Bygg själv orangeri

Ett orangeri förlänger utesäsongen. Orangeriet här är byggt i trä på en putsad sockel, och takkonstruktionen har förberetts så att du kan installera en vedkamin. Det finns plats för både växter och familjemys.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 veckor
Pris
15.000 kronor

Intro

Med ett hemmabyggt orangeri får du en skön oas i trädgården.

I ett orangeri kan du både odla växter och mysa under tak tillsammans med familj och vänner med utsikt över trädgården. Utesäsongen förlängs med ett orangeri, som kan användas under större delen av året.

Orangeri vs. växthus

Det kan kanske vara svårt att avgöra vad skillnaden egentligen är mellan ett orangeri och ett växthus. De är nämligen båda byggda med glasväggar och har som syfte att få växter att trivas.

Ursprungligen kommer orangeriet från Sydeuropa, där det användes för att odla citrusfrukter.
I dag används ett orangeri mer för avkoppling och som ett slags uterum.

Den största skillnaden mellan orangeri och växthus är därför att ett orangeri ofta är större och kanske uppvärmt med t ex öppen spis eller kamin

Bygg själv orangeri

Om du drömmer om ett orangeri finns det många fördelar med att bygga det själv. När du bygger orangeri själv kan du göra det helt efter dina önskemål och behov.

Det är ett stort projekt att bygga orangeri, men med rätt material, en bra planering och den här byggbeskrivningen kan det inte bli helt fel.

Vi bygger ett orangeri i trä med väggar av glas, och orangeriet byggs på ett stadigt randfundament av lecablock. Golvet består av plattor, och särskilt här kan du sätta din personliga prägel. Du kan t ex välja tegelstenar eller plattor av natursten till golvet i ditt orangeri.

Tak till orangeri består av en regelstomme

Taket består av en regelstomme som förses med glas och lister av aluminium.

Golvet är av betongstenar och en låg, gjuten grundmur fortsätter i en putsad sockel.

Väggar och rutor i orangeri

Orangeriets väggar byggs upp av reglar och brädor och rutorna kittas fast.

I byggbeskrivningen får du:

 • Ritning av orangeriet
 • Video
 • 3D-modeller
 • Noggrann steg-för-steg-beskrivning
 • Komplett materiallista

Instruktion

01
Putsad sockel 8 Steg

Den putsade sockeln ger karaktär åt det mysiga orangeriet och bildar tillsammans med den gjutna betongklacken ett stabilt underlag för glasväggarna.

Kraven på en betongplatta beror lika mycket på marken och klimatet som det beror på den byggnad som ska stå på den. Eftersom marken här är sandig och dränerar bra klarar vi oss med en betongkant, som vi gjuter på den bädd av makadam som de vi först lägger.

Är marken lerig eller fuktig är det viktigt att anpassa uppgrävningen efter risken för tjälskott dvs. minst 90 cm ner. I de norra delarna av landet kan det krävas ännu djupare uppgrävning.

Uppgrävning till grund i orangeri med minigrävare 1

Under hela orangeriet tar vi bort c:a 40 cm jord - först markerar vi en skarp kant genom att sticka med spade i gräset - resten tar vi med en hyrd minigrävare och fyller upp med 25 cm makadam.

Betongklacken gjuts bygga orangeri 2

Betongklacken gjuts i en form (e). Betongen förstärks med 8 mm armeringsjärn (f) som binds ihop och lyfts upp mitt i formen. Betongen vibreras tills alla luftbubblor är borta.

Grund fylls med sättgrus eller stenmjöl bygga orangeri 3

Hela området fylls med sättgrus eller stenmjöl (d). Materialet packas med padda och jämnas till så att det blir plant. Det täcks senare med betongstenar (m).

Sockel till bygga orangeri 4

Storleken på den murade sockel markeras på betongklacken. Vi försäkrar oss om att allt passar ihop genom att lägga dit syllen som ska ligga ovanpå sockeln när den blir klar.

Bloken i hörnen av orangeri läggs mycket noga på plats 5

Blocken (h) i hörnen läggs mycket noga på plats efter att vi har rättat till snörena efter sockelns yttre kant. Här läggs alltid hela block - delar av block kan läggas på sidorna.

Sockeln i orangeri byggs upp av leca-block 6

Sockeln byggs upp av leca-block (h). Vi lägger ett tunt lager bruk mellan alla blocken för att säkra en vågrät yta. Höjden kollas noga med laserpass.

I gaveln motsatt dörren i orangeri byggs upp sockeln stegvis 7

I gaveln motsatt dörren bygger vi upp sockeln stegvis av lecablock. Här kan det vara praktiskt att förstärka hela sockeln med armeringsjärn (f) i de vågräta fogarna.

Sockel i orangeri putsas i två omgångar 8

Sockeln putsas i två omgångar. Första gången används en ganska grov putsblandning (j) medan den andra omgången är fin puts (k) som ger snygga ytor på sockeln.

02
Sidor av trä och glas 10 Steg

Orangeriets väggar byggs upp som en trästomme och glaset kittas fast. De vågräta reglarna förskjuts en aning för att skapa variation.

Stommen i väggarna byggs upp av trä i standardmått men både de lodräta reglarna och de vågräta spröjsarna förses med falsar för glaset. Det är ett stort arbete men alternativet hade varit att förse reglarna och spröjsarna med lister - som både kostar pengar och stjäl ljus. De invändiga sidorna fräses med prydnadsprofiler vilket inte tar så lång tid och får hela orangeriet att framstå som det handbygge det i själva verket är. Allt tar tid och snickaren har fräst, mätt, målat och kapat på sena vinterkvällar.

Syllen till orangeri byggs upp av tre lager 1

Syllen byggs upp av tre lager. Först läggs tjärpapp (L) och ovanpå den fästs den tryckimpregnerade syllen (A) och på den fästs den övre syllen (G).

De fyra hörnstolparna till orangeri byggs 2

De fyra hörnstolparna (D) byggs av vardera två 45 x 120 cm reglar. De fästs i syllen (A och G) med kraftiga beslag som köpts till orangeriet.

Bräda på inisidan av hörnstolparna till orangeri 3

På insidan av hörnstolparna fästs en bräda (N), som på den ena sidan har en fräst fals och en profil som de lodräta stolparna (D). Långsidornas hammarband (J) skruvas fast.

Lodräta reglarna skruvas fast i syllen och hammarbandet i orangeri 4

De lodräta reglarna (H) skruvas fast i syllen (G) och hammarbandet (J) med skråskuvar (eller beslag). Vi styr placeringen med ett par exakt avkortade spröjsar (M).

De vågräta spröjsarna sätts mellan reglarna i orangeri 5

De vågräta spröjsarna (M) sätts mellan reglarna (H) och även nu använder avkortade spröjsar till att styra placeringen av reglarna. Vi fixerar avståndet med tvingar.

Den ena änden av spröjsen till orangeri är enkel att skruva fast 6

Den ena änden av spröjsen (M) är i regel enkel att skruva fast eftersom du kan sätta skruvarna genom stolpen (H) och vidare in i kortänden på spröjsen.

Den andra änden av spröjsen till orangeri sätts fast 7

Den andra änden av spröjsen (M) blir knepigare att sätta fast då det redan sitter en spörjs på den andra sidan av regeln. Här använder vår snickare sig av skråskruvar eller -spikar.

Gavelbärarna sätts fast på hörnstolparna i orangeri 8

Gavelbärarna (E) sätts fast på hörnstolparna (D) och hamnar ett steg högre än hammarbanden på sidorna. Gavelbärarna dras in 45 mm från kanten av hörnstolparna.

De korta syllarna byggs upp på gavlarna på samma sätt som på sidorna i orangeri 9

På gavlarna byggs de korta syllarna upp på samma sätt som på sidorna. Först tjärpapp (L) som förs upp på de lodräta sidorna, sedan tryckt trä (A) och slutligen hyvlat trä (G).

Reglar och spröjsar byggs up i gavlarna i orangeri 10

Reglar (A) och spröjsar (M) byggs upp på gavlarna på samma sätt som på sidorna. Lägg märke till den övre syllen (G). I den sätts fönsterblecket (U), som sätts fast med skruvar.

03
Glaset sätts fast i falsen med kitt 4 Steg

Alla rutorna skärs till (om du inte redan har dem och anpassat dem till regelstommen) så att det är ett par millimeter att ge av. Innan de kan sättas fast ska du förtst sörja för en fals i syllen (G) och en i hammarbandet (J). Dem kan du tillverka med en smal list (T), som spikas fast på samma nivå som falsen i reglarna (H) och brädan (P - ej på bild) på hörnstolparna (D).

Därefter sätter vi fast glaset med ett modernt kitt, som är ett mellanting mellan ett traditionellt linoljekitt och ett modernt polymerkitt. När du köper det i patroner går det efter lite övning att sätta i rutorna.

Först läggs en kittsträng i falsen på orangeri 1

Först läggs en kittsträng i falsen.

Rutan i orangeri trycks fast i kittet 2

Därefter trycks rutan fast i kittet och fixeras med korta glasstift eller dyckert från dyckertpistol.

Runt kanten av ruta i orangeri trycks en kittsträng ut 3

Runt kanten trycks en kittsträng ut.

Kitt slätas ut med ett finger i ruta i orangeri 4

Kittet slätas ut med ett finger som doppats i diskmedel. Vi övade tills vi kom till ruta 110 …

04
Tak av trä och glas 10 Steg

Orangeriets tak bygges upp på samma sätt som sidorna av en regelstomme som bär rutorna. Takfotsbrädan bär takfoten och hängrännan.

Vid en första anblick påminner taket om sidorna, alltså väggarna, där glaset ligger i en fals i regelstommen. Så kunde snickaren också ha byggt men då hand hade ett antal härdade glasskivor i passande längd beslöt han att lägga glaset i strängar av samma kitt och sedan täcka kanterna med aluprofiler. Vid takfoten leder glaset regn och smältvatten ut på en takfotsplåt av aluminium. Denna leder det vidare till hängrännan på takfotsbrädan.

Nockregeln till orangeri läggs upp på takstöttorna 1

Nockregeln (B) läggs upp på de två takstöttorna (F) i var sin gavel. Träet är så kraftigt att du lätt kan resa delarna och skruva ihop dem, även om de inte har förstärkts ännu.

Talstolarna till bygga orangeri läggs upp 2

Takstolarna (K) läggs upp och markeras så att de kan sågas av. De yttersta ska sitta på tak-stöttorna (F), nockregeln (B) och gavelbärarna (E). Det var därför de sågades av.

Takstolarna fästs nertill på hammarbandet i orangeri 3

Takstolarna (K) fästs nertill på hammarbandet (J) med vinkelbeslag, men först stöttas de av en kil. De får vara lite för långa så att alla kan kapas senare.

Upptill fästs takstolarna på nockregeln i orangeri med vinkelbeslag 4

Upptill fästs takstolarna (K) på nockregeln (B) med vinkelbeslag eller skråskruvar. Vi kollar hela tiden att regeln inte får takstolarna att komma ur kurs.

I kortändarna säkrar extra grepp i nockregeln på orangeri 5

I kortändarna säkrar vi extra grepp i nockregeln (B) med ett nockbeslag för att taket inte ska lätta om det blåser mycket. En snedsträva mellan nockregeln (B) och takstöttan (F) sätts fast.

Läkten skruvas fast på takstolarna på orangeri 6

Läkten (N) sätts fast mellan takstolarna (K) så att de ligger 5 mm under ovansidan. Några läkt sätts fast genom takstolen medan andra fästs med skråskruvar.

Mellan de vågräta läkten fästs smala lister i orangeri 7

Mellan de vågräta läkten (N) fästs smala lister (T) på takstolarna (K). De sätts 5 mm nedanför ovansidan för att det ska bildas en fals till glaset.

Nertill kapas takstolarna på orangeri 8

Nertill kapas takstolarna (K) så att de kan bära en lodrät takfotsbräda. På ovansidan sågas 10 mm bort av takstolarna så att det blir plats för en takfotsplåt i nivå med glaset.

Takfotsbrädan skruvas fast på kortänen av takstolarna på orangeri 9

Takfotsbrädan skruvas fast på kortänden av takstolarna (K) och takfotsplåten (V) kan skruvas fast. Utanför takfoten skruvar snickaren fast en hängränna i krokar.

Glas till orangeri läggs på plats 10

Glasen läggs på plats så snart vi lagt en kittsträng i falsen hela vägen runt. Nertill har vi satt tre skruvar som hindrar glaset från att glida. Arbetet avslutas med aluprofiler (X).

05
Braskaminen kräver ett fast tak 3 Steg

Den sista delen av taket görs av plywood som kläs med takpapp, så att vi kan leda en stålskorsten upp genom taket. Det gör det möjligt att elda i orangeriet med gott samvete och torr ved, om vi får lust att använda orangeriet även på vintern.

Den siste delen av taket görs av plywood med takpapp på orangeri 1

Först försluts öppningen mellan takstolarna med takplywood, som täcks med takpapp, modell självhäftande.

Ovanpå takpappen läggs shingel på orangeri 2

Ovanpå takpappen läggs shingel, alltså takpapp i tungor.

Bygga orangeri med kamin 3

Till sist ställer vi en braskamin i orangeriet och leder upp en stålskorsten genom taket och får kamin och skorsten godkänd av sotarmästaren i distriktet.

Material

Bottenplatta och sockel

 • Fiberduk (a)
 • Makadam 16/32 (b)
 • Sättgrus (c)
 • Stenmjöl (d)
 • Formbrädor (e)
 • Armeringsjärn, 8 mm (f)
 • Blandad betong (g)
 • Lecablock (h)
 • Putsbruk, 2-4 mm (j)
 • Putsbruk, 0-2 mm (k)
 • Plattor eller betongstenar (m)

Väggar och tak

21 x 120 mm tryckimpregnerat trä

 • Syll (A)

45 x 145 mm hyvlat trä

 • Nockregel (B)
 • Snedsträvor (C)

45 x 120 mm hyvlat trä

 • Hörnstolpar (D)
 • Gavelbärare (E)
 • Takstöttor (F)

45 x 95 mm hyvlat trä

 • Övre syll (G)
 • Lodräta reglar (H)
 • Hammarband (J)
 • Takstolar (K)

45 x 70 mm hyvlat trä

 • Vågräta spröjsar (M)

45 x 45 mm hyvlat trä

 • Takläkt (N)

21 x 95 mm hyvlat trä

 • Bräda (P) på hörnstolpe
 • Takfotsbrädor (R)
 • Vindskivor (S)

21 x 33 mm hyvlat trä

 • Falslister (T) till rutor

Aluprofiler

 • Fönsterbleck (U)
 • Takfot (V)
 • Vindskiveplåt (W)
 • Täckprofil (X)
 • Nockprofil (Y)

Dessutom

 • Tjärpapp (L)
 • Hängränna (Z) med krokar
 • Glasrutor - härdade till taket
 • Vinkelbeslag med skruvar
 • Betongspikar
 • Rostfria träskruvar
 • Dyckertar till dyckertpistol
 • Fönsterkitt i patroner
 • Klippspikar
 • Takpapp och shingel
 • Ev. fönster med beslag
 • Glasad pardörr
 • Grundfärg och slutfärg

Dörrarna måttbeställs om du inte snickrar egna eller gör som vår snickare - renoverar ett par gamla dörrar.

Tidsförbrukning

Det mesta av sommaren – om du har förberett arbetet noga.

Pris

10 000-15 000 kr

Svårighetsgrad

Varje enskilt moment är ganska enkelt, men totalt sett är det ett stort arbete. Utmaningen är att överskåda arbetet och klara det.

Ritning

Orangeriet är 3 x 5 meter och storleken har anpassats efter det glas som snickaren redan hade. Använd ritningen som inspiration och anpassa den efter t.ex. det glas du kan köpa.

Reglar (N) och lister (T) placeras 5 mm under ovansidan på takstolarna (K) så att det bildas en fals för glaset. Takfoten (V) har sänkts ner i takstolarna så att glaset leder ut vattnet på den. Mellan glasen sätts täcklister (X) och slutligen försluts upptill med en nockprofil (Y) på nockregeln.

3D-modell

3D-modell: Bygga orangeri
3D-modell

Bygg själv orangeri

Orangeri med kamin

Öppna 3D-modell

3D-modell: Putsad sockel på grundmur till orangeri
3D-modell

Putsad sockel på grundmur

Sockel och grundmur bildar ett stabilt fundament för glasskivorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Orangeri i trä
3D-modell

Orangeriets stomme

Lägg märke till den förhöjda sockeln.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Glasen i orangeri sätts i
3D-modell

Glasen sätts i

Glasen fästs i falsarna med kitt.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Fast tak i orangeri med kamin
3D-modell

Kaminens tak

Över kaminen sätts ett fast tak för att undvika att glasrutorna spricker.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

TEKNIK: Skära glas

En glasskärare för 100 kronor klarar jobbet

TIPS: Skydda glaset under transport

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TEKNIK: Lägga takshingel

Med shingles på små plattor är det lätt att lägga takpapp

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Byggnader