Mät rätt för din nya trappa

Har du tänkt inreda vinden? Finns det plats för en trappa? Se här hur du mäter korrekt för en trappa och slipper obehagliga överraskningar.

Beslutet har fattats: nu ska vindsvåningen inredas och en trappa ska snickras (eller beställas). Det ska vara lätt att använda trappan – det har att göra med avståndet mellan stegen och djupet på dem.

LÄS OCKSÅ: Så enkelt bygger du trappan själv

Men först och främst ska det finnas plats för trappan både på vinden och i våningen. Och öppningen upp till vinden ska vara så stor att man inte slår i huvudet när man går upp eller ner.

Här får du veta allt som är viktigt innan du sätter igång med inredning av vinden och snickrande av trappan.

Snickra eller köp färdig

Om du är noggrann kan du snickra en vanlig rak trappa. Om trappan ska göra en kvarts, halv eller hel sväng blir det genast besvärligare, och många föredrar att låta en snickare göra trappan eller beställa en färdig i byggsats.

Det finns två slags färdiga trappor. Den enkla är standardmodellen med fasta mått på trappsteg och allt utom höjden. Den bestämmer du själv. Den avancerade är en specialbyggd trappa, där alla mått tas på plats och trappan kommer att passa perfekt där den ska stå.

LÄS OCKSÅ: Få rätt trappmått med en trappformel

Rita trappan på golvet

Börja med att ta reda på hur hög trappan blir och dela sedan det måttet med 20, så får du det ungefärliga antalet steg i trappan.

Om du sedan räknar med att steget ska vara 21 cm djupt , så vet du hur lång din trappa blir.

Därefter kan du rita trappan på golvet för att se om du får plats för en rak trappa, eller om den ska förses med kvarts- eller halvsväng.

Trappans höjd

Trapphöjden (C) mäts från det golv där trappan börjar och lodrätt upp genom bjälklaget till det golv, där trappan slutar. Avståndet får du fram genom att lägga ihop takhöjden (D) med bjälklagets tjocklek (E).

Du behöver känna till alla tre måtten. Trapphöjden är densamma oavsett vilken trappa du väljer - brant, flack eller spiral etc. - att placera i öppningen. Ta hänsyn till ev. ojämnheter i golvet på de ställen där du mäter.

Multimedia

Hur stor ska öppningen vara?

Om det redan finns en öppning i bjälklaget bestämmer den i regel bredden på trappan. Finns det ingen öppning, är det ofta trappan som bestämmer hur stor öppning du måste göra.

Storleken beror både på trappans bredd och på hur högt det är till taket. Öppningen ska vara minst 5 cm bredare än trappan, så att du får plats för fingrarna på utsidan av handledaren. Öppningen ska vara så lång att det är minst 200 cm från undersidan av bjälklaget till ovansidan av det trappsteg som finns lodrätt under taket. Vi kallar det måttet trappöppningens höjd.

Stegdjup och steghöjd

För att det ska vara bekvämt att gå i en trappa ska förhållandet mellan stegdjup och steghöjd vara enligt en formel. Och det har ingen betydelse om trappan är lång och flack eller kort och brant. Förhållandet ska vara så här:

1 stegdjup + 2 steghöjder ska bli 61-64 cm

Det innebär att ju kortare stegdjupet är, desto högre ska det vara mellan två plansteg. När vi mäter stegdjupet (A), så är det endast biten mellan framkanten på plansteget och en punkt lodrätt under framkanten på plansteget ovanför. Steghöjden (B) mäts däremot mellan ovankant på ett plansteg till ovankant på nästa plansteg. Detta behöver du inte tänka på om du köper en färdig trappa, men det är viktigt om du själv snickrar trappan.

Multimedia

Djup och bredd

Trappans djup och bredd, alltså den plats den tar i rummet, beror på vilken trappa du väljer. Men de beror också på hur högt det är till taket. Ju fler steg som behövs desto längre blir trappan och desto större djup krävs.

Gäller det en rak trappa ska det finnas plats framför det nedersta plansteget, så att du kan kliva upp i trappan. Om utrymmet är begränsat kan det vara en fördel att välja en trappa som svänger ett kvarts, ett halvt eller ett helt varv.

Trappans bredd

Trappbredden mäts från utsida till utsida av vangstyckena (alltså de sidor som planstegen sitter fast i). Om det redan finns hål i bjälklaget ska trappbredden vara minst 5 cm mindre än öppningens bredd, för annars får du inte plats för fingrarna när du håller i handledaren på räcket. Är det räcke på båda sidor ska trappan vara minst 10 cm smalare.

Om du själv ska ta upp en öppning i bjälklaget ska du se till att denna är minst 5 (eller 10) cm bredare än trappan.

Trappans utformning

Hur trappan ska se ut beror inte alltid på smak och tycke, utan oftast på det utrymme du har till förfogande för trappan. En rak trappa kräver ett långt rum, där det ska finnas plats framför trappan (så att du kan komma upp). Så snart en trappa svänger (ett kvarts eller ett halvt varv) blir den kortare, å andra sidan tar den mer plats på bredden.

Här visar vi några exempel på hur mycket plats en trappa tar om våningshöjden är 260 cm och lutningen är 45 grader, som ger en bekväm trappa.

Multimedia

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappa inomhus