Hemmagjorda och skräddarsydda skjutdörrar

Med skjutdörrar från golv till tak får du full frihet att använda utrymmet bakom dem till allt från kläder och skor till skidor och flyttlådor. Tapetserar du dörrarna ser det ut som en hel vägg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
4.200 kronor

Intro

Det är inte nödvändigt att åka till Ikea och köpa garderobsskåp i platta paket för självmontering bara för att du vill ha en garderob i rummet. Nej, du kan i stället bygga upp en egen gammaldags garderob med gott om plats och sedan måla eller tapetsera den så att den passar din smak.

Vitsen med att göra en egen garderob, eller ett litet förråd, är att du kan skapa ett utrymme som är precis så stort som du vill ha det. Och de mest avancerade verktygen till jobbet är ett lod och en kvistborr. Och när utrymmet har försetts med skjutdörrar, så skärmar du av det fullständigt. Vad du sedan använder utrymmet till bestämmer du själv liksom du bestämmer inredningen i det.

Här visar vi hur du sätter upp skenor för skjutdörrar, tillverkar dörrar som passar och monterar dem – två i det främre spåret och en i det bakre. Ju flera dörrar, desto lättare kommer du åt sakerna.

Här har vi valt att tapetsera dörrarna med en kraftig tapet, men det är ju en smaksak vad som passar bäst hos dig.

Instruktion

01
Toppskenan sätts upp 4 Steg

1

Bestäm var skjutdörrarna ska placeras. Kolla sedan om golvet är plant där bottenskenan ska sitta eller om skenan måste pallas upp. Kolla hur lång toppskenan ska vara genom att mäta längs taket.

2

Kolla var toppskenan kan sättas fast. Det gäller att finna stadigt underlag, t.ex. i glespanel ovanför puts eller i reglar ovanför skivtak. Stick med en smal syl där skenan senare kommer att dölja hålen.

3

Borra hål för skruvarna i toppskenan. Hålen ska vara en aning större än de skruvar du använder. Skruvarna ska vara så långa att de får fäste i glespanelen eller reglarna.

4

Fäst skenan i taket genom hålen i skenan. Det räcker med en skruv på var 50-60:e cm eftersom det inte ska hänga något i skenan. Den ska bara styra skjutdörrarna och hålla dem lodrätt.

02
Skenorna på golvet 8 Steg

För att få exakt rätt placering av skenorna på golvet är det nödvändigt att använda ett lod och en lina. Om skenorna inte hamnar akt ovanför varandra så glider inte skjutdörrarna som de ska.

Även om du endast har monterat en toppskena så behövs det två golvskenor. Först ska du fästa en montageskena på golvet och på den klickar du fast bottenskenan. Då döljs skruvarna.

1

Sätt streck lodrätt under framkanten på toppskenan. Använd helst ett lod och en lina. Det är enklast.

TIPS: Ett lod kan köpas för 50 kr, men det finns även dyrare lod.

2

Mät 27 mm in från strecket och sätt nya streck. Där ska den yttre sidan av montageskenan placeras.

3

Borra hål på var 60- 80:e cm i montageskenan för de skruvar du ska fästa den med på golvet. Försänk hålen så att skruvarna inte sitter i vägen när bottenskenan klickas fast.

4

Borra igenom skenan och ner i golvet med en smal borr när skenan ligger där den ska. Ta bort skenan och borra upp hålen så att de passar för dina skruvar eller pluggar.

5

Fäst montageskenan. Det räcker med endast ett par skruvar eftersom den inte utsätts för någon belastning. Den kan rent av fästas med dubbelhäftande tejp.

6

Lägg bottenskenan på montageskenan och tryck försiktigt ner den tills den passar över skenan.

7

Nu kan du trycka till så de två skenorna klickas ihop. Går det trögt kan du knacka ner montageskenan med hammare och kloss. Kolla också att det inte ligger något i vägen, smuts eller borrdamm.

8

Bottenskenan knackas fast på montageskenan med hammare och slagkloss. Det blir lätt märken i skenan.

03
Dörrarna sågas till och sätts upp 9 Steg

Här kommer utrymmet att avgränsas med tre dörrar och de ska nu sågas till.

Höjden på dörrarna ska vara lika med avståndet mellan golv och tak minus 42 mm. Till skillnad från många andra skjutdörrsbeslag är dessa gjorda så att dörrarna inte hänger i dem. Tyngden ligger på bottenskenan där två hjul rullar på kanten, två dörrar på den främre kanten och en på den bakre.

1

Dörrarna sågas till när du har markerat var du ska såga. Styr cirkelsågen med skena, ett långt vattenpass eller en bräda. Fasa av kanterna med hyvel eller slippapper.

2

Markera nertill för de två hjulen på varje dörr. Se även medföljande anvisningar. Lägg mallen i hörnet och tryck 4 märken för skruvarna, ett för låsskruven och ett för hjulet.

3

Borra hål för hjulet med ett 35 mm kvistborr (gångjärnsborr) som ger en platt botten. Borra endast 11 mm djupt. Kolla djupet och se efter om hjulet får plats.

4

Träet mot kanten tas bort med ett vasst stämjärn. Hålet för låsskruven borras med 6 mm borr och hålen för skruvarna med 2,5 mm borr.

5

Bottenhjulet sätts fast med fyra 3 x 16 mm skruvar och lossas därefter.

6

Toppbeslagen skruvas fast. Till detta behövs ingen mall. Se bara till att mittlinjen på det genomskinliga beslaget hamnar 60 mm från kanten på dörren. Förborra och fäst med 3 x 16 mm skruvar.

7

Kolla att det ena hjulet är fjäderbelastat. När det trycks in kan du sticka upp beslaget i spåret i toppskenan. När hjulet pressas ut styr det dörren när den dras.

8

Provkör dörrarna. Lyft upp ena dörren så att bottnen hålls fri från bottenskenan. Hjulen har du ju tagit bort. Pressa ihop toppbeslaget och skjut in dörren i sitt spår.

9

Skruva fast bottenhjulen på dörren. Lyft upp dörren med en kofot och lägg ett par 8 mm lister mellan dörren och skenan. Stick in tappen nertill på beslaget i skenan, vippa upp beslaget och fäst det.

04
Dörrarna målas och tapetseras 8 Steg

När dörrarna har testkörts i skenorna tas de ner, för nu ska de bli snygga att se på.

Du kan nöja dig med att måla dörrarna, helst med en halvblank färg så att de lätt kan torkas av med fuktig trasa. Men du kan också tapetsera dem, förse dem med affischer eller dekorera dem på annat sätt.

Här tapetserar vi dörrarna och lackerar sedan ytorna för att de ska hålla sig snygga.

1

Dörrarna målas på baksidan. Beslagen skruvas loss och alla jack och märken spacklas igen och slipas. Grunda baksidan och måla den ett par gånger med halvblank färg.

2

Om framsidan ska tapetseras ska den primas innan tapetklistret läggs på. Låt primern torka.

VIKTIGT! Torka av dörrarna noga. Minsta dammkorn syns genom tapeten.

3

Dags att tapetsera. Våderna ska vara lite för långa och skärs av senare. Var noga med att mönstret sitter som det ska. Sträck tapeten medan du sätter upp den.

4

Släta ut tapeten, t.ex. med en tapetborste, så att luftbubblor försvinner. Det gör inget om det pressas ut tapetklister och hamnar på framsidan. Torka genast bort spill med en fuktig trasa.

5

Lägg nästa våd på plats - kant i kant med den första. Se till att pilarna på baksidan pekar åt samma håll. Släta ut tapeten. När klistret har torkat renskärs kanterna.

6

Handtagen till dörrarna sågas till så att de blir 5 mm längre än dörrarnas höjd. Kapa med bågfil eller vinkelslip och fasa sedan sågkanten med en fingradig fil. Här använder vi profilgrepp 3919.

7

Tryck fast handtaget över kanten när den torra tapeten har lackerats. Lacken måste vara torr för annars skadas den av handtaget när det pressas fast.

8

Det är viktigt att vara noggrann när en randig tapet sätts upp så att ränderna hamnar parallellt med dörrens kant.

05
Avslutande finjustering 3 Steg

Efter tapetsering eller målning ska beslagen skruvas fast igen. Även nu ska du vänta med bottenhjulen tills dörrarna står rätt.

De tre dörrarna rullar nu på kanten av bottenskenan och upptill styrs de av topphjulen i toppskenan. Det kan vara nödvändigt med en finjustering av höjden och den görs med justeringsskruven till bottenhjulen, som kan höjas och sänkas några millimeter.

1

De färdiga dörrarna ställs på plats när topphjulen har skruvats fast igen. Bottenhjulen skruvas fast först när du har tryckt in tappen under skenkanten och beslaget tryckts fast på dörren.

2

Du kan finjustera höjden på dörrarna med bottenbeslaget. Lossa låsskruven mitt i beslaget och justera höjden genom att dra skruven upptill på beslaget. Dra därefter åt låsskruven.

3

Skjutdörrarna döljer allt som finns i garderoben och gör det dessutom lätt att komma åt innehållet.

Material

 • 1 sats skjutdörrsbeslag med skenor och kantbeslag, Habo K50
 • komplett
 • 3 MDF-skivor, 16 mm
 • 3 tapetrullar (Flügger Nordic Home)
 • Tapetklister
 • Primer
 • Grundfärg
 • Färg
 • Klar lack
 • Skruvar och ev. pluggar för montering i tak och golv
 • Skruvar till beslag, 3 x 16 mm

Specialverktyg

 • 35 mm kvistborr/gångjärnsborr

Tidsförbrukning

2-4 arbetsdagar.

Pris

Drygt 3000 kr, varav tapeten kostar cirka 1200 kr.

Svårighetsgrad

Det är en mycket enkel konstruktion, men du måste se till att skenorna sitter plant och rakt ovanför varandra.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Skjutdörrar