Fiberduk

Vad syftet än är, t.ex. att hålla sand borta från en stenbädd, stoppa ogräs eller hindra fåglarna att äta upp alla dina jordgubbar, så kan du använda dig av fiberduk. Men det gäller att välja rätt slags duk.

Det är sällan som ett material kan uppfylla så många önskemål: florslätt, supertunt, vattengenomsläppligt och ändå rejält segt.

Fiberduk av polyester kan separera grus och sand under stenbeläggningen från jorden längre ner och förhindra att fin sand och lerblandat grus packar sig runt dräneringsrören.

Polyesterduken är stark och seg, släpper igenom vatten och kan vikas, rullas och skäras till efter önskemål. Fiberduk vävs i olika tjocklekar och i flera färger. Det gör den ännu mer användbar eftersom de tjockare dukarna tål stort slitage och kan separera även vassa stenar från underliggande grus eller jord utan att gå sönder.

De tunnare dukarna kan ersätta plastfolie över växterna som skydd mot lätt nattfrost. Och duken kan hålla marken fuktig runt jordgubbarna samtidigt som den skyddar plantorna mot angrepp från hungriga fåglar.

Mellantjocka dukar kan hejda ogräsets framfart i rabatterna eller helt ta kål på alla växter under duken, samtidigt som regnvatten tränger igenom och håller marken fuktig. Det är alltså viktigt att välja rätt duk till uppgiften. Läs om några av dukarna på nästa sida.

Separera grus och jord

När du vill hålla olika skikt grus, sand och jord separerade eller när du vill hålla fin sand borta från dräneringsrören så ska du välja en stark och elastisk fiberduk.

Duken ska uteslutande fungera som en sil som släpper igenom vatten och stoppar grus, sand och jord så att de blir liggande i de skikt de hör hemma. Duken läggs en bit ner i marken och den kan inte bytas ut utan att man gräver upp marken. Den ska därför tåla belastningen och slitaget från kantiga stenar - både när fyllmassorna skyfflas tillbaka och sedan när skakningar och vibrationer i marken får stenarna att gnaga mot duken.

Här ska du använda en tjock duk. Det innebär i regel att duken väger mer än 100 gram per kvadratmeter. Fiberduken läggs så att den kan släppa igenom vatten till dräneringsrören samtidigt som den håller fin sand och grus borta så att hålen i dräneringsrören inte täpps till. Samma teknik används om man anlägger en stenkista. Fiberduken ser till att utrymmet inte fylls upp av jord, lera, grus och sand.

Stoppar ogräs

Du kan utrota och begränsa angrepp av nytt ogräs och du kan hålla flis och stenkross separerade från jorden i rabatter och kanter med en fiberduk. Den ska vara ljustät och UV-tålig.

Till uppgifter som de nämnda ska du använda en kraftig duk på 50-100 gram per kvadratmeter, gärna ännu grövre. Fiberduken ska släppa igenom vatten, gödning och andra näringsämnen samtidigt som den stoppar ljuset. Det är orsaken till att ogräsdukar alltid är mörka. Duken läggs oftast på eller rätt nära markytan. Därför är det nödvändigt att duken är UV-tålig så att den inte bryts ner av solljus och förmultnar eller spricker.

Utrota ogräs: Envis och återkommande kirskål, brännässlor och liknande klipps ner och räfsas bort. Hacka bort så mycket som möjligt och lägg sedan ut fiberduken. Håll duken på plats med stenar och ogräset dör.

Förebygg ogräs: När du anlägger en ny rabatt kan du hindra ogräs från att slå sig ner gnom att lägga fiberduk på marken och skära små hål för de växter som du planterar. Duken kan ev. döljas med t.ex. träflis.

Hjälper växterna

Fiberduk av tunnare och lättare slag är perfekt i kökslandet, där den hjälper växterna att ta sig.

En lätt och ljusgenomsläpplig fiberduk som väger 10-50 gram per kvadratmeter är smartare än plast när du vill skydda den tidiga potatisen, de späda blommorna och bären i kökslandet. Fiberduken (kallas även växtduk) släpper nämligen igenom ljus, luft och vatten men skyddar mot fåglar, blåst och regn samtidigt som den håller kvar solvärmen.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Material