Från mörk träpanel till ljust gipstak

Oavsett om träpanelen i taket är gammal och brun eller om du bara har tröttnat på trä, så kan du sätta gipsskivor direkt under brädorna. När de har målats vita blir hela rummet ljust och vänligt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
150 kr/m2

Intro

Det var en gång då det var modernt med träpanel i taket. Det är det inte i dag, och om du har tröttnat på din panel så finns det en enkel lösning. Det är inte nödvändigt att plocka bort panelen bräda för bräda.

Låt hellre den gamla träpanelen bli sittande i taket och skruva i stället fast gipsskivor under den. Förutsättningen för att detta ska lyckas är förstås att panelen sitter fast ordentligt på reglarna. Brädorna ska ju bära de tunga gipsskivorna, så det duger inte om de bara har häftats med klammer. Är du osäker bör du skruva fast samtliga brädor. Det går rätt snabbt med skruvdragare, och när det är gjort kan du med bara två dagars jobb förvandla rummet totalt.

Här använder vi gipsskivor med fyra spackelkanter. De är lite dyrare, men det lönar sig eftersom spacklingen underlättas och blir snyggare.

Före
Den gamla takpanelen var av bästa kvalitet och hade monterats perfekt. Men nu var den mörk och rummet verkade dunkelt.

Efter
När taket är helt slätt och målas vitt blir det mycket ljusare och trevligare i vardagsrummet.

Taket består av gipsskivor som har monterats under den gamla takpanelen. Därför klarar man av arbetet på en helg.

Instruktion

01
Förberedelse 5 Steg

Börja med att plocka bort alla eventuella skugglister runt taket. Plocka bort spikar eller skruvar som sticker ut från taket.

Gipsskivorna ska fästas direkt under det gamla innertaket, och det innebär att du bör skruva fast alla profilbrädor så att de orkar hålla fast gipsskivorna. Börja därför med att kolla var reglarna i taket finns. Det bör du kunna se när skugglisterna har tagits bort. Om det inte syns tydligt tar du ner en bräda längst ut mot en vägg eller två väggar. När du har hittat reglarna markerar du dem på träpanelen med snörslå.

Här tog vi bort en bräda längst ut och satte upp en halv bräda för att kunna fästa gipsskivorna längs väggen.

1

Ta bort skugglisterna så att du kan se var reglarna sitter. Om du inte kan hitta reglarna med en bit ståltråd blir du tvungen att ta bort den yttersta brädan mot väggen. Bryt loss brädan med stämjärn och kofot och ta bort den.

2

Skruva fast varje bräda i reglarna. Om du har markerat deras placering med snörslå går det snabbt. Om panelen är cirka 15 mm tjock kan du välja en 60 mm skruv. Om skruven är lång får den bättre grepp i regeln ovanför.

3

Här skruvar vi fast en kluven bräda längs väggen så att vi får något att fästa gipsskivorna i. Vi hade först tagit ner brädan för att finna reglarna. Efter att ta tagit bort spikar ur den, sätter vi fast den igen men med skruvar.

4

Här sätter vi upp en ångspärr. Plasten fästs med häftklammer. Det går snabbt. Det ska vara en överlappning på 30 cm mellan våderna och den överlappande fliken tejpas fast. Låt ångspärren fortsätta 10 cm ner på väggen.

5

På alla ställen där ångspärren har fästs med klammer tätas med tejp. Det finns en specialtejp för detta. Även om flikarna kläms fast så ska du tejpa fast dem. Då kan du vara säker på att ångspärren sluter tätt.

02
Så här delar du en gipsskiva 3 Steg

Det är lätt attskära till en gipsskiva, men du ska ha rätt verktyg och lära dig en enkel teknik.

Det är mycket viktigt att du är noggrann när du mäter för annars är det risk att du skär fel. Även om gips är rätt billigt, så är det lite dumt att behöva kassera en skiva bara för att man har skurit fel.

Du behöver en vass hobbykniv, gärna med brytblad så att du lätt kan mata fram en vass del att skära med. Du ska dessutom ha en stållinjal och en vinkel.

Skär igenom kartongen på framsidan av skivan med din kniv - när du har mätt. Skär helst längs linjal eller vinkel.

Ställ skivan på ena kanten. Tryck in knäet i skivans baksida där du har skurit med kniven. Då bryts skivan längs spåret.

Skär nu igenom längs spåret med kniven, men skär från baksidan för annars kan kartongen lossna från skivan.

03
Montera gipsskivor 4 Steg

När du ska sätta upp gipsskivor i taket är det en mycket stor fördel att ha en skivlyft. Den håller skivan på plats medan du fäster den med ett par skruvar. Vi vågar nästan påstå att du inte klarar dig utan skivlyften om du inte har någon som hjälper dig med skivorna.

Den första skivraden sätts upp i taket en bit från närmaste vägg. Det beror på att väggen sällan är rak och att skivan måste skäras för att den ska passa. Sätt den första skivan 70-80 cm från väggen. Då ska du skära skivor att sätta i hålet.

Tänk på att montera skivorna med förskjutna skarvar (gäller för kortändarna). Håll ett avstånd på 60 cm, motsvarande regelavståndet.

1

Använd en skivlyft när du monterar gipsskivorna. De ska monteras så att de sitter vinkelrätt mot träpanelen i taket. Börja med en hel skiva som placeras 80 cm från väggen. Det motsvarar en skiva minus spackelkant.

2

När nästa skiva ska monteras kör du ner skivlyften till bottenläge så att du slipper lyfta skivan så högt. Lägg den på plats och veva upp lyften. När skivan pressas mot taket låser du hjulet och skruvar fast skivan i träpanelen.

3

Den andra raden är den du sätter upp först. När den sitter på plats ska du mäta för den första raden och skära till skivorna i den. Håll 5-10 mm avstånd till väggarna, så att du kan avsluta med en snygg fog. Fortsätt med resten av taket.

4

Skär av ångspärren precis under gipsskivorna mot väggen. Håll kniven i cirka 45 graders vinkel och dra lätt i ångspärren medan du skär. Ångspärren får inte hänga ner under taket när du är klar eftersom du ska foga mot väggen.

04
Grunda och spackla 5 Steg

När gipsskivorna är på plats är den grova delen av jobbet avslutad. Nu är det dags för finlir. Du ska täta mellan tak och vägg, grunda (dvs. prima), sätta upp armeringstejp, spackla, slipa och måla två gånger.

Om du grundar gipsskivorna med standardprimer innan du målar blir det lättare för dig att spackla. Det beror på att skivorna inte ”reser” sig som de annars gör.

Grundning ger ett slätare tak, och det suger inte så mycket färg. När du målar bör du använda rulle och arbeta vått i vått så att det inte uppstår färgskillnader och streck i taket.

1

Alla skarvar tätas med akrylfogmassa. Samma massa använder du också när du tätar mellan tak och vägg. Tryck in massan i fogen och släta ut den.

2

Grunda hela taket med en primer. Det ger ett bättre resultat, eftersom taket då inte suger så ojämnt. Välj gärna en trögflytande primer så rinner den inte nerför skaftet och in under skjortan.

3

Armera alla skarvar med tejp. Börja med kortändarna. Där är den försänkta kanten djupare. Därför kan du skarva tejpen där.

4

Fyll alla skarvar med spackelmassa. Här väljs en lite hårdare och en smula grövre spackelmassa. Pressa in massan ordentligt i tejpen. Dra spackeln båda längs med och tvärs över tejpen.

5

Skrapa bort överflödig spackelmassa. Fortsätt sedan med två-tre spacklingar med den finare spackelmassan i alla skarvar och över skruvhuvudena. När massan torkat slipas den plan. Du ser på massan när den är torr för då är den kritvit.

Material

 • 13 mm gipsskivor med spackelkanter
 • Gipsskruvar för trä, 3,9 x 32 mm
 • Gipsspackelmassa, grov och fin

Dessutom:

 • 5 x 60 mm skruvar
 • Akrylfogmassa
 • Grundfärg
 • Färdigstrykningsfärg
 • Armeringstejp
 • Ev. ångspärr och dito tejp
 • Ev. häftklammer

Specialverktyg

 • Skivlyft
 • Spackel
 • Skruvdragare med djupstopp
 • Ev. vinkel
 • Ev. häfthammare

Tidsförbrukning

Klart på en helg

Pris

Cirka 150 kr per m2

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Gipstak