Håll koll på dina sprickor

Kan du se skillnad mellan en ofarlig och en allvarlig spricka? Vet du hur nya sprickor ska behandlas? Och måste de lagas? Här får du goda råd om alla möjliga slags sprickor.

Det är helt normalt att det bildas sprickor i ett hus, både inomhus och utomhus. Och det gör det i både nya och gamla hus oavsett om de är av trä, tegel eller betong. Sprickorna kan uppstå mitt på en vägg likaväl som mellan byggnadsdelar.

Det ser inte så snyggt ut med sprickor, men det är stor skillnad mellan dem. Några ska genast lagas och undersökas, antingen för att de är tecken på andra skador i konstruktionen eller för att de i sig kan leda till större sprickbildning och svåra skador när regn eller fukt tränger in och angriper sårbara material eller när frosten spränger loss puts eller fogbruk.

Andra sprickor är ofarliga för huset och dem kan du spackla igen eller dölja på annat sätt. Men det lönar sig att göra en insats för att slippa framtida problem och återkommande sprickor.

Här får du goda råd om hur du skiljer mellan kosmetiska och allvarliga sprickor, vad du bör göra och hur du förebygger dem.

En del sprickor är allvarliga och de ska genast åtgärdas. De kan nämligen orsaka både besvärliga och dyra skador på huset. Det gäller exempelvis sprickor i tegelbalkar, pelare och andra bärande delar. Det gäller också sprickor i tegelväggar och takbeläggning, runt täckmaterial, huvar och andra delar som har till uppgift att hålla vatten, snö och fukt borta.

En del sprickor är ofarliga och de kan åtgärdas när du får tid. Det finns nämligen massvis av kosmetiska sprickor som inte på något sätt påverkar husets konstruktion eller gör det möjligt för regn och snö att tränga in. Om du vill laga eller dölja de ofarliga, tråkiga och fula sprickorna bestämmer du själv. Men om du vill att bostaden ska se presentabel ut så lönar det sig att laga dem.

Läs mer om: Farliga sprickor i fasaden

Spruckna takpannor eller takskivor

Sprickor i takbeläggningen ska åtgärdas så fort som möjligt.

Spruckna takpannor eller takskivor ska ersättas med nya. Har du ont om tid kan du tillfälligt täta med bitumenfogmassa.

Det är endast de största sprickorna

De flesta sprickorna beror på att träet har krympt.

Det är endast de största sprickorna som behöver tätas, t.ex. med gummifogmassa. Små sprickor behöver du inte tänka på.

Sprickor i täckplåtar

Laga sprickor i täckplåtar genast eller kontakta en hantverkare.

Specialfogmassa kan möjligen laga en otäthet i en täckplåt, men plåten eller profilen bör bytas ut så fort som möjligt.

Otäta vinkelrännor ska bytas ut

Otäta vinkelrännor ska bytas ut. Här får du inte chansa.

En sprucken vinkelränna kan ställa till med stora problem. I stället för att lappa den bör den bytas ut, ev. med hjälp av en expert.

Sprickor mallan vägg och sockellist

Småsprickor mellan byggnadsdelar orsakar sällan några skador.

Sprickor mallan vägg och sockellist kan inte orsaka några skador. Men de kan lätt trollas bort med lite akrylfogmassa.

Sprickor och lös puts på sockel och vägg

Sprickor på en putsad vägg behöver inte vara farliga för huset, men de bör ändå undersökas rätt snart, för det kan tränga in vatten genom dem och det i sin tur resulterar i att putsen släpper. Och när frosten kommer kan skadan snabbt sprida sig.

Sprickor i väggen: Ser du en spricka i utvändig puts ska du knacka på den 1

Ser du en spricka i utvändig puts ska du knacka på den, t.ex. med din murarhammare. Ihåligt ljud = putsen har släppt.

Sprickor i väggen: All lös puts knackas bort 2

All lös puts knackas bort. Använd murarhammare eller mejsel och vanlig hammare. Borsta av och skölj rent.

Sprickor i väggen: Fyll skadorna i putsen med bruk 3

Fyll skadorna i putsen med bruk. Först ett tunt lager cement och sedan ett bruk som passar till underlaget.

Spruckna plattor

Det är inte hela världen att en kakelplatta spruckit på väggen i badrummet, för det finns ett skyddande tätskikt bakom plattan. Men det ser inte snyggt ut och ju förr du byter ut plattan, desto bättre. Det gäller även klinker på t.ex. hallgolvet.

Spruckna plattor: Fogen runt plattan skärs upp 1

Fogen runt plattan skärs upp med t.ex. multimaskin eller kniv. Du får inte skära för djupt för då skadas tätskiktet.

Spruckna plattor: Plattan huggs försiktigt bort 2

Plattan huggs försiktigt bort med hammare och mejsel. Ta också bort rester av fästmassan. Bottnen ska vara ren och plan.

Spruckna plattor: Den nya plattan trycks ner 3

Den nya plattan trycks ner i fästmassa tills den ligger lika högt som övriga plattor. Kolla med vattenpass. Nästa dag fogar du.

Se upp med sprickor i takkonstruktionen

Taket ska vara tätt så att det inte tränger ner regnvatten. Därför ska du genast reagera om du ser sprickor eller springor i takbeläggningen. Vattnet måste stoppas innan det ställer till stora skador.

Alla sprickor i takbeläggning, hängrännor och täcklister runt skorsten, ventilationshuvar och andra genomföringar i taket ska lagas och tätas så snabbt som möjligt. Grundregeln är ju att ett tak ska vara tätt, oavsett om det har en beläggning av tegel- eller betongpannor, plåt, takpapp eller koppar. Håll alltid ett öga på taket för att i god tid upptäcka sprickor så att det inte blir allvarligare skador.

Betonggolv

Uttorkning, krympning, slag, stötar och sättningar kan få hård betong att spricka. För det mesta har småsprickor utanför våtrum ingen som helst betydelse, men de kan irritera ögat. Större och plötsliga sprickor bör kollas av en fackman.

Betonggolv: Sprickan görs lite bredare 1

Sprickan görs lite bredare med en kapskiva i vinkelslipen. Forma sprickan så att den blir bredast längst ner.

Betonggolv: Små sprickor kan fyllas med kemisk metall 2

Små sprickor kan fyllas med kemisk metall eller en annan stark massa. Stora sprickor fylls igen med cementbruk.

Betonggolv: Lagningen kan slipas plan 3

Lagningen kan slipas plan med en sliprondell i vinkelslipen eller med grovt slippapper för betong på excenterslipen.

Otäta hängrännor

Om det finns sprickor i hängrännor eller stuprör så sköljs regnvattnet ut på fasaden i stället för att ledas bort. Därför ska sprickorna genast lagas.

Otäta hängrännor: Mindre sprickor tätas 1

Mindre sprickor tätas från insidan av hängrännan när den är torr. Bitumenmassa kan användas även om rännan är våt.

Otäta hängrännor: Tejp eller plåster 2

Tejp eller plåster för hängrännor är en tillfällig lösning. Limma hellre fast en ny bit eller byt ut en bit av rännan.

Sprickor i putsade ytor inomhus

Det bildas ofta sprickor i putsade ytor. Så länge putsen sitter fast är det lätt att laga sprickorna och det kräver sällan någon större insats. Det viktigaste är att trolla bort sprickan så att den inte syns när du har målat.

Sprickor i putsade ytor inomhus: Kratsa upp en liten spricka 1

Kratsa upp en liten spricka så att du får plats för lite reparationsmassa i den. Gör den minst 3 mm bred och 5 mm djup.

Sprickor i putsade ytor inomhus: Dammsug sprickan och fyll den 2

Dammsug sprickan och fyll den med snickarspackel (slätt innertak) eller lättspackel (putsade väggar).

Sprickor i putsade ytor inomhus: Dra bort överflödig massa 3

Dra bort överflödig massa med en spackel. Med en pensel får du osynlig övergång mellan gammalt och nytt.

Sprickor i tegelväggar

Djupa sprickor i en utvändig tegelvägg ska lagas. En gammal sättningsspricka fylls igen men en rörelsespricka ska dessutom armeras för att förebygga nya sprickor.

Sprickor i tegelväggar: Ta bort putsbruket runt de spruckna fogarna 1

Ta bort putsbruket runt de spruckna fogarna. Om du dessutom ska laga rörelsefogar fräser du 3-4 cm in i väggen.

Sprickor i tegelväggar: Ta bort bruket från fogarna 2

Ta bort bruket från fogarna med mejsel och hammare eller använd en fogfräs. Dammsug och vattna sedan området.

Sprickor i tegelväggar: Lägg armeringsjärn i de vågräta fogarna 3

Lägg armeringsjärn i de vågräta fogarna. Tryck först in cementbruk, lägg in järnen och fyll på med cementbruk.

Sprickor i tegelväggar: Fogarna ska sedan fyllas med fogbruk 4

Fogarna ska sedan fyllas med fogbruk, men först när det starka cementbruket har satt sig.

Därför spricker en tegelvägg

Det finns flera orsaker till att det bildas sprickor i en tegelvägg. När du vet vad orsaken är så vet du också om det är en sättningsspricka eller en rörelsespricka.

Sättningssprickor uppstår när ett hus eller marken runt huset sätter sig. De kan också dyka upp om du tar bort en mellanvägg eller tar upp en öppning för en dörr. Andra orsakar kan vara att ett stort träd har dränerat marken. Om sättningssprickorna blir större gäller det att snabbt få en expert att undersöka närmare och föreslå en åtgärd. Annars kan du tryggt fylla igen sprickan.

Rörelsesprickor avslöjar en svag punkt i väggen, t.ex. kan en murhake eller liknande ha rostat sönder. Sprickan kan orsakas av tung trafik eller oväder. När du lagar sprickorna kan du armera dem och därmed gardera dig mot nya.

Sprickor och hål i takpapp

Om du upptäcker sprickor i takpappen ska de genast lagas, för annars tränger det ner vatten till takkonstruktionen. Och det kan stå dig dyrt. Om pappen verkar bra kan du nöja dig med att laga själva skadan med takkitt, ny papp eller reparationsduk.

Sprickor och hål i takpapp: Reparationsduken läggs i takkitt 1

Reparationsduken läggs i takkitt. Du kan också limma fast en bit takpapp. Småsprickor kan tätas med enbart takkitt.

Sprickor och hål i takpapp: Duken penslas fast och täcks 2

Duken penslas fast och täcks av ytterligare ett lager takkitt eller två. Pressa bort alla luftbubblor.

Sprickor och hål i takpapp: Strö sand eller skiffergranulat 3

Strö sand eller skiffergranulat i takkittet så skyddas lappen och blir nästan osynlig. Försök finna en färg som passar.

Sprickor i lös puts inomhus

Om putsen spricker så har den ofta släppt underlaget, men det är ju mest ett kosmetiskt problem inomhus. Om du nöjer dig med att fylla igen sprickan så dyker det snart upp en ny. Det bästa är därför att ta bort all lös puts och putsa om.

Sprickor i lös puts inomhus: Ta bort all lös puts runt sprickan 1

Ta bort all lös puts runt sprickan. När du knackar på putsen hör du om den är lös. Det avslöjar det ihåliga ljudet.

Sprickor i lös puts inomhus: Fukta underlaget och bygg upp en ny puts 2

Fukta underlaget och bygg upp en ny puts med samma slags bruk som tidigare har använts. Lägg på i flera omgångar.

Sprickor i lös puts inomhus: Släta till putsen 3

Släta till putsen så snart att den har satt sig lite och blivit torr på ytan. Välj en putsbräda vars yta passar till väggen.

Sprickor i puts utomhus

Tunna sprickor i putsade väggar utomhus är ofarliga om du är säker på att putsen sitter fast. Men det ser snyggast ut om du lagar dem.

Sprickor i puts utomhus: Kratsa upp sprican 1

Kratsa upp sprican så att du får plats för ett lagningsbruk. Till det kan du använda en kloss som du har dragit en skruv igenom.

Sprickor i puts utomhus: Laga med reparationsbruk 2

Laga med reparationsbruk som kan användas utomhus. Det är ett rätt grovt bruk som innehåller cement. Pensla ytan slät.

Gardera dig!

  • VÄV PÅ VÄGG OCH I TAK: När en yta kläs med fin glasfiberväv eller -filt så förstärks den. Väven håller ihop ytan som en armering och förhindrar sprickbildning.
  • FOGA MED GUMMI: Skapa plats för en tillräckligt bred fog mellan två byggnadsdelar, men tänk på att en gummifog inte kan ta upp större rörelser än det som motsvarar en flärdedel av fogbredden.
  • ARMERAD BETONG: Sega armeringsjärn gör att den hårda betongen tål dragbelastning. Samma effekt får du om du blandar glasfiber i betongen.
  • FLEXIBELT FOGBRUK: Några fogbruk är så smidiga att de tar upp små rörelser i underlaget utan att spricka. Det finns olika tillsatser som gör bruket segt.
  • BRUK UTAN CEMENT: Ett rent kalkbruk innehåller ingen cement och är därför ett smidigt bruk som inte spricker lika lätt. Välj bruk som är svagare än underlaget.
  • HÅLL NY PUTS FUKTIG: Putsbruk använder vatten för att härda. Utan vatten kan putsen spricka. Fukta underlaget och håll nyputsade ytor fuktiga någon dag.
  • BRÄDOR AV PLAST: Trä spricker oavsett om det är ett dyrt ädelt träslag eller gran. Vill du slippa sprickor i terrassen kan du använda kompositbrädor.
  • TÄNK LÅNGSIKTIGT: En del ställen är mer utsatta för sprickbildning än andra. Lösningen är att dölja sprickorna innan de kommer. Det kan du göra med foderlister, skugglister längs taket, profiler etc.

LÄS MER: Stoppa sättningssprickan

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Hus