Bygg världens enklaste pizzaugn

Leta fram en pilatesboll och bygg själv en pizzaugn. Det låter galet, men det stämmer. Vi visar här hur du bygger en billig pizzaugn som fungerar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
4.000 kronor

Intro

Bygg själv pizzaugn

Du kan mycket väl själv bygga en hemmabyggd pizzaugn.

Du får vara lite kreativ när du ger dig på att bygga denna perlitugn. Du ska göra mallar, gjuta, forma, putsa och dekorera.

Att bygga en perlitugn kräver inte någon murarexamen, men det finns så klart ett par svåra detaljer. Bland annat mätning och utsågning av mallarna.
Men med lite jävlaranamma och den här beskrivningen i handen kan du mycket väl klara av det.

I byggbeskrivningen får du:

 • Noggrann steg-för-steg-beskrivning
 • Ritning till pizzaugnen
 • Komplett materiallista
 • Tips & tricks
 • Video

Instruktion

01
Börja med mallen 10 Steg

Kupolens form är en perfekt halvcirkel. Formen skapas genom att gjuta perlit runt en pilatesboll. För att upppnå de höga temperaturer som behövs för att kunna baka pizzor, byggs kupolen upp av flera olika lager.

Den här ugnen har ett skal av perlit, som därefter har täckts med ett tjockt lager puts, som till sist dekoreras med mosaik.

Mallen till kupolen till pizzaugn 1

Mallen till kupolen är i det här fallet en pilatesboll med en diameter på 90 cm. Skär ett hål med en diameter på ca 89 cm i en skiva, så att halva bollen syns, samtidigt som bollen sitter fastklämd.

Mallen till förkammaren till pizzaugn görs av spånskiva 2

Mallen till förkammaren görs av spånskiva som därefter kläs med masonitskivor. Masoniten ska sitta så nära pilatesbollen som möjligt. Skär eventuellt till en mall av papp först.

I änden av förkammaren på pizzaugn sätts en skiva som avslutning 3

I änden av förkammaren sätts en skiva som avslutning. Den skivan ska vara 10 cm större än själva förkammaren.

Kupolen och förkammaren på pizzaugn viras in i plastfolie 4

Till sist viras kupolen och förkammaren in i plastfolie. Det gör det lättare att skilja perlitskalet och mallen åt till sist.

En kant perlite längs botten på pizzaugn 5

Börja med att göra en kant längs kupolens botten. Perlitlagret ska vara 7-10 cm tjockt överallt. Blandningsförhållandet mellan cement och perlit är 1:5.

Perliten packas på pizzaugn ute 6

Det är viktigt att perliten packas ordentligt men pressa inte så hårt att bollen trycks ihop. Använd en putsbräda för att forma och putsa perliten.

När perliten har satts på demonteras det tillfälliga skorstensröret på pizzaugn 7

När perliten har satts på demonteras det tillfälliga skorstensröret. Därefter kläs hela kupolen in i plast för att optimera härdningsprocessen.

Efter 48 timmar tas pilatesbollen och mallen till förkammaren bort, så att kupolen kan härda färdigt. Det tar omkring 5 dygn innan kupolen är redo för efterbehandling.

Mall till pizzaugn byggsats botten 8

Gör en mall till ugnens botten som är lika stor som kupolens utsida. Här har mallen gjorts av MDF och masonit.

Bygga platta till pizzaugn utomhus 9

Plattans tjocklek är ca 7 cm. Lägg plast över perliten för att optimera härdningsprocessen även här.

När bottenplattan till pizzaugn har härdat limmas den fast 10

När bottenplattan har härdat limmas den fast med ankarmassa på det permanenta underlaget, som här är en betongplatta.

02
Gjut din egen platta 4 Steg

Plattan som ugnen ska stå på gjuts ny, så att den passar till din ugn. Du måste komma ihåg att göra plats för teglet som ska rama in ingången till ugnens förkammare.

Den här plattan gjuts lite grov eftersom den sedan ska kaklas, men det går också att använda färgad cement, slipa betongen eller något annat. Se till att armera plattan ordentligt och håll torktiden!

Gjutform av plywood och brädor till bygga pizzaugn 1

Bygg en gjutform av plywood och brädor. Betongplattan bör vara minst 4 cm tjock. Blanda första hälften ganska vått och lägg därefter på armeringsnätet. Andra hälften blandas torrare så att det kan formas lättare.

Slå på sidorna på gjutformen till pizzaugn med en hammare så att eventuella luftbubblor vibreras ut 2

Slå på sidorna på gjutformen med en hammare så att eventuella luftbubblor vibreras ut från betongen och täck därefter över med plast.

Betongen till pizzaugn ska härda i minst fem dygn 3

Betongen ska härda i minst fem dygn innan den är färdig för montering, men har faktiskt härdat färdigt först efter en månad.

Kupolen och betongplattan på pizzaugn ute provmonteras 4

Själva kupolen och betongplattan provmonteras först. I samband med det läggs en bit papp eller papper mellan de två delarna, så att insidan av kupolens botten kan ritas av. Mallen ska senare användas när de eldfasta stenarna till botten ska kapas.

03
Bygg ett stabilt underrede 11 Steg

Ugnen ska så högt upp att du kan se vad som händer inne i ugnen – utan att få ont i ryggen. 110 cm till ugnens botten är en bra utgångspunkt.

Själva stommen som den gjutna betongplattan och ugnen ska stå på, kan göras av många olika material. Muras den upp, se då till att göra ett bra fundament, så att det hela inte ger sig för den tunga ugnen.

Trästomme till pizzaugn utomhus 1

En trästomme kan mycket väl bära ugnen om den som här görs ordentligt. De stående stolparna har en dimension på 95 x 95 mm, medan 45 x 95 mm reglar har använts till resten av konstruktionen.

Randfundament till pizzaugn gjutits 2

Underredet kan även muras upp. Här har gjutits ett randfundament som lecablocken muras upp på. Därefter kan lecablocken putsas om man så önskar.

Mallen som gjordes under provmonteringen av pizzaugn klipps ut 3

Mallen som gjordes under provmonteringen klipps ut och överförs till de eldfasta stenarna som du först har lagt upp.

Bygga pizzaugn som byggsats 4

För att kunna göra rundningen kapas stenarna med en vinkelslip med diamantkapklinga istället för med en våtkap.

Numrera stenarna till pizzaugn när de har kapats til 5

Numrera stenarna när de har kapats till, så du har koll på ordningsföljd och upp-/nersida när de ska läggas.

Till sist monteras kupolen till pizzaugn på botten 6

Lägg de eldfasta stenarna på bottenplattan – de ska bara ligga löst. Till sist monteras kupolen på botten, som redan har limmats fast till betongplattan.

Bygga pizzaugn ritning 7

Använd den här teckningen som rättesnöre när det rundade valvet över öppningen ska muras. Gör plats för en fog på undersidan när du lägger upp stenarna. Tegelstenarna kan kapas med en våtkap.

Provmonterning pizzaugn utomhus 8

Gör en provmonterning. När stenarna lagts upp så att fogarna stämmer, markeras stenarnas kant på mallen. Vinkeln på de stenar som ska kapas snett markeras också nu.

Sidorna på pizzaugn muras upp 9

Stenarna halveras så att de blir kvadratiska. Därefter muras först sidorna upp. Se till att stenarna även fäster ordentligt på perlitdelen av förkammaren.

Mallen med markeringarna till pizzaugn sätts på plats 10

Sätt mallen med markeringarna på plats. Börja med att mura valvet från båda hållen, så att mittstenen blir den sista som sätts. Efter ett dygn kan mallen tas bort så att du även kan foga färdigt invändigt.

Fylla på med bruk på pizzaugn 11

När valvet har murats färdigt är det bra att fylla på med bruk efteråt bakom själva stenvalvet – då kan du vara säker på att det blir tätt. Det riktiga skorstensröret sätts också på nu.

04
Putsa kupolen 4 Steg

Innan kupolen putsas finns också en möjlighet att isolera perlitkärnan med ett brandsäkert material för att ännu bättre kunna hålla värmen. Väljer du att göra det så är det viktigt att du använder keramisk isolering.

Den kan nämligen, i motsats till mineralull och glasull, klara temperaturer på över 1.200 grader – utan att smälta eller falla isär. Oavsett vad du väljer är det en bra idé att klä kupolen med t ex hönsnät innan den putsas. Det säkrar att de olika materielen fäster optimalt vid varandra.

Hönsnät till pizzaugn ute 1

Nätet kläs över kupolen. Nätet ska ligga så nära intill kupolen som möjligt. Klipp eventuellt nätet i flera mindre delar så att det följer kupolens form så bra som möjligt.

Puts till bygga pizzaugn 2

Putsen består av 4 delar mursand och 1 del cement, som blandas med vatten tills det får en krämig konsistens som kan strykas på kupolen.

Det är viktigt att putsen till pizzaugn är tunn 3

Det är viktigt att putsen är så tunn att den kommer in under nätet – dock inte så tunn att den rinner av. Om kupolen inte är isolerad är ett lager på 7-8 cm optimalt, men det måste göras i flera omgångar.

När pizzaugn har putsats färdig är det viktigt att putslagret inte härdar för snabbt 4

När ugnen har putsats färdig är det viktigt att putslagret inte härdar för snabbt. Vattna därför kupolen lätt de följande dagarna – då minskar risken för sprickor.

Material

Mall, platta:

 • 15 mm formplywood, 122 x 244 cm
 • 2 st 25 x 100 mm brädor, 3 m långa

Platta:

 • 225 kg grus
 • 2 säckar cement
 • 1 armeringsnät på 1,5 m x 2,5 m
 • Eldfasta stenar till valvet

Mall, kupol och förkammare:

 • 15 mm formplywood, 122 x 244 cm
 • 6 mm masonitskiva, 60 x 120 cm
 • 15 mm plywoodskiva, ca 60 x 120 cm
 • 1 pilatesboll, Ø 90 cm
 • 3 st 45 x 95 mm reglar, 2 m långa
 • Diverse spik och skruv

Kupol och förkammare:

 • 2 x 100 l perlit
 • 3 säckar cement
 • Plastfolie
 • 21 eldfasta tegelstenar till valvet
 • 1 plaströr, Ø 150 mm
 • Skorsten, Ø 150 mm
 • 3 m² hönsnät
 • Ca 125 kg mursand till putsning

SVÅRIGHETSGRAD

Mallarna kräver noggrannhet.

TIDSÅTGÅNG

3-4 dagar (+ torktider).

PRIS

Ca 4.000 kronor.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Den färdiga pizzaugnen

Pizzaugnen kan slutligen smyckas genom att putsa den med färgad cement, eller t ex dekorera den med kakel.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bygg mallen

Mallen till kupolen görs av en skiva och en pilatesboll. Förkammarens mall byggs av masonitskiva.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Eldfast botten

Fiskbensmönstret görs så att spaden inte stöter i några kanter när pizzan konstant ska roteras.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Ugnens olika lager

Bottenplatta av betong, botten av perlit, eldfasta stenar, kupol av perlit, isolering, hönsnät, putslager, skorsten.

Öppna 3D-modell

Video

Betong utan luftbubblor

Video

Så här använder du vinkelslipen

I den här videon kan du se vad vinkelslipen klarar av och hur du använder den. Slipen ger dig mycket kraft när du ska kapa i järn, betong och sten. Och med rätt kapskiva kan du såga exakta snitt i allt från aluminium och plast till hårdbränd klinker. Du lär dig också allt om inställningar och skyddsutrustning, så att du kan arbeta säkert.

Video

Tips & Tricks

Dekorera din pizzaugn

Tycker du att det blir lite för tråkigt med en grå pizzaugn finns det många alternativ för att göra den snygg och personlig.

Du kan exempelvis dekorera den med små plattor som en mosaik eller putsa den med vit cement. Väljer du mosaiken ska du limma på de små kakelbitarna med kakellim, och väljer du den snygga vita ökenkänslan kan du köpa vit cement på de flesta byggmarknader – du kan så klart även välja en annan färg, kanske någon som passar till trädgårdsmöblerna.

VIT CEMENT:

Cementen blandas med mursand och vatten. Därefter stryks den på och putsas med putsbräda. Fördelen med denna metod är att det blir lätt att täcka de sprickor som uppstår med tiden.

MOSAIK:

Små plattor limmas fast med kakellim och fogas med en vanlig kakelfog. Tänk dock på att det på sikt kommer bildas små sprickor i fogarna på grund av den höga värmen.

Håll värmen inne i ugnen

När du eldar för fullt i ugnen och bakar pizzor på löpande band, behöver du inte använda en lucka. Om du däremot vill laga mat på eftervärmen så är en lucka guld värd.

Bäst är en lucka av järn, men en sådan är det inte bara att köpa i närmaste bygghandel. Ett annat alternativ är att göra en lucka av trä, men den håller inte lika länge. Ett tredje alternativ kan vara att såga till en eldfast sten så att den passar i eller framför öppningen.

LUCKA AV JÄRN:

Finns inte i närmaste byggvaruhus, men den kan tillverkas av en plåtslagare så att den passar perfekt.

TRÄLUCKA:

Den är väl lite brandfarlig, men så länge det inte är öppen eld direkt mot den så hjälper den ändå till att hålla kvar värmen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Pizzaugn