Mobil odlingslåda för kryddor

Drömmer du om en liten odlingslåda som är lätt att flytta runt, titta då här. Vi har satt hjul under och samtidigt begränsat jordmängden - och därmed vikten - till ett absolut minimum.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
1.000 kronor
Bygg en odlingslåda på hjul

Odlingslåda på hjul med tre “dolda” plastboxar för plantjord. För att spara din rygg har bädden en bra arbetshöjd, och den flyttas lätt runt på lättkörda hjul.

Intro

Kryddörter behöver inte så mycket jord för att växa och trivas. Och därför finns det heller ingen anledningen att böka med en massa onödig och dyr matjord. I verkligheten räcker det gott med en liten plastlåda, och det är hela idén bakom denna mobila och lätta odlingslåda.

Vi har valt Ikeas transparenta “Samla”- förvaringsbox med en bredd på 39 cm, en längd på 56 cm och ett djup på 28 cm. Det motsvarar 45 liter jord – tillräckligt för kryddörter av alla dess slag.

Samtliga av ritningens mått är anpassade för dessa boxar, och vi har byggt odlingslådan så att boxarna lätt kan tas upp och tömmas på vintern. Som utgångspunkt har vi använt 20 x 95 mm brädor av gran. De är hyvlade på ena sidan och bägge kanterna.

Alternativt kan du använda 19 x 95 mm terrassbrädor i lärk eller tryckimpregnerad tall, då jorden inte är i kontakt med träet.

LÄS OCKSÅ: En drivbänk kickstartar köksträdgården

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Bygg ett läckert växthus på väggen

Instruktion

01
Lådan 9 Steg

Brädorna till de vinkalde hörnen (A) sågas ned till 70 mm bredd och kapas sedan till anvisad längd. De fogas samman i par, vinkelrätt med 4,0 x 40 mm skruvar. 4 stk. skruvar för varje fogning.

Kapsågen vinklas 45 grader, och brädorna (B och C) kapas. Lägg märke till att det vinklade snittet görs från insidan av brädorna, och att det är 58 respektive 118 cm avstånd mellan snitten.

Uppbyggnaden av lådan börjar i det nedersta lagret, som monteras som en ram runt hörnen (A). Långsidan (B) och kortsidan (C) fogas samman helt tätt, och brädorna görs fast med 4,0 x 35 mm skruvar.

Bygg ett ramlager åt gången, tills lådans sidor består av fem ramar som är fastgjorda i hörnlisterna. Det är 5 mm avstånd mellan ramarna, och exakt avstånd säkras enklast med avståndsklossar.

Som extra stabilitet för ramarna, och som stöd för botten, görs reglarna (D) fast mitt på lådans insidor. Regeln är en bräda som är kapad till 45 x 56 mm.

Vi sätter hjul under lådan, så att den lätt kan flyttas. Vinkelbeslagen med de fastgjorda hjulen skruvas i hörnlisterna (A). Hjulen placeras, så att lådans underkant lyfts 2 cm över terrassen.

De båda listerna (E), som ska stötta bottenbrädorna (F), görs fast i hörnlis terna (A) och i reglarna (D) med 4 x 40 mm skruvar. Överkanten av stödlisterna ska ligga 24 cm från överkanten av A och D.

De sex bottenbrädorna (F) görs fast i de underliggande stödlisterna (E) med 4 x 40 mm skruvar.

Bottenbrädorna (F) stöttar “bara” plastboxarnas botten i bägge sidor. När det borras hål för dränering, görs det i boxarnas mitt, regnvattnet kommer på så sätt inte att sippra ut i träbotten.

02
Kanten 6 Steg

Plastlådorna är praktiska, men inte särskilt vackra, och därför gömmer vi dem under en kant i toppen av odlingslådan. Kanten är också tillverkad av granbrädor, som här är nedsågade till en bredd på 70 mm. De sticker ut 1,4 cm från den lodräta ramen hela vägen runt och täcker således plastboxens kanter med ca. 4 cm.

Ramen består av listerna (G) och (H), och den delas upp i tre fält med två täckande lister (J).

Den översta ramen (B1 och C1) är byggd som de fem föregående. Det är bara brädornas innermått som är 2 mm större, så att ramen lätt kan lyftas av och på de uppstickande hörnlisterna (A) och reglarna (D).

Den lösa ramen vilar på skruvar, så att vi håller samma avstånd mellan brädorna som för resten av lådan (5 mm). Sätt två skruvar i varje hörn och en skruv ut från mitten av de två lodräta stödreglarna.

Kantens ramlister (G, H) kapas på längden med 45 graders vinkel. Långsidorna (H) delas upp i tre fält, så att listerna (J) hamnar mitt över plastboxarnas kanter. När långsidorna (H) är delade i tre görs ett 45 graders snitt i de fyra markeringarna.

Kantens ramlister fogas samman med 4 x 70 mm skruvar i de fyra hörnen. Två skruvar per hörn - en från varje sida.

Listerna (J) spetsas till med två gånger 45 graders snitt i ena änden. Sedan ritas den motsatta änden upp efter insnitten i ramlisten (H) och sågas till.

Överramen görs fast med 4 x 40 mm skruvar på överkanten av den översta lösa ramen (B1, C1). Kontrollera att överramen sticker ut 1,4 cm från den lösa ramens yttersidor.

Material

20 x 95 mm granbrädor, hyvlade på ena sidan:

 • 10 långsidor (B) à 122* cm
 • 2 långsidor (B1) à 122,2* cm
 • 10 kortsidor (C) à 62* cm
 • 2 kortsidor (C1) à 62,2* cm
 • 6 bottenstycken (F) à 54 cm

*De angivna måtten är utvändiga. OBS! Rita upp på insidan, och såga utåt i vinkel.

Det resterande träet sågas så här:

Bredd 45 mm

 • 2 mittreglar (D) à 56 cm
 • 2 tvärstag (E) à 114 cm

Bredd 70 mm

 • 8 hörn med vinkel (A) à 56 cm
 • 2 ramstycken (G) à 65 cm
 • 2 ramstycken (H) à 125 cm
 • 2 ramstycken (J) à 62 cm

Dessutom:

 • 3 plastboxar (“Samla”, Ikea)
 • 4 hjul (“Rill”, Ikea)
 • 4 vinkelbeslag
 • Skruvar (4x40, 4x35, 4x70 mm)

Specialverktyg

 • Kap- och geringssåg
 • Cirkel-/bordcirkelsåg

Tidsförbrukning

En dag.

Pris

Cirka 1.000 kr.

Svårighetsgrad

Projektet ställer krav på exakta utmätningar och vinkelsågningar.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Odlingslåda på hjul

Hjulen sitter dolda under odlingslådan.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Hjul på stolparna

Hjulen sitter monterade direkt på stolparna. Då blir konstruktionen starkast.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sätt höjden på botten

Botten på odlingslådan kan sättas i exakt den höjd du tycker är bäst.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Snygga detaljer överst

Förutom de gerade fogarna på de översta brädorna, får de två distansbrädorna spetsiga ändar.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

TIPS: Använd sågen som vinkel

TIPS: Rätt längd på spik och skruvar

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Odlingslåda