Lätt
Svår

Det är mycket enklare att spackla ojämna väggar med gipsputs istället för med vanlig spackelmassa.

Med spackel kan du bara lägga på några millimeter tjockt lager. Lägger du på ett tjockare lager kommer materialet att krympa när det torkar. Och så måste du efterspackla.

De problemen slipper du med gipsputs, som kan spacklas på väggen i upp till 5 cm tjocka lager, utan att krympa. Därför är gipsputs det bästa valet när du ska spackla en mycket ojämn vägg helt slät.

LÄS OCKSÅ: Gipsbruk är genialt

Gipsputs är ett billigt sätt att släta ut en vägg

Gipsputs är till och med billigt jämfört med t.ex. sandspackelmassa, men bara om du ska släta en större yta. Som regel är du nämligen tvungen att köpa en säck med 20-30 kilo torrt gipsputspulver, som ska blandas med vatten innan du kan börja spackla väggen.

Gipsputs kan användas på både släta och råa ytor på invändiga väggar och loft.

Arbeta snabbt när du spacklar väggar

Tempo är nyckelordet när du spacklar en ojämn vägg med gipsputs. Det torkar snabbt. När putsen är blandad har du ungefär en halvtimma på dig att få upp den på väggen och jämna ut. Lyckligtvis är den lätt att bearbeta.

Förbered dig ordentligt innan du spacklar

Innan du sätter igång ska väggen tvättas med grundrens, innan den grundas med betongprimer eller förankringsgrund. Du ska även sätta hörnskenor på väggen. De används när du ska dra av gipsputsen med en bräda eller rätskena. Det är nödvändigt att använda två eller fler styrskenor, som du drar din rätskena mot. Då kan du snabbt och lätt få en slät yta att arbeta vidare med.

Ladda ned artikeln “Slät vägg på tre timmar”, som visar hur du lyckas spackla en hel murad vägg med gipsputs.