Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Innan du sätter i gång med att bygga dina väggar är det en bra idé att göra en arbetsritning. Då blir det mycket enklare att räkna ut hur mycket material du ska använda till projektet.

Innan du sätter i gång med att bygga dina väggar är det en bra idé att göra en arbetsritning. Då blir det mycket enklare att räkna ut hur mycket material du ska använda till projektet.

I den här gör-det-självbeskrivningen bygger vi två skiljeväggar, som står vinkelrätt mot varandra, till ett badrum.

Sedan ska det sättas upp kakel på väggen - därför har trästommens stående reglar placerats med 30 cm mellanrum och kläs med 15 mm tjocka skivor. På en vägg utan kakel kan avståndet vara 60 cm mellan reglarna och skivorna 12,5 mm tjocka.

LÄS OCKSÅ: Så här arbetar du med fibergipsskivor

I beskrivningen får du en komplett materiallista och en grundlig beskrivning av hur du:

  • bygger trästommen som gipsväggen ska bestå av
  • sätter upp gipsskivor på hela väggen
  • sågar fibergips
  • limmar ihop skivorna
  • gör väggen med dörröppningen
  • isolerar väggarna