Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Den väggen och isoleringen ersätts av Kingspan isolering.

Den väggen och isoleringen ersätts av Kingspan isolering.

Det måste vara på tiden att vi börjar använda de effektiva isoleringsskivorna av polyuretanskum från Kingspan. Med ett lamdavärde på 20–20 är skivorna nästan dubbelt så effektiva som den fasadisolering vi normalt använder i våra bostäder. För att få samma effekt räcker det alltså att sätta upp hälften så tjocka skivor.

Läs mer om: isolering

Kingspan isolering: Samma effekt, hälften så tjockt

Skum låter som något brandfarligt, men det är det inte. Både brandsäkerheten, fuktgenomsläppligheten och eventuellt giftighet har testats på många sätt och av många företag. Skivorna är självslocknande, kan inte smälta, diffusionsöppna och ändå täta.

Här visar vi hur man efteråt täcker skivorna med armerad puts. Kostnaden för en skiva på t.ex. 90 mm är drygt dubbelt så hög som för motsvarande skiva av mineralull, cellplast och cellulosaisolering. Men eftersom du använder endast hälften så tjocka skivor blir totalkostnaden 10–15 % högre än normalt.

Läs mer om: isolering av tak

Kingspan isolering ger mer utrymme att leva

Det effektiva isoleringsmaterialet är naturligtvis intressant även när du bygger nytt. Med nuvarande energikrav kan du spara cirka 15–20 cm på ytterväggens tjocklek och det innebär att du inte bara slipper tjocka ytterväggar utan också får större golvyta i villan jämfört med en annan exakt lika stor villa.

Det ursprungligen irländska materialet tillverkas bland annat i Finland. Vill du veta mer om isoleringen kan du läsa mer på www.spu-isolering.se

Ladda ned hela artikeln och hämta en utförlig steg-för-stegbeskrivning till hur du tilläggsisolerar ditt hus.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Kontrollera din isolering innan det är för sent!

Är du helt säker på att du har full kontroll på din isolering? Annars kan det få stora konsekvenser – och det är inte bara för värmeräkningens skull.

Är ditt hus inte korrekt isolerat kan du få stora problem med fukt och mögel. Och det finns dessvärre många exempel på felaktig efterisolering. Det kan medföra fuktskador på huset och bli dyrt att få ordning på. I värsta fall kan det dessutom vara hälsovådligt för dig och din familj.

Kontrollera din isolering med en inspektionskamera

Isoleringen sitter ofta på utrymmen som är svåra att komma åt – exempelvis i väggen eller krypgrunden. Därför vill vi rekommendera att du använder en inspektionskamera, så att du kan komma år. Du kommer med blotta ögat kunna se om det är fukt eller mögel på din isolering. Du kan även kontrollera att isoleringen sitter korrekt, och att det inte saknas vindpapp – stenull räcker inte.

Just nu får du en inspektionskamera tillsammans med 2 nummer av Gör Det Själv.

Ja, tack: Visa mig den nya inspektionskameran från Tech-Pro!

VIDEO: Här kan du se inspektionskameran i arbete: