Fixa det snabbt – så lagar du ett stort hål i murverket.

Hålet är så djupt att murbruket kommer sjunka ihop eller trilla ut ur hålet igen om du försöker fylla det.

När du reparerar skador på gammalt murverk klarar du dig ofta med ett reparations- bruk, med en kornstorlek på upp till 2 mm. Det är den typ av murbruk som ofta användes till att mura upp hus med, innan radhusen började dyka upp på 70-talet.

Stöter du på hål som är mer än ett par centimeter djupa riskerar du dock att murbru- ket sjunker ihop, och kanske trillar ner från väggen igen.

Det långsamma sättet att lösa problemet på är genom att fylla hålet flera gånger med skikt som är ett par cen- timeter tjocka. Problemet är bara att varje skikt helst ska torka till nästa dag, innan du kan lägga på nästa skikt.

Den enkla lösningen är därför att trycka in en tegelstensbit i hålet, så att murbruket har något att fästa vid. På så sätt får du en hållbar lösning, som till och med torkar snabbt.

Därför går det galet

  • Lös puts. Åren sätter sina spår på ett gammalt hus, och allteftersom tiden går är det inte onormalt att både färg och puts börjar trilla av.

  • Rivning. Plockar du ner inredning, överskåp eller liknande från väggen kan det lätt uppstå hål som måste lagas.

  • Skador. Har du haft en fukt- eller vattenskada blir väggen ofta “porös” och behöver en reparation.

Så lagar du ett stort hål i murverket