Stabilt bord med bänkar – för hela familjen

Det läckra och stabila bordet med tillhörande bänkar snickrar du av standardvirke från närmaste bygghandel. Och jobbet klarar du med en skruvdragare och en såg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
1.500 kronor

Intro

Du kan tryggt bjuda hem grannarna till en bit mat på terrassen om ett par veckor, även om du inte har några utemöbler just nu. De snickrar du nämligen snabbt och enkelt av standardvirke som finns på närmaste byggvaruhus.

LÄS OCKSÅ: Planhyveln – ett givet inslag i snickarverkstaden

Och du klarar dessutom av jobbet med endast några få verktyg. Som alltid underlättas jobbet om du har en rejäl maskinpark, men det är inte nödvändigt. Du klarar dig med en skruvdragare och en såg, helst en kapsåg med glidfunktion. Du kan under arbetet välja en enkel och sparsmakad stil eller lägga tid på detaljer.

Bestäm själv hur långa bord och bänkar ska vara. Du kan utan vidare förlänga dem lite för materialet är så gediget att det tål det. Och det blåser inte omkull. Passa på att grunda och måla alla delar innan de sätts ihop. Det har inte vi gjort för det är lättare att visa processen med omålat trä.

Instruktion

01
Bänkens två gavlar görs var för sig 8 Steg

Bänken snickras i fyra omgångar. Först tillverkar du de två gavlarna och därefter förenar du dem genom att skruva fast sitsen mellan dem. Sedan fortsätter du med ryggstödet och till sist förstärks bänken under sitsen med snedsträvor och en stabilitetsregel.

För att arbetet ska vara enkelt arbetar vi med räta vinklar, men ryggstödet ska ha behaglig lutning så därför sågas den övre delen av bakbenet av snett.

1

Den övre delen av bakbenen A sågas till. Sågspåret börjar 2 cm in upptill och fortsätter 50,5 cm snett ner till motstående hörn.

TIPS: Cirkelsåg och skena underlättar.

2

Hålen för vagnsbultarna i benen A och B markeras. Sätt märken exakt 20 mm in från alla sidor vid fogpunkterna. Om du gör en borrmall så är strecket mellan punkterna viktigast.

3

Vi tillverkar en borrmall med ett borrstativ som borrmaskinen kan spännas fast i. Planet X och anhållet Y skruvas fast på ett underlag Z för att vi ska vara säkra på att borra lodrätt 20 mm från kanten.

4

Därefter borrar vi 8 mm hål för alla vagnsbultarna, först i benen A och B och sedan i tvärreglarna C. Benen spänns fast på tvärreglarna och vi borrar igenom hålen.

5

Benen A och B sätts ihop med tvärreglarna C med vagnsbultar, som sticks in från gavelns utsida. Slå ner den sista biten med hammare. Trä på bricka och mutter och dra åt.

6

På insidan av den övre tvärregeln C fästs en mellanbit D. Tack vare den kommer skruvarna i sitsen och ryggstödet att sitta lika långt från kortändarna. Biten fästs med vinterlim.

7

Mellanbitarna D fästs på tvärreglarna med lim och ett par 6 x 80 mm skruvar. Limmet håller, men tack vare skruvarna kan arbetet genast fortsätta.

8

Muttrarna dras åt på vagnsbultarna som låses fast i träet och därför inte dras med runt.

02
Sits och ryggstöd fästs och skruvarna pluggas 7 Steg

Både sits och ryggstöd tillverkas av 45 x 95 mm reglar. Vi har gjort dem 178 cm långa, alltså 27 cm kortare än de i bordsskivan. Du bestämmer själv hur långa bänkarna ska vara.

De skruvar som håller fast reglarna döljer vi med träpluggar. Det förlänger bänkarnas livslängd och ser dessutom mycket snyggt och genomarbetat ut. De pluggar v i använder är egentligen avsedda att dölja karmskruvar.

1

Vi förborrar för skruvar och pluggar i alla reglar E. Hålen borras 125 mm från kortändarna och 20 mm från långsidorna med hjälp av borrmallen. Först 1 cm ner med 14 mm borr, sedan igenom med 6 mm borr.

2

Gavlarna förenas med de två yttersta sittreglarna E. Det går snabbt att justera reglarna och spänna fast dem med snabbtvingar. Reglarna ska sticka ut 10 cm från gavlarna på båda sidor.

3

De två yttersta sittreglarna E skruvas fast på gavlarna med 6 x 100 mm skruvar. Skruvhuvudena försvinner ner i den övre, breda delen av hålen. Det ska finnas plats för pluggarna ovanför.

4

De två yttre ryggstödsreglarna E skruvas fast på de bakre benen A. Justera reglarna noga så att gavlar och ben hamnar vinkelrätt mot sitsen och så att ryggstödsreglarna sticker ut 10 cm.

5

Fördela resten av reglarna på både ryggstöd och sits. Lägg två reglar ovanpå den undre och mät avståndet till den övre regeln. Fördela sedan luften mellan reglarna så de sitter snyggt.

6

De sista reglanra skruvas fast på sitsen och ryggstödet. Det är lätt att hålla dem på plats med tvingar.

7

Limma fast träpluggar ovanför skruvhuvudena med PU-lim av utetyp. Fukta dem lätt och knacka fast dem.

TIPS: Häll upp lite lim i en skål och pensla limmet på pluggarna.

03
Bänken förstärks på undersidan 2 Steg

Även om både sits och ryggstöd ger styrka och stabilitet åt bänken, så förstärker vi den med två långa snedsträvor under sitsen.

Snedsträvorna möts på mitten mot en kort stabiliseringsregel som dessutom fungerar som stöd under reglarna i sitsen. För att kanten på regeln inte ska vara så tydlig kan du fasa av den 45°.

1

Mitt under sitsen fästs en stabiliseringsregel F med 6 x 80 mm skruvar underifrån. De förskjuts lite från varandra för att inte spräcka träet.

2

Snedsträvorna G fästs mellan stabiliseringsregeln och de undre tvärreglarna C. Snedsträvorna sågas till och fästs med 5 x 55 mm trallskruv.

04
Börja med att snickra de två kryssbenen 6 Steg

Bordets kryssben är både starka och stabila och när de förses med en sarg upptill så står de mycket stadigt under bordet.

Benen kapas 45 grader i ändarna och kryssen placeras mitt på varje ben. Du kan placera kryssen lite lägre men då blir bordet inte lika stadigt. De två benen i varje kryss fogas ihop med en klassisk bladfog, där hälften av träet tas bort. Det är en enkel men stark fog.

1

Där benen A korsar varandra tas hälften av träet bort. Det kan du göra på gammaldags sätt med fogsvans och stämjärn, men en kapsåg med glidfunktion gör det mycket snabbare.

2

Djupstoppet på sågen ställs in så klingan kommer in exakt halvvägs i träet. Om du sågar in från bägge sidor i en restbit så ser du genast om du har ställt in sågen korrekt eller ej.

3

När du har gjort ett antal täta sågspår i träet med klingan, slår du bort träet mellan spåren med en hammare. Det var det en snickare alltid använde stämjärn till. Men det är inte nödvändigt.

4

De sista resterna raspar du bort med sågklingan genom att dra regeln fram och tillbaka under den snurrande klingan. Lägg märke till distansregeln X som håller benet A en bit från sågens anhåll.

5

De två benen A läggs ihop till ett kryss och låses med en vagnsbult. Benen ska ligga vinkelrätt mot varandra och bladfogen ska passa perfekt.

6

Sargen B fästs på krysset med ett par 6 x 80 mm skruvar på varje sida. Den ska sitta plant med benens ovankant.

TIPS: Såga av det nedre hörnet på sargen så att det inte är i vägen.

05
Kryssbenen förenas med varandra 8 Steg

De två kryssbenparen förenas med varandra med hjälp av de reglar som utgör bordsskivan. Precis som när bänken snickrades börjar du med de två yttre reglarna. Resten av reglaarna fördelas sedan mellan de två.

Skruvarna som håller fast reglarna dras i uppifrån och det är nödvändigt att täcka över dem med pluggar. Här ska pluggarna planförsänkas så därför är det bäst att såga till dem av en rundstav.

1

Spänn fast de två yttre bordsreglarna C på det ena kryssbenet medan reglarnas andra ände vilar på ditt arbetsbord. Skruva fast dem när de sticker ut 2 cm från sargen B - se bild 3.

2

Det andra kryssbenet spänns fast på den andra änden av reglarna. Tack vare tvingarna kan du lätt justera reglarna. Kolla diagonalerna. När de är exakt lika långa är bordet vinkelrätt.

3

Reglarna C ska fästas i sargerna B med 80 mm skruvar- och till att börja med fästs endast en skruv i de två yttre reglarna. Borra 15 mm med 13 mm borr och fortsätt med en 6 mm borr ner i sargen.

4

Återstående reglar C fästs mellan de två yttersta och med lika stort avstånd mellan dem. De fästs med två 6 x 80 mm skruvar i varje sarg när du är säker på att bordet är vinkelrätt.

5

Skruvarna döljs under pluggar som sågas till av 13 mm rundstav. Du kan såga till pluggarna från början eller sticka ner rundstaven i ett hål med lim, såga av den och fortsätta med nästa hål.

6

Rundstaven sågas av med fintandad såg plant med regeln. Har du en multimaskin går det snabbt.

TIPS: Ska det vara extra fint gör du pluggar med pluggborr, ev. av ett mörkt träslag.

7

Bordet förstärks på undersidan med två tvärreglar D och två snedsträvor E, alltså ungefär som på bänkarna. Fäst tvärreglarna först och sedan snedsträvorna.

8

Bordet slipas plant med excenterslip. Det är främst pluggarna som behöver slipas. Om du har målat delarna före monteringen så målar du bordsreglarna en gång till.

Material

45 x 120 mm hyvlat trä:
• 2 bakben (A) à 90 cm
• 2 framben (B) à 39,5 cm

45 x 95 mm hyvlat trä:
• 4 tvärreglar (C) à 58 cm
• 2 mellanbitar (D) à 35 cm (anpassas)
• 8 sits- och ryggreglar (E) à 178 cm
• 1 stabilitetsregel (F), 36 cm

45 x 45 mm hyvlat trä:
• 2 snedsträvor (G) à 70 cm (anpassas)

Dessutom:
• Vagnsbultar med brickor och muttrar, 8 x 100 mm, 32 st
• Träskruvar, rostfria, 5 x 55, 6 x 80 och 6 x 100 mm
• Träpluggar till skruvar, 32 st
• PU-lim, utelim
• Grundningsolja
• Utelasyr, halvtäckande

Material till bordet

45 x 120 mm hyvlat trä:
• 4 bordsben (A) à 100 cm (anpassas)
• 2 sargar (B) à 90 cm
• 6 bordsreglar (C) à 205 cm

45 x 95 mm hyvlat trä:
• 2 tvärreglar (D) à 85 cm

45 x 45 mm hyvlat trä:
• 2 snedsträvor (E) à 60 cm (anpassas)

Dessutom:
• 2 vagnsbultar, 8 x 70 mm, brickor, muttrar
• Träskruvar, rostfria, 5 x 55 och 6 x 80 mm
• Träpluggar, 24 st, ev. av rundstav
• Grundningsolja
• Utelasyr, halvtäckande

Tidsförbrukning

3-5 dagar plus tid för målning och färgtorkning.

Pris

1500 kr och ändå blir det en hel del skruvar över.

Svårighetsgrad

Otroligt enkelt med tanke på att du snickrar en grupp stadiga utemöbler på egen hand och helt från grunden.

Ritning

Utemöbler av rejäla reglar

Både bord och bänkar snickras av tre standarddimensioner och alla är lika tjocka, endast bredden skiljer dem åt. Delarna skruvas ihop utan komplicerade träfogar. Ska det gå extra snabbt låter du bli att sätta pluggar ovanför alla skruvar i sits, ryggstöd och bordsskiva. Men pluggarna ger en fantastisk finish på utemöblerna.

De två gavlarna snickras först och därefter förenas de med hjälp av sitsen och ryggstödet. Avslutningsvis förstärks sitsen.

Utemöbler av rejäla reglar

Först snickras de två kryssbenen och sedan förenas de med hjälp av bordsreglarna. Avslutningsvis förstärks bordet med ett mittenkryss och snedsträvor.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Utemöbler