Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Bärande eller icke bärande vägg?

När du överväger att riva en vägg i ditt hus, är första steget att ta reda på om det är en bärande vägg eller bara en skiljevägg. Om väggen inte är bärande kan den ändå vara avstyvande, och alltså bidra till att ge huset dess stabilitet.

En icke bärande och icke avstyvande vägg kan du riva utan problem. River du däremot en bärande vägg, utan att ersätta den med något annat som kan bära eller styva upp konstruktionen kan du få mycket allvarliga problem. Du kan lätt förstöra huset så pass mycket att det måste rivas, och i värsta fall brakar det ihop över dig.

Så ser du om väggen är bärande

Nu tänker du kanske: “Hur kan man se om väggen är bärande?”. Du kan i vissa fall själv se om en vägg är bärande eller ej. Men kom ihåg: är du det minsta tveksam, så kontakta en fackman innan du greppar släggan. Det kan aldrig löna sig att försöka spara några hundralappar genom att chansa här.

Som tumregel kan du räkna med att:

  • En avstyvande eller bärande vägg som regel är mer än 100 millimeter tjock.

  • En avstyvande eller bärande vägg ofta är av tegel, betong eller lättbetong.

  • Om takstolar eller annat vilar på väggen, är den bärande och/eller avstyvande. Du kan ofta se det under isoleringen om du klättrar upp på vinden.

  • Om väggen är parallell med takåsen stöttar den med stor sannolikhet takstolar eller bjälklag.

Så river du ned en bärande vägg

Om du har konstaterat att väggen du vill riva är bärande, bör du kontakta en fackman innan du går vidare. Du kan troligtvis göra som vi visar dig i vår steg för steg-guide, men inte ens den bästa guide kan ta höjd för alla de förhållanden som kan påverka din vägg.

Innan du sätter igång med att riva din bärande vägg ska du ha den nya avstyvningen klar. I vårt fall ska en kraftig pelare och en järnbalk bära det som väggen har hållit uppe. Och medan vi arbetar ska avstyvande stämp klara jobbet.

Tungt arbete

Det kräver mer än råstyrka för att lyfta upp en solid järnbalk i takhöjd, så utöver avstyvning behöver du även någon sorts hiss, t.ex. en kraftig kraftig kedja. Och för att kunna hantera allt bör du nog ha med dig än medhjälpare eller två.

Se arbetet steg för steg – hämta guiden

Se precis hur du kan riva den bärande väggen och ersätta den i denna guide. Du får en grundlig steg för steg-guide, även när det när det gäller att dölja den bärande järnbalken, så att det inte längre syns att där en gång stod en bärande vägg.