Gardera med inbrottsskydd

Måste man ha nyckel för att komma in i ditt hem, eller klarar man sig med en skruvmejsel? Här är 10 enkla men praktiska tips som gör det betydligt svårare för en tjuv att ta sig in. Följ tipsen och gardera dig mot inbrott.

Tänk som en Inbrottstjuv

Skaffa endast de skydd som du behöver! I stället för att okritiskt investera i larm, superlås, videoövervakning etc. bör du analysera ditt behov. Och här gäller det klassiska rådet: tänk som en inbrottstjuv.

Var skulle du försöka ta dig in, om du vore tjuv? Var finns bostadens svaga punkter? Det kan vara bra att veta, att tjuvar är bekväma och väljer den enklaste lösningen. Därför ska din strategi vara att göra det så besvärligt som möjligt för tjuven. Helst så besvärligt att han fortsätter till en annan villa.

Om huset har en bakdörr, terrassdörr eller liknande, så börja där. Den är nämligen en vanlig inbrottsväg. Skulle tjuven komma in, ska det vara svårt för honom at komma ut. Tjuven vill ha det som räven: två utgångar, så att han lätt kan smita. En tjuv kan alltid ta sig in, men ju besvärligare du gör det för honom, desto bättre är det för dig.

10 tips säkrar ditt hem mot inbrott

1. Säkra lås och slutbleck

Säkerhetsslutblecket ersätter det gamla vanliga.

LÅSET FÅR INTE KUNNA SPARKAS UPP så därför är det viktigt att du har ett ordentligt lås, naturligtvis godkänt av Stöldskyddsföreningen. Till ett sådant hör också ett säkerhetsslutbleck. Det fästs med flera skruvar än äldre slutbleck och sitter bättre fast i karmen, så att det blir svårt att bryta loss det.

Men det hjälper inte med vare sig godkända lås eller säkerhetsslutbleck om karmen eller dörren är klen. Lås och slutbleck tål brytförsök, men det gör inte tunna dörrar och karmar.

2. Lås dina fönster

Själva låset fästs däremot på bågen.

HINDRA TJUVENS ATT SMITA med stöldgodset genom att sätta lås på de utsatta fönstren, alltså de som är mest dolda för grannar och passerande på gatan. Sådana fönster är vanliga flyktvägar för tjuven eftersom han kan ta sig väck utan att ses. Låsen gör det dessutom mycket svårare att skaffa sig en väg in i bostaden via fönstren, eftersom bågen är låst i karmen.

Men tänk på att gömma nyckeln till låsen, så att tjuven inte kan låsa upp och ta sig ut. Om ett fönster används som evakueringsväg bör det inte låsas när du är hemma.

Det finns en mängd olika fönsterlås att välja bland, men principen är densamma: låset fästs på fönsterbågen och slutblecket på karmen eller mittstolpen.

3. Utvändigt fönsterskydd

Beslag som håller fast glasningslisterna gör det svårt att ta bort glaskassetten.

SE TILL ATT FÖNSTREN INTE KAN LYFTAS BORT. Ett vanligt sätt att ta sig in på är att plocka bort de utvändiga glas-ningslisterna och sedan lyfta ut hela fönsterkassetten. Det går snabbt och man behöver bara en skruvmejsel för att klara det. Om tjuven är riktigt durkdriven, tar han sig också ut genom fönstret och sätter tillbaka glaskassetten - med lister. Då kan det ta tid innan du upptäcker att du har haft inbrott och vad värre är: det finns inga synliga bevis på inbrottet.

Du kan köpa specialbeslag som håller fast glasningslisterna, och om du till på köpet fäster beslagen med envägsskruvar så kan tjuven inte ta bort glaset. Beslagen monteras med 30-50 cm avstånd. Även listerna kan fästas med envägsskruvar.

4. Låsbara handtag

Montera ett nytt handtag med lås, antingen med kod eller nyckel.

SÄTT LÅS PÅ TERRASSDÖRREN så har du blockerat en av de vanligaste ingångarna för tjuven. Det är nämligen ofta terrass- eller köksdörrar som används av objudna gäster. Det är lätt att slå sönder ett fönster, sticka in handen och öppna dörren.

Den möjligheten försvinner om handtaget på dörren förses med lås, ev. ett säkerhetslås. Men det går lika bra med ett handtag med kod. Göm både koden och nyckeln så att tjuven inte kan komma ut, om han kommer in på annat sätt.

5. Lås är bättre än vred

Skruva av vredet och montera en låscylinder.

SPÄRRA TJUVENS FLYKTVÄG via ytterdörren eller köksdörren. Så snart en tjuv tagit sig in, letar han efter en alternativ flyktväg - om han skulle bli störd under sitt förehavande. Det är ju lätt för honom att låsa upp ytterdörren eller köksdörren, om låset har vred på insidan, och det är lätt för honom att ta sig in om dörren är glasad. Då krossar han glaset, sticker in handen och öppnar dörren med vredet.

Du kan skaffa ett hemmabekvämt och bortasäkert lås eller bara ersätta det gamla vredet med en låscylinder (men det bör du nog låta en låsfirma hjälpa dig med).

En sak är att gå ut genom ytterdörren med den stora platt-tv:n, en annan är att klättra ut genom ett fönster med en tv. Det ser så misstänksamt ut att tjuven låter tv:n stå.

6. Haspar med spärr

FÖRSTÄRK INBROTTSSKYDDET genom att ersätta de gamla vanliga fönsterhasparna med haspar med spärrfunktion. Det ger dig dessutom fördelen av att barn inte så lätt kan öppna fönstren.

Spärren på fönsterhaspen gör det besvärligt för tjuven att ta sig in via så kallad underborrning. Det går ut på att tjuven borrar ett litet hål under haspen, sticker in en ståltråd och lyfter av haspen så att fönstret kan öppnas. När spärren har vridits i rätt läge kan haspen inte lyftas av utan att man använder en hand - och för att göra det krävs att tjuven krossar rutan, vilket kan höras av grannarna.

7. Förstärkta vädringsbeslag

Det extra ledet gör det svårt att lyfta av beslaget utifrån med ståltråd.

KOMBINERA BARNSÄKERHET OCH INBROTTSSKYDD genom att montera förstärkta vädringsbeslag på dina fönster. Beslaget består av ett fäste och en hasp. Fästet fästs på karmen och haspen på bågen. När det är gjort korrekt kan haspen lyftas upp endast när fönstret är stängt och när det extra ledet på haspen har ställts rätt. På så sätt kan barn inte öppna fönstret inifrån och tjuven kan inte göra det utifrån.

Låt inte dina fönster stå på glänt när du inte är hemma. Inte ens med dessa beslag för de kan vridas eller brytas bort.

8. Envägsskruvar överallt

Skruvarna kan endast dras åt höger, och då dras de fast.

LURA TJUVEN MED SKRUVMEJSELN genom att använda envägsskruvar, som bara kan dras åt ett håll - medurs (och då dras skruven i). Skruvarna kan användas på många ställen. Du kan t.ex. fästa dina glasningslister med dem. De kan användas till olika beslag, vars funktion är att försena tjuven. Det hjälper inte att tjuven har en skruvmejsel, för den duger inte att lossa skruvarna med. För att dra ut dem krävs det specialverktyg, som du bör skaf a.

Sannolikheten för att tjuven har specialverktyg med sig är liten, för erfarenheten visar att tjuvar ofta nöjer sig med en 10-14 mm bred, platt skruvmejsel eller ett litet bräckjärn, ev. en kofot. Verktyg som lätt kan döljas i en jackficka.

9. Stift i dörrar och fönster

Dörrstiftet knackas fast på dörrens bakkant.

STOPPA DEN AVANCERADE INBROTTSTJUVEN som med bågfil eller vinkelslip sågar av de utvändiga gångjärnen på en dörr eller ett fönster. Sådana är annars utsatta, för om de sågas av kan man lätt lyfta av dörren eller fönstret. Det kan ta sin tid men i ett område med sommarstugor eller ett semestertomt villakvarter är det så stilla att tjuven får arbetsro.

Lösningen är något så enkelt som dörrstift, som också kan användas i fönster. Stiften är av härdat stål och de monteras på bakkanten av dörren eller fönsterbågen. I karmen borras ett motsvarande hål där ”slutblecket” till dörrstiftet knackas fast. När dörren är stängd kan den inte lyftas av, inte ens om gångjärnen har tagits bort, för de två-tre stiften och låset håller dörren på plats. Enkelt och effektivt.

10. Snurrande stänger blockerar dina källarfönster

Ett armeringsjärn eller en rundstång inuti ett rör är ett effektivt inbrottsskydd.

ATT GALLER INTE HINDRAR EN TJUV finns åtskilliga exempel på, men det går att både lura och stoppa tjuven med stänger som snurrar runt om tjuven försöker såga av dem.

Teleskopstängerna på bilden är på väg bort från marknaden, men du kan i stället använda t.ex. kraftiga galvaniserade rör som fästs upptill och nertill i karmen. Innan rören skruvas fast sticker du in armeringsjärn eller stålstänger i dem. När den välutrustade tjuven har sågat igenom röret snurrar stången och då får bågfilen inget grepp.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Inbrottssäkerhet