Byta en trasig golvplanka

Det kan hända att en enstaka golvbräda går sönder medan omgivande plankor är oskadade. Det händer vanligen i hallen där slitaget är stort.

Här är inte anledningen till skadan slitage, utan att den angripits av svamp eller skadedjur. Plankan är helt enkelt totalskadad och måste bytas.

För att få loss den skadade plankan är det viktigt att leta reda på var plankans fjäder sitter. Det ser man inte riktigt här, så därför borrar vi hål i vardera sidan plankan.

Hålen borras så långt ut åt sidorna det går, utan att skada omgivande plankor. Här ser man tydligt var fjäder och not sitter och nu sågar vi av fjädern, så att det går att vinkla upp den trasiga plankan.Till det arbetet är en multisåg idealiskt. Den sågar inte djupare än vad plankan är tjock och därmed löper man liten risk att kapa eventuella ledningar eller rör.

LÄS OCKSÅ: Gör en perfekt reparation av trägolvet

När fjädern är avsågad sätter hantverkaren ett par skruvar i den trasiga brädan på den sida sågsnittet gjordes. Med hjälp av skruvarna kan plankan vinklas upp med hjälp av en kofot. Nu lirkas den avsågade biten ur noten, försiktigt med hjälp av en skruvmejsel, så att noten i den intilliggande plankan inte förstörs.

Största problemet nu är att hitta en golvplanka som passar ihop med de befintliga. Det vill säga att både tjockleken och bredden är densamma, samtidigt som både fjäder och not stämmer överens. Här kunde vi inte hitta tillräckligt smala plankor. Just därför är det bra att spara ett par plankor om man någon gång lägger ett nytt golv.

Här få vi i stället peta bort även den planka som ligger an mot tröskeln och mäta upp så att de nya plankorna passar in i utrymmet. Vi fogar ihop två plankor på en arbetsbänk och avsätter bredden från de gamla plankorna på dem. Använd de gamla plankorna som mall, så att du är helt säker på att måtten är riktiga innan du sågar.

När måtten är avsatta på plankorna sågas de till från notsidan, som senare ska ligga an mot tröskeln. De två nya plankorna fogas samman och med hjälp av en försänkningsborr borras tre 6 mm hål. Ett i mitten och ett på var sida. Har du inte någon sådan borr kan du först borra igenom med ett vanligt borrstål och sedan försänka hålet. Bara på det här sättet kan du vara säker på att huvudena på de skruvar som ska dras i ligger i liv med träet. Gör de inte det kan det vara svårt att få plankorna på plats.

Lägg en sträng trälim längs notens underkant och tryck dit den tillsågade plankan. För att få en hållbar fog skruvas delarna samman med tre 55 mm långa träskruvar. Det finns inte tillräckligt med plats för att kunna lägga ner de nya plankorna direkt. Därför skär hantverkaren av en del undertill på fjädern, så att det ska gå lättare att passa in den i noten i det befintliga golvet.

De nya plankorna har en annan bredd än de befintliga och därmed stämmer inte fogarna överens. Men det går att lösa. Med hjälp av en hobbykniv ritsar hantverkaren i plankan för att göra en falsk fog med samma bredd emellan som i det befintliga golvet. Nu kan de nya plankorna läggas på plats. Man får lirka lite fram och tillbaka innan det passar.

För att få en helt tät fog mellan gammalt och nytt använder hantverkaren en kofot för att trycka ihop plankorna. Slutligen är det bara att rita i den nya fogen med en blyertspenna. Nu liknar den till förväxling den gamla. Plankan görs fast med tre skruvar längs med tröskeln, så att de senare kan döljas av smyglisten. När listen är på plats är reparationen klar och golvet är åter stabilt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trägolv