Sätt tydliga gränser för ditt gräs

Med två slags betongstenar i en ränna som kläs med fiberduk skapar du en låg och diskret, men mycket effektiv, gräns mellan rabatterna och gräsmattan.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
900 kronor

Intro

De flesta villaägare nickar säkert igenkännande vid misstanken om att gräsmattan utnyttjar kvällar och nätter till att sprida sig in i rabatter, in under buskar och ut över gångar.

Det tycks heller inte hjälpa att man skapar en fästning av plastkanter, brädor, gatstenar eller betong framför rabatterna. Så snart man vänder ryggen till har gräsmattan smugit sig förbi de uppsatta barrikaderna, som nu blivit gröna.

Därför ger vi dig här en beskrivning av en barriär som gräset tvingas respektera, så att du slipper kantskära mattan varje sommar. Och med sin markerade gräns är den faktiskt också en prydnad på tomten.

Kanten består av två rader sten. Närmast rabatten sätts 20 cm höga kantstenar och framför dem – mot gräset – läggs en rad stenar i marknivå så att det blir lätt att klippa gräset. Stenarna gjuts fast i betong och en fiberduk ger barriären långt liv.

Instruktion

01
Gräv en ränna 6 Steg

1

Börja med att gräva bort gräset och matjorden. Markera med en lina var du vill placera din gräns. Ta bort så mycket jord att du kan gjuta en 5 cm tjock betongbädd under kantstenarna, dvs. minst 25 cm djupt.

2

Stampa och packa bottnen i rännan när du har grävt bort all jord. Stampa med dina fötter och en kraftig regel eller stolpe som du har försett med handtag.

3

Klä rännan med fiberduk E. Den hindrar rötter och ogräs från att sprida sig in mellan stenarna längs gränsen.

4

Fyll på grus i rännan. Det är egentligen nödvändigt endast om matjorden går så djupt att du har grävt rännan djupare än 25-30 cm. Gruset har dock den fördelen att du lätt kan skapa en plan botten.

5

Jämna till gruset i rännan. Det kan du göra med en enkel mall som du sågar av plywood. Forma den som ett T där underdelen sticker ner 15 cm. Runda av hörnen och dra mallen i rännan.

6

Stampa gruset hårt. Är det mycket torrt vattnar du gruset så att det kan packas ordentligt. Upprepa påfyllning av grus, avjämning, vattning och stampning tills du har skapat en plan och stabil botten som underlag för betongbädden.

02
Stående stenar 6 Steg

1

Häll ut torrbetong D på bottnen av rännan. Använd färdigblandad torrbetong - det är mycket enklare och dessutom billigare i små volymer.

2

Häll på ett par skvättar vatten. Inte för mycket eftersom konsistensen ska vara så fast att betongen kan bära och stötta de stora kantstenarna. Blanda med spaden.

3

Justera din lina. Marken är sällan helt plan, men placera linan så att stenarna sticker upp minst 5 cm ovanför marknivå men inte mer än 10 cm (stenarna är cirka 20 cm höga).

4

Sätt nu kantstenarna A längs linan och kom ihåg att hålla 2 mm avstånd mellan lina och stenar så att stenarna inte ändrar linans nivå. Håll 2-5 mm avstånd mellan stenarna så att du senare kan fylla upp fogarna med fogsand.

5

Kantstenarna A ska tryckas ner i den rätt fasta betongen. Den får inte vara så fuktig att stenarna sjunker när du har satt dem på plats. Justera placeringen så att de står rakt.

6

Bygg upp ett trekantigt stöd av betong på båda sidorna av stenarna, cirka 5 cm brett och 10 cm högt. Kolla hela tiden att stenarna blir stående 2 mm från linan och att de inte sjunker.

03
Liggande stenar 8 Steg

1

Grusbädden under de liggande stenarna rättas till. När betongen fått härda ett dygn eller två fyller du på grus på gräsmattesidan. Jämna av gruset med en ny mall så att bädden håller samma avstånd till ovankanten på kantstenarna A.

2

Komprimera gruset grenom att stampa det. Fyll på mer grus, vattna och stampa tills grusbädden är en stentjocklek minus en centimeter under gräsmattan där den är högst längs kanten.

3

Betongstenarna B läggs på grusbädden. Glöm inte att hålla 2-5 mm avstånd mellan dem så att du får en fog du senare kan fylla upp med fogsand.

4

Betongstenarna B knackas på plats så att alla ligger på samma nivå och med samma avstånd upp till ovankanten på kantstenarna A.

5

Klipp eller skär av fiberduken E längs ovankanten på betongstenarna B. Det dröjer inte länge förrän gräset täcker sidan på stenarna och döljer duken.

6

Foga mellan alla stenar med fin fogsand. Både om den heter 0-2 eller 0-4 så består den av olika stora sandkorn och när du knackar på stenarna packas fogsanden så att ogräs inte kan slå rot mellan stenarna.

7

Avsluta med att packa jorden på grässidan mot stenarna så att den håller stenarna på plats. På rabattsidan håller betongen stenarna på plats och där räcker det om du fyller på med jord. Kratta längs rabattsidan.

8

Den låga delen längs gränsen gör det lätt att klippa gräset för ena hjulet kör på de liggande stenarna.

Material

  • 20 kantstenar (A) à c:a 6 x 20 x 50 cm med rund ovankant
  • 50 stenar (B) à c:a 10 x 20 x 6 cm
  • 0-6 mm grus (C), 200 liter
  • Torrbetong (D), 6 säckar à 25 kg
  • Fogsand 0-2 mm, 5 kg
  • Fiberduk (E), 10 x 1 meter

Tidsförbrukning

En arbetsdag för 10 meter kant men fördelad på två dagar p.g.a. torktiden.

Pris

Cirka 900 kr för 10 meter.

Svårighetsgrad

Tämligen lätt jobb. Det svåraste är att bestämma nivån om mattan är ojämn.

Ritning

Gränsen runt gräset

De material vi anger i texten till höger räcker till cirka 10 m gräskant.

Gränsen runt gräset

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gräsmatta