Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Snedtak är ofta en medverkande faktor till att vi tycker att ett rum är spännande. Men med snedtak är rummet sällan praktiskt. Tvärtom – utrymmet under snedtaket kan inte användas, men det råder vi bot på med vårt hyllsystem.