Så spacklar du en ojämn vägg

Används gipsputs och slipp spackelmassa om den murade väggen ska spacklas helt slät.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 timmar
Pris
1.000 kronor

Intro

Det är mycket enklare att spackla ojämna väggar med gipsputs istället för med vanlig spackelmassa.

Med spackel kan du bara lägga på några millimeter tjockt lager. Lägger du på ett tjockare lager kommer materialet att krympa när det torkar. Och så måste du efterspackla.

De problemen slipper du med gipsputs, som kan spacklas på väggen i upp till 5 cm tjocka lager, utan att krympa. Därför är gipsputs det bästa valet när du ska spackla en mycket ojämn vägg helt slät.

LÄS OCKSÅ: Gipsbruk är genialt

Gipsputs är ett billigt sätt att släta ut en vägg

Gipsputs är till och med billigt jämfört med t.ex. sandspackelmassa, men bara om du ska släta en större yta. Som regel är du nämligen tvungen att köpa en säck med 20-30 kilo torrt gipsputspulver, som ska blandas med vatten innan du kan börja spackla väggen.

Gipsputs kan användas på både släta och råa ytor på invändiga väggar och loft.

Arbeta snabbt när du spacklar väggar

Tempo är nyckelordet när du spacklar en ojämn vägg med gipsputs. Det torkar snabbt. När putsen är blandad har du ungefär en halvtimma på dig att få upp den på väggen och jämna ut. Lyckligtvis är den lätt att bearbeta.

LÄS OCKSÅ: Enkel och effektiv giraffslip

Förbered dig ordentligt innan du spacklar

Innan du sätter igång ska väggen tvättas med grundrens, innan den grundas med betongprimer eller förankringsgrund. Du ska även sätta hörnskenor på väggen. De används när du ska dra av gipsputsen med en bräda eller rätskena.
Det är nödvändigt att använda två eller fler styrskenor, som du drar din rätskena mot. Då kan du snabbt och lätt få en slät yta att arbeta vidare med.

Instruktion

01
Förberedelse 3 Steg

Med vanligt lättspackel kan du lägga på ett skikt på ett par millimeter. Lägger du på mer än så, krymper spacklet och spricker när det torkar. Och då måste du spackla en eller två gånger till.

Det problemet slipper du om du använder gipsputs. Då kan du lägga på flera centimeter på en gång - upp till 6 cm! Och den varken krymper eller spricker när det härdar. Därför är gipsputs det givna valet när en skrovlig eller ojämn vägg ska bli slät.

En annan fördel med gipsputs är att den är billig jämfört med sandspackelmassa. I varje fall om du ska spackla en stor vägg, för då måste du köpa en säck på 25 kg. Pulvret blandas med vatten.

Här putsar vi en vägg klädd med mexitegel, och när man arbetar på en så stor yta är det viktigt att använda en lång skena eller bräda att dra av överskottsputs med. Skenan bör vila på ett par stödlister. Då blir det lättare att inte bara få en slät utan också en rak vägg. Men det gäller att arbeta snabbt. När bruket har blandats har man en halvtimme på sig att fördela det och jämna till ytan.

1

Tvätta väggen noga så att fett och smuts försvinner. Låt väggen torka och stryk den med en primer om den är sugande (som tegel).

2

Såga hörnskenor i rätt längd med en bågfil. Hörnskenan har två funktioner. Dels förstärker den hörnet, dels används den som stöd för skenan eller brädan som du använder för att dra av överskottsbruk.

3

Pressa fast hörnskenan och skrapa bort överskottsputs. Kolla med ett långt vattenpass att den sitter lodrätt på båda sidor av hörnet. Det har nämligen stor betydelse för arbetet och det färdiga resultatet.

02
Lägg på gipsputs 2 Steg

1

Blanda en portion gipsputs och dra ut den på väggen med en stor stålputsbräda. Konsistensen ska vara som tjock vispad grädde. Blanda inte mer bruk än vad du kan arbeta med inom en halvtimme. Brukets öses upp med slev.

2

Börja nerifrån och i ett hörn när du drar ut putsbruket. När du har fördelat bruket i en bana uppåt fyller du på mer bruk och drar ut detta vågrätt. En tegelvägg med markerade fogar slukar bruk så du måste blanda flera portioner.

03
Dra av gipsputs 3 Steg

1

Nu gäller det att arbeta snabbt. Putsen dras av med en lång skena eller bräda, som under tiden vilar mot hörnprofilerna. Håll skenan vågrätt längs golvet och för den uppåt i sicksack-rörelser medan du trycker lätt inåt.

Skenan eller brädan vickas lite så att en kanten ligger an mot väggen när du drar.

2

Efter den vågräta avdragningen för du nu skenan lodrätt längs väggen - och fortfarande i sicksack. Glöm inte att ta bort den överflödiga putsen från skenan och torka av den regelbundet.

Har du varit snabb när putsen fördelades med stålputsbrädan kan du nu fylla igen svackor.

3

Under taket och på små ytor är det bättre med den lilla skenan som lättare kommer åt. När du har dragit både lodrätt och vågrätt är det meningen att väggen ska vara rak och utan vare sig vågdalar eller toppar.

04
Vid fönster/dörrar 2 Steg

1

Smygen fram mot fönstret fylls med puts. Fördela bruket med en slev och pressa in det ordentligt i fogarna mellan tegelstenarna.

2

Smygen jämnas till nerifrån med en kort rätskena. Tryck in skenan mot hörnet, där hörnprofilen sitter, och håll den så att du kan styra den längs karmen med ena handens fingrar. Då blir det lätt att jämna till hela smygen.

05
Helt slät vägg 3 Steg

1

När putsen har torkat finputsas ytan med en svampklädd putsbräda. Kolla noga att ytan verkligen är fast innan du sätter igång. Doppa puts-brädan i vatten så att den blir fuktig, och putsa med stora och mjuka cirkelrörelser.

2

Små hål fylls igen med gipsputs. Om du fyller igen alla hål nu, och om du har varit noggrann, så slipper du efterföljande finspackling. Det sparar en hel arbetsomgång och torktid.

3

Till sist stålglättas väggen med stålputsbräda. Vinkla den en aning så att ena kanten ligger an mot väggen. Dra sedan putsbrädan med stadig hand över putsytan och utan att göra spår i den. Stålglättningen utförs uppifrån och neråt.

Material

 • Primer
 • Gipsputs
 • Hörnprofi ler och skenor från Knauf (Hörnprofiler. Med hjälp av profilerna och/eller lodrätt monterade stödskenor är det lätt att kolla putstjockleken och att få putsen lodrät. På utåtgående hörn används profilerna som stöd för rätskenan när putsen dras av. Profilerna finns i flera utföranden och längder. Bredden är här 34 x 34 mm. På väggar utan hörn fästs försinkade skenor som stöd. De kan vara t.ex. 6 x 21 mm och säljs i längder på 2,5 meter).

Specialverktyg

 • Stålputsbrädor
 • Putsbräda med svampgummi (Skena eller bräda. När du ska dra av överflödigt putsbruk från väggen behöver du en lång, rak skena eller bräda. Den ska helst vila på två eller flera stöd på väggen, exempelvis hörnskenor, så att väggen inte bara bir slät utan också rak. Vi köpte en aluminiumskena på 2 meter och sågade till två bitar - en på 50 cm - för mindre partier och en på 150 cm för större ytor).
 • Slevar
 • Borrmaskin med blandare

Tidsförbrukning

3-4 timmar plus torktid.

Pris

25 kg (blir till 30 liter) kostar 200 kr och räcker till ett 1 cm tjockt skikt på 30 m2.

Svårighetsgrad

Med rätt verktyg är det lätt att putsa stora ytor med gipsputs. Ska väggen bli slät på direkten krävs att du kan arbeta snabbt.

Video

TIPS: Enkel spackling med två spacklar

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Putsa vägg