Måla trägolv: Oavsett färgval ger heltäckande golvfärg en stor förändring av rummet.

Oavsett färgval ger heltäckande golvfärg en stor förändring av rummet.

TIPS: Vått i vått

Man får det snyggaste och mest enhetliga resultatet om man målar ett golv efter vått-i-vått-principen och ser till att låta varje lager torka efter anvisningarna.

Principen går ut på att färgen hela tiden ska vara “våt” i de områden man målar. Om man målar mot ett område där färgen redan har blivit för “torr”, blir det nämligen väldigt synliga överlappningar i form av områden där färgen är mer täckande.

För att få överblick över arbetet delas golvet upp i mindre fält, där varje fält passar till en full roller. När man målar fälten i en bestämd ordningsföljd ser man till att grannfälten alltid är våta.

Måla trägolv: Vått i vått

Golvet delas in i mindre fält. På så sätt vet man att angränsande fält alltid är våta.

Ett golv utan springor

Om man vill ha ett golv utan öppna springor ska springorna först rengöras och därefter fyllas igen med akrylfogmassa. Gamla golv rör sig inte mer, så fogmassan kan enkelt läggas i enbart sidorna. Det blir snyggast om fogen ligger ett par millimeter under golvnivå. Då behåller golvet sin brädstruktur, och färgen slits inte heller i fogarna.

En fogpatron räcker till 2-3 kvadratmeter, så det går åt en del patroner till ett helt golv.

Måla trägolv: Ett golv utan springor

Först ska springorna rengöras och därefter fyllas igen med akrylfogmassa.