Så river du en bärande vägg

Att riva en bärande vägg är ingenting man gör utan att ha tänkt igenom det hela. Men om du gör på rätt sätt kan du absolut riva en bärande vägg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
6.000 kronor

Intro

Bärande eller icke bärande vägg?

När du överväger att riva en vägg i ditt hus, är första steget att ta reda på om det är en bärande vägg eller bara en skiljevägg. Om väggen inte är bärande kan den ändå vara avstyvande, och alltså bidra till att ge huset dess stabilitet.

En icke bärande och icke avstyvande vägg kan du riva utan problem. River du däremot en bärande vägg, utan att ersätta den med något annat som kan bära eller styva upp konstruktionen kan du få mycket allvarliga problem. Du kan lätt förstöra huset så pass mycket att det måste rivas, och i värsta fall brakar det ihop över dig.

Så ser du om väggen är bärande

Nu tänker du kanske: “Hur kan man se om väggen är bärande?”. Du kan i vissa fall själv se om en vägg är bärande eller ej. Men kom ihåg: är du det minsta tveksam, så kontakta en fackman innan du greppar släggan. Det kan aldrig löna sig att försöka spara några hundralappar genom att chansa här.

Som tumregel kan du räkna med att:

 • En avstyvande eller bärande vägg som regel är mer än 100 millimeter tjock.
 • En avstyvande eller bärande vägg ofta är av tegel, betong eller lättbetong.
 • Om takstolar eller annat vilar på väggen, är den bärande och/eller avstyvande. Du kan ofta se det under isoleringen om du klättrar upp på vinden.
 • Om väggen är parallell med takåsen stöttar den med stor sannolikhet takstolar eller bjälklag.

Så river du ned en bärande vägg

Om du har konstaterat att väggen du vill riva är bärande, bör du kontakta en fackman innan du går vidare. Du kan troligtvis göra som vi visar dig i vår steg för steg-guide, men inte ens den bästa guide kan ta höjd för alla de förhållanden som kan påverka din vägg.

Innan du sätter igång med att riva din bärande vägg ska du ha den nya avstyvningen klar. I vårt fall ska en kraftig pelare och en järnbalk bära det som väggen har hållit uppe. Och medan vi arbetar ska avstyvande stämp klara jobbet.

Tungt arbete

Det kräver mer än råstyrka för att lyfta upp en solid järnbalk i takhöjd, så utöver avstyvning behöver du även någon sorts hiss, t.ex. en kraftig kraftig kedja. Och för att kunna hantera allt bör du nog ha med dig än medhjälpare eller två.

De justerbara stämpen stöttar bjälklaget tills den nya I-balken kan överta belastningen.

En kättingtalja, som hängts upp i taket, gör det lättare att lyfta upp den tunga stålbalken.

Den gamla innerväggen stöttade ytterväggen. Det klarar vi i fortsättningen med en stående I-balk.

Den gamla innerväggen mellan köket och vardagsrummet har rivits. Nu ser de röda stämpen till att bjälklaget inte sätter sig innan vi har lagt upp den tunga I-balken av stål, som sedan fördelar vikten från bjälklaget ut till sidorna.

Tegelväggen fortsätter tvärs igenom huset till den andra ytterväggen. Den lägger vi upp ena änden av I-balken på.

Den kraftiga I-balken flyttar tyngden av bjälklaget ut till sidorna, där den vilar på en tegelvägg resp. en stående I-balk.

När mellanväggen rivs slås det rätt stora köket ihop med vardagsrummet till ett nytt, härligt allrum, där man kan laga mat, äta, mysa och slappna av. Ägaren av villan tyckte att väggen var i vägen, så han påbörjade rivningen utan att ha kontaktat en specialist. Som tur var dök en ingenjör upp, så att arbetet kunde utföras på ett säkert sätt.

Instruktion

01
Tillfälligt stöd 3 Steg

1

Innertaket ska stöttas innan du river den bärande väggen. Det är ett krav, inte bara för att undvika att taket ramlar ner under arbetet, utan också för att den nya konstruktionen ska hamna på rätt plats. Vi hyr fyra stämp som kan ställas in på rätt höjd.

2

Stämpen ställs på grova brädor och skruvas fast för att de inte ska glida iväg. Även mot taket använder vi brädor eller kraftiga reglar som fördelar trycket. Stämpen skruvas fast också i dessa brädor.
TIPS: Det går bra att använda stolpar stället för stämp, men de kan inte höjdjusteras.

3

Den gamla väggen knackas ner bit för bit. Det dammar enormt mycket och ljudnivån är hög. Här ska man definitivt använda andningsmask, skyddsglasögon och öronproppar. Vi arbetar försiktigt för att inte skada insidan av ytterväggen eller anslutande väggar.

02
Den lodräta balken 8 Steg

När vi rev mellanväggen tog vi också bort ett viktigt stöd för ytterväggen. Som en kompensation rekommenderar byggnadsingenjören att vi monterar en lodrätt stående balk vid ytterväggen. När vi är klara har balken byggts in i väggen och syns därför inte.

Vi beställer balken i önskad längd och får dessutom ett par järnbitar fastsvetsade så att balken kan fästas i hammarbandet och betongplattan.

Balken ska stå inne i skalmursväggen, så därför måste vi först göra hål i den inre delen av väggen. Balken ställs sedan i det utrymme som normalt fylls med isolering, och efteråt muras väggen till.

1

Ett hål tas upp i den inre delen av ytterväggen så att vi kan sätta balken på plats. Hammare och mejsel är bra redskap, men det går lättare och enklare med en tigersåg och specialsågblad.

2

Ett par isoleringsremsor placeras mot ytterväggen för att det inte ska bildas en kraftig köldbrygga, som i sin tur orsakar kondens. Här använder vi 30 mm tjocka remsor av cellplast.

3

Balken placeras i väggen. Det är en stor fördel att vara två när balken ska ställas lodrätt samtidigt som den ska pressas in mot isoleringen och hammarbandet. Nertill ska den fästas i betongplattan med hjälp av den fastsvetsade fästplattan.

4

Pinnbultarna fästs med kemankare i betongsulan eftersom en vanlig plugg eller expansionsbult inte får tillräckligt fäste. Pinnbultarna snurras hela tiden medan de långsamt trycks ner i massan i hålet.

5

Upptill skruvas balken fast i hammarbandet med två franska träskruvar. Skruvarnas längd anpassas efter balk, isoleringstjocklek och hammarband.
TIPS: Förborra för skruvarna. Det underlättar när de ska dras fast.

6

Den inre delen av väggen muras upp både vid sidan av och framför balken. Här får det endast plats smala bitar av tegelstenarna framför balken (in mot rummet). Väggen ska senare putsas och då har färgen på stenarna ingen betydelse.

7

Utrymmet mellan tegelväggarna fylls med isolering i takt med att du murar upp. Isoleringen får inte pressas ihop för då förlorar den sin isolerande förmåga. Drevremsorna som sticks in ska bara se till att luften runt balken kan cirkulera.

8

Man kan inte bara ställa en I-balk i skalmuren. Den måste fästas ordentligt, och det kan den först när vi fått ett par fästplattor fastsvetsade på den. Upptill används här en platta med två hål. Nertill har fästplattan ett spår för pinnbultarna.

03
Balken läggs upp 5 Steg

Nu är det dags att lägga upp den vågräta balken. Den ena änden ska vila på den lodräta balken, den andra på den del av väggen som vi inte har rivit.

Men en balk är tung och därför har vi hyrt en kättingtalja, som vi fäster i en av bjälkarna i taket. Med en kättingtalja kan en man ensam lyfta upp balken och medhjälparen kan koncentrera sig på att styra balken på plats.

Balken ska placeras så att takbjälkarna kan vila på den, och de får inte sjunka när stämpen tas bort. Vi pressar därför upp balken så högt som möjligt. Skulle det bli ett litet avstånd mellan balk och bjälke pallar vi upp med kilar. Alla kontaktytor kläs med murpapp.

De röda stämpen bär hela bjälklaget där det tidigare fanns en vägg.

1

Den långa I-balken lyfts upp med hjälp av kättingtaljan, som har hängts upp i en av bjälkarna. Även om du ensam kan lyfta balken, ska du ha en medhjälpare som styr den på plats. Det klarar du inte själv samtidigt som du drar i kättingen.

2

Alle kontaktytor kläs med murpapp. Den kan dels hindra knarrande mellan träbjälkarna och balken och mellan balken och den stående balken i väggen. Dels kan pappen hindra ev. fukt att vandra vidare.

3

Balken kilas upp i ändarna tills den trycker mot träbjälkarna i bjälklaget. Om det är ett litet avstånd mellan balken och en bjälke, sätter du kilar eller klossar i utrymmet så att träbjälken inte sjunker, när du tar bort stämpen och stödreglarna.

4

Balken fixeras när den är på plats med fyra kraftiga specialbeslag, som skruvas fast i träbjälkarna. Beslagen håller balken på plats medan du ersätter kilarna med expanderande bruk.

5

Kilarna tas bort och ersätts med expanderande bruk i båda ändarna. För att fördela trycket från balken över hela väggens bredd läggs en järnplatta (med murpapp på båda sidorna) mellan balken och väggen i bruket.

04
Balken byggs in 5 Steg

Den nya balken känns trygg, men den är absolut inte grann att se på. Och trots att många tror något annat, så är en järnbalk inte brandsäker. Den blir nämligen snabbt varm, och då kan järnet ge med sig. En tjock träbjälke brinner långsamt och länge, och är mer brandsäker.

Järnbalken ska därför kläs in, och till det använder vi en 20 mm tjock brandhämmande gipsskiva. Den skärs till önskad längd och bredd och fästs sedan med hjälp av L-profiler i stål. Skarvarna mellan gipsskivorna tätas med pappersremsor och spacklas sedan släta innan gipsskivorna målas.

Tegelväggen putsas och målas och sedan syns inga spår av vår insats.

1

L-profilerna skruvas fast i taket på båda sidor av I-balken. Du kan klara dig med vanliga träskruvar, men det går lättare att fästa profilerna om du använder specialskruvar för montering av stål på trä.

2

De brandhämmande gipsskivorna skruvas fast på profilerna. Här använder vi 38 mm gipsskruvar för montering på stål. De används normalt till montering av dubbla gipsskivor. Kortare skruvar får svårt att greppa i stålet.

3

Bottnen i lådan sätts upp mellan de två sidorna. Vi använder samma slags profiler som dem i taket. De fästs först i gipsskivorna på sidorna, och vi skruvar genom gipset in i stålet.

4

Skarvarna och skruvhuvudena spacklas över. För att det inte ska bildas sprickor i skarvarna armerar vi med pappersremsor. De trycks ner i den våta spackelmassan innan vi spacklar igen. Efteråt slipar vi och målar gipsskivorna.

5

Tegelväggen till vänster har finputsats och I-balken i taket har packats in i gipsskivor. Kök och rum har slagits ihop och man ser inga spår av arbetet.

Material

 • I-balk, liggande
 • I-balk, stående, inkl. svetsade beslag
 • HE-ankare, 175 mm långa (minst 2 diagonalt placerade ankare per fäste)
 • 20 mm brand hämmande gipsskiva, 125 x 200 cm (t.ex. Knauf Fireboard)
 • L-profiler, galvat stål, 30 x 30 mm
 • Spackelmassa, 20 kg (Knauf Fireboard)
 • Drevremsor, 50 mm glasfiber, 25 m
 • Gipsskruvar för stål, 32 mm
 • 3 säckar putsbruk à 25 kg
 • 1 säck cement, 40 kg
 • Ankarmassa för pinnbultar
 • Expanderande bruk, 5 kg (Hey’di Rapid EX)
 • 2 pinnbultar à M12 x 150 mm med 4 muttrar och 2 brickor
 • 2 franska skruvar à 12 x 100 mm
 • 30 mm fast isolering, t.ex. cellplast, cirka 240 x 20 cm

Till stöttor under arbetet

 • Justerbara stämp, som kan hyras, eller 200 x 200 mm reglar
 • 200 x 200 mm reglar för fördelning av tryck i tak och på golv

Specialverktyg

 • Tigersåg
 • Kättingtalja

Tidsförbrukning

Ett par arbetsdagar plus härdning. Därefter återstår arbetet med att skapa snygga, släta ytor.

Pris

Här kostade arbetet drygt 6000 kr, varav I-balkarna gick kostade cirka 4000 kr.

Svårighetsgrad

Du måste ha kännedom om huskonstruktioner, vara duktig hemmahantverkare och veta när du ska be om råd och hjälp.

Ritning

I-balkar ersätter väggen

För detta hus har byggnadsingenjören räknat ut, att den bärande väggen kan ersättas av I-balkar. Direkt mot ytterväggen fästs en stående I-balk och ovanpå denna läggs en vågrät balk. I den andra änden vilar den vågräta balken på en bit av den bärande väggen, som fortsätter genom huset. På så sätt får bjälklaget - och huset - nödvändigt stöd.

I-balkar ersätter väggen

3D-modell

3D-modell

Bärande vägg

Stämparna stöttar takkonstruktionen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Tillfälligt stöd

Stöttorna har ställts lodrätt och skruvas fast. Taket behöver stöd.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stolpen reses

Stålstolpen döljs i ytterväggen och har fästs i bärlinan och fundamentet.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Balken läggs upp

Balken läggs vågrätt på den nya stolpen och resten av innerväggen.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du tigersågen

Sågen är mycket kraftfull och är oöverträffad vid rivningsarbete och andra grövre uppgifter. Försedd med rätt blad tuggar den sig obesvärat genom allt från trä och metall till tegel och betong. I den här videon kan du se alla bladen och lära dig hur du använder sågen optimalt.

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

Tips & Tricks

Stabiliserande väggar i huset

Om det stormar kraftigt ska de fyra ytterväggarna i en villa kunna tåla trycket på vindsidan och suget på läsidan. Men för att kunna det måste väggarna ha stöd. Det får de av stabiliserande mellanväggar. Ofta är sådana väggar bärande, men de behöver inte vara det.

Blåsten trycker och suger så att huset kan vrida sig.

En stabiliserande innervägg stöttar ytterväggarna.

Om huset är stabilt ska långa väggar ofta stöttas av stående balkar, som förankras i taket och plattan eller i en eller flera mellanväggar.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Vägg