Så här sätter du ihop och monterar en ny trappa

Nästan alla trappor levereras ibyggsats, oavsett om du väljer enstandardmodell eller måttbeställer.När trappan sedan kommer skadelarna skruvas ihop på rätt sätt.Häng med och se hur montering aven kvartstrappa går till. Tekniken ärnästan likadan för alla trappor.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
20.000 kroner

Intro

Du har tagit upp ett hål i bjälklaget för den nya trappan till våningen ovanför och nu har trappan kommit. Den levererades som byggsats, så du ska själv skruva ihop delarna och montera trappan. Nästan alla tillverkare av trappor har i dag hemsidor där du inte bara ser olika modeller utan också hittar ett finurligt ritprogram, som hjälper dig att specialrita en trappa. Programmet kräver bara att du anger en mängd mått och sedan klarar datorn resten.

Om du inte är säker på att mäta bör du be en av tillverkarens representanter mäta, så att du inte behöver ansvara för ev. fel under mätningen. När alla uppgifter har skrivits in i programmet går det 10–15 veckor innan trappan kommer – men det varierar beroende på modell, storlek, leverantör och årstid.

När trappan kommer med lastbil ska den bäras in till den plats där den ska monteras. För när delarna har skruvats ihop är trappan så tung att den är svår att flytta.

Låt trappan ligga i sitt emballage tills arbetet börjar så att träet inte suger till sig av fukten i rummet. Fukten utvidgar träet och då kan monteringen bli besvärlig. Använd emballaget som skydd på golvet.

Delarna till vår kvartsvängda trappa ligger precis under hålet i bjälklaget. När trappan är klar för montering är den mycket tung så du behöver du ett par medhjälpare. Trappan har beställts från www.abio.se

Instruktion

01
Börja med den korta delen 5 Steg

Om trappan består av flera sektioner ska de sättas ihop var för sig. Om trappan svänger så är stegen olika stora. För det mesta är stegen numrerade och under alla omständigheter får du en ritning som anger var de olika stegen ska placeras. Det är viktigt att du knackar in stegen ordentligt i urtagen i vangstyckena. Noggrant monterade steg med tät fog i vangstyckena är en förutsättning för att du ska få en hållbar och knarrfri trappa.

1

Det långa vangstycket till den korta delen av trappan läggs på en pappskiva e. dyl. Stick ner stegen i alla hela urtag och knacka ner dem. Använd slagkloss så att kanten på stegen inte skadas.

2

Det korta vangstycket läggs ovanpå stegen så att de kan tryckas in i urtagen. Knacka ner vangstycket med kloss och hammare och fäst stegen i de två vangstyckena med medföljande skruvar.

3

Res trappan så att du kan montera den långa hörnstolpen på det korta vangstycket. Stötta vangstycket med en bräda eller träskiva så att trappan kan stå för sig själv.

4

Skruva fast hörnstolpen på kanten av det korta vangstycket med två skruvar. Dra åt dem ordentligt. Urtaget i stolpen ska bära nästa steg.

5

Nästa plansteg skjuts in i urtaget i stolpen och trycks ända in i botten på urtaget i det långa vangstycket. Därefter ska plansteget skruvas fast från bägge sidor.

02
Sätt ihop den andra delen 6 Steg

Den andra delen av trappan, som är den långa biten, sätts ihop på samma sätt som det korta nedre stycket. Lägg det längsta vangstycket på golvet (på underlag som skyddar golvet), tryck fast stegen i urtagen och knacka fast dem. Lägg sedan det andra vangstycket ovanpå, tryck ner det över stegen, som ska gå ner i botten på urtagen, och knacka fast det. Skruva fast stegen från båda sidorna av trappan. Sätt ihop de två trapporna vid hörnstolpen.

1

Lägg det längsta vangstycket på golvet med urtagen för stegen uppåt. Tryck fast planstegen i urtagen och knacka ner dem med hammare och kloss.

2

Fasa av kanterna på varje steg en smula med slippapper. Då blir det lättare att pressa ner vangstycket över ändarna på stegen.

3

Lägg det andra vangstycket ovanpå stegen. Kolla noga att alla steg hamnar utanför ett hål och pressa ner vangstycket. Slå sedan fast det med hammare och kloss.

4

Skruva fast stegen när du är helt säker på att de kommit längst in i urtagen. Vänd sedan trappan, knacka på vangstycket och skruva sedan fast stegen.

5

Lägg trappan ner så att den vilar på det längsta vangstycket och skruva fast den korta delen med hörnstolpen. Skruva fast hörnstolpen på vangstycket och dra åt skruvarna ordentligt.

6

Skruva ihop de två långa vangstyckena från båda sidorna där de möts i en bladfog. Om det inte finns förborrade hål, borrar du själv 6 mm hål för de 70 mm långa och 6 mm tjocka vagnsbultarna.

03
Res trappan och sätt fast den 8 Steg

Stick upp trappan så högt genom hålet i bjälklaget att du ovanifrån kan fästa hörnstolpen på den övre vangen. Om trappan står fritt ska den fästas upptill. Du kan fästa ett par byggvinklar mellan vangstyckena och hålets sidor. Sätt vinklarna på båda sidorna precis under det översta trappsteget (för där syns de minst). Om trappan står mot en vägg (som här), skruvas den fast på väggen med skruvar genom det inre vangstycket.

1

Skydda trappan, t.ex. med lite emballage, där den ska vila på kanten av hålet. Packa även in de vang-stycken som ligger an mot golvet efter montering.

2

Dina medhjälpare ska lyfta trappan så mycket att den sticker upp genom hålet i bjälklaget. När trappan står i ett hörn kan det bli nödvändigt att vrida den.

3

Skjut upp trappan så högt att vangstyckena vilar på kanten av trapphålet. Sätt den översta hörnstolpen på vangstycket och skruva fast den ordentligt.

4

Skjut ner trappan till rätt läge i samarbete med dina medhjälpare. Justera placeringen tills den står korrekt och vilar stadigt på båda sidor.

5

Rätta till trappan så att planstegen hamnar vågrätt. Om det innersta vangstycket inte får stöd i hörnet så kommer det att hänga lite. Lyft trappan och låt den vila på en brädstump.

6

Försänk alla hål en smula så att de passar i storlek till de täckbrickor som medföljer. Borra sedan igenom vangstycket och in i väggen, så att trappan kan fästas i väggen. Stoppa innan väggen.

7

I tegelväggar används stenborr. Stick pluggar i hålen och fäst trappan med skruvar med slätt skaft, så att vangstycket inte dras in mot väggen av skruvarna. De ska bara hålla fast trappan.

8

Trappan är tung. Du behöver därför ett par medhjälpare när den ska upp i sitt hål. Skydda både trappa och golv med bitar av emballaget.

04
Räcket ska sättas på plats 6 Steg

Nu återstår det inte mycket mera än att montera ett räcke. Det består av ett antal lodräta räckesståndare och en handledare eller handlist. Klicka ett par droppar lim i varje hål innan du trycker ner räckesståndarna, men se till att de kommer ända ner till bottnen. Därefter klickar du lim på toppen av varje pinne och pressar ner handledaren. Till sist skruvas handledaren fast på hörnstolparna och alla skruvhål döljs av täckbrickor.

1

Börja med att sticka ner räckesståndarna i hålen i vangstyckena tillsammans med ett par droppar trälim. Pressa ner pinnarna ordentligt så att de kommer ner till bottnen.

2

Lägg handledaren över räckesståndarna och börja i ena änden. Om du har fasat av dem en aning är det lättare att få in dem i hålen. Ge dem ett par droppar lim först.

3

Knacka ner handledaren ordentligt så att varje räckesståndare pressas ända ner till botten av hålen. Det räcker säkert att slå med handen. Använd annars slagkloss.

4

När handledaren är på plats skruvas den fast ordentligt i de två hörnstolparna. Använd medföljande insexskruvar.

5

Tryck fast täckbrickor i alla de hål som du har borrat för monteringen och i de hål som fanns när trappan levererades från fabriken.

6

Kvartstrappan har satts ihop och monterats. Här är trappan målad och har ytbehandlade plansteg, så vårt arbete är klart.

Ritning

Så här ska du mäta

Om du funderar på att montera en trappa, där det inte redan finns en, så gäller det att starta projektet på rätt sätt. Börja med att ta reda på hur hög trappan ska vara och dividera sedan med 20. Då får du ett ungefärligt antal plansteg.

Du kan räkna med att varje steg ska vara 21-23 cm djupt, för då vet du hur lång trappan blir. Du kan också markera för trappan på golvet med krita, tusch eller tejp för att se om det finns plats för en rak trappa, eller om den ska svänga av.

Trappans höjd (A) mäts från det golv trappan börjar och lodrätt upp till ovansidan av golvet på övervåningen. Måttet består då av takhöjden (B) + bjälklagstjockleken (C).

Du behöver använda alla tre måtten och höjden mäts likadant för alla trappor oavsett hur branta eller flacka de är. Glöm inte att kolla golvet. Är det ojämnt kan det orsaka skillnader mellan mätpunkten och det ställe trappan där börjar och slutar.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappa inomhus