Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
De utfrästa fogarna ska fyllas med bruk, när de rostfria armeringsjärnen är på plats inne i väggen.

De utfrästa fogarna ska fyllas med bruk, när de rostfria armeringsjärnen är på plats inne i väggen.

Innan du börjar reparera en sättningsskada, måste du hitta vad skadan beror på och eventuellt åtgärda orsaken, så att du inte riskerar att huset spricker igen.

En sättningsskada kan bero på många saker. Exempelvis att det dränerats runt huset, där dräneringen går djupare ned än husgrunden.

Även om det är din granne som dränerar, så kan det påverka markförhållandena runt ditt hus. Vattnet leds bort på ett annat sätt än tidigare, vilket kan ge sättningsskador på ditt hus. Kraftiga rörelser i närheten av ditt hus, t ex vid nybyggnationer eller vägarbeten, kan också öka risken för att det bildas sprickor i ditt hus. Är du osäker på orsaken, kontakta en fackman.

Den här sättningssprickan fanns när huset köptes. Köparna upptäckte skadan först när huset skulle renoveras och man rev ner den gamla tapeten. Då syntes en lång spricka. Eftersom den utanpåliggande tapeten var intakt, var köparna säkra på att orsaken till sprickan var åtgärdad och satte igång reparationen med detsamma.

Ladda ner beskrivningen

I den här gör-det-självbeskrivningen kan du se hur du sätter stopp för sättningssprickan en gång för alla. Själva fräs- och fogningsarbetet är inte svårt, men det är ett par viktiga saker som du måste vara uppmärksam på.

Vi visar hur du:

  • hittar orsaken till och tar reda på hur omfattande skadan är
  • fräser ut fogarna
  • sätter armeringsjärn och putsar väggen.