Murbruk i patron är en perfekt lösning när du inte vill blanda en stor portion för att fylla ett litet hål.

Murbruk i patron är en perfekt lösning när du inte vill blanda en stor portion för att fylla ett litet hål.

Problem:

Hur lagar jag enklast små hål och jack i våra putsade väggar inomhus?

Lösning:

Det är klokt att laga hål och sprickor i putsade väggar så snart som möjligt för att de inte ska bli större.

Små hål och sprickor kan med fördel lagas med ett färdigblandat bruk i patron. Då slipper du blanda och det blir inget spill. Så snart du har monterat patronen i fogpistolen är du klar.

För att lagningen ska hålla måste du först ta bort all lös puts så att det nya bruket får ett fast underlag. Dammsug gärna och fukta innan du klickar ut bruket.

Gör så här:
1. Ta bort all lös puts. När du knackat bor lös puts dammsuger du hålet.
2. Fukta hålet med vatten så att fukten i det nya bruket inte sugs in i väggen.
3. Klicka in bruk i hålet och jämna till ytan med murslev. Låt bruket torka.
4. Måla väggen när bruket har härdat och du har slipat ytan slät.

Läs mer här: Laga hålet i den putsade väggen.