Slipp grannens singel på uppfarten

Är du trött på att behöv sopa bort grannens singel från din uppfart? Bygg då en effektiv gräns med stora kantblock, som du lägger på ett stabilt uppbyggt underlag.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
6.000 kroner
Kantblock: Slipp grannens singel

Bygg en hög kant till uppfarten av kantblock – och slipp grannens singel

Intro

I ett villakvarter bor man tätt, och även om du har bra kontakt med din granne har du förmodligen knappast lust att få in singeln från dennes infart på din egen infart. Om två infarter ligger intill varandra är det lätt att detta händer. Vi sätter därför en rad med kantblock för att få en uppdelning som gör att gruset stannar på andra sidan. Självklart pratar du med grannen före arbetet sätts igång, så att ni är överens.

Kantblock: Slipp grannens singel

Kantblock i mitten avgränsar de två uppfarterna.

Läs mer om uppfart

I denna gör-det-självbeskrivning visar vi hur du delar av din och grannens uppfart med kantblock. Det är ett lätt och snabbt arbete. Det svåraste är att skära till blocken. I artikeln visar vi hur du:

 • tar bort den gamla plattkanten
 • lägger kantblock
 • gör kanten stark med kantsäkring

Instruktion

01
Rännan grävs och fylls med grus 5 Steg

Först gräver vi en ränna som vi fyller med stabilgrus. Det kan vara svårt att gräva i infarten, men om du använder en borrhammare kan underlaget eventuellt lossna lättare. Stabilgruset ska packas noggrant med en plattvibrator.

Vi gräver så att vår ränna blir 45 cm bred och får ett djup på cirka 20 cm under den befintliga plattsättningen. Vi har naturligtvis inte glömt att försäkra oss om att rännan passar den plattvibrator som vi har lånat.

1

Rännan grävs så att den blir 20 cm djup. Det kan dock vara svårt att gräva och få jorden att lossna. En borrhammare med mejsel kan underlätta - annars är det en vass spade som gäller.

2

Grus fylls på i rännan. När jorden har grävts bort ska rännan fyllas med stabilgrus i storleken 0-32 mm.

3

Fördela stabilgruset i rännan. Dra ut gruset med en skyffel i ett jämnt lager. Lagret ska sluta ca 2 cm under den befintliga plattsättningen, så att det finns plats för det efterföljande lagret av sättgrus.

4

Gruset packas. En plattvibrator på 80 kg är ett måste när stabilgrus ska packas. Efter packningen är avståndet 4-5 cm upp till plattorna. På så sätt finns det plats för sättgrus.

5

Sättgruset fördelas. Ett lager på 4-5 cm ska läggas ut. Vi använder en läkt för att dra ut sättgruset så att vi får rätt tjocklek på lagret.

02
Den gamla plattkanten tas bort 4 Steg

Betongblocken kommer att sträcka sig en bit in på grannens infart och därför ska plattorna också justeras så att de får stöd mot den nya kanten.

Vi tar bort den gamla plattkanten som har avgränsat vår infart från grannens, så att vi kan skapa en fin avslutning mot våra nya kantblock.

Det kan vara svårt att ta bort de plattor som har legat där i många år, men med en vass spade går det bra att lirka loss stenarna.

1

Plattorna plockas upp. Här kan du se hur lång den gamla kanten var. Hela kanten tas bort och plattorna förlängs ut mot den nya kanten. Kom ihåg att ta bort gammal fogsand.

2

Sätt upp ett snöre. Snöret till höger används för att få rätt riktning och höjd. Snöret har satts upp 1 cm ovanför den tänkta överkanten på kantblocken samt med ett mellanrum på 1 cm till kantblocken.

3

De extra stenarna läggs. Vi använder snören som vi lägger de nya stenarna efter. På andra sidan snöret, till höger, ska kantblocken placeras.

4

Stenarna återanvänds. Återanvänd så många stenar som möjligt från den gamla kanten. Med nya plattor kan det bli en färgskillnad, så sträva efter att hitta plattor som liknar de gamla så mycket som möjligt

03
Kantblocken läggs 6 Steg

Nu är det ordning på rännan, plattsättningen har förlängts och vi kan nu lägga betongblocken på plats och göra klart projektet. Betongblocken ska inte gjutas fast utan i stället göras solida med ett lager stabilgrus på sidan ut mot grannens infart. Packa noggrant med plattvibratorn.

De sista stenarna, som ska anpassas till betongblocken, måste du justera med en vinkelslip. Är det fråga om många stenar kan det löna sig att hyra en stenklipp.

1

Höjden justeras. Kantblocken är 21 cm höga. Det är en höjdskillnad mellan de två infarterna, men 14 cm är tillräckligt för att hålla gruset borta.

2

Kantblocken läggs efter snöret. De läggs så att det blir ett mellanrum på 1 cm mellan snöret och stenen. Se till att inte skjuta dem för mycket mot snöret.

3

Det sista betongblocket passas in. Den sista stenen läggs intill en lyktstolpe. Blocken har skurits till med en vinkelslip med diamantklinga. Vi har tagit bort de skarpa kanterna som klingan på vinkelslipen skapar med en slägga.

4

De sista stenarna läggs på plats. Bakom kantblocken fyller man på med stabilgrus. Den befintliga plattsättningen förlängs så att den avslutas mot kantblocken.

5

Plattorna vibreras på plats. Stenbeläggningen har nu förlängts helt ut mot betongkanten. Vi kör över stenarna några gånger med plattvibratorn.

6

Fogarna fylls. När stenbeläggningen är klar ska fogarna fyllas med fogsand. Använd riktig fogsand, aldrig natursand. Sopa in sanden i fogarna med en sopborste. Kör med plattvibratorn och fyll i igen efteråt.

Material

 • Stabilgrus, 0-32 mm
 • Sättgrus, 0-8 mm
 • Kantblock, 42 x 21 x 14 mm, svart
 • Holmegaardsten, 21 x 14 x 7 mm
 • Fogsand

Specialverktyg

 • Plattvibrator

Tidsförbrukning

En helg.

Pris

6 000 kr för den här infarten.

Svårighetsgrad

Arbetet är lätt och går snabbt. Det svåraste är att skära till plattorna.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Uppfart