Så här målar du ditt trägolv

Ett slitet trägolv kan få nytt liv, om det målas med 3-4 lager tålig golvfärg. Arbetet är inte särskilt komplicerat, men det krävs grundligt förarbete.

Måla trägolv: Oavsett färgval ger heltäckande golvfärg en stor förändring av rummet.

Oavsett färgval ger heltäckande golvfärg en stor förändring av rummet.

Det krävs inte mer än 3-4 lager tålig golvfärg innan ditt gamla trägolv kan bli som nytt.

Det krävs lite förarbete, men resultatet gör det värt ansträngningen.

Golvet ska rengöras ordentligt, det ska grundas, och alla sprickor och brister ska spacklas innan man kan ge sig på själva slutmålningen.

Vi visar dig hur du ska göra.

Måla trägolv: Förberedelse

1. Större ojämnheter avlägsnas först med en färgskrapa i ådrornas riktning, och därefter slipas området med slippapper korn 120. Ska hela golvet slipas är det en fördel att använda en slipmaskin.

2. På ett bräd- eller plankgolv är det viktigt att vara noga med att rensa springorna och dammsuga noggrant. Annars kommer det smuts i färgen.

3. Golvet dammsugs och tvättas noga med målartvätt, och springorna rensas. Använd en hård borste, så du kommer ända ner. Skölj av med rent vatten, och låt golvet torka helt.

4. Vid golvlister, tröskelkanter och andra ställen där det inte ska målas, täcks dessa med målartejp. Välj ev. en UVresistent tejp som inte lämnar limrester efter sig, även om den sitter länge

Vått i vått

Man får det snyggaste och mest enhetliga resultatet om man målar ett golv efter vått-i-vått-principen och ser till att låta varje lager torka efter anvisningarna.

Principen går ut på att färgen hela tiden ska vara “våt” i de områden man målar. Om man målar mot ett område där färgen redan har blivit för “torr”, blir det nämligen väldigt synliga överlappningar i form av områden där färgen är mer täckande.

För att få överblick över arbetet delas golvet upp i mindre fält, där varje fält passar till en full roller. När man målar fälten i en bestämd ordningsföljd ser man till att grannfälten alltid är våta.

Måla trägolv: Vått i vått

Golvet delas in i mindre fält. På så sätt vet man att angränsande fält alltid är våta.

Målning av trägolvet

1. Ett tunt lager färg stryks på med en pensel längs golvlister och andra ställen som man annars inte kommer åt med en roller.

2. Färgen rullas på med en kortluggad roller i ett tunt lager. Börja i ena hörnet, och rulla på i ett raskt tempo i golvbrädornas längdriktning. Måla vått i vått, och se till att färgen täcker jämnt.

3. När första färglagret är torrt, spacklas alla småskador, repor och ojämnheter med akrylspackelmassa.

4. När spackelmassan är torr slipas reparationerna fint i nivå, och hela golvet slipas lätt med slippapper korn 120. Därefter dammsugs och tvättas golvet noggrant.

5. Nästa färglager rullas på. Undvik att måla i samma fält som vid första färglagret, så att “skarvarna” förskjuts. Rulla i längdriktningen, och var noga med att färgen täcker helt.

6. Tredje lagret rullas på i tvärgående riktning i förhållande till de två första lagren. Är det nödvändigt med ett fjärde lager, rullas detta också på tvärgående, men med förskjutna “skarvar”.

Ett golv utan springor

Om man vill ha ett golv utan öppna springor ska springorna först rengöras och därefter fyllas igen med akrylfogmassa. Gamla golv rör sig inte mer, så fogmassan kan enkelt läggas i enbart sidorna. Det blir snyggast om fogen ligger ett par millimeter under golvnivå. Då behåller golvet sin brädstruktur, och färgen slits inte heller i fogarna.

En fogpatron räcker till 2-3 kvadratmeter, så det går åt en del patroner till ett helt golv.

Måla trägolv: Ett golv utan springor

Först ska springorna rengöras och därefter fyllas igen
med akrylfogmassa.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Målare