Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bygg ditt eget orangeri

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Ett orangeri i trä, glas och sten förlänger utesäsongen med flera veckor, kanske månader. Det finns plats för både växter och mys med familjen, och har du lite byggerfarenhet kan du bygga ditt helt egna, väldigt personliga orangeri.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 veckor
Pris
15.000 kronor

Intro

Orangeri

Om du vill bygga ett orangeri från grunden, så löp linan ut och bygg det exakt som du vill ha det. Börja med en bra grund, och fortsätt därifrån.

Ett orangeri är inte bara ett växthus

Ett orangeri kan vara mycket mer än bara ett vackert växthus. Det finns plats för att prioritera både umgänge med familjen och odling. Och du kan framförallt utrusta själva orangeriet med smarta lösningar, så att det skiljer sig från färdiga lösningar du kan köpa på byggvaruhuset. Lösningar, som för övrigt ofta är betydligt dyrare än en robust gör det själv-lösning.

Bygg ett orangeri i trä

Det är perfekt att bygga orangeriet i trä, och sätta glas i falsar som du har fräst själv. Men vill du ha en robust konstruktion är det en god idé att börja med en grund av t.ex. lecablock. Själva golvet bygger du lättast av plattor, och även här har du möjlighet att sätta din personliga prägel. Du kan t.ex. välja tegel eller snygga plattor av natursten.

Orangeri med värme

Vill du förlänga utesäsongen på allvar kan du sätta in en braskamin eller en utespis med skorsten i orangeriet. Inte för att värma upp byggnaden utan för att hålla kylan borta när du sitter och dricker te med familjen en sensommarkväll.

Få inspiration och bygg ditt eget orangeri

I denna guide visar vår erfarna snickare sin personliga version av ett orangeri. Han bygger grunden av lecablock, lägger golvplattor, och bygger sedan själva växthusdelen av trälister och glas. Under arbetets gång gör han sitt för att orangeriet ska få hans personliga prägel.

Men ditt orangeri behöver inte bli exakt likadant. Använd guiden som inspiration, och ta hjälp på de svåra ställena. Då kan du vända och vrida på ritningen efter hand, så att du får ett orangeri som passar dig. Huset är med andra ord en grund som du kan bygga vidare på.

Taket består av en regelstomme som förses med glas och lister av aluminium.

Golvet är av betongstenar och en låg, gjuten grundmur fortsätter i en putsad sockel.

Glashusets väggar byggs upp av reglar och brädor och rutorna kittas fast.

Instruktion

Putsad sockel

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Den putsade sockeln ger karaktär åt det mysiga orangeriet och bildar tillsammans med den gjutna betongklacken ett stabilt underlag för glasväggarna.

Kraven på en betongplatta beror lika mycket på marken och klimatet som det beror på den byggnad som ska stå på den. Eftersom marken här är sandig och dränerar bra klarar vi oss med en betongkant, som vi gjuter på den bädd av makadam som de vi först lägger.

Är marken lerig eller fuktig är det viktigt att anpassa uppgrävningen efter risken för tjälskott dvs. minst 90 cm ner. I de norra delarna av landet kan det krävas ännu djupare uppgrävning.

1

Under hela huset tar vi bort c:a 40 cm jord - först markerar vi en skarp kant genom att sticka med spade i gräset - resten tar vi med en hyrd minigrävare och fyller upp med 25 cm makadam.

2

Betongklacken gjuts i en form (e). Betongen förstärks med 8 mm armeringsjärn (f) som binds ihop och lyfts upp mitt i formen. Betongen vibreras tills alla luftbubblor är borta.

3

Hela området fylls med sättgrus eller stenmjöl (d). Materialet packas med padda och jämnas till så att det blir plant. Det täcks senare med betongstenar (m).

4

Storleken på den murade sockel markeras på betongklacken. Vi försäkrar oss om att allt passar ihop genom att lägga dit syllen som ska ligga ovanpå sockeln när den blir klar.

5

Blocken (h) i hörnen läggs mycket noga på plats efter att vi har rättat till snörena efter sockelns yttre kant. Här läggs alltid hela block - delar av block kan läggas på sidorna.

6

Sockeln byggs upp av leca-block (h). Vi lägger ett tunt lager bruk mellan alla blocken för att säkra en vågrät yta. Höjden kollas noga med laserpass.

7

I gaveln motsatt dörren bygger vi upp sockeln stegvis av lecablock. Här kan det vara praktiskt att förstärka hela sockeln med armeringsjärn (f) i de vågräta fogarna.

8

Sockeln putsas i två omgångar. Första gången används en ganska grov putsblandning (j) medan den andra omgången är fin puts (k) som ger snygga ytor på sockeln.

Sidor av trä och glas

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Orangeriets väggar byggs upp som en trästomme och glaset kittas fast. De vågräta reglarna förskjuts en aning för att skapa variation.

Stommen i väggarna byggs upp av trä i standardmått men både de lodräta reglarna och de vågräta spröjsarna förses med falsar för glaset. Det är ett stort arbete men alternativet hade varit att förse reglarna och spröjsarna med lister - som både kostar pengar och stjäl ljus. De invändiga sidorna fräses med prydnadsprofiler vilket inte tar så lång tid och får hela orangeriet att framstå som det handbygge det i själva verket är. Allt tar tid och snickaren har fräst, mätt, målat och kapat på sena vinterkvällar.

1

Syllen byggs upp av tre lager. Först läggs tjärpapp (L) och ovanpå den fästs den tryckimpregnerade syllen (A) och på den fästs den övre syllen (G).

2

De fyra hörnstolparna (D) byggs av vardera två 45 x 120 cm reglar. De fästs i syllen (A och G) med kraftiga beslag som köpts till orangeriet.

3

På insidan av hörnstolparna fästs en bräda (N), som på den ena sidan har en fräst fals och en profil som de lodräta stolparna (D). Långsidornas hammarband (J) skruvas fast.

4

De lodräta reglarna (H) skruvas fast i syllen (G) och hammarbandet (J) med skråskuvar (eller beslag). Vi styr placeringen med ett par exakt avkortade spröjsar (M).

5

De vågräta spröjsarna (M) sätts mellan reglarna (H) och även nu använder avkortade spröjsar till att styra placeringen av reglarna. Vi fixerar avståndet med tvingar.

6

Den ena änden av spröjsen (M) är i regel enkel att skruva fast eftersom du kan sätta skruvarna genom stolpen (H) och vidare in i kortänden på spröjsen.

7

Den andra änden av spröjsen (M) blir knepigare att sätta fast då det redan sitter en spörjs på den andra sidan av regeln. Här använder vår snickare sig av skråskruvar eller -spikar.

8

Gavelbärarna (E) sätts fast på hörnstolparna (D) och hamnar ett steg högre än hammarbanden på sidorna. Gavelbärarna dras in 45 mm från kanten av hörnstolparna.

9

På gavlarna byggs de korta syllarna upp på samma sätt som på sidorna. Först tjärpapp (L) som förs upp på de lodräta sidorna, sedan tryckt trä (A) och slutligen hyvlat trä (G).

10

Reglar (A) och spröjsar (M) byggs upp på gavlarna på samma sätt som på sidorna. Lägg märke till den övre syllen (G). I den sätts fönsterblecket (U), som sätts fast med skruvar.

Glaset sätts fast i falsen med kitt

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Alla rutorna skärs till (om du inte redan har dem och anpassat dem till regelstommen) så att det är ett par millimeter att ge av. Innan de kan sättas fast ska du förtst sörja för en fals i syllen (G) och en i hammarbandet (J). Dem kan du tillverka med en smal list (T), som spikas fast på samma nivå som falsen i reglarna (H) och brädan (P - ej på bild) på hörnstolparna (D).

Därefter sätter vi fast glaset med ett modernt kitt, som vi har köpt på Biltema. Det är ett mellanting mellan ett traditionellt linoljekitt och ett modernt polymerkitt, och när du köper det i patroner går det efter lite övning att sätta i rutorna.

1

Först läggs en kittsträng i falsen.

2

Därefter trycks rutan fast i kittet och fixeras med korta glasstift eller dyckert från dyckertpistol.

3

Runt kanten trycks en kittsträng ut.

4

Kittet slätas ut med ett finger som doppats i diskmedel. Vi övade tills vi kom till ruta 110 …

Tak av trä och glas

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Orangeriets tak bygges upp på samma sätt som sidorna av en regelstomme som bär rutorna. Takfotsbrädan bär takfoten och hängrännan.

Vid en första anblick påminner taket om sidorna, alltså väggarna, där glaset ligger i en fals i regelstommen. Så kunde snickaren också ha byggt men då hand hade ett antal härdade glasskivor i passande längd beslöt han att lägga glaset i strängar av samma kitt och sedan täcka kanterna med aluprofiler. Vid takfoten leder glaset regn och smältvatten ut på en takfotsplåt av aluminium. Denna leder det vidare till hängrännan på takfotsbrädan.

1

Nockregeln (B) läggs upp på de två takstöttorna (F) i var sin gavel. Träet är så kraftigt att du lätt kan resa delarna och skruva ihop dem, även om de inte har förstärkts ännu.

2

Takstolarna (K) läggs upp och markeras så att de kan sågas av. De yttersta ska sitta på tak-stöttorna (F), nockregeln (B) och gavelbärarna (E). Det var därför de sågades av.

3

Takstolarna (K) fästs nertill på hammarbandet (J) med vinkelbeslag, men först stöttas de av en kil. De får vara lite för långa så att alla kan kapas senare.

4

Upptill fästs takstolarna (K) på nockregeln (B) med vinkelbeslag eller skråskruvar. Vi kollar hela tiden att regeln inte får takstolarna att komma ur kurs.

5

I kortändarna säkrar vi extra grepp i nockregeln (B) med ett nockbeslag för att taket inte ska lätta om det blåser mycket. En snedsträva mellan nockregeln (B) och takstöttan (F) sätts fast.

6

Läkten (N) sätts fast mellan takstolarna (K) så att de ligger 5 mm under ovansidan. Några läkt sätts fast genom takstolen medan andra fästs med skråskruvar.

7

Mellan de vågräta läkten (N) fästs smala lister (T) på takstolarna (K). De sätts 5 mm nedanför ovansidan för att det ska bildas en fals till glaset.

8

Nertill kapas takstolarna (K) så att de kan bära en lodrät takfotsbräda. På ovansidan sågas 10 mm bort av takstolarna så att det blir plats för en takfotsplåt i nivå med glaset.

9

Takfotsbrädan skruvas fast på kortänden av takstolarna (K) och takfotsplåten (V) kan skruvas fast. Utanför takfoten skruvar snickaren fast en hängränna i krokar.

10

Glasen läggs på plats så snart vi lagt en kittsträng i falsen hela vägen runt. Nertill har vi satt tre skruvar som hindrar glaset från att glida. Arbetet avslutas med aluprofiler (X).

Braskaminen kräver ett fast tak

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Den sista delen av taket görs av plywood som kläs med takpapp, så att vi kan leda en stålskorsten upp genom taket. Det gör det möjligt att elda i orangeriet med gott samvete och torr ved, om vi får lust att använda orangeriet även på vintern.

1

Först försluts öppningen mellan takstolarna med takplywood, som täcks med takpapp, modell självhäftande.

2

Ovanpå takpappen läggs shingel, alltså takpapp i tungor.

3

Till sist ställer vi en braskamin i orangeriet och leder upp en stålskorsten genom taket och får kamin och skorsten godkänd av sotarmästaren i distriktet.

Material

Bottenplatta och sockel

 • Fiberduk (a)
 • Makadam 16/32 (b)
 • Sättgrus (c)
 • Stenmjöl (d)
 • Formbrädor (e)
 • Armeringsjärn, 8 mm (f)
 • Blandad betong (g)
 • Lecablock (h)
 • Putsbruk, 2-4 mm (j)
 • Putsbruk, 0-2 mm (k)
 • Plattor eller betongstenar (m)

Väggar och tak

21 x 120 mm tryckimpregnerat trä

 • Syll (A)

45 x 145 mm hyvlat trä

 • Nockregel (B)
 • Snedsträvor (C)

45 x 120 mm hyvlat trä

 • Hörnstolpar (D)
 • Gavelbärare (E)
 • Takstöttor (F)

45 x 95 mm hyvlat trä

 • Övre syll (G)
 • Lodräta reglar (H)
 • Hammarband (J)
 • Takstolar (K)

45 x 70 mm hyvlat trä

 • Vågräta spröjsar (M)

45 x 45 mm hyvlat trä

 • Takläkt (N)

21 x 95 mm hyvlat trä

 • Bräda (P) på hörnstolpe
 • Takfotsbrädor (R)
 • Vindskivor (S)

21 x 33 mm hyvlat trä

 • Falslister (T) till rutor

Aluprofiler

 • Fönsterbleck (U)
 • Takfot (V)
 • Vindskiveplåt (W)
 • Täckprofil (X)
 • Nockprofil (Y)

Dessutom

 • Tjärpapp (L)
 • Hängränna (Z) med krokar
 • Glasrutor - härdade till taket
 • Vinkelbeslag med skruvar
 • Betongspikar
 • Rostfria träskruvar
 • Dyckertar till dyckertpistol
 • Fönsterkitt i patroner
 • Klippspikar
 • Takpapp och shingel
 • Ev. fönster med beslag
 • Glasad pardörr
 • Grundfärg och slutfärg

Dörrarna måttbeställs om du inte snickrar egna eller gör som vår snickare - renoverar ett par gamla dörrar.

Tidsförbrukning

Det mesta av sommaren – om du har förberett arbetet noga.

Pris

10 000-15 000 kr

Svårighetsgrad

Varje enskilt moment är ganska enkelt, men totalt sett är det ett stort arbete. Utmaningen är att överskåda arbetet och klara det.

Ritning

Huset är 3 x 5 meter och storleken har anpassats efter det glas som snickaren redan hade. Använd ritningen som inspiration och anpassa den efter t.ex. det glas du kan köpa.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Reglar (N) och lister (T) placeras 5 mm under ovansidan på takstolarna (K) så att det bildas en fals för glaset. Takfoten (V) har sänkts ner i takstolarna så att glaset leder ut vattnet på den. Mellan glasen sätts täcklister (X) och slutligen försluts upptill med en nockprofil (Y) på nockregeln.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

3D-modell

3D-modell

logga in eller köp åtkomst för att se 3D-modellen

Snickarens orangeri

Växthus med kamin

Öppna 3D-modell

3D-modell

logga in eller köp åtkomst för att se 3D-modellen

Putsad sockel på grundmur

Sockel och grundmur bildar ett stabilt fundament för glasskivorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

logga in eller köp åtkomst för att se 3D-modellen

Orangeriets stomme

Lägg märke till den förhöjda sockeln.

Öppna 3D-modell

3D-modell

logga in eller köp åtkomst för att se 3D-modellen

Glasen sätts i

Glasen fästs i falsarna med kitt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

logga in eller köp åtkomst för att se 3D-modellen

Kaminens tak

Över kaminen sätts ett fast tak för att undvika att glasrutorna spricker.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

TEKNIK: Skära glas

En glasskärare för 100 kronor klarar jobbet

TIPS: Skydda glaset under transport

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TEKNIK: Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka