Terrass i marknivå

Trä skall inte ha markkontakt för då angrips det snabbt av röta. Men vi hittade en lösning på problemet och kunde lägga en exklusiv terrass av exotiskt trä nästan direkt på marken.

Intro

Detta hus har flera dörrar ut till trädgården. Den ena är en bred, dubbel glasdörr men märkligt nog har byggherren glömt att anlägga en terrass där. Visserligen finns det en terrass på andra sidan huset, men det är här man kan njuta eftermiddagssolen.

Familjen i huset önskade en terrass utanför dörren, inte minst för att slippa dra in gräs och jord från trädgården.

Det som borde vara en fördel - den dubbla glasdörren - blev vid planeringen av terrassen ett problem. För tröskeln sitter så lågt att en träterrass skulle göra det omöjligt att öppna dörrarna. Alltså en traditionell träterrass, för man kan väl inte lägga träet direkt på marken? Eller?

Gör Det Självs experter hittade en lösning som gick ut på att träterrassen helt enkelt grävs ner.

Det räckte emellertid inte att bara skrapa bort gräs och mat- jord. Nej hålet måste vara så djupt att vi kan få plats med den bärande konstruktionen av 50 x 150 mm reglar och de betongplattor som reglarna skall ligga på. Dessutom vill vi ha ett stabilt underlag av väggrus och sättgrus under träkonstruktionen och alltsammans skall ha en lutning på 1 cm per löpmeter terrass.

Ramas in av kantstenar

Runt hela terrassen, som är på 24 kvadratmeter, har vi lagt en rad kantstenar. De är av samma slag som ligger på infarten och terrassen på andra sidan huset.

Kantstenarna har flera viktiga uppgifter. Dels stabiliserar de kanten mot gräsmattan och ser till att denna inte sjunker, dels ramar de in terrassen på ett elegant sätt. Kantstenarna utgör dessutom en naturlig övergång från mahognyterrassen på västsidan till stenterrassen på nordsidan.

Instruktion

01
Börja med att markera för terrassen 6 Steg

När du har bestämt placering och storlek på terrassen, markerar du för den på marken med pinnar och snören. Se även tipsrutan på denna sida.

Du bestämmer själv hur hög du vill att terrassen skall bli men tänk på att dörrarna skall kunna öppnas och att det skall vara lätt att gå ut och in i bostaden. Ta också hänsyn till ev. sluttningar och hur marken ser ut runt omkring.

Förarbetet till denna träterrass är i stort sett detsamma som när man lägger en stenterrass. Men eftersom vi dessutom skall skapa plats för de 150 mm tjocka reglarna måste vi gräva lite djupare än normalt.

Räkna med att gräva bort cirka 40 cm och det innebär att gräsmatta och matjord måste bort. Det innebär att du kan tvingas gräva ännu djupare för du skall ner till stabilt underlag.

1

Spänn en lina mellan pinnarna och gräv bort all matjord. För att få ner terrassen i nivå med marken måste vi här gräva bort cirka 40 cm av gräsmattan och matjorden.

2

Knacka ner en käpp mitt i området och markera färdig höjd. Höjden hämtar du med hjälp av t.ex. slangvattenpass - dvs. en klar slang som fylls med vatten.

3

Fyll på grus, t.ex. bärlagergrus (0-40 mm) eller väggrus (0-16 mm). Plana ut gruset cirka 30 cm under färdig nivå. Avsluta med 5 cm sättsand. Packa gruset med vält.

4

Höjden kontrolleras med ett långt vattenpass som hålls mot käppen i mitten. Lägg ett par lejdare i gruset och se till att det är ett fall på minst 1 cm per löpmeter bort från huset.

5

Lejdarna justeras så att sättgruset dras av 23 cm under färdig terrassnivå. Vi använder här fyrkantiga järnprofiler som lejdare och den bräda vi drar av gruset med har sågats till i sidorna för att glida på lejdarna.

6

Hela området täcks med fiberduk. Denna ser till att ogräs och annat inte så lätt sprids under terrassen. En annan fördel är att du kan rita på duken och markera var du behöver lägga betongplattor som stöd.

02
Den bärande konstruktionen 4 Steg

Terrassen vilar på 50 x 150 mm tryckimpregnerade reglar (B). De placeras 40-70 cm från varandra. Avståndet beror på hur tjocka terrassbrädor du väljer. Ju tjockare brädorna är, desto större kan avståndet mellan reglarna vara. Var noga med att reglarna är raka och av bra kvalitet.

Reglarna läggs på fiberduken och stöttas på cirka var 150:e cm av betongplattor (F) och tjärpapp (G). Här används 70 mm tjocka plattor, som vi faktiskt fick av grannen. Stenplattornas storlek eller tjocklek har egentligen ingen betydelse. Det viktigaste är att de läggs plant och på exakt samma nivå.

Du kan nöja dig med klenare reglar men då måste det vara kortare mellan plattorna under dem. Väljer du t.ex. 50 x 100 mm måste du lägga en stenplatta på var 100-120 cm. Om det blir för långt mellan stöden under reglarna finns risk att de svajar. Samma risk finns om reglarna är för klena. Du behöver inte behandla reglarna, men du kan göra som vi - stryka ovansidan med en lasyr i samma färg som terrassbrädorna.

5

Gå försiktigt på fiberduken och den tillplattade och nivellerade grusbädden. Markera direkt på duken var plattorna under reglarna bör läggas och lägg dem på plats.

6

Börja med att lägga regeln (C) vid huset på plattorna. De övriga reglarna (B) gerings-sågas i ena änden så att kortändarna passar mot den långa regeln vid huset.

3

Lägg minst en bit tjärpapp mellan reglarna och stenplattorna för att förhindra fuktvandring till träet. Med tjärpappen kan du också nivåjustera reglarna. Fäst varje regel med 2 st 100 mm skruvar i regeln längs huset.

4

Om du måste skarva en regel så går det bra men förutsättningen är att du gör det ovanpå en stenplatta. För att reglarna inte skall förskjutas fäster du en spikplåt på bägge sidor av reglarna.

03
Nu lägger vi terrassbrädorna 5 Steg

Det har egentligen ingen betydelse vilket trä du väljer till terrassen. Det vanligaste är väl tryckimpregnerade brädor som finns på alla byggvaruhus. Lärk är också numera ganska vanligt.

Här valdes ett importerat träslag, en sorts mahogny som heter bangkirai. Träet är mörkt och innehåller en hel del olja vilket gör att träet är naturligt motståndskraftigt. Andra träslag som har samma egenskaper är t.ex. masarandusa och irrocco. Räfflorna skall läggas uppåt för att brädorna inte skall vara hala när de är våta.

Till skillnad från ett golv inomhus läggs inte brädorna tätt ihop utan med en liten spalt mellan dem. Då kan regnvatten rinna undan och brädorna har chans att utvidga och dra ihop sig i takt med att temperaturen och luftfuktigheten ändras.

1

Börja med att spänna en lina ovanför de yttersta reglarna. Linan skall sitta så högt att den nätt och jämt svävar när du har lagt en bräda under den.

2

Kapa brädorna så att de är lite för långa och lägg dem sedan på plats under linorna. Låt ändarna sticka ut och justera brädorna så att de ligger vinkelrätt mot reglarna.

3

Om du har valt ett hårt träslag bör du förborra för skruvarna. Välj rostfria skruvar eftersom järnskruvar gör blåsvarta märken i träet. Använd avståndsbrickor för att hålla rätt avstånd mellan brädorna i sidled.

4

När alla brädor har lagts på plats fästs de med två skruvar i varje regel. Där du har skarvat reglar drar du två linor och därefter fäster du två skruvar i varje regel.

5

När samtliga brädor är på plats och har skruvats fast sågar du av dem längs sidorna med cirkelsåg. Använd en sågskena eller spänn en lång, rak list som anslag för cirkelsågen. Låt brädorna sticka ut 4-5 cm från reglarna.

04
Rama in träterrassen med stenar 5 Steg

Ramen runt terrassen är här av stora kantstenar på cirka 14 x 14 x 21 cm. Stenarna avslutar träterrassen på ett snyggt sätt och håller dessutom gräskanten på plats.

Stenarna gör också att bollar och annat inte kan rulla in under terrassen samtidigt som de passar ihop med den stenterrass som ligger på andra sidan huset. När man klipper gräs är det också praktiskt med kantstenarna för de hindrar gräsklipparen från att sarga terrassbrädorna.

Om marken sluttar så mycket att det inte räcker med en sten i höjd för att utjämna skillnaden får du bygga upp kanten av flera stenar. På så sätt kan du antingen bygga en mur under terrassen eller forma stenarna till en trappa som gör det lätt att komma upp på terrassen från den nedre delen av tomten.

1

Kantstenarna läggs i betong. Men lägg märke till att du inte skall blanda den vare sig med vatten eller cement. Lägg i stället ut torrbetongen som en bädd längs terrassen.

2

Jämna till torrbetongen i höjd så att nivån passar ihop med kantstenarna. Det kan du lätt göra med en regelstump som du har fäst på en lite längre regel.

3

Lägg kantstenarna på bädden av torrbetong. Mellan varje sten läggs en liten klick multilim för betong och lättbetong. Det går även med kakelfix om det är en typ som är frostsäker och kan användas utomhus.

4

Stenarna måste hela tiden justeras, så därför lägger du en och en. Använd en kraftig hammare eller handslägga när du knackar ner varje sten. Se också till att stenarna pressas ihop med varandra så att limmet får kontakt.

5

Familjen har fått en allatiders härlig myshörna utanför husknuten där det är eftermiddagssol. Underhållet begränsas till vartannat år då träet stryks en gång eller två med träolja.

Material

Terrassbrädor (här är det bangkirai), 25 x 145 mm:
• Terrassbrädor (D) – här gick det åt 55 st à 300 cm till 24 kvadratmeter

Tryckimpregnerat trä, 50 x 150 mm:
• 8 reglar (B) à 600 cm
• 1 regel (C) vid husväggen, 630 cm
• 1 extraregel (E), 180 cm

Stora kantstenar (14 x 14 x 21 cm)
• Cirka 60 stenar (A)

Dessutom:
• Spikplåtar och beslagsskruvar
• Rostfria träskruvar, 6 x 100 mm
• Rostfria träskruvar, 4,5 x 60 mm
• Stenplattor (F) till stöd
• Fiberduk
• Tjärpapp (G)
• Torrbetong (H), färdigblandad
• Väggrus och betonggrus
• Multilim – här från Lip
• Utelasyr

Pris

C:a 600 kr/m2 om du väljer ädelträ som ex.vis bangkirai, teak eller mahogny. Väljer du furu, cirka 250 kr/m2

Ritning

Så här har den nergrävda terrassen byggts upp

Reglarna (B) ligger parallellt med 60 cm centrumavstånd och det är 150 cm mellan stöden - stenarna (F). Eftersom terrassen är trekantig behövs en regel (C) längs husväggen att bära ändarna på terrassbrädorna (D). Det behövs dessutom en extra regel (E) precis utanför dörren.

Så här har den nergrävda terrassen byggts upp

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädäck