Video
Lätt
Svår

Nästan alla som någon gång har försökt laga en skada i ett putsat tak måste erkänna att det inte alltid gick som det skulle för putsen ville inte sitta kvar. Så snart putsen hade tryckts fast ordentligt med sleven, så släppte den och landade på golvet eller på den olycklige reparatören med ett plask.

GÖR SÅ HÄR:

1. Ta bort all lös puts och alla smulor

Det enda som får sitta kvar är puts som sitter fast ordentligt. Knacka bort allt löst material med hammare. Vattna sedan hela området med en rejält våt borste.

2. Klipp till en bit finmaskigt hönsnät

så att det passar i storlek till skadan. Nätets uppgift är att vara underlag för putsen, så att den har något att fästa i. Nätet får även de gamla vasstråna att sitta fast lite bättre.

3. Fäst näter med klammer eller märlor i taket

Fördelen med att använda klammer är att de får bra grepp runt trådarna och du slipper slå med hammare som kan skada taket.

4. Nu är det dags att lägga på bruk

Det är viktigt att bruket har blandats ordentligt. Då blir det nämligen smidigt och fäster bättre. Fukta ordentligt och pressa fast bruket mot kanten runt skadan med sleven.

5. Underlaget fuktas fortlöpande under arbetet

Det gör du lättast genom att borsta eller stänka med en kalkborste eller använda blomspruta. Om underlaget är torrt drar det ut fukten ur bruket och då fäster det inte.

6. Det nya putsskiktet byggs upp undan för undan

Lägg på bruket genom att snärta ut små klickar eller pressa fast det med slev. Första skiktet ska vara mycket tunt. Fortsätt sedan nästa dag med ytterligare ett skikt osv.

7. Det sista skiktet jämnas till

med en fuktig skumputsbräda. Bruket ska vara fast men ändå så mjukt att det följer med när du för putsbrädan i cirklar. TIPS: Skarven mellan nytt och gammalt bruk penslas försiktigt.