Snygg terrass med plattor och pergola

Terrassen med plattbelagt golv blir ett uterum som används ännu mer om du bygger en pergola. Med ett flexibelt solsegel som tak väljer du själv om du vill ha sol eller skugga i den mysiga vrån. Dessutom hindras inte dina utekvällar av att duggregnet faller.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 helger
Pris
10.000 kronor
Myshörna med plattor: Snygg terrass med plattor, pergola och solsegel

Det flexibla solseglet kan dras för när solen blir för stark, eller när kvällsdaggen börjar falla över grillfesten.

Intro

Det blev en större renovering, eftersom en mysig vrå skulle skapas på baksidan i trädgården. I stället för att ha en lutande tomt delades trädgården upp i två nivåer. På så sätt kan man spela fotboll i den första delen och koppla av på den bakre delen, när man går några steg ner på en stor terrass med plattbelagt golv och pergola.

Här nedan kan du se en bild på hur det såg ut innan.

Mysig vrå med plattor

Den tidigare köksträdgården låg bara där orörd. Men efter en större renovering blev det här hörnet mycket mer inbjudande.

Solid kantsäkring

De två nivåerna i trädgården skiljs åt med en solid mur av kantblock. Muren fungerar även som kantsäkring och ser till att plattorna inte pressas utåt.

När du bygger en stenlagd uteplats är det viktigt att underlaget är tillräckligt stabilt så att plattorna inte sjunker.

Det ger bäst stabilitet om plattorna läggs förskjutna, i så kallat förband. När plattorna är så här stora behövs inte det.

Se hur du skapar en mysig vrå i trädgården

Den stora stenlagda terrassen med pergola är ett stort och tidskrävande projekt, men det är inte svårt. Se till att göra en solid kantsäkring och ett underlag med rätt fall och komprimering.

I denna gör-det-självbeskrivning får du hela materiallistan, och så visar vi dig, steg för sten, hur du:

 • gör underlaget
 • lägger plattorna
 • bygger pergolan

Lycka till!

Instruktion

01
Terrassen 11 Steg

Den här trädgården ligger på en lutande tomt som delas upp av en mur, så att gräsmattan ligger på samma nivå som huset och så att terrassen i änden på trädgården ligger lite nedanför. Muren fungerar som en solid kantsäkring så att terrassens plattor inte kan pressas utåt.

Muren byggs av kantblock som sätts i förband och i tre rader ovanpå varandra. Det är viktigt att du sätter den första raden helt rakt, så att muren inte blir skev. Innan du lägger plattorna ska du se till att skapa en lutning i underlaget och pressa samman underlaget ordentligt så att plattorna inte sjunker.

1

Kantblock sätts så att det bildas en mur som skiljer terrassen från gräsmattan. Vi har grävt en ränna för kantblocken och spänner upp ett snöre som kantblocken sätts efter.

2

Gjutbetong hälls i rännan som den första raden av sten ska läggas i. På så sätt försäkrar vi oss om att de står riktigt stadigt. Här används gjutbetong som man tillsätter vatten och blandar ordentligt.

3

Kantblocken knackas på plats i betongen. Det är viktigt att den första raden av sten står helt rakt så att din mur inte blir skev. Kontrollera flitigt med vattenpasset så att du försäkrar dig om att stenarna står exakt.

4

De två kommande raderna av sten fixeras med kakellim. Påför kakellimmet med en murslev och sätt nästa rad i förband, alltså förskjuten i förhållande till den första raden. Överblivet kakellim tvättas bort med vatten.

5

Jorden trycks på plats runt muren efter hand som kantblocken sätts på plats. Med en mur av kantblock som sätts i betong får du en mycket stark kant vid terrassen så att du säkerställer att plattorna inte pressas ut.

6

Nu ska det fyllas på med stabilgrus på underlaget (15 cm) som komprimeras med en plattvibrator. Dessförinnan har vi skapat en lutning i underlaget på 1-2 cm per meter så att vattnet leds bort från terrassen.

7

Fyll på med avjämningsgrus ovanpå stabilgruset i ett skikt på ca 2-3 cm. För en stor yta som här, är det lättast med en asfaltsraka.

8

Avjämningsskiktet avjämnas så att underlaget blir helt jämnt och följer rätt lutning. Två raka rör läggs ned i beläggningen på rätt höjd och en rätskiva körs över så att det överblivna gruset avlägsnas.

9

Spänn upp ett snöre som markerar kanten av beläggningen. På så sätt har du en tydlig riktlinje som du kan lägga den första raden av plattor efter.

10

Nästa rad av plattor sätts. Här har vi valt en mörk platta på den yttersta och tredje yttersta raden så att den grå ytan inte ger ett för massivt intryck.

11

Fogarna fylls med foggrus när alla plattor har lagts. Sopa diagonalt på fogarna så att du är säker på att de fylls. Kör över plattorna med plattvibratorn och fyll därefter fogarna.

02
Pergolan 7 Steg

I den ena änden av terrassen med plattbelagt golv byggs en pergola, så att det går att sitta i skuggan under ett solsegel.

Pergolan består av fem stolpar - en i varje hörn samt en mittstolpe på den ena långsidan. Överst på båda uppsättningar av ändstolpar placeras en tvärgående överliggare. Den stabiliserar konstruktionen och fungerar samtidigt som stöd för de längsgående reglarna, som placeras med ett litet avstånd så att "taket" blir luftigt. I pergolans hörn monteras en ögleskruv för solseglet.

Baksidan på pergolan avgränsas här med två staketmoduler.

1

Gräv hål för stolparna (A och B), totalt fem. Vi börjar med att gräva ut för den ena av de två stolparna som ska placeras i plattbeläggningen. Ett jordborr är definitivt det bästa verktyget till att göra hål i en plattbeläggning.

2

Hörnstolpen (A) gjuts fast. Det är viktigt att den står helt rakt. Spika ev. på ett par stödbrädor som håller den på plats under tiden. I botten lägger vi grus så att stolpen inte står direkt på den fuktiga jorden.

3

Den mittersta stolpen (B) placeras i en stolpsko. Avståndet mellan stolparna på den ena långsidan har här anpassats så att det bara är två staketavsnitt på 180 cm mellan stolparna.

4

Stolparna (A och B) sågas av så att de har en höjd på 230 cm ovanför marken. Ovanpå de två främsta stolparna och de två stolparna längst bak placeras en överliggare (C) som sticker ut 10 cm över stolparnas ändar.

5

Fäst en stödjande regel (D) på överliggaren (C) så att den inte kommer att "hänga". Det är enklast att sätta ihop de två delarna på marken först, innan du monterar överliggaren på stolparna.

6

Överliggaren (C) fästs på stolparna med 6 x 100 mm-skruvar. Den stödjande, lodräta regeln (D) placeras mellan stolparna (A) så att den är i linje med ytterkanten.

7

De längsgående reglarna (E) monteras. Såga först hack i dem så att de kan placeras 4 cm ned över överliggarna (C). De sju längsgående reglarna placeras ut med ett avstånd på 62 cm.

Material

 • Kantblock, 12 x 12 x 21 cm
 • Plattor, 5 x 40 x 49 cm
 • Plattor, 5 x 30 x 30 cm
 • Gjutbetong till kantblock
 • Kakelfix
 • Stabilgrus
 • Avjämningsgrus
 • Foggrus
 • 4 stolpar (A), 10 x 10 x 330 cm
 • 1 stolpe (B), 8 x 8 x 230 cm
 • 2 överliggare (C), 5 x 10 x 400 cm
 • 2 stödreglar (D), 5 x 10 x 360 cm
 • 7 reglar (E), 5 x 10 x 440 cm
 • 4 säckar betong för fixering av stolparna
 • 1 jordankare
 • 2 staketavsnitt, 180 x 180 cm
 • 8 stora vinkelbeslag
 • Rostfria skruvar, 6 x 100 mm
 • 4 ögleskruvar, 8 x 100 mm
 • 4 karbinhakar
 • Solsegel, 360 x 360 cm

Specialverktyg

 • Avjämningsset
 • Asfaltsraka
 • Plattvibrator (250 kg)
 • Jordborr

Tidsförbrukning

3-4 helger.

Pris

Ca 10 000 kr.

Svårighetsgrad

Det är ett stort och tidskrävande projekt men det är inte svårt. Se till att göra en solid kantsäkring och ett underlag med rätt fall och komprimering.

Ritning

Multimedia

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altantak