Vindsisolering: En enkel och säker inbesparing

Värme stiger uppåt. Och de flesta äldre vindar saknar isolering. Den kombinationen betyder att dina värmepengar försvinner ut tillkråkorna. Lyckligtvis är det lätt fixat. Häng med här.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
10 timmar
Pris
70 kr/m2

Intro

Det är lätt att isolera en vind, där det bara ska läggas ut isolering på den horisontella delen. Men det är ett par saker du behöver vara uppmärksam på innan du börjar. Annars kan du göra dumma och dyra fel.

Det första är ventilation: Fukt är din fiende. Den kan skapa röta och mögel, och det vill du gärna slippa. Ventilation är fuktens fiende nummer ett – och därför din allra bästa allierade i kampen mot fukt. Du ska därför se till att det finns ventilation ovanför isoleringen. Det gör du genom att se till att där är en springa, s.k. luftspalt, längs takfoten där luften obehindrat kan ta sig in under taket.

För att se till att ventilationen blir optimal använder vi här ett system av vindavledare. Det är särskilda pappskivor som är behandlade och som leder in luft på vinden.

Om din ångspärr ner mot rummet inte är ny och tät (monterad underifrån under de senaste åren), bör du begränsa isoleringstjockleken till högst ett par hundra millimeter mineralull för att undvika att det uppstår kondensproblem.

LÄS OCKSÅ: Vindpapp skyddar och förbättrar din isolering

Se hur du isolerar vinden

Isoleringen är inte svår att utföra. Landgången kräver lite mer kunnande men utseendet spelar inte så stor roll uppe på vinden.Vi visar hur du:

 • säkerställer en god ventilation
 • bygger landgången, så du kan ta dig fram på vinden utan att stampa ner isoleringen
 • isolerar vinden
 • isolerar rör på vinden

OBS! Denna artikel är en del av ett samlat tema om isolering. Du kan ladda ner hela temat här.

Instruktion

01
Ventilation 5 Steg

Ventilationsspalten längs med takfoten bör du aldrig blockera. Här använder vi ett system av luftspaltsskivor, s.k. vindavledare, som ser till att luften cirkulerar fritt uppe på vinden. De kan köpas i olika bredder, så de passar dina behov. Använder du inte detta system ska du se till att dina isoleringsskivor inte hamnar framför luftspalten.

Ett par centimeters luft mellan undertaket eller taket och vindavledarna är tillräckligt. Komplettera ev. med ventiler så är du på den säkra sidan.

1

Böj luftspaltsskivan - först den översta kanten, så den bildar en trekant, därefter de längsgående kanterna. Nu passar bredden på pappen precis mellan två takstolar.

2

Böj den nedre delen av pappen. TIPS: Det är lättast att böja dem innan du kryper upp på vinden.

3

Spika fast vindavledaren med takpappsspik nederst på takregeln. Kontrollera att den böjs på rätt ställe, så du får cirka 20 mm luft mellan vindavledare och tak.

4

Häfta fast vindavledarna på takstolarna med en häftpistol i båda kanter. Det ska vara minst 10 cm från vindavledaren till den nya isoleringens ovankant.

5

Så här ska den sitta. Det är cirka 2 cm luft mellan vindavledare och tak.

02
Landgång 7 Steg

Landgången är viktig, eftersom vi gärna vill kunna röra oss på vinden och använda en del av landgången till förvaringsyta.

Det får aldrig stå lådor eller annat och pressa på isoleringen. På grund av den extra isoleringen som vi lägger på, bör vi ha en landgång. Oavsett om du redan har en landgång eller ska bygga en ny, är principerna desamma. Här väljer vi att spika ihop brädorna. Om du föredrar att skruva kan du göra det istället.

Vi hade redan en landgång. Därför började vi med att lyfta upp den, för att komma åt isoleringen. Ska du bygga en ny så vänta tills du isolerat. Det gör det lättare att lägga mineralullen.. Därför började vi med att lyfta upp den, för att komma åt isoleringen. Ska du bygga en ny så vänta tills du isolerat. Det gör det lättare att lägga mineralullen.

1

Det ska vara minst 10 cm luft mellan landgång och isolering. Med den extra isoleringen på 200 mm ska landgångens gångbrädor sättas 300 mm upp på regeln.

2

De bärande brädorna (22 x 95 mm) måste placeras helt plant. Innan landgången är färdig får du stå försiktigt på reglarna under isoleringen och på en bräda som läggs mellan två takbjälkar.

3

Skruva eller spika fast brädorna. Spikar du dem ska du räkna med att använda minst två spik (75 mm galvaniserade) i varje ände av brädan, för att det ska hålla.

4

Sätt en liknande bräda (22 x 95 mm) på den andra sidan av regeln. Fortsätt på samma sätt på alla reglar.

5

Spika fast landgången. Du kan t.ex. göra den av råhyvlade golvbrädor med spont och not (22 x 95 mm). Sponten och noten längs hela brädans längd gör den starkare än vanliga brädor.

6

Spont och not ger styrka. Brädorna med spont och not passar fint i varandra och ger en starkare konstruktion än vanliga brädor.

7

Landgången är här upphöjd en bit över en inbyggd installation. Du anpassar gångbron efter dina förutsättningar.

03
Isolering 5 Steg

Den gamla isoleringen är tunn och förstörd. Ofta är det bästa att slänga den och börja med helt ny och fräsch.

Här är den gamla isoleringen dock i bra skick, så vi lägger 200 mm extra isolering på den. Vi har även satt en helt tät ångspärr underifrån.

Se till att lägga de olika lagren av mineralull i förband, alltså med överlappande skarvar, så det inte uppstår glipor i isoleringen.

1

Riv upp isoleringen. Förstörda och platta skivor kasseras. Här är den gamla isoleringen fin. Den ska bara rättas till lite, och pappen ska tas av.

2

Isoleringen ska sluta helt tätt mot vindavledaren av papp, så det inte uppstår springor, som kan minska isoleringsvärdet. Skär ev. snett in mot vindavledaren, om det krävs för att få det helt tätt.

3

Skär till isoleringen runt takbjälkar osv. Här är en riktig isoleringskniv lättast att skära med och värd varenda krona.

4

Lägg båda lager på en gång, om du som här ligger flera lager. Då undviker du att trampa på det första lagret av isolering för att kunna lägga det andra lagret.

5

Kom ihåg vindsluckan. Byt tätningslister så värmen inte tar sig upp via gliporna längs med luckans kanter.

04
Isolering av rör 3 Steg

Rördragningar på vinden utgör en extra risk. Innehåller de varm luft nerifrån huset, kan det uppstå kondens på rörens insida, som kan rinna tillbaka igen och orsaka skador.

Om rören kan täckas av tilläggsisoleringen kan du bara skära ut lite plats för dem på isoleringsskivans baksida. Går de på andra ställen får du sätta rörskå-lar på dem som är gjorda för just detta ändamål.

1

Hitta alla oisolerade rör. Ett rör från en centraldammsugare kommer innehålla varm luft, som kan kondensera när det möter det kalla röret på vinden.

2

Elröret ska också isoleras. Varm luft stiger upp nerifrån och blir till vatten när det möter den kalla luften på vinden, och så rinner vattnet ner. Det ger risk för kortslutning.

3

Skär ett spår i isoleringens undersida. Lägg isoleringen ovanpå röret, och se till att det sluter tätt. Kom även ihåg att isolera antennkablar och ventilationsrör.

Material

Til isolering:

 • Isoleringsskivor
 • Vindavledare

Till landgång:

 • Brädor, 22 x 95 mm
 • Brädor med spont och not
 • Galvaniserade spik

Specialverktyg

 • Isoleringskniv

Tidsförbrukning

Isoleringen av 140 kvm vind tog cirka 10 timmar.

Pris

Cirka 70 kronor per kvm isolering. Landgång: cirka 150 kr/m.

Svårighetsgrad

Isoleringen är inte svår att utföra. Landgången kräver lite mer kunskap, men dess utseende är inte så viktigt uppe på vinden.

Ritning

##

Utan en god ventilation riskerar du att fukt stannar kvar på vinden och angriper allt organiskt material (trä, papp, papper m.m.) Det är därför du ska göra allt du kan för att se till att det är ny frisk luft på vinden. Vindavledarna som vi använder här är ett bra sätt att säkerställa en fri luftspalt längs takfoten.

Ventilation är din vän

Utan en god ventilation riskerar du att fukt stannar kvar på vinden och angriper allt organiskt material (trä, papp, papper m.m.) Det är därför du ska göra allt du kan för att se till att det är ny frisk luft på vinden. Vindavledarna som vi använder här är ett bra sätt att säkerställa en fri luftspalt längs takfoten.

Ventilation är din vän

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Isolera tak