Gör så här när trappan knarrar

Knarr, narr, knarr. Förr eller senare blir du riktigt irriterad på den knarrande trappan, och det hjälper inte att hoppa över de steg som knarrar – för det kan kräva mycket långa kliv. Problemet ska helst lösas en gång för alla, så att trappan i fortsättningen håller tyst. Oavsett om trappan är öppen eller sluten finns det en lösning.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 timmar
Pris
50 kronor

Intro

Därför knarrar trappan …

Det är sällan man hör knarr eller gnissel i en relativt ny trappa. Men trä är ett levande material, även när det har sågats och hyvlats till brädor. Under alla omständigheter arbetar trä (rör sig). Det utvidgas i värme och drar ihop sig i kyla. Och när de som bor i huset har använt trappan i flera år, så sätter sig stegen. Det är då knarrandet börjar. Och orsaken är ofta att stegen gnager mot eller i vangerna. Det är därför första insatsen ska handla om fogen mellan steg och vanger. Arbetet är förstås lätt när trappan är öppen. Men problemet kan lösas även i en sluten trappa.

Tidsförbrukning

10-30 minuter per steg

Pris

Kostar nästan inget.

Svårighetsgrad

Reparationen är mycket enkel om trappan är öppen, annars blir det lite svårare.

Instruktion

01
Den öppna trappan 3 Steg

1

Slå in en kil mellan steg och vang när du har strukit lim på kilen. För att slagen inte ska skada kilen använder du en kloss att slå på med klubba eller hammare. Får det inte plats någon kil går du till steg 3.

Med träklubba skonar du undersidan av steget.

2

Ta bort den del av kilen som sticker ut. Vänta tills limmet har härdat och använd ett vasst stämjärn som eff ektivt skär av kilen. Sätt gärna i flera kilar så att hela steget stöttas.

3

En nödlösning. Skruva fast en hyvlad 28 x 28 mm list på vangen så tätt intill steget som möjligt. Dra sedan i skruvar genom listen och upp i steget som nu låses fast. Det ser inte så snyggt ut med en list och kilar är ofta mer eff ektiva.

02
Den slutna trappan 2 Steg

Problemet är lite besvärligare att lösa när trappan är sluten, eftersom man inte kommer åt undersidan. Det innebär att man måste angripa trappan uppifrån, på den synliga sidan. Vi visar här hur stegen kan fixeras genom att fylla pu-lim mellan vangen och det knarrande steget.

Ibland går det att knacka in kilar ovanifrån, fast det är inte alltid som resultatet blir så snyggt. Knarr kan också komma från skarven mellan plansteg och sättsteg, men prova först att få planstegen att sitta fast. Hjälper inte detta, kan det vara nödvändigt att dra i tre skruvar uppifrån genom plansteget och ner i sättsteget, men då ska skruvarna täckas av spackel och färg eller pluggas igen.

1

Borra ett hål genom steget och ner i mellanrummet mellan steg och vang. Borra tre hål snett neråt så långt att borrspetsen kommer ut i hålrummet i vangen utanför plansteget. Borrens diameter kan vara 3-4 mm - inte större.

2

Fukta träet lite grann innan du limmar. Vattnet pressas in genom de borrade hålen med en doseringsspruta. Fyll sedan lite pu-lim i sprutan och pressa i så mycket som möjligt i alla hål. Du kan ev. späda limmet med lite vatten.

När limmet har härdat tar du bort överflödigt lim med stämjärn.

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Mer i samma kategori Trappa inomhus