Tänk som en Inbrottstjuv

Skaffa endast de skydd som du behöver! I stället för att okritiskt investera i larm, superlås, videoövervakning etc. bör du analysera ditt behov. Och här gäller det klassiska rådet: tänk som en inbrottstjuv.

Var skulle du försöka ta dig in, om du vore tjuv? Var finns bostadens svaga punkter? Det kan vara bra att veta, att tjuvar är bekväma och väljer den enklaste lösningen. Därför ska din strategi vara att göra det så besvärligt som möjligt för tjuven. Helst så besvärligt att han fortsätter till en annan villa.

Om huset har en bakdörr, terrassdörr eller liknande, så börja där. Den är nämligen en vanlig inbrottsväg. Skulle tjuven komma in, ska det vara svårt för honom at komma ut. Tjuven vill ha det som räven: två utgångar, så att han lätt kan smita. En tjuv kan alltid ta sig in, men ju besvärligare du gör det för honom, desto bättre är det för dig.

10 tips säkrar ditt hem mot inbrott

1. Säkra lås och slutbleck: Låset får inte kunna sparkas upp så därför är det viktigt att du har ett ordentligt lås, naturligtvis godkänt av Stöldskyddsföreningen.

2. Lås dina fönster: Hindra tjuvens att smita med stöldgodset genom att sätta lås på de utsatta fönstren, alltså de som är mest dolda för grannar och passerande på gatan.

3. Utvändigt fönsterskydd: Se till att fönstren inte kan lyftas bort. Ett vanligt sätt att ta sig in på är att plocka bort de utvändiga glasningslisterna och sedan lyfta ut hela fönsterkassetten.

4. Låsbara handtag: Sätt lås på terrassdörren så har du blockerat en av de vanligaste ingångarna för tjuven.

5. Lås är bättre än vred: Spärra tjuvens flyktväg via ytterdörren eller köksdörren.

6. Haspar med spärr: Förstärk inbrottsskyddet genom att ersätta de gamla vanliga fönsterhasparna med haspar med spärrfunktion.

7. Envägsskruvar överallt: Lura tjuven med skruvmejseln genom att använda envägsskruvar, som bara kan dras åt ett håll – medurs (och då dras skruven i).

8. Förstärkta vädringsbeslag: Kombinera barnsäkerhet och inbrottsskydd genom att montera förstärkta vädringsbeslag på dina fönster.

9. Stift i dörrar och fönster: Stoppa den avancerade inbrottstjuven som med bågfil eller vinkelslip sågar av de utvändiga gångjärnen på en dörr eller ett fönster.

10. Snurrande stänger blockerar dina källarfönster: Att galler inte hindrar en tjuv finns åtskilliga exempel på, men det går att både lura och stoppa tjuven med stänger som snurrar runt om tjuven försöker såga av dem.

Ladda ned hela artikeln och läs vidare.