Det är sällan som ett material kan uppfylla så många önskemål: florslätt, supertunt, vattengenomsläppligt och ändå rejält segt.

Fiberduk av polyester kan separera grus och sand under stenbeläggningen från jorden längre ner och förhindra att fin sand och lerblandat grus packar sig runt dräneringsrören.

Polyesterduken är stark och seg, släpper igenom vatten och kan vikas, rullas och skäras till efter önskemål. Fiberduk vävs i olika tjocklekar och i flera färger. Det gör den ännu mer användbar eftersom de tjockare dukarna tål stort slitage och kan separera även vassa stenar från underliggande grus eller jord utan att gå sönder.

De tunnare dukarna kan ersätta plastfolie över växterna som skydd mot lätt nattfrost. Och duken kan hålla marken fuktig runt jordgubbarna samtidigt som den skyddar plantorna mot angrepp från hungriga fåglar.

Mellantjocka dukar kan hejda ogräsets framfart i rabatterna eller helt ta kål på alla växter under duken, samtidigt som regnvatten tränger igenom och håller marken fuktig. Det är alltså viktigt att välja rätt duk till uppgiften. Läs om några av dukarna på nästa sida.