Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Den väggen och isoleringen ersätts av Kingspan isolering.

Den väggen och isoleringen ersätts av Kingspan isolering.

Det måste vara på tiden att vi börjar använda de effektiva isoleringsskivorna av polyuretanskum från Kingspan. Med ett lamdavärde på 20–20 är skivorna nästan dubbelt så effektiva som den fasadisolering vi normalt använder i våra bostäder. För att få samma effekt räcker det alltså att sätta upp hälften så tjocka skivor.

Läs mer om: isolering

Kingspan isolering: Samma effekt, hälften så tjockt

Skum låter som något brandfarligt, men det är det inte. Både brandsäkerheten, fuktgenomsläppligheten och eventuellt giftighet har testats på många sätt och av många företag. Skivorna är självslocknande, kan inte smälta, diffusionsöppna och ändå täta.

Här visar vi hur man efteråt täcker skivorna med armerad puts. Kostnaden för en skiva på t.ex. 90 mm är drygt dubbelt så hög som för motsvarande skiva av mineralull, cellplast och cellulosaisolering. Men eftersom du använder endast hälften så tjocka skivor blir totalkostnaden 10–15 % högre än normalt.

Läs mer om: isolering av tak

Kingspan isolering ger mer utrymme att leva

Det effektiva isoleringsmaterialet är naturligtvis intressant även när du bygger nytt. Med nuvarande energikrav kan du spara cirka 15–20 cm på ytterväggens tjocklek och det innebär att du inte bara slipper tjocka ytterväggar utan också får större golvyta i villan jämfört med en annan exakt lika stor villa.

Det ursprungligen irländska materialet tillverkas bland annat i Finland. Vill du veta mer om isoleringen kan du läsa mer på spu-isolering.se

Ladda ned hela artikeln och hämta en utförlig steg-för-stegbeskrivning till hur du tilläggsisolerar ditt hus med Kingspan.