7 steg till en stark fog

Om du väljer rätt lim kan dina fogar bli lika starka, eller starkare, än själva träet. Men det räcker inte att bara stryka ämnena med lim och placera någonting tungt ovanpå. För att uppnå en så stark fog som möjligt finns det några regler du måste hålla dig till. Och så måste du ha koll på vad du ska köpa när du står framför den enorma hyllan med olika sorters lim på byggvaruhuset.

Med rätt lim och rätt metod får du fogar som är starkare än själva träet.

7 steg till en sta rk fog

YTORNA SKA VARA REDO ATT LIMMAS (LIMBARA)

Limytorna måste vara rena, torra och plana. Lägger du en droppe vatten på träet ska den tränga in. Annars måste träet rengöras och/eller slipas innan du kan limma träet.

RÄTT MÄNGD LIM

Det är viktigt att du använder den korrekta mängden lim. Du ska inte snåla; limmet måste fylla ut hela limytan. Det får gärna bubbla ut lite lim ur fogen, men det ska inte välla ut. Det är bara slöseri.

TEMPERATUR

Den idealiska temperaturen vid limning är 20 grader C. Det gäller alltså limmets, träets och luftens temperatur. Generellt kan temperaturer under 15 grader vara lite problematiska.

FUKT

7-15 % träfuktighet är bäst för PVAc-lim, och 12-20 % för PU-lim. Fuktmätarens (4) två stift sticks in i träet. Hygrometern (3) läser av rummets luftfuktighet. 50 % är optimalt. Luftfuktigheten kan vara svår att ändra, men är träet för fuktigt måste det torka.

ÖPPEN VÄNTETID

Väntetiden är den maximala tiden mellan att limmet appliceras på limytorna, och delarna spänns ihop. Ju högre temperatur, och ju torrare trä, desto snabbare måste du arbeta.

TRYCK OCH TID

På limmet finns ett tryck angivet, t.ex. 1-5 kg/cm2. Det är svårt att kontrollera, men när limmet bubblar ut ur limfogen är trycket lagom. Den angivna presstiden är minimumtid. Presstiden är mätt vid rumstemperatur. Är det kallare ska presstiden förlängas efter eget huvud.

VÄLJ RÄTT LIM

Du kan vanligtvis välja mellan två slags lim: PVAc-lim (polyvinyla-cetat) och PU-lim (polyurethan, enkomponent). PVAc-lim är för trä som limmas ihop med trä. PU-lim kan limma både trä mot trä och trä mot andra material.

Fabrikatet är mindre viktigt. Hittar du inte de nödvändiga upplysningarna om användning på limflaskan, så sök på tillverkarens hemsida. I tabellen kan du välja limtyp utifrån vad du ska använda limmet till.

Vad betyder d-märkningen?

D-talen anger hur hög fukthalt i träet ett lim kan klara av.

D1: Inomhus, där träets fukthalt är max. 15 %. Möbler och inventarier i torra rum. D1 finns sällan representerat i byggvaruhusens sortiment. Istället används “D2 inne”.

D2: Inomhus, där träets fuktinnehåll är max. 18 %. För möbler och inventarier som utsätts för växlande temperaturer och därmed en smula fukt, t.ex. i periodvis uppvärmda rum.

D3: Inomhus, där träet under korta perioder påverkas av rinnande eller kondenserat vatten och hög luftfuktighet. T.ex. möbler och inventarier i våtrum och kök. Ute t.ex. till trädgårdsmöbler, men där fogarna väderskyddas med färg/träskyddsolja/lasyr.

D4: Inomhus, där träet ofta utsätts för rinnande eller kondenserat vatten. Utomhus om utsatt för regn och snö, t.ex. utemöbler, karmträ till dörrar och fönster, samt inventarier som utsätts för stor påverkan av fukt. Limfogarna måste skyddas/målas.

Härdare gör limmet starkare

Om du behöver limma samman trä i våtrum, t.ex. en badrumsmöbel, eller limma fönster utomhus, räcker det inte med trälim D3. Men D3-limmet uppnår vattenbeständighetsklass D4 vid tillsättning av 5 % härdare (här DANAFIX 921). Måste användas max. 8 timmar efter blandning. Trots hög fuktbeständighet måste limfogar alltid efterbehandlas med träskydd, eller målas.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Lim