Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Bärande vägg

Du måste tänka dig för om du vill göra hål i en bärande vägg. Du riskerar att skada både ditt hus och dig själv om du inte gör det riktigt.

Det är förnuftigt att vara respektfull när det handlar om att slå hål i en mur eller att utvidga ett befintligt dörrhål. För om du bara greppar släggan och börjar slå, riskerar du att förstöra ditt hus, och i värsta fall kan du skada dig själv rejält.

Du bör absolut inte försöka dig på att gissa om en vägg är bärande eller ej, eller vad som krävs för att stabilisera den. Här krävs att du snackar med en ingenjör eller en byggsakkunnig för att räkna ut hur du ska stabilisera upp väggen innan du gör hål i den.

Men när du väl är säker på vad som ska till för att säkra väggen, är själva hantverket inte särskilt komplicerat. Det handlar om att stötta upp väggen medan du arbetar, och få lagt en avstyvning in över det dörrhål du skapar eller utvidgar.

Här utvidgar vi en smal altandörr till en dubbeldörr. Det innebär massor av ljus i huset och en bättre förbindelse mellan hus och terrass.

Men innan ljuset kan strömma in genom glasdörrarna måste väggen sågas upp i bägge sidor av det befintliga dörrhålet för symmetrins skull, och så måste muren putsas upp igen så att vi kan göra en ny smyg och sätta i den nya karmen och dörren.

Vi arbetar med kraftiga verktyg som dammar och väsnas, så du måste tänka på säkerheten och använda skyddsglasögon, mask, handskar och hörselskydd.

Läs också om hur du river en hel bärande vägg.

Bärande vägg

FÖRE: Den gamla altandörren var gammal och dåligt isolerad. Den släppte dessutom inte in så mycket ljus i huset.

EFTER: Hålet i väggen är utvidgat lika mycket på bägge sidor, så den dubbla altandörren hamnar precis över det översta steget på trappan. En massa ljus strömmar in i huset.

LÄS OCKSÅ: Bilningshammare till det tunga arbetet

Hämta instruktionen och lös uppgiften på ett säkert sätt

I instruktionen visar vi, steg för steg, hur du öppnar upp en bärande vägg. Du kan se hur du:

  • Stöttar väggarna
  • Markerar den nya öppningen
  • Lägger tegelbalken på plats
  • River det gamla teglet
  • Monterar dörrkarmen
  • Sätter smygpaneler och foder