10 saker ALLA husägare bör kolla efter vintern

Snö och vinterkyla är hårda mot ditt hus. Det lönar sig att leta efter skador och fixa dem innan de blir större. Då sparar du också mycket besvär – för att inte tala om pengar!

Hängrännans funktion är tydlig när den saknas: Där är väggen extra fuktig, eftersom vattnet inte leds bort från fasaden.

Vinterlandskapet är vackert, men snön och kylan är hårda mot din villa. Det blåser in snö i springor och sprickor och solen kan få smältvatten att leta sig in i både tak och väggar. När det sedan blir smällkallt igen fryser vattnet och utvidgar sig så att springorna blir ännu större och det kommer in mer vatten ...

Vatten är en farlig fiende eftersom uppfuktning kan leda till rötangrepp som bryter ner bärande delar. Vattnet kan också ledan till svampangrepp och alstra mögelsporer som skadar din hälsa. Den utvändiga sidan av villan är en klimatskärm och består av dörrar, fönster, tak och fasad. Skärmen ska vara tät så att det inte kan tränga in vatten eftersom det (som nämnts) kan leda till skador.

Se upp med hål i klimatskärmen

Det kan vara svårt att hålla klimatskärmen tät där två material möter varandra. Ibland tätas det med täckbrädor och -plåtar, ibland med fogmassa. Alla dessa svaga och utsatta ställen bör kontrolleras med jämna mellanrum så att huset är tätt.

Läs här vilka tio platser som är viktigast att kontrollera.

1. TAK

Den mest utsatta delen på huset är taket. En koll av taket klaras inte av på en kvart. Räkna med en hel dag för både utvändig och invändig kontroll. Droppar det vatten från taket eller om du ser fuktfläckar så gäller det att hitta hålet och laga innan taket angrips av svamp. Kolla om nockpannorna sitter fast. Checka vindskivor och takfotsbrädor.

Fäst alla lösa delar och byt ut allt som är skadat eller slitet.

LÄS MER: HÄR ska du kolla ditt tak

2. FASADER

Om du bor i en tegelvilla ska du undersöka om alla tegelstenar och fogar är hela. Spruckna stenar och skadade fogar byts ut. Har villan träfasad ska du kika efter områden som är mörkare än resten eftersom det kan indikera fukt i träet.

Kolla med fuktmätare efter en längre tids torrt väder. Träet får inte vara fuktigare än 20 % eftersom det kan resultera i röt- eller svampangrepp.

Byt ut skadat trä och ta reda på var fukten kommer ifrån och se till att den inte kommer igen.

3. DÖRRAR

Kolla fogarna runt karmarna och täta dem om det saknas tätningsmaterial.

Tröskeln och den nedre delen av dörren är utsatta för snö. Stick i träet med en skruvmejsel för att se om det är mjukt. Mjukt trä ska bytas ut. Det ska inte gå att trycka ner mejseln mer än 2–3 mm.

Kolla också att tätningslisterna är hela, mjuka och smidiga. Är de hårda ska de genast bytas ut.

LÄS OCKSÅ: Infraröd termometer – mät temperaturen överallt

4. SKORSTEN

Den största faran är att fogarna blir så dåliga att stenarna lossnar och skorstenen ramlar ner. Har några tegelstenar spruckit? Byt ut dem. Kratsa i fogarna med skruvmejsel. De ska vara fasta.

Är skorstenen putsad så får det inte finnas sprickor i putsen. Knacka på putsen. Låter det ihåligt? I så fall sitter en del av putsen lös och ska knackas bort innan du putsar om. Kanske dags att klä in skorstenen med plåt?

REPARATION: Rädda den slitna skorstenen

5. VINKELRÄNNOR

Det är vinkelrännan som ska hålla taket tätt där två takdelar möter varandra. Men den är utsatt och ligger det mossa, rester av puts eller kottar i rännan så däms regnoch smältvatten upp. Resultatet blir en liten översvämning och vattnet kan leta sig in i taket. Rensa och täta rännan.

6. TÄCKPLÅTAR

Där olika material möts finns täcklister, täckplåtar och liknande. Leta efter skarvar mellan trä och tegel och mellan trä och puts.

Titta runt skorstenen, takfönster, takhuvar, fönster, takkupor och liknande ställen. Det ska vara tätt runt delarna för att det inte ska tränga in vatten.

Kolla alla delar och täta där det behövs med nya plåtar, brädor eller med fogmassa.

7. HÄNGRÄNNOR

Ska rensas varje höst och sedan igen på våren. Löv, barr, kottar och kvistar kan blockera rännorna så att vattnet svämmar över och sköljer in över fasaden.

Rensa rännor och stuprör och lappa ev. hål eller ersätt med nya delar. Töm också ev. brunnar så att vattnet kan rinna vidare.

Var extra noggrann med dolda hängrännor. Det kan ligga mycket smuts i dem.

VIDEO: Laga den otäta hängrännan**

8. FÖNSTER

Fogarna runt fönstren kan vara dåliga och täcklisterna spruckna och i så fall ska du genast foga om och byta ut täcklisterna.

Om ett fönsterbleck har släppt kan vattnet rinna baklänges och in under karmen i stället för bort från fönstret.

Se till att glasningslisterna är hela och tätar mot glaset. I annat fall kan det tränga in vatten bakom dem och skada glaspaketet så att det spricker i frost.

9. GRUNDMUR

Även den nedre delen på villan ska vara intakt. Det får ju inte tränga in vatten vida grundmuren eftersom det kan resultera i en fuktig källare eller andra skador.

Leta efter sprickor och hål och laga dem. Har huset krypgrund är det viktigt att ventilerna är öppna och inte blockeras för då kan det inte komma in luft och ventilera krypgrunden.

REPARATION: Laga sprickan i väggen

10. FASADPUTS

Putsens uppgift är att hålla väggen torr. Det gör inget att putsen blir fuktig, men det får inte finnas hål eller sprickor i den.

Kratsa upp alla sprickor och hål och laga dem med nytt putsbruk. Knacka på putsen.

Om det låter ihåligt så har putsen släppt och bör knackas bort så att du kan lägga på nytt bruk.

Läs mer om: Håll koll på dina sprickor

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hus