3 fina möbler till terrassen

Vanliga standardreglar kan snabbt och lätt förvandlas till behändiga byggsatser, som på endast ett par timmar kan bli tre fina terrassmöbler.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1.300 kronor

Intro

Alla kan stapla och bygga med Legoklossar, och alla kan – med lite noggrannhet – snickra en eller flera av dessa terrassmöbler. De sätts nämligen ihop av klossar. Klossarna är billiga standardreglar på 45 x 45 mm i olika längder och de skruvas ihop. Utöver reglarna används lite plywood och ett fåtal andra material.

Det är en fördel att ha en kap- och geringssåg när reglarna kapas. Dels för att det blir mycket exakt, dels för att du med längdstopp till sågen snabbt kapar reglarna till ”klossar”. Alla delar bör målas innan de sätts ihop, för det är svårare att göra det ordentligt efteråt.

LÄS OCKSÅ: Bygg en härlig utedusch

LÄS OCKSÅ: Bygga dynlåda

GRILLBORD

DYNLÅDA

BLOMLÅDA

Instruktion

01
GRILLBORD: Skruva ihop 3 Steg

Börja med att såga till alla delar. Till detta är det praktiskt med en kap- och geringssåg. Måla sedan delarna. Till grillbordet används reglar i tre längder - 22 cm, 50 cm och 110 cm.

De längsta reglarna används till grillbordets framsida, och de på 50 cm till bordets två sidor. De kortaste används som distansklossar mellan reglarna och den svarta färgen utgör en fin kontrast.

Vi gör en hylla och en bordsskiva av plywood, och de fästs med vinkelbeslag.

GRILLBORD

1

Borra hål för de två 6 mm gängade stängerna (F) i bägge ändarna av reglarna (A) och i den ena änden av reglarna (B) med 8 mm borr. Hålen ska borras exakt 22 mm in från reglarnas kortändar. Gör gärna en mall (se bild).

2

Skruva fast distansklossarna (C) mellan reglarna (A). Klossarna ska placeras centrerat på reglarna. Såga till en list vars längd motsvarar avståndet från distansklossen till ena kortänden.

3

Skruvarna ska förskjutas för att inte träffa varandra när du drar i dem. Förborra för alla skruvar innan du fäster dem.

02
Ihopsättning 5 Steg

1

Den färdiga framsidan. Reglarna (A) separeras av distansklossarna (C), som sitter centrerade på reglarna.

2

Sätt ihop de två sidorna av reglarna (B) och distansklossarna (C) på samma sätt som framsidan. Men lägg märke till att klossarna ska placeras på den ena änden av reglarna.

3

Här är alla delar till grillbordet färdiga för ihopsättning. Till vänster och höger de två sidorna och i mitten framsidan, bordsskivan och hyllan.

4

Knacka ihop sidorna med fronten så att reglarna fjätas in i varandra. Använd en regel att slå på. Sidorna ska ligga plant med framsidans kortändar för att de genomgående hålen ska hamna mitt för varandra.

5

Förborra för brickor med en borr som är lite större än brickorna. Förborra i varje sida både upptill och nertill, så att de 6 mm hål du har borrat för de gängade stängerna blir större.

03
Avslutning 5 Steg

1

Knacka in de gängade stängerna (F). De ska gå rätt igenom alla hål och sticka ut på den andra sidan.

2

Kapa de gängade stängerna med vinkelslip eller bågfil. Stängerna ska vara så långa att de kommer igenom men inte så långa att de sticker utanför. Trä på en mutter innan du kapar, för annars blir det svårt att skruva fast muttern.

3

Dra loss muttern och trä på brickan innan du skruvar tillbaka muttern och drar åt. Gör likadant med de återstående tre brickorna och muttrarna.

4

Den färdiga konstruktionen. Nu återstår endast att montera hyllan i mitten och bordsskivan upptill.

5

Fäst vinkelbeslag på bordsskivan (D) och hyllan (E) med 4 x 30 mm skruvar. Du bestämmer själv var du vill placera hyllan. Bordsskivan läggs ovanpå. Fäst beslagen i underredet.

04
DYNLÅDA: Ihopsättning 6 Steg

Dynlådan tillverkas av reglar i fyra olika längder. För att det inte ska regna in i lådan krävs dessutom invändig beklädnad av plywood och ett lock. Även locket görs av plywood.

Längden på reglarna till lådan är 5 cm, 26 cm, 35 cm och 117 cm. Ovanpå lådan läggs en ram, som förses med en plywoodskiva. Locket monteras på lådan med gångjärn.

På insidan fästs plywoodskivor och till sist monteras fyra ben under lådan, så att den kommer upp en bit.

När reglarna A och B sätts ihop ska skruvarna förskjutas för att inte stöta in i skruvarna i regeln under.

DYNLÅDA

1

Börja med att sätta ihop de långa reglarna (A) med de korta (B) med 5 x 70 mm skruvar som på bilden. Senare vänds lådan och då hamnar skruvhuvudena neråt och syns inte.

2

Placera skruvarna i hörnen, men förskjut dem lite åt sidan för varje lager för annars stöter skruvarna in i varandra.

3

Här är en nästan färdig låda. Åtta av de långa reglarna (A) och åtta av de korta (B) har använts. Nu har du fyra långa och två korta reglar över.

4

Sätt ihop två korta reglar (B) med två bottenreglar (C). De senare ska placeras 45 mm in på de korta reglarna. Använd en kloss som distanshållare och skruva med 5 x 70 mm skruvar.

5

Fäst de ihopskruvade reglarna (B och C) nederst i varje ände av lådan. Där hamnar de automatiskt när lådan vänds. Avsluta med att fästa två långa reglar (A) utanför bottenreglarna (C).

6

Vänd nu lådan och spänn fast delarna till lockets ram med tvingar. Ramen består av två bottenreglar (C) och två långa reglar (A). Skruva ihop delarna med en skruv i varje hörn. Ramen ska inte fästas på lådan.

05
Lock och sidor 5 Steg

1

Spika fast locket (E) på ramen med 40 x 2 mm galvaniserade dyckertar. Tvingarna håller fast locket i rätt position medan du spikar.

2

Skruva fast bottenlisterna (J och K) invändigt på sidorna med 4 x 40 mm skruvar. Det är lagom med 4-5 skruvar per bottenlist.

3

Spika fast de svartmålade sidorna (F och H) inuti dynlådan med 25 x 1,2 mm galvaniserade dyckertar. Låt sidorna sticka upp cirka 1 cm i locket.

4

Vänd lådan och skruva fast gångjärnen med 4 x 40 mm skruvar.

5

Skuva fast ett ben (D) under varje hörn med 5 x 70 mm skruvar. Benen lyfter lådan lite från marken och skyddar den mot vatten. Impregnera gärna benen genom att låta dem dra i grundningsolja.

06
BLOMLÅDA: Ihopsättning 6 Steg

Blomlådan är så stor att den rymmer en planteringslåda eller planteringssäck. Den tillverkas av reglar i tre längder: 43 cm, 52 cm och 85 cm. De två längsta staplas på varandra så att de bildar en rektangel, medan de kortaste används till botten och överdel.

På insidan kläs lådan med oljehärdad masonit, som vi först har målat svart. Om du vill lägga en botten i lådan bör den vara av vattenfast plywood.

Lådan kan naturligtvis göras utan botten, men då blir det lite besvärligare att flytta den, om du har satt en planteringslåda i den. Om du vill kan du förse lådan med ben som höjer upp den.

BLOMLÅDA

1

Börja med att såga till alla reglarna och gör sedan en provmontering, dvs. stapla reglarna på varandra som på bilden. Det tar endast ett par minuter och ger dig koll över alla delar till lådan.

2

Måla reglarna och den oljehärdade masoniten och låt färgen torka innan du sätter ihop delarna. Grunda med grundningsolja och stryk delarna två gånger med heltäckande utelasyr.

3

Sätt ihop de fyra kortändereglarna (C) och de fyra kortsidereglarna (B) som på bilden. De små klossarna är regelstumpar som används som distans-hållare. Skruva med 5 x 70 mm skruvar.

4

Skruva ihop de två ihopsatta reglarna med två långsidereglar (A). Lådan sätts ihop från undersidan och det innebär att den ska vändas när den är klar. Då ser man inte längre skruvhuvudena.

5

Sätt skruvarna en bit från sidan. Men tänk på att förskjuta dem i nästa regel, för annars stöter skruvarna in i varandra i träet.

6

Skruva fast ytterligare ett par ihopsatta reglar (B och C). När lådan senare vänds hamnar dessa regler nederst.

07
Sidorna 5 Steg

1

När du har skruvat fast de två sista sidoreglarna (A) är lådan klar för montering av invändiga sidor.

2

Spika fast de invändiga sidorna (D och E) i lådan med 25 x 1,2 mm galvaniserade dyckertar.

3

Skruva fast de fyra bottenlisterna (G och H) som stöd för bottnen, när den läggs på plats. Bottnen är inte nödvändig, men det är svårt att flytta lådan om den inte har botten och är full av blommor.

4

Lägg bottnen (F) på plats. Det är inte nödvändigt att skruva fast den om du sätter en planteringslåda på den.

5

Nu återstår endast att sätta en planteringslåda i blomlådan eller en planteringssäck, om du föredrar en sådan. Avsluta med att gödsla och vattna.

Material

GRILLBORD

45 x 45 mm hyvlade reglar:
• 10 reglar (A) à 110 cm till framsida
• 18 reglar (B) à 50 cm till kortsidor
• 29 reglar (C) à 22 cm till klossar

20 mm vattenfast plywood:
• 1 bordsskiva (D), 53 x 113 cm
• 1 hylla (E), 32 x 101 cm

Dessutom:
• 5 x 70 och 4 x 30 mm skruvar
• 2 st. 6 mm gängade stänger (F) à 85 cm med 4 muttrar och 4 brickor
• 10 st. vinkelbeslag (G), 30 x 30 x 30
• Heltäckande utelasyr och grundningsolja

DYNLÅDA

45 x 45 mm hyvlade reglar:
• 12 reglar (A) à 115 cm till långsidor
• 10 reglar (B) à 35 cm till kortsidor
• 4 bottenreglar (C) à 26 cm
• 4 ben (D) à 5 cm

20 mm vattenfast plywood:
• 1 lock (E), 35 x 115 cm

9 mm vattenfast plywood:
• 2 långsidor (F) à 40 x 106 cm
• 1 botten (G), 24,2 x 104,2 cm
• 2 kortsidor (H) à 40 x 24,2 cm

21 x 21 mm lister:
• 2 bottenlister (J) à 106 cm
• 2 bottenlister (K) à 21,8 cm

Dessutom:
• 5 x 70 och 4 x 40 mm skruvar
• 40 x 2 mm galvaniserade dyckertar
• 25 x 1,2 mm galvaniserade dyckertar
• 2 st. 40 x 100 mm gångjärn (mått i utfällt läge)
• Heltäckande utelasyr och grundningsolja

BLOMLÅDA

45 x 45 mm hyvlade reglar:
• 10 reglar (A) à 85 cm till långsidor
• 4 reglar (B) à 43 cm till kortsidor
• 8 reglar (C) à 52 cm till kortändar

4 mm oljehärdad masonit:
• 2 långsidor (D) à 38 x 81 cm
• 2 kortsidor (E) à 38 x 42,2 cm

9 mm vattenfast plywood:
• 1 botten (F), 42,2 x 80,2 cm

21 x 21 mm lister:
• 2 bottenlister (G) à 81 cm
• 2 bottenlister (H) à 38 cm

Dessutom:
• 5 x 70 mm och 4 x 50 mm skruvar
• 25 mm galvaniserade dyckertar
• Heltäckande utelasyr och träolja

Tidsförbrukning

Räkna med en halv arbetsdag plus torktid för dynlåda resp. blomlåda och en arbetsdag plus torktid för grillbordet.

Pris

Cirka 500 kr för grillbord, 400 kr för dynlåda och 400 kr för blomlåda.

Svårighetsgrad

Tre mycket enkla projekt som endast kräver att du följer steg för steg-anvisningarna.

Ritning

Grillbord

Grillbord

Dynlåda

Dynlåda

Blomlåda

Blomlåda

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Utemöbler