Smart hylla under snedtaket

Det finns bara ett sätt att utnyttja utrymmet under snedtaket till ett hyllsystem, och det är att du själv snickrar hyllorna. Det är dessutom billigt och du kan anpassa hyllorna efter utrymmet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1000 kronor

Vi snickrar hyllan av mdfskivor och standardlister. Skivorna limmas och spikas ihop och listerna förstärker.

Intro

Snedtak är ofta en medverkande faktor till att vi tycker att ett rum är spännande. Men med snedtak är rummet sällan praktiskt. Tvärtom - utrymmet under snedtaket kan inte användas, men det råder vi bot på med vårt hyllsystem.

Vi presenterar en hylla som är 245 cm bred, 130 cm hög och 105 cm djup. Det är inte säkert att måtten passar hos dig, men principen bakom systemet är densamma oavsett storleken.

Börja med att mäta, och därefter gör du en arbetsritning, där du sätter in måtten. Med den i handen kan du göra en materiallista.

Tänk på att golvet kanske inte är vågrätt och se vår lösning på det problemet.

Instruktion

01
Mät noga 2 Steg

1

Mät upp för den första gaveln (A) genom att mäta längden på avsnitten 1, 2, 3 och 4. Vår hylla ska sticka ut 105 cm från stödbensväggen och vi drar ett tunt streck 105 cm ifrån så att vi har en fast punkt.

2

Avståndet från golvet till snedtaket ska mätas i rät vinkel mot golvet. Det gör du enklast genom att hålla tumstocken lodrätt mot ett vattenpass.

02
Den första gaveln 7 Steg

När du har mätt, gjort en arbetsritning och skaffat allt material är det dags att börja. Det gör du genom att göra gaveln (A), som sitter mitt i hyllsystemet. Om golvet är plant och vågrätt överför du dina mått till mdf-skivan.

Om golvet däremot inte är plant eller vågrätt, ökar du höjden på gaveln en aning. Då kan du senare justera. Vi la till 1 cm på vår gavel, men det kanske ska vara mera i ditt rum. När du har sågat ut den något för stora gaveln, ställer du den så exakt som möjligt på plats och pallar upp den så att den står lodrätt. Med hjälp av kloss och penna överför du golvets lutning till gaveln och sågar till den.

1

Lägg mdf-skivan på två bockar. Stötta gärna skivorna med ett par långa reglar eller brädor mellan bockarna. Vi sågar med såg och skena, men det går bra även med ett anhåll av t.ex. en bräda.

2

Gör gaveln något för stor, palla upp den lodrätt och markera golvets lutning eller ojämnheter med strykmått (eller kloss och penna). Såga sedan bort ojämnheterna med sticksåg.

3

Listerna (15 x 33 mm) som ska bära hyllplanet (C) i hörnet, fästs på både kortvägg och långvägg innan den första gaveln monteras. Här placeras listerna så att hyllplanet hamnar 20 cm ovanför golvet.

4

Res den första gaveln mot vägg-listen. Såga en stödlist som läggs på golvet från kortväggen och som ser till att gaveln står i vinkel. Kolla med vattenpass att gavel är lodrätt och markera placeringen.

5

Stryk monteringslim på gavelns sneda långsida och sätt den på plats längs markeringarna. Tryck in den mot vägglisten. Skjut ev. in en dyckert eller två i snedtaket genom gavelspetsen.

6

På gavlen monteras en 15 x 15 mm kvartsstav på samma höjd som vägg-listerna och 4 cm från gavelns framkant. Lim och små dyckertar (25 mm) räcker för att hålla fast listerna.

7

Såga till det första hyllplanet (C) så att det hamnar 2 mm bakom framkanten på gaveln. Innan du lägger hyllplanet på plats, stryker du lim på listerna. Därefter spikas hylplanet fast, ev. också genom gaveln.

03
Gör nästa sektion 4 Steg

Med den fösta gaveln (A) och hyllplanet (C) på plats är det dags att fortsätta med nästa sektion av hyllsystemet. Den tillverkas på samma sätt som föregående. Gaveln (A1) sågas till och justeras om det behövs.

Montera lister på väggen, skjut in gaveln mot vägglisten och ställ den lodrätt. Innan du sätter de övre hyllplanen (B) på plats är det klokt att markera placeringen på gavlarna - och det gör du med hjälp av mellangavlarna (D).

Lägg märke till att de övre hyllplanen inte vilar på någon vägglist. Det räcker att de vilar på mellangaveln och de lister du har fäst på gavlarna.

Nu är basen i hyllsystemet på plats, och du kan fortsätta med spackling och målning - eller fortsätta med ytterligare sektioner (som vi har gjort).

Det blir snyggast om hyllplanens och mellangavlarnas framkanter dras in ett par millimeter bakom gavlarnas framkanter.

Medan limmet mellan mellangaveln och det undre hyllplanet torkar, ser ett par stödlister till att hålla delarna på plats.

1

Använd mellangaveln (D) för att markera var på gavlarna de övre hyllplanen ska monteras - eller rättare sagt: var bärlisterna ska placeras.

2

Nu kan du såga ut de övre hyllplanen (B). De behöver inte vila på vägglister. Det räcker att de stöttas av mellangavlarna och lister på gavlarna.

3

Mellangaveln (D) stryks med monteringslim på den långa sneda kanten som ska tryckas in mot snedtaket. De kanter som vänds mot hyllplanen stryks med vanligt trälim.

4

Mellangaveln (D) skjuts nu in på plats. Sätt en stödlist eller bräda på golvet som stöd under det undre hyllplanet tills limmet har härdat.

04
En sektion till 2 Steg

För att utnyttja utrymmet optimalt och få ännu mera hyllplats snickrar vi ytterligare en sektion. Den utgör här avslutning på hyllorna och har sina hyllplan vinkelrätt mot de övriga.

Börja med att limma och spika fast fronten (F) vinkelrätt mot gaveln (A1).

Som bärlister till de små hyllplanen fäster vi kvartsstavar på gaveln (A1). Till sist limmas hyllplanen fast och fixeras med ett par dyckertar.

Vår front är här 15 cm bred, men du bestämmer förstås själv hur bred din front ska vara och om du vill göra dina hyllplan djupare.

1

Börja med att fästa fronten (F) vinkelrätt mot gaveln (A1). Fronten limmas och spikas fast, därefter fäster du kvartsstavar där du vill placera hyllplanen.

2

Hyllplanen (G1, G2 och G3) sågas ut och fästs med lim och dyckertar. Även här bör hyllplanen sluta ett par millimeter innanför kanten på fronten.

05
Slipa och måla 2 Steg

När limmet har härdat kan du förbereda för målning. Hålen efter dyckertarna är så små att de lätt fylls igen av färgen, och därför är det inte nödvändigt att spackla igen dem.

Det är däremot en fördel om du spacklar alla sågade kanter med ett tunt skikt kemiskt trä. På så sätt undviker du att färgen bara sugs in i skivorna. När det kemiska träet har torkat slipar du ytorna plana och till sist fasar du av alla kanter lite lätt med slippapper på kloss.

Du får snyggast resultat om du målar alla kanter med pensel och de stora ytorna med målarrulle.

1

Försegla alla sågade ytor på mdf-skivorna genom att spackla dem med kemiskt trä. Du får en hård och slät yta och färgen sugs inte in i skivorna.

2

När du har slipat färdigt är det dags att grundmåla. Kanter och hörn målas lättast med pensel och stora ytor med rulle. Välj en blank färg som färdigstrykningsfärg.

Material

16 mm mdf, 122 x 244 cm, 3 skivor till

 • 2 gavlar (A och A1)
 • 2 övre hyllplan (B)
 • 2 nedre hyllplan (C)
 • 2 mellangavlar (D)
 • Front (F)
 • 3 hyllplan bakom fronten (G1-G3)

Dessutom

 • 15 x 33 mm list, cirka 480 cm
 • 15 x 15 mm kvartsstav, cirka 800 cm
 • Monteringslim
 • Trälim
 • Kemiskt trä
 • 25 mm och 50 mm dyckertar till spikpistol
 • Färg

Specialverktyg

 • Såg och sågskena
 • Kap- och geringssåg
 • Dyckert-/spikpistol

Tidsförbrukning

Ett par arbetsdagar plus tid för målning och torkning.

Pris

Cirka 1000 kr plus färg.

Svårighetsgrad

Ungefär mitt emellan. Det viktigaste är att mäta korrekt och såga exakt.

Ritning

Multimedia

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

TIPS: Låt cirkelsågen såga i underlaget

Video

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

Video

TIPS: Stäng av värmen när du målar

Video

TIPS: Slipp skräp från rollern

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Hyllor