
• Avståndspinne, gångjärn och kilar

Specialverktyg

• Våtskärare

Tidsförbrukning

Räkna med minst två långa arbetsdagar. Du kommer att behöva en medhjälpare.

Pris

Cirka 4500-5000 kr.

Svårighetsgrad

Om du aldrig har murat så är uppgiften medelsvår, och du ska kapa tegelstenar med stor precision.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Pizzaugn