Så här gör du starka timmerfogar

Om du väljer rätt lim kan dina fogar bli lika starka, eller starkare, än själva träet. Men det räcker inte att bara stryka ämnena med lim och placera någonting tungt ovanpå. För att uppnå en så stark fog som möjligt finns det några regler du måste hålla dig till. Här går vi igenom 5 olika typer av lim och visar dig steg för steg hur du gör en stark fog.

Med rätt lim och rätt metod får du fogar som är starkare än själva träet.

Välj rätt lim

Du kan vanligtvis välja mellan två slags lim: PVAc-lim (polyvinyla-cetat) och PU-lim (polyurethan, enkomponent).

PVAc-lim är för trä som limmas ihop med trä.

PU-lim kan limma både trä mot trä och trä mot andra material.

Fabrikatet är mindre viktigt. Hittar du inte de nödvändiga upplysningarna om användning på limflaskan, så sök på tillverkarens hemsida.

I den här artikeln kan du läsa mer om vilken typ av lim du ska välja baserat på den aktuella uppgiften. Vi går igenom 5 olika typer av lim och visar dig steg för steg hur du skapar en stark fog.

Vad betyder d-märkningen?

D-talen anger hur hög fukthalt i träet ett lim kan klara av.

D1: Inomhus, där träets fukthalt är max. 15 %. Möbler och inventarier i torra rum. D1 finns sällan representerat i byggvaruhusens sortiment. Istället används “D2 inne”.

D2: Inomhus, där träets fuktinnehåll är max. 18 %. För möbler och inventarier som utsätts för växlande temperaturer och därmed en smula fukt, t.ex. i periodvis uppvärmda rum.

D3: Inomhus, där träet under korta perioder påverkas av rinnande eller kondenserat vatten och hög luftfuktighet. T.ex. möbler och inventarier i våtrum och kök. Ute t.ex. till trädgårdsmöbler, men där fogarna väderskyddas med färg/träskyddsolja/lasyr.

D4: Inomhus, där träet ofta utsätts för rinnande eller kondenserat vatten. Utomhus om utsatt för regn och snö, t.ex. utemöbler, karmträ till dörrar och fönster, samt inventarier som utsätts för stor påverkan av fukt. Limfogarna måste skyddas/målas.

1. PVAc D2 INOMHUS

Användning: Allroundlim för limning av möbler och andra saker i torra rum.

Beskrivning: Fuktklass D2. Både D1 och D2 är för inomhusbruk, men fuktinnehållet i träet kan vara upp till 15 % för D1 och upp till 18 % för D2.

Träfuktighet: 7-10 %. Träets fukthalt kan vara upp till 18 %, men ska helst ligga inom detta intervall för att limmet ska fungera optimalt.

Temperatur och luftfuktighet: Min. 10 grader – men fungerar bäst vid rumstemperatur.

Öppen väntetid: 5-10 minuter. Limmar du furu vid rumstemperatur ska du inte vänta längre än så innan limytorna fogas samman under press.

Presstid: Min. 6 minuter vid 20 grader och ca. 9 % träfuktighet.

Rengöring: Vått lim: Tvål och vatten. Torkat lim: Sprit.

2. PVAc D3 UTE/INNE

Användning: Enkomponents fuktbeständigt trälim, som används vid limning av möbler och liknande i fuktiga rum, samt till montering av karmträ, fönster och dörrar.

Beskrivning: Fuktklass D3 ute eller inne – full fuktbeständighet uppnås först efter 5-7 dygn, så fogarna måste skyddas mot vatten i en veckas tid.

Träfuktighet: 5-14 % – limmet fungerar dock bäst vid en fukthalt i träet på 7-10 % medan det limmas.

Temperatur och luftfuktighet: Kan limma vid temperaturer ned till 3 grader – men fungerar bäst när luft, trä och själva limmet är runt 20 grader.

Öppen väntetid: Max. 5-8 minuter är tiden du kan vänta vid 20 grader innan ämnena fogas samman.

Presstid: Min. 20 minuter ska furu pressas samman vid 20 grader, 9-10 % fuktinnehåll i träet och 50-60 % luftfuktighet.

Rengöring: Vått lim: Tvål och vatten. Torkat lim: Aceton/sprit.

3. PVAc D3 GOLV/PARKETT

Användning: För limning av not och spont i lamellparkett, golvspånskiva samt laminatgolv. Lättare, flytande konsistens, som lätt pressas in i not och spont. Fukt- och vattenbeständigt färglöst lim som tål golvvärme.

Beskrivning: Fuktklass D3, typiskt för inomhusbruk.

Träfuktighet: 7-10 % fukt i träet är optimalt.

Temperatur och luftfuktighet: Fungerar bäst vid 15-25 grader och en luftfuktighet mellan 30 och 60 %.

Öppen väntetid: Max. 5-8 minuter, innan not och spont trycks ihop.

Presstid: 1 dygn, innan golvet tas i bruk. Pressen består enbart i att not och spont är sammanfogade.

Rengöring: Vått lim: Tvål och vatten. Torkat lim: Aceton/sprit.

4. PVAc D2 VINTER

Användning: Frostsäkert lim som används där temperaturen är för låg för användning av vanliga PVAc-lim. Kan användas ned till minus 10 grader. Dock BARA vid inomhus bruk, då limmet “bara” är klassificerat D1-D2. Tål att förvaras i ned till minus 40 grader.

Beskrivning: Fuktklass D1-D2 inne. Inomhus är det sällan minusgrader, men använd det i kalla rum som t.ex. en vinterkall hall, i garaget, på vinden o.s.v.

Träfuktighet: 5-15 %. Limmet fungerar i detta intervall. Det optimala fuktinnehållet är dock 7-10 %.

Temperatur och luftfuktighet: Kan limma i ned till minus 10 grader. Dock bäst vid plus 20 grader.

Öppen väntetid: Max. 10 minuter vid 20 grader C.

Presstid: 20 minuter vid 20 grader. OBS! Vid användning i minusgrader ökar presstiden till ett dygn.

Rengöring: Vått lim: Tvål och vatten. Torkat lim: Aceton/sprit.

5. PU-LIM D4

Användning: Trälim D4. Fuktbeständigt lim för limning av trä med högt fuktinnehåll. Ger en vattenfast limning för utomhusbruk. Lämpligt till limträstolpar/-balkar. Även användbart vid limning av andra byggmaterial, t.ex. metall, hårdplast och keramik.

Beskrivning: Fuktklass D4, lämpligt utomhus – men kan även användas inomhus i våtrum.

Träfuktighet: 12-20 % fukt får det vara i träet. Är fukthalten lägre måste träet fuktas, t.ex. genom att ånga ytorna med rent vatten.

Temperatur och luftfuktighet: 15-40 grader (temperatur i både trä, lim och luft).

Öppen väntetid: Limmet kan vänta ganska länge från applicering till sammanfogning. Dock max. 30 minuter för furu vid 20 grader och
50 % luftfuktighet.

Presstid: Min. 3-4 timmar vid 20 grader, 14 % träfuktighet och 50 % luftfuktighet. Är det kallare blir presstiden längre.

Rengöring: Vått lim på hud: Tvål och vatten (använd handskar). Vått lim på verktyg: Aceton. Torkat lim: Kan bara avlägsnas mekaniskt, alltså genom att skära/slipa av det.

Så här limmar du en stark fog

1

YTORNA SKA VARA REDO ATT LIMMAS (LIMBARA)

Limytorna måste vara rena, torra och plana. Lägger du en droppe vatten på träet ska den tränga in. Annars måste träet rengöras och/eller slipas innan du kan limma träet.

2

RÄTT MÄNGD LIM

Det är viktigt att du använder den korrekta mängden lim. Du ska inte snåla; limmet måste fylla ut hela limytan. Det får gärna bubbla ut lite lim ur fogen, men det ska inte välla ut. Det är bara slöseri.

3

TEMPERATUR

Den idealiska temperaturen vid limning är 20 grader C. Det gäller alltså limmets, träets och luftens temperatur. Generellt kan temperaturer under 15 grader vara lite problematiska.

4

FUKT

7-15 % träfuktighet är bäst för PVAc-lim, och 12-20 % för PU-lim. Fuktmätarens två stift sticks in i träet. Hygrometern läser av rummets luftfuktighet. 50 % är optimalt. Luftfuktigheten kan vara svår att ändra, men är träet för fuktigt måste det torka.

5

ÖPPEN VÄNTETID

Väntetiden är den maximala tiden mellan att limmet appliceras på limytorna, och delarna spänns ihop. Ju högre temperatur, och ju torrare trä, desto snabbare måste du arbeta.

6

TRYCK OCH TID

På limmet finns ett tryck angivet, t.ex. 1-5 kg/cm2. Det är svårt att kontrollera, men när limmet bubblar ut ur limfogen är trycket lagom. Den angivna presstiden är minimumtid. Presstiden är mätt vid rumstemperatur. Är det kallare ska presstiden förlängas efter eget huvud.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Lim