Skruvfast och fuktsäker innervägg av fibergips

Ska du bygga skiljeväggar till ett badrum är det smart att välja fibergipsskivor. De tål fukt och är skruvfasta, så tunga föremål kan skruvas upp direkt på väggen. Dessutom limmas de ihop, så det räcker med att du spacklar en gång.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
4 800 kronor
Innan du sätter i gång med att bygga dina väggar är det en bra idé att göra en arbetsritning. Då blir det mycket enklare att räkna ut hur mycket material du ska använda till projektet.

Innan du sätter i gång med att bygga dina väggar är det en bra idé att göra en arbetsritning. Då blir det mycket enklare att räkna ut hur mycket material du ska använda till projektet.

Intro

I den här gör-det-självbeskrivningen bygger vi två skiljeväggar, som står vinkelrätt mot varandra, till ett badrum.

Sedan ska det sättas upp kakel på väggen - därför har trästommens stående reglar placerats med 30 cm mellanrum och kläs med 15 mm tjocka skivor. På en vägg utan kakel kan avståndet vara 60 cm mellan reglarna och skivorna 12,5 mm tjocka.

LÄS OCKSÅ: Så här arbetar du med fibergipsskivor

I beskrivningen får du en komplett materiallista och en grundlig beskrivning av hur du:

 • bygger trästommen som gipsväggen ska bestå av
 • sätter upp gipsskivor på hela väggen
 • sågar fibergips
 • limmar ihop skivorna
 • gör väggen med dörröppningen
 • isolerar väggarna

Innan du sätter i gång med att bygga dina väggar är det en bra idé att göra en arbetsritning. Då blir det mycket enklare att räkna ut hur mycket material du ska använda till projektet. Här ska vi bygga två väggar till ett badrum. Väggarna ska stå vinkelrätt mot varandra. Därefter ska kakel sättas upp på väggen - trästommens lodräta reglar ska därför placeras med ett avstånd på 30 cm och kläs med 15 mm tjocka skivor. På en vägg utan kakel är avståndet 60 cm mellan reglarna och skivornas tjocklek 12,5 mm.

Instruktion

01
Trästommen 7 Steg

Här ska vi göra gipsväggar till ett badrum som ska byggas i hörnet av ett större rum. Det innebär att man endast ska bygga två vinkelräta väggar.

Väggarna består av en trästomme som har byggts av reglar med måttet 45 x 70 mm och som kläs med fibergips (här Fermacell). Du kan även skapa en stomme av stål - principen är densamma. De oorganiska fibercementskivorna är perfekta för ett badrum, eftersom de inte absorberar fukt. De är även skruvfasta, vilket gör det mycket lättare att efteråt montera föremål på väggen.

1

Rita upp var på golvet väggarna ska placeras. Ytterväggarna, som man mäter vinkelrätt från, är utgångspunkten. Använd ett måttband eller en linjelaser. Rita upp på väggarna och innertaket samt för dörrhålet.

2

Sätt fast syllpapp på bottenregeln och skär till pappen så att det inte kan tränga in fukt i träet från betonggolvet. Dessförinnan sågas regeln till på längden med en kap-/gersåg.

3

Skruva fast bottenregeln med montageskruvar (7,5 x 72 mm), som skruvas ner i ett förborrat hål i golvet. Skruvarna sätts med 50 cm mellanrum. Observera att det har gjorts plats för en lodrät regel vid änden.

4

Montera de lodräta reglarna framför bottenregelns ändar, längst bak på ytterväggen och längst fram där den andra väggen ska stötta upp. Det är superviktigt att de är 100 procent lodräta.

5

Den lodräta regeln vid dörren skruvas fast med två 5 x 100 mm-skruvar på bottenplattan. Lägg märke till avståndet till den korta bottenregeln som ska sträcka sig till dörrhålet. Nu finns det plats för gipsskivan.

6

Skruva fast reglarna i innertaket. Taket består av skruvfasta fibergipsskivor. Reglarna skruvas fast med vanliga spånskruvar. De två ledningarna är avsedda för vägguttag som ska placeras vid dörren.

De lodräta reglarna i mitten fästs. Om du monterar en bräda tillfälligt på yttersidan av de två ändreglarna, är det lätt att sätta upp de andra så att allihop hänger samman.

02
Sätt upp gipsskivor på hela väggen 5 Steg

Avståndet mellan de lodräta reglarna har anpassats så att det passar med monteringen av fibergipsskivorna som har måttet 90 x 120 cm.

Det är viktigt att den första skivan placeras spikrakt, eftersom det är den skivan som de övriga skivorna sätts upp efter. Vid skarvarna finns det nämligen inte mycket plats att skruva på.

Skivorna limmas ihop. Fördelen med detta är att det inte finns spackelkanter som ska skäras bort. På så vis undviker du spill och det räcker med att avsluta med att spackla en gång.

1

Var noggrann med den första skivan. Det är superviktigt att den sitter helt rakt, eftersom den är utgångspunkten för de övriga skivorna. Det är en bra idé att märka upp var skruvarna ska sitta.

2

Använd små plastklossar för att finjustera skivan så att den sitter rakt. Skruva därefter fast skivan - till att börja med först i den sida där inte någon ny skiva ska stöttas upp.

3

Skruva fast en gipsskiva vid sidan av den första. Två skivor ska fästas i samma regel. Fäster du dem samtidigt är det mindre risk att du skruvar för nära kanten så att skivan förstörs. Kom ihåg att först limma.

4

Montera nästa rad med gipsskivor enligt samma princip. Skivorna sätts upp med förskjutna skarvar i förband. Detta ger den starkaste konstruktionen. Avståndet mellan skruvarna är ca 20 cm.

5

Gör plats för fogar längs ytterväggen och vid innertaket. Det är lämpligt om det finns ett avstånd på ca 3 mm mellan dessa ställen.

03
Så limmas skivorna ihop 4 Steg

Fibergipsskivor finns både med och utan spackelkant precis som i fallet med vanliga gipsskivor. Här har vi valt skivorna med räta kanter som ska limmas ihop, så att vi undviker att såga för mycket i skivorna och därmed slipper spackla skarvarna med spackelmassa.

Fibergipsskivor limmas ihop med ett speciallim till vilket det finns en speciell spets som hjälper dig att påföra limmet ordentligt på kanterna. Det är viktigt att påföra rikligt med lim. Det ska påföras så mycket att det sipprar fram lim längs hela skarven när du pressar skivorna ordentligt mot varandra.

1

Limmet till skivorna har en speciell spets som säkerställer att du påför limmet tillräckligt långt in på kanten av skivan.

2

Limmet påförs på skivans kant genom att man för spetsen i en jämn fart längs kanten. Se bara till att det kommer ut lim ur patronen och att farten hålls.

3

När skivorna limmas ihop i den vågräta ledden, håller du nästa skiva 2 cm från kanten där du precis har påfört lim. Därefter skjuter du den på plats i limmet.

4

När skivorna limmas ihop lodrätt, ska du påföra lim på båda kanterna. Sätt sedan ner skivan mot den vågräta kanten och pressa upp den mot den lodräta kanten så att limmet sipprar ut.

04
Gör väggen med dörröppningen 10 Steg

Trästommen med dörröppningen ska nu göras klar. När vi väntar med att göra stommen helt färdig, beror det på att vi får ett starkare hörn på den vinkelräta väggen om gipsskivorna går in bakom vid väggen med dörrhålet.

Kom ihåg att ta hänsyn till att golvbeläggningen kommer att sticka upp lite. Det ska därför lämnas utrymme för dörrens höjd.

När skivorna har monterats ska du spackla hål och ta bort lim i skarvarna.

1

Montera de lodräta reglarna på väggen med dörrhålet. Ändregeln skruvas fast direkt på väggen. Detta gör att hörnet blir starkt. Dörren placeras här alldeles intill den första väggen med ett avstånd på 10 cm.

2

Överliggaren till dörren skruvas fast med långa skruvar - 5 x 100 mm. Kom ihåg att ta golvbeläggningens höjd i beräkning när du mäter upp överliggarens placering.

3

Väggen kläs med fibergipsskivor precis som på den andra väggen - skivorna placeras i förband, limmas ihop och skruvas fast.

4

Den sista skivan sätts fast längst upp. Kom ihåg att skapa ett avstånd på 3 mm mellan de översta skivorna och innertaket, så att det finns plats för en fog.

5

Borra ut för ev. vägguttag. Här används en hålsåg på 56 mm från ProFit som är det mest lämpliga borret för fibergips. Flera hål borras bredvid varandra, eftersom det ska finnas plats för ett större vägguttag.

6

Sätt upp fibergipsskivor på den andra sidan av väggen när du har fyllt den med isolering. När alla skivor har monterats ska limmet torka till dagen därpå.

7

Skivan på det utvändiga hörnet sticker ut 1 mm över kanten så att det finns plats till att spackla.

8

Fibergipsskivorna ska skrapas rena så att båda väggarna är helt plana. Det finns en speciell skrapa för uppgiften och som gör väggarna klara för spackling.

9

Alla hål spacklas först med ett medelgrovt sandspackel, så jämnt som möjligt, innan väggen bredspacklas. Kom ihåg att rengöra väggen med en hårt urvriden trasa innan, så att det inte finns något damm kvar.

10

Väggen bredspacklas. Sandspackel dras på nerifrån och upp i ett långt drag. Om kakel ska sättas upp på några ställen på väggen, ska du inte spackla där.

05
Så isoleras väggarna 3 Steg

När du har satt upp fibergipsskivor på den ena sidan av trästommen, ska du isolera väggarna. Det gör du lätt och effektivt med mineralull som skärs till med en kniv så att mineralullen passar mellan reglarna. Det finns mineralull i en tjocklek på 75 mm som passar in precis på reglarnas mått.

Det är en mycket bra idé att skydda dina andningsvägar med en mask och använda handskar när du arbetar med mineralull. Mineralullen kliar om du får små delar på huden och det är obehagligt och skadligt att få ned mineralull i lungorna. Du kan eventuellt välja att använda isolering av märket Knauf som är mer behagligt att arbeta med.

1

Mineralullen skärs till med en kniv så att den passar in mellan de lodräta reglarna. Det är bra om den sitter en aning spänt.

2

Börja med så stora bitar som möjligt och komplettera därefter slutligen med mindre bitar.

3

Sätt upp fibergipsskivor på yttersidan när du har fyllt båda väggarna med mineralull. Detta görs på samma sätt som på den invändiga sidan.

Material

 • Fibergipsskivor (här Fermacell) Fibergipsskruvar, 3,9 x 35 mm
 • Reglar, 45 x 75 mm
 • Montageskruvar, 7,5 x 72 mm
 • Skruvar, 5 x 100 mm
 • Syllpapp
 • Lim för fibergips (grön från Fermacell)
 • Isolering, 45 mm

Specialverktyg

 • Sänksåg med styrskena
 • Dammsugare för verktyg

Tidsförbrukning

Ca 2-3 dagar.

Pris

Ca 4 800 kr.

Svårighetsgrad

Ett medelsvårt projekt med snabbt och synligt resultat.

Tips & tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Skiljevägg