Lätt
Svår

Skorstenen ser inte så dålig ut när man står på marken. Men skenet kan bedra – det upptäckte vi när vi reste en stege för att rensa hängrännorna. Då fann vi rester av mur- eller fogbruk i rännorna, och var skulle de komma ifrån om inte från skorstenen?

Skenet bedrog: skorstenen krävde underhåll. Ju fortare, desto bättre. Bruket i flera fogar hade släppt och det fanns stora sprickor i kronan (den del som är överst på skorstenen).

Det var tydligt att en del av skadorna hade orsakats av frostsprängning och att skorstenen inte skulle klara ytterligare en vinter. Men med tanke på att det saknades bruk i flera fogar, var vi oroliga för att skorstenen skulle ramla ner.

Vi kunde lösa problemet genom att foga om på flera ställen, putsa om kronan och byta några lösa tegelstenar.