85 m² terrass med 3 olika fundament

En gigantisk träterrass kräver ett bra fundament och ofta måste man använda olika kombinationer! Här använder vi tre typer av fundamenteringar: plattor, betongplintar och de genialiska jordskruvarna som borras ned i jorden med en mutterdragare. Resultatet är en vacker och solid träterrass som även får dolda skruvar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
15 dagar
Pris
42.000 kronor
Terrass med 3 olika fundament

Denna terrass är byggd på 3 olika fundament, vilket gör den väldigt robust.

Intro

Terrass med 3 olika fundament: STOLPFUNDAMENT

1. STOLPFUNDAMENT
Längst ut mot trädgården har terrassen byggts på ett fundament av stolpar som grävts ner i jorden. Bjälkarna vilar på en bärlina som är fastgjord i raden av stolpfundament.

Terrass med 3 olika fundament: JORDSKRUVAR

2. JORDSKRUVAR
En stor del av terrassens fundament utgörs av jordskruvar. Skruvarna finns i olika längder och skruvas i jorden med en stark mutterdragare. Skruvarna är inte billiga, men de gör arbetet med fundamentet till en lek.

3. PLATTOR
Vi bygger vår terrass på en befintlig terrass med plattor. För att lyfta träterrassen klossas en del av den upp med plattor som staplas ovanpå varandra. De läggs ovanpå de plattor som redan finns där.

Instruktion

01
Balkskor monteras längs muren 5 Steg

Upp mot huset finns en gammal terrass med plattor som vi kommer att använda som fundament till träterrassens mellersta del. In mot husmuren fästs bjälkarna i balkskor. För att balkskorna ska få rätt höjd måste vi ta bort raden av plattor som ligger intill husets sockel.

Vi använder en 0,5 cm tjock avståndskloss för att säkerställa att balkskorna monteras i rätt höjd på sockeln. De monteras med betongskruvar och vi förborrar med ett 6 mm-betongborr.

1

En före-bild på terrassen. Plattorna får ligga kvar, eftersom de kan användas till att klossa upp bjälkarna. I den nedsänkta bädden framför änden på plattorna ska vi använda jordskruvar och stolpfundament.

2

Höjden markeras. Plattorna tas bort inne vid muren och vi markerar med grönt murarsnöre hur hög terrassen ska vara. Bjälkarna är 10 cm höga och terrassbrädorna ska vara i linje med nedersta murstenen.

3

Mät upp. För att säkerställa att bjälkarna ligger vinkelrätt mot huset, använder vi Pytagoras sats till att mäta upp. Bygg en stor triangel av tre brädor i förhållandet 3:4:5, till exempel 3, 4 och 5 meter.

4

Avståndsklossen hjälper till. Balkskon har måttet 51 x 94 mm och bjälkarna 50 x 100 mm. Vi sätter därför balkskorna 5 mm under sockelns kant. Vi använder en 5 mm tjock kloss för det här.

5

Montera de andra balkskorna. Som utgångspunkt kan man nöja sig med 60 cm mellan bjälkarna. Vi bygger specialbjälkar, som kallas stegar, för lodräta brädor. Därför sitter bjälkarna tätare på en del ställen.

02
Stegarna byggs och monteras 5 Steg

Vår terrass ska ha lodräta brädor som bryter de vågräta terrassbrädorna. För att montera de lodräta brädorna ska vi placera några av bjälkarna tätare i en konstruktion som vi kallar stegar.

Stegarna består helt enkelt av två bjälkar som har monterats med endast 25 cm mellanrum i stället för 60. I mellanrummet fäster vi 25 cm långa reglar med 40 cm:s avstånd mellan dem. Konstruktionerna liknar stegar och det finns nu plats till att montera en längsgående bräda.

1

Montera bjälkarna tätt. Här har de två bjälkarna fästs med ett mellanrum på endast 25 cm. De bildar en stege där en längsgående bräda ska monteras. Du bestämmer själv antalet stegar.

2

Skruva fast ”stegen”. Det finns ett mellanrum på 25 cm och bjälkarna är 5 cm breda. Därmed är hela stegen 35 cm bred. Stegens steg skruvas fast med 4,2 x 75 mm-skruvar. Två skruvar skruvas fast i varje sida.

3

Bjälkarna klossas upp. Alla bjälkar klos-sas upp i rätt höjd med plattor på mitten. Det yttersta gröna snöret markerar terrassens slutliga längd och det andra var en stödjande bärlina ska sättas upp.

4

Stegarna sätts vågrätt. Vi klossar upp så att stegarna ligger helt perfekt. Stegarna hålls senare fast av bärlinan. Nu gäller det bara att se till så att allt är vågrätt.

5

Se till att bjälkarna ligger rakt. Bjälkarna är vågräta och har den önskade höjden. Det är dags att gräva ned stolpfundamenten som den stödjande bärlinan fästs i.

03
Stolfundamenten grävs ner i jorden 6 Steg

Nu har de vågräta bjälkarna lagts och stöds av plattor. Det är äntligen dags att gräva ned stolpfundamenten framför änden på terrassen.

I stolpfundamenten monterar vi en bärlina som bjälkarna fästs på så att hela terrassen blir solid. Det är ett stenhårt arbete att gräva ned betongplintarna och vi får användning för både jordborr och spade, men resultatet blir också ett starkt fundament.

1

Markera var stolpfundamenten ska vara. Vi sätter dem i jorden med cirka en meters mellanrum. På så sätt får bärlinan ett hållfast stöd.

2

Stolpfundamenten ställs upp. Vi har nu bestämt att avståndet mellan stolpfundamenten ska vara en meter, och vi är redo att gräva hålen till dem. Använd både jordborr och en spade till att gräva hålen.

3

Gräv efter strecket. Vi har satt upp ett murarsnöre så att vi vet precis var stolpfundamenten ska grävas ned. Vi använder ett jordborr till att börja gräva hålet och utvidgar det därefter med en spade.

4

Kontrollera djupet. Med hjälp av vattenpasset ser vi till att stolpfundamenten grävs ned på samma djup så att de står vågrätt.

5

Alla stolpfundamenten grävs ned. Beslaget på betongklossen kan justeras så att vi kan få upp vår stödjande bärlina i rätt höjd i förhållande till bjälkarna.

6

Hålen fylls igen. När alla stolpfundament har grävts ned, fylls hålen upp med jord och stampas nogrannt.

04
Bärlina och jordskruvar monteras 5 Steg

Stolpfundamenten är på plats och vi kan nu sätta ihop den bärlina av reglar som änden på bjälkarna ska skruvas fast på. När bärlinan är på plats kommer det roliga: jordskruvarna. Jämfört med att gräva ned betongplintar i jorden är arbetet med jordskruvarna en lek. Med en kraftig mutterdragare kan vi hamra ned en jordskruv i jorden på mindre än en halv minut!

Skruvarna skruvas i med en meters mellanrum så att toppen av skruvarna är i linje med bjälkarna.

1

Skruva ihop bärlinan. Vi sätter ihop bärlinan med två förskjutna reglar. Träet skruvas ihop med 4,2 x 75 mm-skruvar. Håll ihop träet med skruvtvingar, medan du skruvar i skruvarna.

2

Jordskruvarna fördelas. Nu har bärlinan fästs och terrassen är solid i änden. Nu fördelar vi jordskruvarna på bjälkarna så att det är cirka en meter mellan skruvarna.

3

Skruvarna sätts i jorden. Bjälkarna är nu vågräta och fästs i änden till stolpfundamenten, och nu kan vi börja skruva ned skruvarna i jorden med en mutterdragare.

4

Beslaget fästs. När skruven sitter i jorden sätts en spännskiva och ett vinkelbeslag på. Beslaget låses med den medföljande bulten. Vinkelbeslaget skruvas fast på bjälkarna med 4,2 x 75 mm-skruvar.

5

Montera alla jordskruvar. Vi använder 15 jordskruvar till vår terrass, men tack var den lätta monteringen går det snabbt.

05
Terrassbrädorna läggs 5 Steg

Fundamentet är en stor del av arbetet med den här träterrassen, men vi ska naturligtvis även klä den med terrassbrädor.

Vi döljer skruvarna här genom att använda skruvsystemet Marksman Pro från Camo. Det består av ett handtag som gör att vi kan skruva i skruvarna snett i terrassbrädorna. Det ger en solid montering och helt dolda skruvar.

Brädorna monteras med ett av stånd på 0,5 mm.

1

Lägg den första brädan. Det är viktigt att den första brädan som ska gå över hela terrassens längd ligger helt exakt. Mot muren går det inte att dölja skruvarna. Istället används skruvar med måttet 5,0 x 60 mm.

2

Olja träet. Innan vi skruvar fast terrassbrädorna oljar vi in dem med träolja på baksidan. När terrassen sedan är färdig, kan vi olja in brädorna en gång på den översta delen.

3

Fortsätt monteringen. När den första brädan har skruvats fast kan vi gasa på. Speciella Camo-skruvar, 4,0 x 60 mm, som passar i handtagets hål ska användas.

4

Brädorna monteras i stegarna. Här kan du se hur en bräda passar i en av de stegar som vi byggde i början. Det finns plats för att montera upp vågräta brädor mot det lodräta.

5

Såga av ändarna. När brädorna har lagts sågar vi av det överblivna med en sänksåg med styrskena. Vi monterar en avslutningsbräda hela vägen runt så att kanten döljs.

Material

Trä:

 • 145 x 27 mm brunimpregnerad, rillad furu för beklädnad
 • 45 x 95 mm tryckimpregnerade reglar till bjälkar
 • 50 x 100 mm tryckimpregnerade reglar

Skruvar och beslag:

 • 4,0 x 60 mm-terrasskruvar C4 (här Camo)
 • 5,0 x 35 mm-beslagsskruvar, 500 st.
 • 4,2 x 75 mm NKT MontaFlex, 1 500 st.
 • 5,0 x 60 mm-träskruvar, 500 st.
 • 7,5 x 72 mm-betongskruvar
 • M16 x 1 000 mm, M16 x 750 mm, M12 x 600 mm GroundPlugs
 • Stolpfundament, B13 x L19 x H64 40 kg
 • Balksko, 51 x 94 mm och 45 x 97 mm
 • Spikbeslag, B60 x L180 x T1,5

Dessutom:

 • Marktäckväv
 • Kilar
 • Träolja

Specialverktyg

 • Mutterdragare
 • Camo Marksman Pro
 • Sänksåg med styrskena
 • Jordborr

Tidsförbrukning

Vi har använt 15 dagar till den här terrassen (85 m²).

Pris

ca 42 000 kr för denna terrass (85 m²).

Svårighetsgrad

Terrassen är jättestor och med 3 typer av fundament är det en stor, men inte omöjlig uppgift.

3D-modell

3D-modell

Trädäck med 3 fundament

Är underlaget en utmaning, gäller det att förankra trädäcket ordentligt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Plintar

Längst ut i trädgården står trädäcket på plintar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Markskruv

Markskruvarna är lätta att få på rätt höjd.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Plattor

Om du har möjlighet, är ett underlag av gamla plattor alltid en bra och stabil lösning.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Trappa

En trappa ger enkel åtkomst, särskilt om terrassen är lite hög.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Montering av markskruv

Använd vattenpasset ofta - då hamnar skruven helt lodrätt

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

TEKNIK: Slutsågning av trallbrädor

Med sänksåg och styrskena blir kanten helt rak

TIPS: Tydlig markering på mörkt trä

Tips & Tricks

Snygga detaljer gör terrassen helt unik

Vår terrass är stor så vi gör den ännu mer personlig genom att lägga till några snygga detaljer. I vägledningen har vi behandlat de lodräta brädorna som delar in terrassen i fält. Det ger en snygg effekt när den annars helt vågräta ytan bryts.

Som du kan se i bygginstruktionerna är det inte svårt att bygga stegarna till monteringen, men det kräver att du noggrant räknar ut var fälten ska ligga. Vi bygger även en läcker, helt skräddarsydd trappa som gör att man snabbt kan ta sig ut i trädgården.

De lodräta brädorna delar in terrassen i fält.

Trappan gör att man lätt kan ta sig från terrassen till trädgården

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trädäck