Smart skåp under trappan

Skor. Massor av skor. Och stövlar, jackor och kappor för fyra personer. Dessutom väskor, färgburkar, spik och skruv, verktygslådor, hobbyprylar i lådor och ett mindre lager hushållspapper. Det finns plats för det mesta i detta specialbyggda trappskåp, så att du snabbt får sakerna ur vägen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En halv dag för ett skåp.
Pris
2.500 kroner

Familjen har här utnyttjat trappans bredd och djup på 80 cm och monterat en klädstång för ytterkläder i det stora skåpet. Här har det också blivit plats för tre hyllor.

Intro

Platsen under en trappa är som gjord för förvaring, men det kan vara svårt att hitta en optimal lösning. I ett vanligt radhus har Line tänkt ut och byggt en briljant lösning på familjens platsproblem.

Hon var trött på att skor, ytterkläder och mycket annat fick hallen att se stökig ut. Därför blev det lilla skrymslet under trappan till ovanvåningen utnyttjat till ett trappskåp med fyra djupa skåp med massor av hyllor. Och resultatet ser verkligen bra ut.

Utdragbara skåp

Ett trappskåp måste specialbyggas så att det passar trappans mått. Efter att ha undersökt priset för att få det byggt av en hantverkare valde Line att själv mäta upp, skissa och köpa material, innan hon tog fram borrmaskin, såg och verktygslåda.

Lösningen är fyra utdragsskåp utan handtag. De två stora modulerna är monterade på hjul för att kunna lastas tyngre.

Läs också: 25 smarta förvaringsidéer

De två mindre skåpen har utdragsskenor istället för hjul. Den här metoden är mer elegant, men inte lika enkel. Det ska t.ex. byggas en sockel i botten, och skenorna ska göras fast i lister, så att skåpen håller för vikten av de fyllda hyllorna.

Instruktion

01
Mät upp och bygg socklar och hyllor 6 Steg

Det ska byggas en sockel längs golvet, så att skåpen med utdragsskenor får stabilt stöd i botten. Sockeln består av ett par hyvlade lister i furu (A och B), som görs fast i golvet med skruvar genom den innersta listen (B).

1

Ta reda på vinkeln under trappan med en smygvinkel. Såga sedan listerna till sockeln i vinkeln, så att sockeln passar in under trappan. Sockeln ska fästas ordentligt och placeras i nivå med vangstyckets kant.

2

Sätt skarvbitar av t.ex. 12-15 mm plywood på ramlister (C) med lim och 4 x 25 mm skruvar. Sedan kan du fästa listerna (C) i sockellisten (A) med 4 x 25 mm skruvar.

3

Listerna (C) sätts i lod och fästs i topp och botten. De ska linjera med trappans vangstycke och sockelns framsida. Mät listernas placering på socklens överkant. Håll dem i lod. Dra vinkeln mot vangen och kapa.

4

Rita ut trappans vinkel på MDF-skivan. Stötta upp underifrån med en 4 cm hög list och kontrollera att skivan är i lod och sticker ut lika mycket på bägge sidor av ramlisterna (C).

5

Nu kan skåpet mätas och byggas ihop. Gavelstyckena (T) görs fast i bakstyckets (P) kanter med lim och 3,5 x 40 mm skruvar. Gör detsamma med botten, toppen och de två hyllorna (Q). Kom ihåg att förborra.

6

Stödsockeln byggs av listerna (D) och (F). Liststyckena (E) placeras invändigt i ramen och görs fast i golvet. Stödsockeln ska vara helt vågrät och linjera med sockelns (A) överkant.

02
Gör fast de nedersta teleskopskenorna 4 Steg

Teleskopskenorna i botten är monterade i lister som är monterade i vinkel. Den lodräta listen (G) görs fast i den vågräta listen (H), som görs fast ned i socklarna. Vinkellisterna (G) och (H) är här 65 cm långa. Utdragsskenan görs fast i den lodräta listen.

1

Skruva fast teleskopskenorna på vinkellisten, så att de linjerar med listens (G) överkant och framkant. Teleskopskenan har monteringshål, så att skåpet kan fästas.

2

Vinkellisterna med teleskopskenor görs fast i skåpets botten med 4 stk. 4 x 16 mm skruvar i bägge sidor. Skenornas framkant ligger precis i linje med skåpets framkant.

3

Skjut in skåpet på plats på sockel och stödsockel, så att framkant av skåp/skenor/ lister är i nivå med sockelns framkant, och avståndet från bakstycket till ramlisten är 10 cm.

4

Gör fast vinkellisterna i sockeln och stödsockeln med 4 x 50 mm skruvar. Skåp, skenor och lister ska ligga i exakt samma nivå som sockelns (A) framkant. Skåpets gavel (T) ska linjera med ramlisterna (C).

03
En skena i toppen ökar stabiliteten 6 Steg

För säkerhets skull monterar vi en utdragsskena i toppen av skåpet, vilket ger extra styrka och stabilitet. Vi monterar dessutom ett vinkelbeslag. Det gör skenan mer stabil. Här kan du se hur skåpet fixeras med lister som görs fast i ramlisten (C) och i väggen.

1

Gör fast ett liststycke (K) på skåpets baksida, så att det linjerar med bakstyckets (P) överkant. Använd lim och 4 x 35 mm skruvar. Tvingar gör arbetet enklare.

2

Se till att listen (L) är vågrät. Kontrollera att listerna (L) och (K) är parallella så att avståndet är detsamma hela vägen. Fäst med små vinkeljärn i väggen och skruv i fronten.

3

Fäst teleskopskenans vinkelskena temporärt i listen (K) på skåpet med några skruvar. Lägg en 21 mm tjock liststump tätt mot teleskopskenan och kontrollera avståndet mellan hjälplisten och listen (L).

4

Gör en vinkellist bestående av listerna (M) och (N). Gör fast listen (N) så att den linjerar med undersidan, och metallvinkeln vänder uppåt. Skenans framkant måste vara helt jämn med listens (N) framkant.

5

Lägg utdragsskenan tillfälligt (löst) på listen (K) i skåpet. Fäst de två vinkellisterna (M) och (N) i listen (L) med skruvar. En tving hjälper till att hålla listerna på plats under arbetet.

6

Dra ut skåpet och gör fast vinkelskenan i skåpet ovanpå listen (K). Skjut in skåpet på plats och kontrollera att skåpsgaveln är lodrät, och att den ligger i nivå med ramlisternas (C) framkant - och därmed även i nivå med vangstycke och sockel.

04
Montera luckan på skåpet 3 Steg

Beklädnaden (R) fungerar som skåpslucka, och är gjord av en 12 mm MDF-skiva. Efter uppritning och utsågning kan den med fördel rundas lätt på alla utvändiga kanter med handöverfräsen eller bara med vanligt slippapper.

1

Beklädnaden (R) hamnar rätt om du ställer den på en stödlist. Stödlisten ger rätt avstånd från golvet och stöttar medan du monterar beklädnaden.

2

Beklädnaden (R) görs fast i hyllgaveln (T) med skruvar. Förborra och försänk skruvhuvudena så att de kan spacklas över och bli osynliga efter målning.

3

Det färdiga skåpet glider nu lätt på rejäla teleskopskenor. Om du vill måla skåpet bör det göras innan det skjuts på plats och görs fast.

Material

21 x 56 mm hyvlad list:

 • 1 sockellist, ca. 130 cm (A)
 • 1 lodrät ramlist, ca. 60 cm (C)
 • 1 lodrät ramlist, ca. 115 cm (C)
 • 2 lister à 50 cm (D) till stödsockel
 • 2 lister à 16 cm (F) till stödsockel
 • 2 vinkellister à 65 cm (G)

21 x 21 mm hyvlad list:

 • 1 sockellist, ca. 130 cm (B)
 • 2 lister à 50 cm (E) till stödsockel

21 x 33 mm hyvlad list

 • 2 vinkellister à 65 cm (H)

21 x 43 mm hyvlad list:

 • 1 list à 63,2 cm (K), monteras bak på skåp
 • 1 list (M) i en längd som motsvarar avståndet mellan (C) och vägg

21 x 69 mm hyvlad list:

 • 1 list (L) i en längd som motsvarar avståndet mellan (C) och vägg
 • 1 list (N) i samma längd

16 mm MDF-skivor:

 • 2 gavlar à 30 x 90 cm (T), kapas snett i toppen
 • 1 bakstycke à 60 x 90 cm (P)
 • 4 skivor à 28,4 x 60 cm (Q) botten/hyllor/topp

12 mm MDF-skiva:

 • 1 beklädnad à 60 x 120 cm (R), kapas snett i toppen

Dessutom:

 • 3 stk. utdragsskenor: Fulterer FR 5000 (bärförmåga 45 kg)
 • 3 stk. vinkelskenor: Fulterer FR 5000 ASW
 • Skruvar: 4 x 50 mm, 4 x 35 mm, 4 x 25 mm, 3,5 x 40 mm, 5 x 80 mm

Tidsförbrukning

En halv dag för ett skåp.

Pris

1.800-2.500 kr. för ett skåp

Svårighetsgrad

Metoden är ganska enkel. Men det krävs att alla lister placeras helt våg- och lodrätt.

Ritning

Stabil sockel i botten

Skåpet är traditionellt uppbyggt med en sockel (A + B) och lodräta lister, som skiljer av skåpen, och som ger anslag till beklädnadsskivorna. En stödsockel fungerar dessutom som underlag för listerna med utdragsskenor.

De två minsta skåpen är monterade på utdragsskenor.

Trappan i radhuset ger plats åt fya sektioner med 60 cm från mitt till mitt mellan de lodräta listerna från trappans vangstycke.

Stabil sockel i botten

Vangstycke

Vinklar och mått på ritningen motsvarar det visade utdragsskåpet. Du måste bara komma ihåg att anpassa mått och vinklar till DIN trappa. Vi har använt hyvlade lister i olika storlekar (tjocklek och bredd), som finns i de flesta byggvaruhus.

Vangstycke

3D-modell

3D-modell

Skåp undet trappan

Specialbyggda trappskåp för de sneda vinklarna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Solid sockel underst

Sockeln byggs av reglar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Skåpet görs efter mått

Gavlarna vinklas så att de passar till trappan.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Utdragsskenor

Utdragsskenorna längst ner fästs på reglar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Luckor på skåpet

Skåpsluckorna görs av MDF-skivor.

Öppna 3D-modell

Video

TIPS: Exakt mätning med tre kontrollpunkter

TIPS: Stäng av värmen när du målar

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong och plast.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Förvaring