Så öppnar du upp en bärande vägg

Kan du sätta en dörr i en bärande vägg eller utvidga den du redan har till dubbel storlek? Självklart kan du det – och det är faktiskt inte så svårt som det låter. Du måste bara börja med att ta professionell hjälp till beräkningarna, så att du är säker på att det håller. Resten lär du dig här.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 - 4 dagar
Pris
4.000 kronor

Intro

Det är förnuftigt att vara respektfull när det handlar om att slå hål i en mur eller att utvidga ett befintligt dörrhål. För om du bara greppar släggan och börjar slå, riskerar du att förstöra ditt hus, och i värsta fall kan du skada dig själv rejält.

Du bör absolut inte försöka dig på att gissa om en vägg är bärande eller ej, eller vad som krävs för att stabilisera den. Här krävs att du snackar med en ingenjör eller en byggsakkunnig för att räkna ut hur du ska stabilisera upp väggen innan du gör hål i den.

Men när du väl är säker på vad som ska till för att säkra väggen, är själva hantverket inte särskilt komplicerat. Det handlar om att stötta upp väggen medan du arbetar, och få lagt en avstyvning in över det dörrhål du skapar eller utvidgar.

Här utvidgar vi en smal altandörr till en dubbeldörr. Det innebär massor av ljus i huset och en bättre förbindelse mellan hus och terrass.

Men innan ljuset kan strömma in genom glasdörrarna måste väggen sågas upp i bägge sidor av det befintliga dörrhålet för symmetrins skull, och så måste muren putsas upp igen så att vi kan göra en ny smyg och sätta i den nya karmen och dörren.

Vi arbetar med kraftiga verktyg som dammar och väsnas, så du måste tänka på säkerheten och använda skyddsglasögon, mask, handskar och hörselskydd.

Läs också om hur du river en hel bärande vägg.

Hämta instruktionen och lös uppgiften på ett säkert sätt

I instruktionen visar vi, steg för steg, hur du öppnar upp en bärande vägg. Du kan se hur du:

 • Stöttar väggarna
 • Markerar den nya öppningen
 • Lägger tegelbalken på plats
 • River det gamla teglet
 • Monterar dörrkarmen
 • Sätter smygpaneler och foder

LÄS OCKSÅ: Bilningshammare till det tunga arbetet

Bärande vägg

FÖRE: Den gamla altandörren var gammal och dåligt isolerad. Den släppte dessutom inte in så mycket ljus i huset.

EFTER: Hålet i väggen är utvidgat lika mycket på bägge sidor, så den dubbla altandörren hamnar precis över det översta steget på trappan. En massa ljus strömmar in i huset.

Instruktion

01
Rita ut det nya hålet i muren 5 Steg

Innan vi kan utvidga hålet i muren så att det blir plats för en dubbeldörr, måste den gamla dörren och karmen tas ned. Iaktta viss försiktighet så att du inte förstör muren mer än nödvändigt.

Och så handlar det om att avlägsna precis så mycket av teglet så att det blir plats för den stålarmerade tegelbalk som ska bära upp muren ovanför hålet.

1

Bryt ned karmen. Såga av karmen med ett vinklat snitt i bägge sidor. Då är det enklare att få loss den.

2

Märk upp det ”nya” hålets bredd. Vi riktar in måttet i bägge sidor efter det översta steget på trappan, så att det blir symmetriskt.

3

Dra en linje längs märkningen hela vägen upp. Har du inget långt vattenpass kan du hålla ett kortare vattenpass på en lång, helt rak hyvlad bräda.

4

I fronten måste en bit av muren avlägsnas, så att tegelbalken kan läggas in. Vi hackar av putsen med en murhammare, så att vi ser hur stenarna sitter.

5

Här är placeringen av tegelbalken markerad. Den ska helst ha 12 cm underlag på bägge sidor av hålet.

02
Tegelbalken läggs på plats 8 Steg

När du ska såga i tegel är det en bra idé att använda en stor 230 mm vinkelslip med diamantskiva. De finns att hyra om du inte vill köpa en.

Den skär ca. 7 cm djupt, vilket gör att du kommer halvvägs in i tegelstenen. Och tegelstenarna kan nu lätt knäckas av med ett slag. Vänta med att banka ned sidorna tills dess att tegelbalken är på plats.

1

Skär med vinkelslipen i linjerna. Håll vinkelslipens skiva vinkelrät mot muren. Kör ett par gånger, så att du är säker på att du kommer tillräckligt djupt.

2

Skär även i de lodräta linjerna. Skär först ett 1-2 cm djupt spår mitt i linjen så blir det lättare att styra. Använd skyddsutrustning.

3

Hugg loss tegelstenarna med hammare och mejsel i sågspåret. Hugg av så mycket att tegelbalken får plats. Banka loss stenarna i sidorna.

4

Lägg tegelbalken på plats. Lägg kilar under tegelbalken i bägge sidor, och justera så att den ligger vågrätt i rätt höjd.

5

Tryck in tegelbalken 1 cm djupare än fasaden. Banka in en kil i fogen mitt på tegelbalken. Då kommer tegelbalken att pressas uppåt.

6

Lägg bruket på en stålbräda. Med en smal murslev pressas bruket in i fogen under och vid sidan av tegelbalken. Det är viktigt att fogen fylls upp helt, och att bruket är väl komprimerat så att det inte blir ihåligt bakom.

7

Pressa in bruk i fogen mellan tegelbalk och tegel. Börja med att pressa in en remsa mineralull som “bakstopp”. Bruket måste fylla upp fogen helt.

8

Upprepa proceduren invändigt med skärning och uppläggning av tegelbalk. Nästa dag är du redo för rivning av tegelstenarna i sidorna.

03
Riv ned, och putsa kanter 7 Steg

I gamla tegelväggar kan du lätt banka loss tegelstenarna med en slägga. Men de stenar som ska sättas tillbaka får du se till att inte banka loss.

Skalmursisoleringen kan här pressas tillbaka.

Murens ytskikt är av grov stänkputs. Det kan du efterlikna genom att dutta bruket med en pensel.

1

Banka loss tegelstenarna i sidorna med en slägga, och avlägsna dem.

2

Kapa ändarna av de stenar som sticker ut. Det ger en bra yta att göra fast karmen i. Använd en tigersåg med ett speciellt härdat blad.

3

Sätt en vågrät bräda under tegelbalken. Skruva fast brädan i teglets fogar. Brädan stöttas av lodräta brädstumpar i bägge sidor.

4

Borsta av damm från bruket, och förvattna muren genom att pensla rejält med vatten på. Det ger god vidhäftning av bruket.

5

Pressa in bruket mot håligheter och tegelbalk. Fyll upp tills bruket är i samma nivå som muren och brädans framkant.

6

Så snart bruket sitter, kan du imitera stänkputsen med hjälp av en pensel. Dutta den våta penseln i bruket. Avlägsna brädan omedelbart efteråt.

7

Fyll på med bruk mellan murstenarna. Det ska vara 5 cm fals för montering av karmen (se bild på föregående uppslag).

04
Montera dörrkarmen 5 Steg

Vi har pressat in dörrkarmen 5 cm in i murhålet i förhållande till fasaden. Det är samma avstånd till fasaden som fönstren har.

Karmen görs fast med fyra karmskruvar i varje sida. Vi skruvar fast ett 8 cm brett stålband i dörrkarmen, så att smygpanelerna kan fästas. Stålbandet är egentligen till för att placeras under gipsskarvar.

1

Skruva stålband på karmen. Det monteras på sidokarm och överkarm. Stålbandet klipps till med en plåtsax och skruvas fast med 14 mm plåtskruvar.

2

Placera karmen i murhålet. Sätt plastkilar under botten-karmen i bägge sidor. Justera kilarna tills bottenkarmen är lodrät.

3

Rikta in sidokarmarna, tills de står i lod på bägge sidor. Slå in kilar i skarven i bägge sidor rakt ovanför sidokarmarna.

4

Kontrollera att de två diagonalmåtten är lika - då är alla sidor vinkelräta mot varandra. Håll två lister som på bilden, och kläm ihop dem.

5

Dra karmskruvarna genom karmen och in i muren. Häng på dörrarna på karmen, och kontrollera att de hänger rakt.

05
Smygar och dörrfoder 5 Steg

Det ska monteras en tät ångspärr innan du sätter upp smygar och dörrfoder. Här passade det med en hyvlad bräda på 21 x 168 mm som smygpanel. Kan du inte få tag på en bräda som passar i bredden får du själv såga till en som passar.

1

Smygpanelerna sätts försiktigt på plats så att ångspärren inte skadas i onödan. Pressa smygpanelerna mot karmen medan du skruvar fast dem provisoriskt med 35 mm gipsskruvar. Skruvarna är spetsiga och borrar sig genom stålbanden bakom smygpanelen.

2

Spika fast dörrfodren 5 mm in från kanten av smygpanelerna med 1,8 x 35 mm dyckert.

3

Lås skarven med en dyckert uppifrån. Det är lim i skarven mellan de två fodren.

4

Banka 4,5 x 60 mm skruvar i 6 mm murpluggar genom foder och smygpaneler och in i muren. Dra sedan i skruven.

5

Dörren är nu dubbelt så bred som innan och den släpper in en massa ljus.

Hålet i muren är utvidgat i bägge sidor för att passa med trappan.

Material

 • Tegelbalk
 • Bruk, Nordic Elastiskt KC 1 mm
 • Mineralull
 • Karmskruvar, 7,5 x 112 mm
 • Fogband
 • Smygpaneler
 • Dörrfoder
 • Altandörr
 • Plastkilar
 • 4,5 x 60 mm skruvar
 • 6 mm murpluggar
 • Ångspärr
 • Ångspärrstejp
 • 1,8 x 35 mm dyckert
 • 80 mm brett stålband
 • 14 mm plåtskruvar
 • 35 mm gipsskivskruvar (gips på stål)
 • PVA-lim (trälim)
 • Ev. akrylgrundningsfärg
 • Ev. gipsputs

Tidsförbrukning

3 - 4 dagar plus torktider

Pris

Cirka 4.000 kr. exkl. dörr.

Svårighetsgrad

Det viktigaste är att du rådfrågar en ingenjör eller byggsakkunnig innan du börjar, så att du kan utvidga hålet utan att skada huset.

Ritning

Uppbyggnad

I den här guiden visar vi dig hur du förstärker muren med en tegelbalk, men vi går inte in på detaljer kring uppbyggnaden av karmarna.

På tegningen kan du se, hvordan der stoppes isolering imellem de to lag mursten, og sættes dampspærre, paneler og indfatninger op.

Uppbyggnad

3D-modell

3D-modell

Bygg ut altandörren

Utbyggnaden för dubbeldörr ökar bredden och ljusinsläppet

Öppna 3D-modell

3D-modell

Väggarna behöver stöttas

De två stolparna står på bjälkar. Bjälkarna på golvet ligger tvärs över de underliggande reglarna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Det armerade murblocket muras in

Det armerade murblocket bidrar till att förstärka väggen ovanför dörren.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Riv ner och putsa

Väggen tas bort lika mycket på båda sidor.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Montera dörren

Karmen har satts fast och dörrarna sätts i.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Montering av dörrkarm

Med kilar och karmskruvar kommer karmen helt i vinkel

Video

TEKNIK: Montering av dörrfoder

Med dyckert blir hörnfogen helt tät

Video

VERKTYG: Så här använder du den stora vinkelslipen

I den här videon lär du dig allt om hur du arbetar med en vinkelslip för 230 mm stora skivor. Den klarar en lång rad av samma uppgifter som en mindre modell. Men utrustad med rätt skiva sågar den sig genom betydligt tjockare material, t ex betongplattor.

Video

TIPS: Använd hammaren för att mäta avstånd

Video

TIPS: Håll koll på dyckerten

Video

Tips & Tricks

Väggarna måste stöttas upp

Innan du gör hål i en yttervägg måste du stötta upp taket. Ibland räcker det med så kallade stämp från golv till tak. Andra gånger behöver du ta en omväg med balkar ut genom väggen.

Innan du gör ett stort hål i väggen måste du förflytta vikten från huset utanför hålet. För det ändamålet använder snickaren ett stativ som i all sin enkelhet består av en balk, som förs genom ett litet hål i väggen ett par tegelstenar ovanför den plats där hålet i väggen ska göras. Balken stöttas upp i ändarna av lodräta stolpar eller justerbara stämp.

Beroende på åt vilket håll golvbjälkarna ligger under golvbrädorna måste du antingen lägga en rejäl regel på golvet som stämpen kan stå på, eller föra igenom ännu en balk genom väggen i golvhöjd, så att trycket förs tillbaka till väggen.

STÄMP är justerbara stöttor, som är enkla att justera i exakt den höjd som behövs. De måste stöttas mot en rejäl regel i både över- och underkant, så att vikten fördelas jämnt.

Du kan hyra stämp på många olika ställen om du inte vill köpa. Hör med företag som hyr ut maskiner och liknande.

TEGELBALKEN MURAS IN ÖVER MURHÅLET och flyttar på det viset ut vikten till den omgivande muren. En tegelbalk är ett eller två skiften armerat tegel, i form av en balk.

HYR EN VINKELSLIP. Låna eller hyr en stor, kraftig vinkelslip med 230 mm diamantskärskiva. Den skär ca. 7 cm in i muren. Glöm inte skyddsutrustning!

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Murare