Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Stoppa sättningssprickan

Skriv ut Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

En sättningsspricka i huset är en skada du måste ta på allvar. Det är viktigt att du tar reda på vad skadan beror på och åtgärdar det, innan du sätter igång med att reparera sprickan. För väggen kan lätt bli stark och snygg igen, om du använder metoden, som vi visar här.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
700 kronor
De utfrästa fogarna ska fyllas med bruk, när de rostfria armeringsjärnen är på plats inne i väggen.

Intro

Hitta orsaken till sättningsskadan

Innan du börjar reparera en sättningsskada, måste du hitta vad skadan beror på och eventuellt åtgärda orsaken, så att du inte riskerar att huset spricker igen.

En sättningsskada kan bero på många saker. Exempelvis att det dränerats runt huset, där dräneringen går djupare ned än husgrunden.

Även om det är din granne som dränerar, så kan det påverka markförhållandena runt ditt hus. Vattnet leds bort på ett annat sätt än tidigare, vilket kan ge sättningsskador på ditt hus. Kraftiga rörelser i närheten av ditt hus, t ex vid nybyggnationer eller vägarbeten, kan också öka risken för att det bildas sprickor i ditt hus. Är du osäker på orsaken, kontakta en fackman.

Den här sättningssprickan fanns när huset köptes. Köparna upptäckte skadan först när huset skulle renoveras och man rev ner den gamla tapeten. Då syntes en lång spricka. Eftersom den utanpåliggande tapeten var intakt, var köparna säkra på att orsaken till sprickan var åtgärdad och satte igång reparationen med detsamma.

Bruket ska passa huset

När du ska fylla i nytt bruk i fogarna, är det viktigt att det så gott det går liknar det ”ursprungliga” fogmaterialet. I gamla hus kan det vara ett kalkbruk, medan det i nyare hus ofta är ett blandat bruk, som innehåller cement. Om du tar med en bit av det gamla bruket till en bättre bygghandel, kan de hjälpa dig med att hitta vilken sorts bruk som passar bäst.

Instruktion

Förberedelse

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Börja med att knacka bort allt löst puts och bruk runt sprickan, så att du tydligt ser hur omfattande skadan är. Det bildas oftast en diagonal ”trappa” upp längs väggen. Mät upp längs den var du behöver fräsa ut för armeringsjärnen, som ska förstärka väggen på nytt.

Här väljer vi att lägga armering i fogen i ungefär var tredje skift. Ca 65 cm fräses ut ur fogen, så att det finns plats för armeringsjärnen. Rita upp var du ska fräsa, så att du är säker på att du kan köra med fogfräsen utan att förstöra tegelstenarna.

1

Putsen knackas bort runt sprickan, så att allt löst bruk avlägsnas och fogarna syns tydligt, både vågrätt och lodrätt. Det ger ett stabilt underlag och en bra överblick över arbetets omfattning.

2

Markera de fogar som ska fräsas ut för de långa armeringsjärnen. Här ska ca var tredje fog fräsas ut. Det är lagom för en större spricka.

3

Markera var du ska fräsa, så att du har något att gå efter. Använd ett vattenpass, så är du säker på att du fräser vågrätt. Spåren ska vara lite längre än armeringsjärnen, som är 60 cm långa.

Fräs ut fogarna

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Alla fogar ska fräsas ut i det skadade området på väggen - både de korta lodräta, de korta vågräta och så klart de långa, där armeringsjärnen ska placeras.

Om det är första gången du ska försöka fräsa ut fog med en fogfräs, är det en bra idé att börja i en bra arbetshöjd, så att du står stadigt medan du lär känna maskinen.

När du är färdig, är det viktigt att vara noggrann med att få bort all lös puts och damm från fogarna, så att det nya bruket vidhäftar ordentligt.

1

Börja med att fräsa ut de vågräta fogarna med en fogfräs. Maskinen ska hela tiden flyttas framåt, eftersom sugen annars inte kan få bort damm och annat fogmaterial. Se upp så att du inte förstör tegelstenarna.

2

Fogarna fräses här 2,5 cm djupa. Du kan mycket väl fräsa djupare, men det behövs inte. Du kan behöva köra i fogen två gånger för att få bort allt.

3

Ta även bort fogbruket från de lodräta stötfogarna. Här kan du inte använda fog-fräsen, men däremot passar ett multiverktyg med ett karbidblad.

4

Avlägsna bruket i de korta vågräta fogarna, så att det bildas en ”trappa” hela vägen upp för väggen där reparationen ska göras.

5

Rengöring av fogarna är viktigt, när du har fräst färdigt. Börja med att få bort grövre rester med en borste.

6

Dammsug till sist alla fogarna, så att du också får bort alla mindre bitar och allt damm. Det är en förutsättning för att det nya bruket kan vidhäfta ordentligt och att din lagning kommer att hålla.

Sätt in järnen och putsa till väggen

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Nu ska du börja sätta in de långa järnstängerna i de urfrästa fogarna i väggen. Stängerna fästs med kakelfix, som är mycket starkt. Det ger reparationen extra styrka och gör väggen mer motståndskraftig mot eventuellt nya sättningsskador.

När järnen är lagda på plats i fästmassan, ska du låta det torka (ca 1 timme) innan du fyller fogarna med bruk. När bruket har torkat, putsar du väggen så att den blir helt slät.

1

Fogarna är urfrästa och ska fuktas med vatten innan järnstängerna läggs på plats i de långa spåren. Använd en sprayflaska eller en kalkkvast. Vattnet gör att vidhäftningen mot underlaget blir bättre.

2

Fyll i de långa fogarna med fästmassa och lägg järnstängerna på plats. Fästmassan läggs i botten av fogen med en smal fogslev. Därefter längs stängerna in.

3

Tryck stängerna ända in i botten av fogarna med en smal fogslev, så att stängerna fäster bra i fästmassan.

4

De korta fogarna penslas med fästmassa efteråt för att uppnå god vidhäftning både i fogarna och där putsen knackats bort. Blanda bruket och pressa in det i fogarna tills de är nästan fyllda.

5

Det första lagret bruk kvastas över med vatten, när det har torkat, för att säkerställa god vidhäftning av det yttersta lagret bruk. En torktid för det inre lagret på ett par timmar är bra, innan du arbetar vidare.

6

Fyll fogarna helt med bruk, och jämna till dem så bra du kan så att de ligger i höjd med väggen så gott det går. Också nu ska den smala fogsleven användas.

7

Använd en större murslev till de större ytorna som ska fyllas med bruk, för att få väggen så jämn som möjligt.

8

Putsa bruket med en putsbräda, när det har torkat lite och börjat stelna. Putsbrädan körs i cirkelrörelser åt båda hållen för att jämna till ytan.

9

Så är väggen putsad och ytan helt slät. Nu återstår bara att måla, men det ska du vänta med tills lagningen har torkat ordentligt.

Material

 • 6-mm rostfritt armeringsjärn
 • Fästmassa eller kakelfix
 • Bruk
 • Cement
 • Lite grus

Specialverktyg

 • Fogfräs
 • Multiverktyg med karbidblad
 • Putsbräda
 • Fogslev

Tidsförbrukning

2 dagar inkl. torktid.

Pris

Ca. 700 kr.

Svårighetsgrad

Själva fräs- och fogningsarbetet är inte svårt, men det är ett par viktiga saker du ska vara uppmärksam på. Se till så att du hittar orsaken till sättningssprickan, annars riskerar skadan att återkomma. Se upp så att du inte skadar teglet när du kör med fogfräsen.

Tips & Tricks

Verktyg som fixar fogarna

Det finns tre bra sätt att att ta bort bruk i fogarna, så att du på ett hållbart sätt kan reparera sättningsskador.

Vilka verktyg du ska välja beror på hur omfattande fogningsarbetet är. Ju större arbetsuppgift du ställs inför, desto enklare och snabbare går det om du väljer moderna, maskindrivna verktyg. Men till mindre skador kan du lätt använda hammare och mejsel.

FOGFRÄSEN är en kraftfull maskin utvecklad för att ta bort bruk i fogar. Det är den maskin som är mest effektiv för uppgiften, men den har också sina begränsningar. T ex kan den bara fräsa långa spår och inte de korta stötfogarna. Fogfräsen måste hela tiden vara i rörelse för att sugen ska fungera. Den suger upp putsrester och damm. Fogfräsmaskinen kan hyras.

MULTIVERKTYGET är ett bra verktyg för de korta fogarna. Du ska använda ett så kallat karbidblad, ett starkt blad för många olika material. Multiverktyget är lättare att hantera än fogfräsen - inte minst med tanke på risken att förstöra tegelstenarna.

HAMMARE OCH MEJSEL verkar kanske lite gammeldags, men om det inte är något omfattande arbete kan de mycket väl användas. Det tar lite längre tid - i gengäld får du en riktigt bra känsla för var tegelstenarna finns, så att du inte råkar skada dem.

Material till reparationen

För att få en rejäl och hållbar reparation är det viktigt att du väljer rätt material.

Det är viktigt att järnet som ska läggas in i muren är rostfritt. Om inte, så riskerar du att det börjar rosta, vilket kommer synas på väggen. Hur järnet fästs påverkar också hur stark reparationen blir. Starkast blir det om järnen sätts fast med kakelfix eller fästmassa. Det avslutande foglagret blir som starkast när man fyller det i fuktiga fogar.

ROSTFRITT ARMERINGSJÄRN, 6 mm, kapas i stänger om 60 cm. Finns också att köpa i kapade längder. Järnstängerna kapas med en bultsax eller vinkelslip.

Fästmassan blandas med vatten och läggs in i de långs spåren, så att armeringsjärnet får en mycket stark vidhäftning i väggen. Det förstärker reparationen.

Fogbruket blandas och fylls i fogarna, när järnet är på plats. Välj en fog som så bra som möjligt stämmer överens med befintlig fog - både i styrka och utseende.

VATTEN sprutas in i fogarna, innan de fylls med bruk. När fogarna fuktas, säkerställer det att det nya bruket fäster bättre mot underlaget.

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Din beställning
Beställning
Skapa Profil
Du är på väg att köpa tillgång till:
Byggbeskrivningar: Stoppa sättningssprickan
Totalt pris: null kronor
Mer för mindre?
Få över 1 000 byggbeskrivningar och full digital åtkomst för bara 29 kronor
  • Tillgång till över 1 000 digitala byggbeskrivningar
  • Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som en tillsvidareprenumeration för 79 kr i månaden
Endast 29 kr första månaden
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Tillbaka
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka