Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Isolering

Byt ut den gamla slitna isoleringen och spara en förmögenhet.

Det är lätt att isolera en vind, där det bara ska läggas ut isolering på den horisontella delen. Men det är ett par saker du behöver vara uppmärksam på innan du börjar. Annars kan du göra dumma och dyra fel.

Det första är ventilation: Fukt är din fiende. Den kan skapa röta och mögel, och det vill du gärna slippa. Ventilation är fuktens fiende nummer ett – och därför din allra bästa allierade i kampen mot fukt. Du ska därför se till att det finns ventilation ovanför isoleringen. Det gör du genom att se till att där är en springa, s.k. luftspalt, längs takfoten där luften obehindrat kan ta sig in under taket.

För att se till att ventilationen blir optimal använder vi här ett system av vindavledare. Det är särskilda pappskivor som är behandlade och som leder in luft på vinden.

Om din ångspärr ner mot rummet inte är ny och tät (monterad underifrån under de senaste åren), bör du begränsa isoleringstjockleken till högst ett par hundra millimeter mineralull för att undvika att det uppstår kondensproblem.

LÄS OCKSÅ: Vindpapp skyddar och förbättrar din isolering

Ladda ner byggbeskrivningen och se hur du isolerar vinden

Isoleringen är inte svår att utföra. Landgången kräver lite mer kunnande men utseendet spelar inte så stor roll uppe på vinden. I byggbeskrivningen, som du laddar ner här på sidan, visar vi hur du:

  • säkerställer en god ventilation
  • bygger landgången, så du kan ta dig fram på vinden utan att stampa ner isoleringen
  • isolerar vinden
  • isolerar rör på vinden

OBS! Denna artikel är en del av ett samlat tema om isolering. Du kan ladda ner hela temat här.